open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2011  № 1352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2011 р.
за № 1290/20028

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1107 від 16.12.2013}

Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1684 від 21.12.2011
№ 1281 від 05.12.2012}

1. Затвердити:

форму Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи (далі - Податкова декларація), що додається;

Порядок ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 113 "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.03.2011 за № 412/19150.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О.М.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Захарченко В.Ю.):

4.1. У тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації.

4.2. Доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.10.2011  № 1352

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
про результати спільної діяльності на території
України без створення юридичної особи

{ Податкова Декларація із змінами, внесеними згідно з  Наказами Міністерства фінансів № 1684 від 21.12.2011, № 1281 від 05.12.2012}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. ЧмерукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.10.2011  № 1352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2011 р.
за № 1290/20028

ПОРЯДОК
ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи

1. Цей Порядок розроблено згідно з пунктом 153.14 статті 153 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується особою, яка уповноважена іншими сторонами згідно з умовами договору про спільну діяльність вести облік результатів спільної діяльності (далі - уповноважений платник).

3. Цей Порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України, або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу III Кодексу.

Якщо договір про спільну діяльність укладено між платником (платниками) податку на прибуток підприємств (далі - податок) та особою (особами), що не є платником (платниками) податку, то уповноваженим платником у частині ведення обліку може бути виключно особа, що є платником податку.

4. Якщо уповноважений платник здійснює на користь нерезидента - учасника договору про спільну діяльність виплату доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від здійснення спільної діяльності на території України (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться у національній валюті), то цей платник зобов'язаний утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі, встановленому Кодексом.

5. У разі коли основні засоби платника податку - учасника спільної діяльності використовуються як у власній господарській діяльності, так і в спільній діяльності, частина амортизаційних відрахувань за цими основними засобами відображається у Податковій декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та відповідному додатку до неї в сумі, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду за цими засобами, як сума доходів, отриманих від спільної діяльності, відноситься до загальної суми таких доходів.

6. Розподіл витрат платника податку - учасника спільної діяльності, які включаються до складу витрат та одночасно пов'язані як з власною господарською діяльністю такого платника, так і зі спільною діяльністю, відбувається аналогічно до вимог пункту 5 цього Порядку.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: