open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2012 р.
за № 72/20385

МЕТОДИКА
з аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня

1. Ця Методика визначає порядок проведення аудиту стану  надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня (далі - аудит), який проводиться з метою оцінки якості надання допомоги, виявлення недоліків, а також для визначення пріоритетів та розробки плану заходів для покращення роботи.

2. Оцінка якості стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення перинатальних центрів ІІІ рівня включає:

2.1. Критерії щодо створення перинатального центру ІІІ рівня (додаток 1).

2.2. Показники роботи закладу охорони здоров’я, що претендує на перинатальний центр (додаток 2).

2.3. Оцінку якості надання допомоги в перинатальному центрі III рівня (додаток 3).

2.4. Критерії оцінки функціональних можливостей регіонального перинатального центру (додаток 4).

3. Загальна оцінка якості надання допомоги дозволяє провести ретельну оцінку факторів, що можуть вплинути на якість перинатальної допомоги (інфраструктура, оснащення, організація послуг, надання допомоги тощо).

4. Кожен розділ додатків 1 та 3 до цієї Методики оцінюється за 3- бальною шкалою:

0 - не впроваджено або потребує значного покращення (неадекватна допомога та/або практики, що суттєво підвищують ризики для здоров’я матері та/ або немовляти);

1 - потребує суттєвого покращення (субоптимальна допомога зі значними ризиками для здоров’я матері та/або немовляти);

2 - потребує незначного покращення для досягнення стандартного рівня (субоптимальна допомога, що не несе жодного суттєвого ризику для здоров’я матері та/або немовляти);

3 - добре, стандартний рівень надання допомоги, не потребує удосконалення.

Джерела інформації: статистична звітність лікувально-профілактичного закладу, медична документація, спостереження за наданням допомоги, демонстрація персоналом навичок надання ургентної допомоги, бесіди з персоналом та пацієнтами.

5. Після проведення внутрішнього аудиту розробляються заходи щодо покращення надання допомоги в перинатальному центрі (додаток 5).

Відповідальні за впровадження системи моніторингу та оцінки надання  медичної допомоги в перинатальних центрах:

заступник головного лікаря з лікувальної роботи (за проведення внутрішнього та внутрішньо-зовнішнього аудитів);

керівник відділу обласного управління охорони здоров’я з допомоги матерям та дітям (проведення внутрішньо-зовнішнього аудиту).

6. Порядок проведення внутрішнього, зовнішнього аудитів.

6.1. Внутрішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться групою з метою оцінки якості надання допомоги, виявлення недоліків, а також для визначення пріоритетів та розробки плану заходів для покращення роботи, а також з метою визначення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які плануються для створення обласного (міського) перинатального центру ІІІ рівня.

6.2. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які визначені обласним управлінням охорони здоров’я під обласний (міський) перинатальний центр ІІІ рівня, проводиться групою з метою оцінки правильності прийнятого рішення, а також з метою організаційно-методичної роботи з розробки заходів щодо покращення надання допомоги у майбутньому перинатальному центрі.

6.3. До складу групи з проведення внутрішнього аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення повинні входити: посадова особа Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства, лікар-акушер-гінеколог, лікар-неонатолог, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий, акушерка, санітарний лікар з комунальної гігієни тощо.

6.4. Кожен із спеціалістів, що входять до складу групи з проведення внутрішнього аудиту, проводить оцінювання певного напряму відповідно до кожного розділу додатка 4 до цієї Методики.

6.5. Розподіл за напрямами проводить голова групи з проведення внутрішнього аудиту стану надання регіональної перинатальної допомоги  та кадрового забезпечення.

6.6. Головою групи обирається посадова особа Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства.

6.7. Внутрішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться протягом 2-3 робочих днів.

6.8. Останній робочий день роботи групи з проведення внутрішнього аудиту визначається як день узагальнення даних.

6.9. Не пізніше наступного дня після завершення роботи групи з проведення внутрішнього аудиту проводяться загальні збори колективу закладів охорони здоров’я, які були задіяні під час аудиту, з метою доведення узагальнених даних внутрішнього аудиту (довідка з висновками щодо двох закладів охорони здоров’я, які можуть бути базовими перинатальними центрами) та вироблення спільних заходів щодо покращення надання допомоги в майбутньому перинатальному центрі. Окремо в довідці зазначаються рекомендації про заклади охорони здоров’я, що рекомендовані.

6.10. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладу охорони здоров’я та/або закладів охорони здоров’я, які визначені обласним управлінням охорони здоров’я під обласний (міський) перинатальний центр ІІІ рівня, проводиться із залученням зовнішніх експертів (за згодою).

6.11. До складу груп з проведення зовнішнього аудиту повинні входити: головні позаштатні спеціалісти МОЗ України, Національної академії медичних наук України, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, представники Національного проекту «Нове життя», експерти міжнародних організацій (за згодою).

6.12. Зовнішній аудит стану надання регіональної перинатальної допомоги та кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я проводиться протягом 2-3 днів.

6.13. Останній робочий день роботи групи з проведення зовнішнього аудиту визначається як день узагальнення даних та їх доведення до посадової особи Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласного управління (головного управління) охорони здоров’я, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, яка опікується питанням охорони материнства та дитинства.

6.14. За результатами роботи група з проведення зовнішнього аудиту доводить до відома начальника управління охорони здоров’я обласної (міської) державної адміністрації узагальнені дані (довідку) та висновки з рекомендаціями про заклад охорони здоров’я, який може бути базовим під перинатальний центр III рівня.

6.15. Начальник управління охорони здоров’я обласної (міської) державної адміністрації для ознайомлення з результатами аудиту організовує зустріч групи з проведення зовнішнього аудиту із заступником голови обласної (міської) державної адміністрації, який координує питання охорони здоров’я, та головою робочої групи з впровадження Національного проекту "Нове життя".

6.16. Голова групи з проведення зовнішнього аудиту узагальнені дані (довідку) та висновки з рекомендаціями про заклад охорони здоров’я, який може бути базовим під перинатальний центр, протягом трьох робочих днів, що наступають після аудиту, передає до Міністерства охорони здоров’я та Національного проекту «Нове життя».

7. Перелік документації з аудиту стану надання допомоги в перинатальних центрах:

на рівні обласного (міського) управління охорони здоров’я:

наказ обласного (міського) управління охорони здоров’я про склад з проведення внутрішньо аудиту;

наказ обласного (міського) управління охорони здоров’я про організацію навчання з проведення внутрішнього аудиту;

графік проведення внутрішньо аудиту;

концепції розвитку перинатальної допомоги в області;

на рівні закладу охорони здоров’я:

наказ по закладу охорони здоров’я про склад з  проведення внутрішнього аудиту;

графік проведення внутрішнього аудиту;

окремі показники роботи перинатального центру;

оцінка якості надання допомоги в перинатальному центрі;

критерії оцінки функціональних можливостей регіонального перинатальногоцентру;

план дій щодо покращення надання допомоги в перинатальному центрі;

протоколи загальних зборів колективу.

Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства та санаторного
забезпеченняС.І. Осташко
Додаток 1
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної допомоги
та кадрового забезпечення
перинатальних центрів III рівня

КРИТЕРІЇ
щодо створення перинатального центру ІІІ рівня

Назва критерію

Вимоги

Кількість балів (0-3 бали)

Демографічні та статистичні показники

Кількість населення в регіоні 800000-1000000;

кількість пологів 7000-10 000 на рік

Адміністративно-територіальні вимоги

На базі багатопрофільного закладу обласного підпорядкування ІІІ рівня надання медичної допомоги;

на базі пологового будинку обласного підпорядкування ІІІ рівня надання медичної допомоги;

Будівлі

Повинні перебувати в комунальній власності обласної або міської ради

Технічний, санітарний стан будівель, територій тощо, стан під’їздів до закладу

Структура родопомічного закладу

Повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів

Оснащення

Повинно відповідати табелю оснащення закладу охорони здоров’я ІІІ рівня надання медичної допомоги

Кадрове забезпечення

Укомплектованість кадрами не менше 80-90%

Підготовка спеціалістів

Наявність у спеціалістів повної вищої освіти за спеціальностями «Лікувальна справа» або «Педіатрія», проходження первинної спеціалізації з конкретної лікарської спеціальності з отриманням сертифіката лікаря - спеціаліста, бажано мати стаж роботи за фахом не менше 7 років та кваліфікаційну категорію не нижче першої.

Для керівників перинатальних центрів та їх заступників - наявність підготовки та кваліфікаційної категорії не нижче першої зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я».

Молодший медичний персонал з медичною освітою повинен мати відповідну підготовку

Наявність клінічної бази вищого навчального медичного закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації

Бажано, щоб заклад охорони здоров’я був клінічною базою вищого навчального медичного закладу ІІІ-IV рівнів акредитації

Відповідність критеріям «Лікарня доброзичлива до дитини»

Наявність сертифіката «Лікарня доброзичлива до дитини»

КОЕФІЦІЄНТ
впливу на критерії для визначення базового лікувального закладу

Критерії

Коефіцієнт впливу (1,0)

Кадрове забезпечення

0,2

Оснащення базового лікувального закладу (відділення)

0,2

Комунальна власність

0,2

Розташування обласного (республіканського) пологового відділення

0,1

Будівля базового лікувального закладу (відділення)

0,3
Додаток 2
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної допомоги
та кадрового забезпечення
перинатальних центрів III рівня

ПОКАЗНИКИ
роботи перинатального центру ІІІ рівня

Рік (квартал) _______________________

Показники

Абсолютні дані

Відносні показники

Кількість пологівКількість живонародженихКількість новонароджених з масою тілаКількість новонароджених з масою тілаКількість новонароджених з масою тілаКількість пологів з терміном менше 37 повних тижнів вагітностіКількість пологів з терміном менше 32 повних тижнів вагітностіКількість пологів з терміном менше 28 повних тижнів вагітностіКількість асфіксій новонароджених на першій хвилині (< 7 балів)Кількість новонароджених з оцінкою за шкалою Апгар менше 3 балів на п’ятій хвилиніНеонатальна смертність (до 28 діб життя)Рання неонатальна смертність (0-7 діб життя)МертвонароджуваністьАнтенатальна смертністьІнтранатальна смертністьПеринатальна смертністьКількість випадків материнської смертностіЗ прямих причин (ускладнення вагітності, пологів та післяпологового періоду)З непрямих причин (за рахунок існуючого захворювання або захворювання під час вагітності, пологів та післяпологового періоду)Кількість акушерських кровотечКількість жінок з токсикозом (у тому числі прееклампсією)Екстрагенітальна патологіяРозродження шляхом кесаревого розтину (КР)Кількість епізіотомійКількість жінок, що мали травми пологових шляхів, що потребували ушиванняІнструментальні пологи: вакуум-екстракція; акушерські щипціКількість родостимуляційКількість родозбудженьКількість жінок, яким було надано анестезіологічну допомогу під час / після пологівКількість післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 110 г/л (11 г%))Кількість важких післяпологових анемій (концентрація гемоглобіну менше 70 г/л)Кількість жінок з позитивним тестом на сифіліс серед породільКількість ВІЛ-інфікованих жінок серед породільСередня тривалість перебування в стаціонарі в разі нормальних пологів (днів)Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі інструментальних пологів (вакуум, щипці) (днів)Середня тривалість перебування в стаціонарі в разі кесаревого розтину (днів)Кількість жінок (вагітних, роділь, породіль), що були переведені в інші стаціонариКількість новонароджених, що були переведені в інші стаціонари


Додаток 3
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної допомоги
та кадрового забезпечення
перинатальних центрів III рівня

ОЦІНКА ЯКОСТІ
надання допомоги в перинатальному центрі ІІІ рівня

Розділи /загальна оцінка

Добре

Потребує покращення

3

2

1

0

1. Статистична звітність та наявність інформаційних систем, якість медичної документації (згідно з наказами МОЗ України)

2. Доступність лікарських засобів (згідно з національними протоколами та лікарським формуляром, затвердженим МОЗ України)

3. Наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення відповідно до табеля оснащення

4. Обстеження з використанням обладнання згідно з клінічними протоколами

5. Базова інфраструктура (електро- та водопостачання, наявність гарячої води, наявність відділення акушерської реанімації, неонатальної реанімації, операційного блоку, боксів для інфекційних хворих)

6. Пологове та післяпологове відділення (згідно з табелем оснащення, кадри)

7. Відділення для новонароджених (згідно з табелем оснащення, кадри)

8. Ведення нормальних пологів: умови, партограма, догляд у 1-му, 2-му, 3-му та післяпологових періодах, спостереження за станом плода, неонатальна реанімація (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)

9. Кесарів розтин: показання, процедури, методика, догляд за новонародженим та матір’ю, неонатальна реанімація (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)

10. Материнські ускладнення (післяпологова кровотеча,прееклампсія, ускладнені пологи, слабкість пологової діяльності, сепсис, ІПСШ, передчасні пологи, передчасний розрив плодових оболонок (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)

11. Звичайний неонатальний моніторинг, огляд: оцінка новонародженого, реанімація, грудне вигодовування, моніторинг стану, консультування матерів (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)

12. Догляд за хворими новонародженими після реанімації, сепсис новонародженого, вигодовування, гіпоглікемія, жовтяниця, безпечне застосування кисню, доступ матерів (відповідність допомоги клінічному протоколу МОЗ України)

13. Спеціалізований догляд за новонародженими: документація, вигодовування, парентеральне вигодовування, контроль щодо інфекції, застосування ліків, дихальна підтримка, консультативна допомога, транспортування, доступ батьків (відповідність допомоги клінічного протоколу МОЗ України)

14. Ургентна допомога: організація, наявність ліків, матеріалів та обладнання (кровотеча, сепсис, еклампсія, асфіксія новонародженого)

15. Інфекційний контроль: обробка рук, застосування рукавичок, антибіотикопрофілактика, невідповідні практики інфекційного контролю та допоміжна допомога: застосування ліків, розчинів, препаратів крові (відповідно до клінічного протоколу МОЗ України)

16. Моніторинг та подальше спостереження (наявність карт спостереження відповідно до клінічного протоколу МОЗ України)

17. Наявність керівництв, протоколів, проведення аудиту материнської та перинатальної захворюваності та смертності

18. Доступ до стаціонарної допомоги: знання жінками загрозливих симптомів, транспортування, фінансові перешкоди, перешкоди до переведення в стаціонар

__________

Примітка.

На підставі оцінки якості надання допомоги в перинатальному центрі Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласними управліннями (головними управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробляються заходи з покращення перинатальної допомоги в регіоні.
Додаток 4
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної допомоги
та кадрового забезпечення
перинатальних центрів III рівня

КРИТЕРІЇ
оцінки функціональних можливостей регіонального перинатального центру

Таблиця 1

Акушерський персонал

Критерії для
III рівня

Заклад (найменування)

а) Персонал лікарів


Завідуючий пологовим відділенням

Сертифікований з акушерства, гінекології та перинатології. Необхідно


Акушер-гінеколог (необхідний персонал буде визначено)

Сертифікований з акушерства, гінекології та перинатології. Необхідно


Керівник перинатального центру

Сертифікований з акушерства, гінекології або неонатології та перинатології та організації управління охороною здоров'я. Необхідно


б) Акушерське відділення повинно мати зв'язок з такими спеціалістамиХірург

Необхідно


Нейрохірург

Рекомендовано


Невролог

Необхідно


Ортопед

Рекомендовано


Уролог

Рекомендовано


Отоларинголог

Рекомендовано


Кардіолог

Необхідно


Генетик

Необхідно


Терапевт

Необхідно


Анестезіолог, який спеціалізується на акушерстві

Необхідно


Патологоанатом

Необхідно


Рентгенолог

Необхідно


Лікар УЗ-діагностики

Необхідно


Лікар з МР та комп’ютерної томографії

Необхідно


в) АкушеркиГоловна акушерка

Має спеціальність акушерки.
Необхідно


акушерка/пацієнт у пологах:Неускладнена вагітність

Відповідно до штатних нормативів


Пацієнти високого ризику

Пацієнти у післяпологовому відділенні

Високий ризик (антенатальний та постнатальний періоди)

Соціальний працівник

Необхідно


Таблиця 2

Акушерський догляд

Критерії для
III рівня

Заклад (найменування)

Спостерігати за вагітністю високого ризику на всіх термінах гестації

Необхідно


Проводити оцінку ризику всіх пацієнтів із встановленою системою розподілу/направлення пацієнтів для визначення групи високого ризику

Необхідно


Можливість екстреної допомоги

Необхідно


Забезпечувати вчасне виявлення та лікування ускладнень, які виникли під час вагітності та пологів

Необхідно


Кваліфікований персонал, що має змогу вчасно надати екстрену акушерську та неонатальну допомогу

Необхідно


Персонал, який навчений неонатальній реанімації

Необхідно


Забезпечити початок екстреного кесаревого розтину протягом 30 хвилин після прийняття рішення

Необхідно


Можливість провести трансфузію крові та її компонентів протягом 24 годин

Необхідно


Наявність лікарських засобів та засобів медичного призначення для надання медичної допомоги згідно з клінічним протоколом або клінічними протоколами

Необхідно


Анестезіологічна служба:Ультразвук, рентген, магніторезонансна томографія

Необхідно


Клінічна лабораторія 24 години/доба

Необхідно


Можливість безперервного моніторингу серцебиття плода

Необхідно


Перинатальні акушерські програми (програми підвищення кваліфікації персоналу)

Необхідно


Інші служби, які потрібні для акушерської допомоги

За потреби


Служба підтримки грудного вигодовування

Необхідно


Діагностичні методи:Антенатальні дослідження плода (нестресовий тест, біофізичний профіль плода, доплер)

Необхідно


Дослідження, що підтверджують зрілість легень плода:

Необхідно


Рентгенографія

Необхідно


Діагностичний ультразвук

Необхідно


Таблиця 3

Клінічні протоколи/покращення якості

Критерії для
III рівня

Заклад (найменування)

Акушерські компонентиПосадова інструкція з функціональними обов’язками лікаря

Необхідно


Критерії оцінки ризику

Необхідно


Критерії для консультації/транспортування та переведення вагітних та породіль

Необхідно


Політика виключно грудного вигодовування

Необхідно


Клінічний протокол допомоги, орієнтованої на сім’ю

Необхідно


Клінічний протокол ранньої виписки

Необхідно


Таблиця 4

Клінічні протоколи /покращення якості

Критерії для
III рівня

Заклад (найменування)

Безперервна програма покращення якості послуг

Необхідно


Збір даних, покращення якості акушерської та неонатальної допомогиЗбір моніторингових даних та проведення аналізу

Необхідно


Мультидисциплінарні постійні програми  покращення материнських та неонатальних показників 

Необхідно


Внутрішній аналіз причин материнських, антенатальних та неонатальних причин смертності, так само як і переведення матерів та новонароджених  в інші спеціалізовані відділення та заклади охорони здоров’я

Необхідно


Мультидисциплінарні дискусії та періодичні огляди діяльності перинатальної програми, включаючи всі смерті, переведення та народження дітей з критично низькою масою тіла

Необхідно


Таблиця 5

Акушерське обладнання

Критерії для
III рівня

Заклад (найменування)

Пологове відділення (пологові кімнати та операційна)

Необхідно


Приміщення, які використовуються жінками під час пологів, мають бути обладнані:

Необхідно


Приміщенням, адекватним за розмірами для партнерських пологів, персоналу та обладнання, не менше 16 м2

Необхідно


Необхідною вентиляцією та температурним контролем (сучасною вентиляційною системою, забезпеченням у приміщенні температури не нижче за 25°)

Необхідно


Площею для зберігання одягу пацієнта та персональних речей

Необхідно


Належним освітленням для проведення оглядів

Необхідно


Системою екстреного виклику та системою зв’язку

Необхідно


Пологовим ліжком (трансформером або функціональним ліжком)

Необхідно


Доступом до душу для пацієнток під час пологів

Необхідно


Умовами для зберігання оснащення та обладнання

Необхідно


Апаратом для вимірювання артеріального тиску та стетоскопом

Необхідно


Інфузійними насосами

Необхідно


Фетальним монітором

Необхідно


Підведенням кисню та вакуумного аспіратора

Необхідно


Реанімаційним обладнанням та обладнанням, необхідним для моніторингу та спеціального догляду (для пацієнтів зі значними акушерськими та неакушерськими ускладненнями)

Необхідно


Інструментальним столиком

Необхідно


Умивальником ліктьовим для хірургічної обробки рук

Необхідно


Обладнанням для вагінальних пологів та інструментами для кесаревого розтину, ургентних акушерських ускладнень

Необхідно


УЗД-апаратом з набором датчиків

Необхідно


Годинником із секундною стрілкою

Необхідно


Умивальником для миття рук

Необхідно


Таблиця 6

Неонатальний персонал


Медичний персоналВідділення неонатального догляду за здоровими новонародженимиЗавідуючий відділенням неонатального догляду за здоровими новонародженимиНеонатологи (відповідно до потужності закладу)Відділення інтенсивної терапії новонароджених ВІТНЗавідуючий відділенням інтенсивної терапії та реанімації новонароджених

Лікар-спеціаліст зі спеціальностей «Неонатологія» та «Анестезіологія дитяча»


Неонатологи (відповідно до потужності закладу)

Лікар-спеціаліст зі спеціальності «Неонатологія»


Регіональний тренер (координатор) з проведення навчання з неонатальних питань

Рекомендовано


У відділенні інтенсивної терапії новонароджених ВІТН повинна бути можливість проведення консультацій з такими спеціалістами:Дитячий хірург

Необхідно


Офтальмолог

Необхідно


Дитячий кардіолог

Необхідно


Дитячий нейрохірург

Рекомендовано мати


Анестезіолог

Необхідно


Хірург-ортопед

Рекомендовано мати


Уролог

Рекомендовано мати


Отоларинголог

Рекомендовано мати


Нефролог

Рекомендовано мати


Невролог

Рекомендовано мати


Ендокринолог

Рекомендовано мати


Пульмонолог

Рекомендовано мати


Гастроентеролог

Рекомендовано мати


Гематолог

Рекомендовано мати


Інфекціоніст

Рекомендовано мати


Психолог

Рекомендовано мати


УЗД/RTG-графія / магніторезонансна томографія /комп’ютерна томографія та лабораторна діагностика

Необхідно


Патологоанатом

Необхідно


Спеціалізована виїзна реанімаційно-неонатальна бригада

Необхідно


Молодший медичний персоналВідділення неонатального догляду за здоровими новонародженимиСтарша медсестра

Медсестра з неонатального догляду


Дитячі медсестри (відповідно до потужності закладу)

Медсестра з неонатального догляду


Персонал у зміні (відповідно до потужності закладу)

Медсестри


Відділення інтенсивної терапії новонароджених ВІТНСтарша медсестра відділення

Медсестра з неонатального догляду


Кількість персоналу (відповідно до потужності закладу)Таблиця 7

Обсяг неонатальної допомоги

Критерії для III рівня надання допомоги

Заклад (найменування)

Неонатальна допомога здоровим та хворим новонародженим

Необхідно


Другий етап виходжування новонароджених:Проведення первинної реанімації новонародженим

Необхідно


При станах, які загрожують життю

Необхідно


Персонал має навички проведення повного обсягу реанімаційної допомоги

Необхідно


Можливість стабілізувати стан усіх новонароджених, включаючи новонароджених з критично низькою вагою та хворих новонароджених

Необхідно


Можливість проводити транспортування новонароджених в межах пологового будинку в інші спеціалізовані відділення або заклади охорони здоров’я

Необхідно


Можливість провести трансфузію крові та її компонентів протягом 24 годин

Необхідно


Проведення УЗД, рентгенологічного дослідження

Необхідно


Клінічне лабораторне обстеження протягом 24 годин

Необхідно


Медико-психологічний супровід батьківРозширений обсяг неонатальної допомоги:Механічна вентиляція легень

Необхідно


Респіраторна терапія під постійним позитивним тиском

Необхідно


Високочастотна вентиляція

Необхідно


Екстракорпоральна мембранна оксигенація

Рекомендовано мати


Інфекційний контроль

Необхідно


Оцінка розвитку дитини та продовження догляду до виписки. Оцінка, спостереження та вчасне втручання

Необхідно


Інші види неонатальної допомоги (консультанти):Дитячий анестезіолог

Необхідно


Дитячий нейрохірург

Рекомендовано мати


Дитячий хірург

Рекомендовано мати


Дитячий кардіоторакальний хірург

Рекомендовано мати


Дитячий кардіолог

Необхідно


Дитячий невролог

Рекомендовано мати


Дитячий офтальмолог

Необхідно


Психолог, педагог

Необхідно


УЗД/рентгенологічне дослідження

Необхідно


Патологоанатом

Необхідно


Таблиця 8

Клінічні протоколи / обсяг медичної допомоги/оцінка якості надання допомоги

Критерії для
III рівня надання допомоги

Заклад (найменування)

Неонатальний компонент

Необхідно


Первинний огляд проводиться неонатологом

Необхідно


Критерії оцінки ризику новонародженого

Необхідно


Критерії для призначення консультацій, транспортування, переведення новонароджених в інші спеціалізовані відділення або заклади охорони здоров’я

Необхідно


Грудне вигодовування

Необхідно


Стабілізація стану новонародженого

Необхідно


Приготування до виписки новонародженого

Необхідно


Перелік практичних навичок для медичних сестер

Необхідно


Перелік практичних навичок для лікарів

Необхідно


Локальний протокол переведення матерів та новонароджених, включаючи критерії допомоги

Необхідно


Спеціалізований транспорт (реанімобіль)

Необхідно


Допомога, орієнтована на сім’ю

Необхідно


Таблиця 9

Реанімація/стабілізація

Критерії для
III рівня надання допомоги

Заклад (найменування)

Первинна реанімація та стабілізація стану новонароджених та дітей з критично низькою масою тіла повинні надаватися в спеціальному місці (палаті), яке (яка) повинно(а) бути обладнане(а):

Необхідно


Відкритою реанімаційною системою (ВРС)

Необхідно


Обладненням для забезпечення:Кисневої терапїї

Необхідно


Вентиляції під позитивним тиском (СРАР терапії)

Необхідно


Штучної вентиляції легень (ШВЛ)

Необхідно


Аспіратором

Необхідно


Поліфункціональним монітором

Необхідно


Обладнанням та медикаментозним забезпеченням

Необхідно


МІСЦЕ ДЛЯ РЕАНІМАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ В ПОЛОГОВІЙ ЗАЛІ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОЛОГАХПервинна реанімація та стабілізація стану дітей повинні надаватися у спеціалізованому місці, яке має бути обладнане:Відкритою реанімаційною системою (ВРС)

Необхідно


Системою для кисневої терапії (ротаметр з підігрівом та зволоженням)

Необхідно


Аспіратором

Необхідно


Обладнанням та медикаментозним забезпеченнямОСНАЩЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
ОСНАЩЕННЯ У ВІДДІЛЕННІ ІНТЕНСИВНОГО ВИХОДЖУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Необхідно


Необхідно

Додаток 5
до Методики з аудиту
стану надання регіональної
перинатальної допомоги
та кадрового забезпечення
перинатальних центрів III рівня

ЗАХОДИ
щодо покращення надання допомоги в перинатальному центрі

Розділи

Загальна оцінка

Вплив на материнську та перинатальну захворюваність та смертність

Можливість виконання

Необхідні дії

Пріоритетність

Можливі ризики та шляхи подолання

Строки впровадження та відповідальна особа

потребує суттєвого покращення 0-1

повинна бути покращена 2

не потребує покращення3

високий

низький

висока

низька


висока

низька • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: