open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2011 р. № 1141
Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1156 від 21.11.2012
№ 50 від 05.02.2014
№ 722 від 24.12.2014
№ 137 від 18.03.2015
№ 786 від 30.09.2015
№ 806 від 09.11.2016
№ 327 від 25.04.2018
№ 484 від 06.06.2018
№ 599 від 26.06.2019}

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1141
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 484)

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), його невід’ємної архівної складової частини та наповнення Державного реєстру прав відомостями про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів та об’єкти таких прав.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) адреса об’єкта нерухомого майна - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна, який складається з назви адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ та Севастополь), району, населеного пункту або селищної чи сільської ради, іменованого об’єкта (у разі наявності), назви вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо), номера об’єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди тощо), номера корпусу та/або номера окремої частини об’єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо);

2) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) іменований об’єкт - гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об’єкт;

4) невід’ємна архівна складова частина Державного реєстру прав - Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Ведення Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

4. Ведення Державного реєстру прав передбачає:

1) формування та реєстрацію заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), реєстрацію судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв;

2) виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій;

3) передачу документів у сфері державної реєстрації прав між суб’єктами державної реєстрації прав, їх уповноваженими особами та державними реєстраторами прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор);

4) пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині;

5) формування рішень державного реєстратора;

6) відкриття та у випадках, передбачених законом, закриття розділів у Державному реєстрі прав, внесення до розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав та їх обтяжень, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

7) формування реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі;

8) внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав;

9) надання відомостей з Державного реєстру прав;

10) інформаційну взаємодію з реєстрами (кадастрами), а також з інформаційними системами, держателем (адміністратором) яких є орган державної влади;

11) використання словників єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін’юсту;

12) функціонування веб-порталу Мін’юсту для забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, подання заяв в електронній формі, отримання відомостей з Державного реєстру прав та періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії.

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви, номера запису, індексного номера рішення, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо; формування заяв, рішень, інформації та витягу з Державного реєстру прав з накладенням у випадках, передбачених законодавством, кваліфікованого електронного підпису державним реєстратором чи уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації прав; захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій; оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук; документальне відтворення процедури державної реєстрації прав.

Номери, що автоматично формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об’єктів нерухомого майна, заяв, записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо).

База даних заяв

5. У базі даних заяв формуються та реєструються заяви у сфері державної реєстрації прав, у тому числі заяви власників нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, а також реєструються судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій з обов’язковим присвоєнням програмними засобами ведення Державного реєстру прав кожній окремій заяві (судовому рішенню) реєстраційного номера та фіксуванням дати і часу реєстрації.

Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви (судового рішення) є ідентифікатором відповідної заяви (судового рішення) у Державному реєстрі прав.

6. Формування заяв у сфері державної реєстрації прав у базі даних заяв здійснюється шляхом внесення відомостей про:

1) тип заяви, а саме:

про державну реєстрацію прав;

про внесення змін до запису Державного реєстру прав;

про скасування;

про заборону вчинення реєстраційних дій;

про відкликання заяви;

{Абзац сьомий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

інший;

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів заяви;

2) заявника:

прізвище;

ім’я;

по батькові (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реквізити документа, що посвідчує особу заявника:

- назва документа;

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності);

реквізити документа, що підтверджує повноваження заявника діяти від імені іншої особи (у разі подання заяви уповноваженою на те особою):

- назва документа;

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі формування заяви, що подається декількома заявниками, відомості про заявника зазначаються щодо кожного такого заявника.

7. Під час формування заяви про державну реєстрацію прав додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип державної реєстрації:

право власності;

речове право, похідне від права власності;

обтяження речового права.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів державної реєстрації;

2) вид державної реєстрації:

набуття;

зміна (крім випадків формування заяви щодо права власності);

припинення.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом видів державної реєстрації;

3) тип об’єкта нерухомого майна:

земельна ділянка;

підприємство;

житловий будинок;

будівля;

споруда;

квартира;

житлове приміщення;

нежитлове приміщення;

об’єкт незавершеного будівництва;

інший.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів об’єкта нерухомого майна, крім передбачених законодавством випадків, коли обирається декілька типів об’єктів нерухомого майна;

4) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

5) кадастровий номер земельної ділянки (не обов’язковий у разі формування заяви щодо підприємства, житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, житлового чи нежитлового приміщення);

6) адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

7) тип суб’єкта речового права, обтяження:

фізична особа;

юридична особа.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів суб’єкта речового права, обтяження. У разі формування заяви, що подається щодо декількох суб’єктів, відомості про суб’єкта речового права, обтяження зазначаються щодо кожного такого суб’єкта;

8) суб’єкта речового права, обтяження:

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про:

реквізити документа, що посвідчує особу заявника:

- назва документа;

- серія документа (за наявності);

- номер документа;

- дата видачі документа;

- уповноважений суб’єкт, що видав документ;

- строк дії документа (за наявності);

- додаткові відомості про документ (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

У разі формування заяви, що подається щодо декількох суб’єктів, відомості про суб’єкта речового права, обтяження зазначаються щодо кожного такого суб’єкта;

9) документи, подані для державної реєстрації прав:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі формування заяви, разом з якою подається декілька документів для державної реєстрації прав, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

8. Під час формування заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип змін до запису Державного реєстру прав:

технічна помилка в записах;

зміна відомостей, наявних у записах.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів змін до запису Державного реєстру прав;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

3) номер запису в Державному реєстрі прав;

4) опис змін;

5) документи, подані для внесення змін до запису Державного реєстру прав:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі формування заяви, разом з якою подається декілька документів для внесення змін до запису Державного реєстру прав, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

9. Під час формування заяви про скасування додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип скасування:

внесення запису про скасування державної реєстрації прав;

внесення запису про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав;

скасування запису Державного реєстру прав.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів скасування;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

3) номер запису Державного реєстру прав (у разі наявності запису в Державному реєстрі прав);

4) індексний номер рішення про відмову в державній реєстрації прав (у разі скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав);

5) документи, подані для скасування:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

Під час формування заяви, разом з якою подається декілька документів для скасування, відомості про документ зазначаються щодо кожного такого документа.

10. Під час формування заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип об’єкта нерухомого майна:

земельна ділянка;

підприємство;

житловий будинок;

будівля;

споруда;

квартира;

житлове приміщення;

нежитлове приміщення;

об’єкт незавершеного будівництва.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів об’єкта нерухомого майна;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

3) кадастровий номер земельної ділянки (необов’язковий у разі формування заяви щодо підприємства, житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, житлового чи нежитлового приміщення);

4) адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки).

11. Під час формування заяви про відкликання заяви додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про реєстраційний номер заяви, що відкликається.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

13. Під час формування заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) тип об’єкта нерухомого майна:

житловий будинок;

будівля;

споруда;

квартира;

житлове приміщення;

нежитлове приміщення.

Під час формування заяви обирається один із передбачених цим підпунктом типів об’єкта нерухомого майна;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

3) адреса об’єкта нерухомого майна;

4) орган місцевого самоврядування:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

14. Реєстрація судових рішень щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв здійснюється шляхом внесення відомостей про:

1) тип судового рішення:

про заборону вчинення реєстраційних дій;

про зняття заборони вчинення реєстраційних дій.

Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим підпунктом типів судового рішення;

2) реквізити судового рішення:

назва;

серія (за наявності);

номер;

дата видачі;

уповноважений суб’єкт, що його видав;

додаткові відомості (за наявності);

3) тип об’єкта нерухомого майна:

земельна ділянка;

підприємство;

житловий будинок;

будівля;

споруда;

квартира;

житлове приміщення;

нежитлове приміщення;

об’єкт незавершеного будівництва.

Під час реєстрації судового рішення обирається один із передбачених цим підпунктом типів об’єкта нерухомого майна;

4) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

5) кадастровий номер земельної ділянки (необов’язковий у разі формування заяви щодо підприємства, житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, житлового чи нежитлового приміщення);

6) адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки).

15. За результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (крім заяв щодо заборони вчинення реєстраційних дій) державний реєстратор у відповідному записі в базі даних заяв робить відмітку про завершення розгляду таких заяв.

Виготовлення електронних копій документів

16. Виготовлення електронних копій документів у сфері державної реєстрації прав, поданих у паперовій формі, здійснюється шляхом їх сканування.

Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження розміру файла такий файл розділяється на декілька файлів.

17. Електронні копії документів повинні бути придатні для сприйняття їх змісту.

18. Кожна окрема електронна копія документа, крім сканованого зображення, повинна містити таку текстову інформацію про:

назву документа;

його серію (за наявності);

номер документа;

дату видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав

19. Програмні засоби ведення Державного реєстру прав забезпечують пошук відомостей про:

зареєстровані у базі даних заяв заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій;

речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі у невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав;

сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав;

реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, та документи, що містяться в них;

стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав.

20. Пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється за одним або кількома такими ідентифікаторами:

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви).

21. Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами, передбаченими абзацами другим - четвертим пункту 20 цього Порядку, а також за такими ідентифікаторами:

1) тип суб’єкта речового права, обтяження:

фізична особа;

юридична особа.

Обирається один із передбачених цим підпунктом типів суб’єкта речового права, обтяження;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від 26.06.2019}

2) суб’єкт речового права, обтяження:

для фізичних осіб:

- прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- реквізити документа, що посвідчує особу:

серія документа;

номер документа;

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Під час формування заяви обирається один або декілька із передбачених цим підпунктом параметрів залежно від типу суб’єкта речового права, обтяження;

3) номер запису Державного реєстру прав.

22. Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині, здійснюється за принципом:

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку;

повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

23. Пошук відомостей про реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, здійснюється за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна.

24. Пошук відомостей про сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав здійснюється за індексним номером рішення, інформації або витягу з Державного реєстру прав.

25. Пошук відомостей про стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на офіційному веб-порталі Мін’юсту здійснюється за реєстраційним номером заяви, датою та часом її реєстрації у базі даних заяв.

Відомості, що вносяться до Державного реєстру прав

26. Відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав вносяться до Державного реєстру прав виключно на підставі рішення державного реєстратора.

27. Для внесення до Державного реєстру прав відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав обов’язково зазначається індексний номер рішення.

Під час внесення відомостей до Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру автоматично відображаються відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

28. Після внесення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження до Державного реєстру прав відповідному запису про речове право, обтяження речового права автоматично присвоюється номер, який є його ідентифікатором.

Дата і час державної реєстрації набуття, зміни чи припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.

29. До державного реєстру прав вносяться такі відомості про нерухоме майно:

1) про земельну ділянку:

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі коли на земельній ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) про об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці:

тип об’єкта нерухомого майна;

площа об’єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

опис об’єкта нерухомого майна із зазначенням об’єктів, що є приналежністю головної речі (присвоєна літера, римська або арабська цифра відповідно до технічного паспорта, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є головною річчю);

відомості про складові частини об’єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєна літера, загальна та (за наявності) житлова площа) (у разі коли об’єкт нерухомого майна є складною річчю);

адреса об’єкта нерухомого майна;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (у разі відкриття розділу на об’єкт нерухомого майна, право власності на який було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно);

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт нерухомого майна (у разі коли об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав);

3) про підприємство як єдиний майновий комплекс:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

склад підприємства (перелік об’єктів нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди тощо), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

4) про об’єкт незавершеного будівництва:

опис об’єкта незавершеного будівництва (присвоєна відповідно до технічного паспорта літера, відсоток готовності тощо);

реєстраційний номер об’єкта незавершеного будівництва в Реєстрі прав власності на нерухоме майно (у разі відкриття розділу на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на який було зареєстровано в Реєстрі прав власності на нерухоме майно);

кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва.

30. До державного реєстру прав вносяться такі відомості про право власності та суб’єктів такого права:

1) про суб’єкта права власності:

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться:

реквізити паспорта фізичної особи:

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

- повне найменування територіальної громади села, селища, міста;

- повне найменування органу місцевого самоврядування;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) форма власності;

3) вид спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної власності);

4) розмір частки у праві спільної власності (у разі коли майно належить на праві спільної часткової власності);

5) підстава для державної реєстрації права власності:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

У разі коли майно належить на праві спільної власності, відомості про суб’єкта права власності зазначаються щодо кожного такого співвласника із присвоєнням кожному запису про право власності окремого номера.

31. До державного реєстру прав вносяться такі відомості про інше речове право, похідне від права власності, та суб’єктів такого права:

1) про суб’єкта іншого речового права:

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться відомості про:

реквізити паспорта фізичної особи:

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

- повне найменування територіальної громади села, селища, міста;

- повне найменування органу місцевого самоврядування;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

- повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) вид речового права;

3) строк дії речового права або ознака безстроковості;

4) дата (число, місяць та рік) закінчення строку дії речового права (у разі коли інше речове право має строк дії);

5) розмір основного зобов’язання (у разі державної реєстрації іпотеки);

6) реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі державної реєстрації іпотеки та у разі коли іпотечним договором передбачено видачу заставної);

7) підстава для державної реєстрації іншого речового права:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

32. До державного реєстру прав вносяться такі відомості про обтяження речового права та суб’єктів обтяження:

1) про суб’єкта обтяження:

для фізичних осіб:

- прізвище;

- ім’я;

- по батькові (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган, додатково вносяться:

реквізити паспорта фізичної особи:

- назва;

- серія (за наявності);

- номер;

- дата видачі;

- уповноважений суб’єкт, що його видав;

- строк дії (за наявності);

- додаткові відомості (за наявності);

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для територіальних громад:

- повне найменування територіальної громади села, селища, міста;

- повне найменування органу місцевого самоврядування;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для держави:

- повне найменування органу державної влади, що здійснює управління (розпоряджання) нерухомим майном;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

2) вид обтяження;

3) зміст обтяження;

4) строк дії обтяження (за наявності);

5) підстава для державної реєстрації обтяження:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

33. У випадках, передбачених законодавством, до відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, додатково вносяться відомості про номер запису про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права, перенесеного з іншого розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав. При цьому дата та час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у відповідних розділах чи спеціальному розділі Державного реєстру прав залишаються незмінними.

{Абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від 26.06.2019}

Після перенесення запису про інше речове право, похідне від права власності, обтяження речового права з розділу чи спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному розділі чи спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення такого запису.

{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

{Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

36. До спеціального розділу державного реєстру прав вносяться такі відомості про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

1) про об’єкт нерухомого майна:

тип об’єкта нерухомого майна;

адреса об’єкта нерухомого майна;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

2) про орган місцевого самоврядування, за заявою якого майно взято на облік як безхазяйне:

повне найменування органу місцевого самоврядування;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

37. До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації набуття права власності, державної реєстрації набуття чи зміни інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень речових прав замість наявних відомостей, що містяться у відкритому розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносяться нові відомості, визначені у пунктах 30-32 цього Порядку.

У разі коли під час проведення державної реєстрації набуття права власності у відкритому розділі Державного реєстру прав містяться відомості про інше речове право, похідне від права власності, замість наявних відомостей про попереднього суб’єкта права власності вносяться також нові відомості, визначені у пункті 31 цього Порядку.

У разі коли під час проведення державної реєстрації набуття права власності, державної реєстрації набуття чи зміни інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень речових прав державним реєстратором із поданих для такої реєстрації документів встановлено необхідність внесення змін до записів Державного реєстру прав або встановлено наявність допущеної технічної помилки під час проведення попередніх реєстраційних дій, що підтверджується документами відповідної реєстраційної справи у паперовій чи електронній формі, такі зміни до записів Державного реєстру прав вносяться одночасно з проведенням відповідної державної реєстрації без подання окремої заяви про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

38. До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень вносяться відомості про підставу для державної реєстрації припинення речового права, обтяження речового права:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

39. Запис про речові права та їх обтяження, про суб’єктів таких прав, який існував до набуття, зміни чи припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень, зберігається у Державному реєстрі прав.

Використання відомостей невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав

40. Відомості невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав використовуються державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав для встановлення наявності (відсутності) записів про державну реєстрацію прав, їх обтяжень, у тому числі з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та погашення у випадках, передбачених цим Порядком.

41. У разі коли під час проведення державної реєстрації права власності державним реєстратором встановлено наявність запису про державну реєстрацію права власності в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, додатково до відомостей, передбачених пунктом 30 цього Порядку, вносяться такі відомості:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

дата і час державної реєстрації права власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

42. У разі коли під час проведення державної реєстрації права власності державним реєстратором встановлено також наявність записів про інше речове право та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, зазначені записи переносяться до Державного реєстру прав шляхом внесення відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, разом з відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

дату і час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

43. Перенесення до Державного реєстру прав записів про інше речове право, похідне від права власності, та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження у випадку, передбаченому пунктом 42 цього Порядку, здійснюється державним реєстратором прав у разі, коли такі записи щодо індивідуально визначеного об’єкта нерухомого майна є чинними, ідентифікують відповідний об’єкт нерухомого майна та суб’єктів речового права та/або суб’єктів обтяження.

44. У разі коли під час проведення державної реєстрації припинення іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права державним реєстратором встановлено наявність записів про інше речове право та суб’єкта такого права, про обтяження речового права та суб’єктів обтяження в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, такі записи переносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав шляхом внесення відомостей, передбачених пунктами 31 та 32 цього Порядку, разом з такими відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек;

дату і час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

Після внесення відомостей до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення речових прав на нерухоме майно або їх обтяжень у порядку, передбаченому пунктом 38 цього Порядку.

Правила цього пункту в частині використання спеціального розділу Державного реєстру прав не застосовуються у випадках, коли така державна реєстрація проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності або коли на відповідний об’єкт нерухомого майна відкрито розділ у Державному реєстрі прав.

45. У разі державної реєстрації прав, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. в архівній складовій частині Державного реєстру прав, після внесення до Державного реєстру прав відомостей, передбачених пунктами 41, 42 та 44 цього Порядку, державний реєстратор проставляє у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек відмітку про погашення такого запису.

У разі належності майна на праві спільної власності у Реєстрі прав власності на нерухоме майно проставляється відмітка про погашення запису виключно щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії.

Правила цього пункту в частині проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек застосовуються також у разі, коли така державна реєстрація вже проведена в Державному реєстрі прав без проставлення відповідної відмітки під час проведення наступних реєстраційних дій щодо відповідного об’єкта нерухомого майна за умови належної ідентифікації такого об’єкта у відповідних реєстрах або у разі відсутності необхідності проведення реєстраційних дій - за заявою про внесення змін до записів Державного реєстру прав. Таку заяву може подати також особа, записи про яку в Реєстрі прав власності на нерухоме майно залишилися без проставлення відмітки про погашення, або її спадкоємці (правонаступники).

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав

46. Зміни до записів Державного реєстру прав, записи про скасування державної реєстрації прав, записи про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав вносяться до Державного реєстру прав та записи Державного реєстру прав скасовуються виключно на підставі рішення державного реєстратора.

47. Для внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав обов’язково зазначається індексний номер рішення.

Під час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично відображаються відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

48. Дата і час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації відповідної заяви.

49. До Державного реєстру прав під час внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав вносяться відомості про підставу для внесення таких змін, записів чи скасування записів:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

додаткові відомості про документ (за наявності).

50. Зміни до записів Державного реєстру прав вносяться у випадках, передбачених законом, у тому числі в разі виникнення необхідності внесення додаткових відомостей до наявних записів Державного реєстру прав, що не пов’язані з набуттям, зміною чи припиненням речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, зокрема проставлення відмітки про погашення запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек.

До Державного реєстру прав під час внесення змін до його записів замість наявних та/або додатково до відомостей, що містяться у відкритому розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносяться нові відомості, визначені у пунктах 29-32 цього Порядку.

51. Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних записів, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично поновлюються записи про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, що скасована, у разі їх наявності в Державному реєстрі прав.

52. У разі коли в Державному реєстрі прав відсутні записи про речові права, їх обтяження, що підлягають автоматичному поновленню, а відомості про такі речові права, їх обтяження, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, містяться у реєстрах (кадастрах), поновлення записів про речові права, їх обтяження, що існували до проведення державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором шляхом внесення з відповідних реєстрів (кадастрів) відомостей про такі права, обтяження, передбачених пунктами 30-32 цього Порядку, разом з відомостями про:

реєстраційний номер запису в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному земельному кадастрі;

дата і час державної реєстрації у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному земельному кадастрі.

У разі коли у Державному реєстрі прав відкрито розділ на об’єкт нерухомого майна, а у зв’язку із внесенням записів про скасування державної реєстрації прав у Державному реєстрі прав чи у реєстрах (кадастрах), у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав, відсутні записи чи відомості, які підлягають поновленню, такий розділ на об’єкт нерухомого майна залишається відкритим та використовується для проведення в подальшому державної реєстрації прав на відповідний об’єкт нерухомого майна.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав, у результаті якої закрито розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу, в Державному реєстрі прав проставляється відмітка про скасування державної реєстрації прав і відкривається закритий розділ Державного реєстру прав та відповідна реєстраційна справа.

53. Внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних записів, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав проставляється відмітка про скасування відповідного рішення.

54. Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у скасуванні відповідних записів.

У Державному реєстрі прав під час скасування його записів у зв’язку із скасуванням рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проставляється відмітка про скасування відповідного запису.

У разі скасування рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав у такому Реєстрі проводиться редагування відповідного запису з метою приведення його у стан, що існував до прийняття такого рішення та проведення відповідних реєстраційних дій.

Надання відомостей з Державного реєстру прав

55. Відомості з Державного реєстру прав формуються виключно за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

56. Відомості з Державного реєстру прав формуються у формі:

1) інформації з Державного реєстру прав про:

зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень);

про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав;

документи реєстраційної справи;

2) витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав.

57. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень) містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження, наявні в Державному реєстрі прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень.

{Абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від 26.06.2019}

За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав, крім відомостей, передбачених абзацом першим цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

{Абзац другий пункту 57 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

{Абзац третій пункту 57 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об’єктом нерухомого майна як багатоквартирний житловий будинок, містить відомості про всі зареєстровані права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у відповідному багатоквартирному житловому будинку.

{Абзац п'ятий пункту 57 виключено на підставі Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

Інформація з Державного реєстру прав, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта речового права, обтяження, надається виключно особі, якої вони стосуються, крім випадків, передбачених законом.

58. Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості усіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що стосуються певного суб’єкта.

{Пункт 58 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

59. Інформація з Державного реєстру прав про документи реєстраційної справи містить відомості про всі електронні копії документів, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій та виготовлені шляхом сканування, та документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, що містяться у відповідній реєстраційній справі, та надається для ознайомлення у формі переліку таких документів.

Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати інформацію з Державного реєстру прав про відповідний документ реєстраційної справи з електронною копією документа, поданого у паперовій формі та виготовленого шляхом сканування, та/або документа, сформованого за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.

60. У разі формування інформації з Державного реєстру прав та надання її у паперовій формі до Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності);

параметри пошуку інформації з Державного реєстру прав.

{Пункт 60 в редакції Постанови КМ № 599 від 26.06.2019}

61. Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав в електронній формі, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника в паперовій формі на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

Витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується після внесення до зазначеного Реєстру відомостей про речові права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав містить відомості про:

індексний номер витягу;

дату та час його формування;

державного реєстратора, який сформував витяг;

підставу формування витягу;

право власності (інші речові права, обтяження) речових прав, що заявлені заявником та державну реєстрацію яких проведено;

об’єкт нерухомого майна.

У разі коли витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав формується у паперовій формі, такий витяг також повинен містити поле для проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Веб-портал Мін’юсту для доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, подання заяв в електронній формі, отримання відомостей з Державного реєстру прав та періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії

62. Веб-портал Мін’юсту забезпечує доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав та за умови попередньої ідентифікації користувача із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, подання заяв в електронній формі у сфері державної реєстрації прав та отримання відомостей з Державного реєстру прав в електронній формі.

Доступ до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав здійснюється за реєстраційним номером, датою і часом реєстрації відповідної заяви у Державному реєстрі прав.

Веб-портал Мін’юсту забезпечує також періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають кількісну характеристику проведених реєстраційних дій за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 484 від 06.06.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: