open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся"

{Угоду затверджено Постановою КМ № 621 від 11.07.2012}

Дата підписання:

28.10.2011

Дата затвердження для України:

11.07.2012

Дата набрання чинності для України:

17.11.2012

Уряд України, Уряд Республіки Білорусь та Уряд Республіки Польща (надалі - Сторони),

ураховуючи, що прикордонні території Сторін регіону Західного Полісся є біосферними резерватами і формують частину Всесвітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО;

визнаючи, що Західне Полісся є територією з унікальними природними цінностями та важливим елементом Загальноєвропейської екологічної мережі;

усвідомлюючи, що для охорони унікальних природних комплексів біосферних резерватів "Шацький" (Україна), "Прибузьке Полісся" (Білорусь), "Західне Полісся" (Польща) необхідні спільні погоджені дії, які можуть здійснюватися лише з урахуванням інтересів Сторін;

беручи до уваги положення Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера", Конвенції про біологічне різноманіття, підписаної 5 червня 1992 року в м. Ріо-де-Жанейро, Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття,

домовилися про таке:

Стаття 1
Сфера дії Угоди

Дія цієї Угоди поширюється на біосферні резервати "Шацький" (Україна), "Прибузьке Полісся" (Білорусь), "Західне Полісся" (Польща), що складають транскордонний біосферний резерват "Західне Полісся".

Стаття 2
Мета Угоди

Метою цієї Угоди є створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся", що складається з трьох національних біосферних резерватів, та співробітництво в галузях охорони й сталого розвитку регіону відповідно до цілей Програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера".

Стаття 3
Загальні зобов'язання щодо співробітництва

1. Співробітництво Сторін ґрунтується на принципах рівності, територіальної цілісності Сторін, взаємної вигоди та добросусідства.

2. Сторони сприяють співробітництву щодо охорони й сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся".

3. Сторони сприяють співробітництву щодо створення транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся" та сталого розвитку цього регіону, збереженню традицій і способу життя місцевого населення.

4. Сторони розробляють і схвалюють плани управління відповідними національними біосферними резерватами згідно з їх внутрішнім законодавством і координують виконання цих планів.

5. Сторони сприяють зближенню законодавств у сфері збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

6. Сторони сприяють співробітництву у здійсненні наукових досліджень та програм моніторингу навколишнього природного середовища, особливо щодо водно-болотних угідь, що чутливі до глобального потепління.

7. Сторони сприяють обміну інформацією та поширенню кращих зразків практики щодо охорони та сталого розвитку транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся".

8. Сторони проводять політику, спрямовану на підвищення екологічної свідомості й забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації з питань охорони та сталого розвитку транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся".

9. Сторони координують свої зусилля стосовно розробки й здійснення програм та проектів з питань охорони та сталого розвитку транскордонного біосферного резервату "Західне Полісся", здійснюють пошук відповідних джерел фінансової та технічної допомоги, у тому числі тієї, що надається міжнародними організаціями.

Стаття 4
Координаційна рада

1. Для досягнення мети цієї Угоди Сторони створюють Координаційну раду.

2. Координаційна рада координує діяльність щодо виконання цієї Угоди.

3. Координаційна рада працює під керівництвом трьох співголів.

4. Кожна Сторона в консультаціях з національними комітетами з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера" призначає співголову й чотирьох інших членів Координаційної ради.

5. Координаційна рада проводить свої засідання не рідше одного разу на рік. Перше засідання Координаційної ради проводиться не пізніш ніж за три місяці після набуття цією Угодою чинності.

6. Сторони повідомляють одна одній про призначення співголів та інших членів Координаційної ради до першого засідання Координаційної ради.

7. Координаційна рада може створювати робочі групи й залучати до роботи експертів.

8. Засідання Координаційної ради, її робочих груп та експертів проводяться по черзі на територіях Сторін.

9. Витрати стосовно організації та проведення засідань Координаційної ради, її робочих груп та експертів здійснює Сторона, що приймає. Витрати, пов'язані з участю в засіданні Координаційної ради, її робочих груп та експертів, несе Сторона, що направляє.

10. Рішення Координаційної ради ухвалюються на основі консенсусу.

Стаття 5
Вирішення спорів

1. Сторони вирішують спори, що виникають у результаті тлумачення чи застосування цієї Угоди, шляхом передачі їх на розгляд Координаційної ради.

2. Координаційна рада вивчає факти й обставини, які стосуються зазначених спорів, і сприяє їхньому врегулюванню або надає Сторонам у спорі свої висновки.

3. Спори, не врегульовані в рамках Координаційної ради, є предметом переговорів Сторін.

Стаття 6
Зміни та доповнення до цієї Угоди

1. Будь-яка Сторона може запропонувати зміни та доповнення до цієї Угоди.

2. Запропоновані зміни та доповнення приймаються Сторонами консенсусом шляхом підписання відповідного протоколу до цієї Угоди.

3. Набрання таким протоколом чинності регулюється положеннями пунктів 1 та 2 статті 7 цієї Угоди.

Стаття 7
Прикінцеві положення

1. Ця Угода підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню Сторонами, що її підписують.

2. Ця Угода набирає чинності на 30-й день після дати отримання останнього повідомлення про її ратифікацію, прийняття або затвердження будь-якою з Сторін. Та Сторона інформує інші Сторони про дату набуття цією Угодою чинності.

3. Ця Угода укладається на п'ять років й автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншим Сторонам не менш ніж за шість місяців до закінчення відповідного п'ятирічного періоду, про свій намір припинити її дію. Припинення дії цієї Угоди не впливає на виконання заходів, розпочатих у період дії цієї Угоди.

Учинено в м. Києві 28 жовтня 2011 року в трьох примірниках, кожний українською, російською, польською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. Для цілей тлумачення використовується текст англійською мовою.

За Уряд
України


Микола Злочевський

За Уряд
Республіки Білорусь


Володимир Цалко

За Уряд
Республіки Польща


Януш Залескі

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: