open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
01.11.2011 N 287
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 листопада 2011 р.

за N 1331/20069

Про внесення змін до Інструкції з оформлення

органами Фонду загальнообов'язкового державного

соціального страхування України

на випадок безробіття матеріалів

про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 14 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою виконання протесту
Генеральної прокуратури України від 28.09.2011 N 07/7/2-349вих-11
правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Внести до глави 3 Інструкції з оформлення органами Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття матеріалів про адміністративні
правопорушення, затвердженої постановою правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття від 24.04.2003 N 196 ( z0382-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за
N 382/7703, такі зміни:
1.1. Пункт 3.11 викласти в такій редакції: "3.11. За результатами розгляду справи уповноважена посадова
особа має право звільнити порушника від адміністративної
відповідальності з оголошенням усного зауваження відповідно до
статті 22 КУпАП ( 80731-10 ). При оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на
розгляд громадської організації чи трудового колективу або
передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а
також при наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП
( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття справи про
адміністративне правопорушення (додаток 3). У постанові про
закриття справи про адміністративне правопорушення обов'язково
зазначаються число, місяць і рік розгляду справи та населений
пункт, у якому вона винесена, вказуються посада, найменування
органу, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла
постанову. У розділі відомостей про особу, яка вчинила адміністративне
правопорушення, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання, місце роботи, посада особи. Указуються обставини, що
виключають провадження у справі відповідно до статті 247 КУпАП
( 80732-10 ). У розділі "ПОСТАНОВИВ" посадова особа, яка розглядала
матеріали справи, зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої виноситься постанова, та, установивши обставини, що
виключають провадження у справі, закриває її. Постанова про закриття справи про адміністративне
правопорушення підписується посадовою особою, яка її винесла.
Копія такої постанови протягом трьох днів вручається або
надсилається особі, щодо якої її винесено (крім випадку смерті
особи). Якщо останній день цього строку припадає на вихідний або
святковий день, днем закінчення такого строку є перший за ним
робочий день. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку зі смертю особи, щодо
якої винесена постанова про накладення адміністративного
стягнення, до адміністративної справи долучається копія документа
про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного
стану. При винесенні постанови про закриття справи про
адміністративне правопорушення у зв'язку з неосудністю особи, щодо
якої складено протокол про адміністративне правопорушення, до
адміністративної справи долучається довідка з лікувального закладу
про її хворобу. Посадова особа, що розглядає справу, установивши причини та
умови, що сприяли вчиненню правопорушення, має право в письмовій
формі внести у відповідний державний орган, громадську організацію
або посадовій особі (власнику) пропозиції про вжиття заходів щодо
усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень".
1.2. Пункт 3.12 виключити. У зв'язку з цим пункт 3.13 вважати відповідно пунктом 3.12.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова правління Фонду О.Шевчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: