open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про строки проведення чергових призовів, чергові призови

громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2012 році

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) та на виконання Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 )
п о с т а н о в л я ю:
1. Визначити на 2012 рік такі строки проведення чергових
призовів громадян України на строкову військову службу:
1) квітень - травень;
2) жовтень - листопад.
2. Призвати на строкову військову службу придатних за станом
здоров'я до військової служби в мирний час громадян України
чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини
виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного
віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу:
1) у квітні - травні 2012 року;
2) у жовтні - листопаді 2012 року.
3. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян
України, які підлягають призову на строкову військову службу, та
обсяги видатків для проведення чергових призовів.
4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов'язаних
із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України
на строкову військову службу.
5. Звільнити в запас зі Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, Державної
спеціальної служби транспорту:
1) військовослужбовців, які призвані на строкову військову
службу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
підготовки спеціаліста або магістра та вислужили встановлені
строки строкової військової служби:
у січні - лютому 2012 року;
у липні - серпні 2012 року;
2) інших військовослужбовців, які вислужили встановлені
строки строкової військової служби:
у квітні - травні 2012 року;
у жовтні - листопаді 2012 року.
6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за
заявками військового командування, Державної спеціальної служби
транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 2 і 5 цього
Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці
перевезення згідно з діючими тарифами.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім
пункту 1 статті 2, який набирає чинності з 1 березня 2012 року,
пункту 2 статті 2, який набирає чинності з 1 вересня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 жовтня 2011 року

N 1009/2011

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: