open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2011 N 583
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2011 р.

за N 1296/20034
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 283 ( z0919-12 ) від 21.05.2012 }
Про умови оплати праці працівників

бюджетних науково-дослідних установ

Держлісагентства України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників бюджетних науково-дослідних установ Державного
агентства лісових ресурсів України згідно з додатком 1; схему тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників,
професіоналів, фахівців, інших працівників, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців бюджетних
науково-дослідних установ Державного агентства лісових ресурсів
України згідно з додатком 2; схему тарифних розрядів професій робітників бюджетних
науково-дослідних установ Державного агентства лісових ресурсів
України згідно з додатком 3.
2. Надати право керівникам бюджетних науково-дослідних
установ Державного агентства лісових ресурсів України (далі -
науково-дослідні установи) в межах фонду заробітної плати,
затвердженого в кошторисах:
2.1. Установлювати: працівникам науково-дослідних установ конкретні розміри
посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно з затвердженими
схемами, розміри доплат і надбавок до них; посадові оклади заступникам керівників науково-дослідних
установ, заступникам керівників структурних підрозділів цих
установ - на 5-15 відсотків, головним бухгалтерам - на
10-30 відсотків, помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче,
ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначеного за схемами
тарифних розрядів, затвердженими цим наказом.
2.2. Установлювати надбавки працівникам науково-дослідних
установ: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
науково-дослідної установи; за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
2.3. Установлювати доплати працівникам: у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам
науково-дослідних установ, їх заступникам, керівникам структурних
підрозділів науково-дослідних установ, їх заступникам; у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не
визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години
вечора до 6 години ранку; за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням; за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності у працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
науково-дослідної установи. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством; за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу.
2.4. Установлювати водіям автотранспортних засобів: надбавки за класність: водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за
відпрацьований час; доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків
тарифної ставки за відпрацьований час.
2.5. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі
на оздоровлення, у сумі не більшій, ніж один посадовий оклад на
рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
2.6. Преміювати працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими
порядком і розмірами преміювання у межах коштів на оплату праці. Преміювання керівників науково-дослідних установ, їх
заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових
окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням
органів вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
3. Керівникам науково-дослідних установ: у квітні - червні 2011 року забезпечити диференціацію
заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові
оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій; з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року установити у
штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників
відповідно у таких розмірах: першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні; другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень; третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень; четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень; п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень; шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень; з 1 липня і 1 жовтня 2011 року посадові оклади (тарифні
ставки) працівників сьомого тарифного розряду у розмірах
відповідно 1015 і 1040 гривень.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету лісового господарства України від 07.09.2005 N 410
( z1208-05 ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ Держкомлісгоспу України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за
N 1208/11488.
5. Державному агентству лісових ресурсів України
(Сівець В.М.) у встановленому порядку подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 квітня 2011 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сеня О.В.
Міністр М.В.Присяжнюк
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.І.Надрага
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
Голова ЦК профспілки
працівників лісового
господарства України С.Й.Кривов'язий
Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

31.10.2011 N 583

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів

з оплати праці працівників бюджетних

науково-дослідних установ

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти | ------------------------------+---------------------------------| 1 | 1,00 | ------------------------------+---------------------------------| 2 | 1,09 | ------------------------------+---------------------------------| 3 | 1,18 | ------------------------------+---------------------------------| 4 | 1,27 | ------------------------------+---------------------------------| 5 | 1,36 | ------------------------------+---------------------------------| 6 | 1,45 | ------------------------------+---------------------------------| 7 | 1,54 | ------------------------------+---------------------------------| 8 | 1,64 | ------------------------------+---------------------------------| 9 | 1,73 | ------------------------------+---------------------------------| 10 | 1,82 | ------------------------------+---------------------------------| 11 | 1,97 | ------------------------------+---------------------------------| 12 | 2,12 | ------------------------------+---------------------------------| 13 | 2,27 | ------------------------------+---------------------------------| 14 | 2,42 | ------------------------------+---------------------------------| 15 | 2,58 | ------------------------------+---------------------------------| 16 | 2,79 | ------------------------------+---------------------------------| 17 | 3,00 | ------------------------------+---------------------------------| 18 | 3,21 | ------------------------------+---------------------------------| 19 | 3,42 | ------------------------------+---------------------------------| 20 | 3,64 | ------------------------------+---------------------------------| 21 | 3,85 | ------------------------------+---------------------------------| 22 | 4,06 | ------------------------------+---------------------------------| 23 | 4,27 | ------------------------------+---------------------------------| 24 | 4,36 | ------------------------------+---------------------------------| 25 | 4,51 | -----------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня -
613 гривень; з 1 квітня - 625 гривень. Для працівників, у яких
посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,
посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються
на рівні мінімальної заробітної плати. З 1 липня посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з
1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ). 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

31.10.2011 N 583

СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних,

наукових працівників, професіоналів, фахівців,

інших працівників, керівників інших структурних

підрозділів і технічних службовців бюджетних

науково-дослідних установ

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Категорії та посади | Діапазон розрядів | ----------------------------------------------------------------| I. Керівні працівники | ----------------------------------------------------------------| Керівник науково-дослідної установи | 16-22 | ------------------------------------------+---------------------| Керівники інших науково-дослідних установ | 16-20 | (науково-дослідних станцій) | | ------------------------------------------+---------------------| Керівники (завідувачі) науково-дослідних | 14-20 | підрозділів (лабораторій, відділів) | | інституту | | ------------------------------------------+---------------------| Завідувачі науково-дослідних секторів тощо| 14-18 | (які входять до складу науково-дослідних | | підрозділів (лабораторій, відділів) | | ------------------------------------------+---------------------| Учений секретар інституту | 14-20 | ------------------------------------------+---------------------| Головний інженер наукової установи, | 16-18 | організації | | ------------------------------------------+---------------------| Головні: архітектор, металург, механік, | 15-18 | енергетик, економіст, метролог та інші | | головні спеціалісти в основних відділах | | (відділеннях, лабораторіях), | | архітектурно-планувальних майстернях | | наукової установи, організації | | ------------------------------------------+---------------------| Завідувач відділу охорони праці та техніки| 13-14 | безпеки | | ------------------------------------------+---------------------| Завідувач відділу: кадрів, планового, | 13-14 | юридичного, міжнародних зв'язків, | | матеріально-технічного постачання, | | експлуатаційно-технічного | | ------------------------------------------+---------------------| Завідувач відділу: режимно-секретного, | 9-11 | редакційно-видавничого, | | патентно-ліцензійного, стандартизації, | | науково-технічної інформації | | ------------------------------------------+---------------------| Керівники інших підрозділів | 8-11 | ----------------------------------------------------------------| II. Наукові працівники | ----------------------------------------------------------------| Головний науковий співробітник | 18-20 | ------------------------------------------+---------------------| Провідний науковий співробітник | 17-19 | ------------------------------------------+---------------------| Старший науковий співробітник | 16-18 | ------------------------------------------+---------------------| Науковий співробітник | 14-17 | ------------------------------------------+---------------------| Молодший науковий співробітник | 10-16 | ----------------------------------------------------------------| III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні | розробки | ----------------------------------------------------------------| Головні фахівці всіх спеціальностей | 15-18 | ------------------------------------------+---------------------| Провідні фахівці всіх спеціальностей | 9-14 | ------------------------------------------+---------------------| Фахівці всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 12-13 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 10-11 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| Техніки всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 9-10 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 8-9 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 7 | ----------------------------------------------------------------| IV. Спеціалісти, керівники інших структурних підрозділів і | технічні службовці | ----------------------------------------------------------------| Провідні фахівці: технолог, електронник, | 7-10 | програміст, економіст, юрисконсульт, | | бухгалтер (з дипломом спеціаліста), | | бухгалтер-ревізор та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Фахівці: технолог, механік, енергетик, | | програміст, економіст, юрисконсульт, | | бухгалтер, статистик, старший лаборант, | | який має вищу освіту, бухгалтер-ревізор, | | майстер та інші | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 9 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 7-8 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 6 | ------------------------------------------+---------------------| Техніки всіх спеціальностей: | | ------------------------------------------+---------------------| I категорії | 7 | ------------------------------------------+---------------------| II категорії | 6 | ------------------------------------------+---------------------| без категорії | 5 | ------------------------------------------+---------------------| Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, | 5-8 | центрального складу (складу), друкарського| | бюро, копіювально-розмножувального бюро, | | господарства, інших підрозділів | | ------------------------------------------+---------------------| Старші: касир, інспектор, диспетчер; | 4-6 | стенографістка I категорії та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Інші фахівці та технічні службовці: | 4-5 | експедитор, касир, інспектор, агент із | | забезпечення, діловод, архіваріус, | | обліковець, друкарка (усіх категорій), | | бібліограф, секретар-стенографістка, | | секретар-друкарка, секретар, комендант, | | паспортист | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

31.10.2011 N 583

СХЕМА

тарифних розрядів професій робітників

бюджетних науково-дослідних установ

Державного агентства лісових ресурсів України

------------------------------------------------------------------ Найменування професій | Діапазон розрядів | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують просту | 1-2 | некваліфіковану або допоміжну роботу: | | гардеробник, кастелянка, кур'єр, опалювач,| | підсобний робітник, вантажник, робітник з | | благоустрою, сторож, прибиральник | | виробничих (службових) приміщень, | | території, швейцар та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують малокваліфіковані| 1-3 | роботи: ліфтер, єгер, копіювальник, | | контролер та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують кваліфіковані | 2-5 | (складні) роботи: лісник, слюсар, столяр, | | електрик, електромеханік, електромонтер, | | дозиметрист, оператори: копіювальних і | | розмножувальних машин, електронно- | | обчислювальних та обчислювальних машин; | | будівельник, водій автомобіля (автобуса) | | та інші | | ------------------------------------------+---------------------| Робітники, які виконують | 3-8 | висококваліфіковані (особливо складні та | | відповідальні) роботи: з ремонту та | | налагодження електронного та іншого | | особливо складного обладнання | | -----------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту роботи з персоналом
та контролю апарату М.В.Грищук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: