open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 листопада 2011 р. N 1118

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 304 ( 304-2016-п ) від 20.04.2016 }
Деякі питання працівників

державних колегіальних органів

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо національних комісій, що
здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері
зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових
послуг" ( 3610-17 ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ), "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) та статті 25 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що посадовий оклад голови державного
колегіального органу встановлюється на рівні 85 відсотків, члена
державного колегіального органу, керівника апарату державного
колегіального органу - на рівні 75 відсотків посадового окладу
Прем'єр-міністра України.
Голові, членам державного колегіального органу, керівнику
апарату державного колегіального органу установити надбавку за
особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до
90 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця та вислугу років.
2. Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:
1) виплачувати:
надбавку за ранг державного службовця у розмірах згідно з
додатком 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632);
надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг державного службовця і залежно від
стажу державної служби в таких розмірах: понад три роки - 10,
понад п'ять років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25,
понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків;
надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови в
таких розмірах: однієї європейської - 10, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу;
доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу;
надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі
15 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням;
2) надавати матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при
наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує
середньомісячної заробітної плати працівника;
3) виплачувати премію відповідно до їх особистого внеску в
загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у
розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії
фонду оплати праці. Максимальний розмір премії не може
перевищувати 100 відсотків посадового окладу.
3. Віднести посади працівників апарату державних колегіальних
органів до таких категорій посад державних службовців:
1) друга категорія - керівник апарату; директор департаменту;
2) третя категорія - заступник директора департаменту;
заступник директора департаменту - начальник управління; заступник
директора департаменту - начальник відділу; керівник
територіального органу;
3) четверта категорія - начальник відділу у складі
департаменту (управління) та його заступник; завідувач
самостійного сектору; прес-секретар, помічник (радник) голови;
заступник керівника територіального органу, начальник управління
територіального органу;
4) п'ята категорія - завідувач сектору (у складі
департаменту, управління, самостійного відділу); помічник (радник)
члена державного колегіального органу; головний державний
інспектор; старший державний інспектор; державний інспектор;
начальник відділу та його заступник, завідувач самостійного
сектору територіального органу; завідувач сектору у складі
управління, відділу територіального органу;
5) шоста категорія - спеціаліст територіального органу.
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1118
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 4 липня 1995 р. N 488 ( 488-95-п ) "Про деякі зміни
щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів,
податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших
органів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 31 травня 1996 р. N 606 ( 606-96-п ), від 7 квітня
2003 р. N 499 ( 499-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 15, ст. 665), від 2 жовтня 2003 р. N 1562 ( 1562-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2169), від 30 червня
2005 р. N 531 ( 531-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1563), від 11 травня 2006 р. N 620 ( 620-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1440), слова
", Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку та членам Комісії, членам Національної комісії
регулювання електроенергетики, членам Національної комісії з
питань регулювання зв'язку" виключити.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 р. N 510 ( 510-2005-п ) "Про оплату праці керівних
працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119;
2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р.,
N 1, ст. 28, ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179,
N 47, ст. 1530; 2010 р., N 27, ст. 1063, N 92, ст. 3273, N 98,
ст. 3490; 2011 р., N 28, ст. 1179, ст. 1193, N 30, ст. 1297, N 39,
ст. 1603) у графі "Найменування посади" слова "Голова Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг,", "Голова
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,", "Керівник
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,",
"заступник Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку," та "Члени Національної комісії регулювання
електроенергетики, Національної комісії з питань регулювання
зв'язку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг,
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку," виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня
2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України,
2006 р., N 10, ст. 632, N 15, ст. 1084, N 29, ст. 2092; 2008 р.,
N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139, N 56, ст. 1867; 2009 р., N 50,
ст. 1696; 2010 р., N 27, ст. 1063, N 86, ст. 3024; 2011 р., N 4,
ст. 204, N 27, ст. 1130, N 28, ст. 1193):
1) пункт 1 після слів "центральних органів виконавчої влади"
доповнити словами ", державних колегіальних органів";
2) абзац перший пункту 2-1 після слів "центральних органів
виконавчої влади" доповнити словами ", державних колегіальних
органів";
3) доповнити постанову додатками 13-2 і 13-3 такого змісту:
"Додаток 13-2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1118)
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів державних колегіальних органів

------------------------------------------------------------------ Найменування посади |Місячний посадовий оклад,| | гривень | --------------------------------------+-------------------------| Директор департаменту | 2118-2267 | --------------------------------------+-------------------------| Начальник самостійного управління | 1906-2013 | --------------------------------------+-------------------------| Начальник самостійного відділу | 1801-1907 | --------------------------------------+-------------------------| Начальник відділу у складі | 1599-1695 | департаменту, самостійного управління;| | помічник, радник голови | | --------------------------------------+-------------------------| Завідувач самостійного сектору; | 1403-1483 | помічник, радник члена державного | | колегіального органу | | --------------------------------------+-------------------------| Завідувач сектору у складі | 1324-1430 | департаменту, самостійного управління,| | самостійного відділу, прес-секретар | | голови | | --------------------------------------+-------------------------| Головний державний інспектор | 1175-1241 | --------------------------------------+-------------------------| Головний спеціаліст | 1165-1219 | --------------------------------------+-------------------------| Старший державний інспектор | 967-1004 | --------------------------------------+-------------------------| Провідний спеціаліст | 927-954 | --------------------------------------+-------------------------| Державний інспектор | 841-897 | --------------------------------------+-------------------------| Спеціаліст I категорії | 821-847 | --------------------------------------+-------------------------| Спеціаліст II категорії | 726-752 | --------------------------------------+-------------------------| Спеціаліст | 662-689 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 13-3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1118)
СХЕМА

посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів територіальних органів

державних колегіальних органів

------------------------------------------------------------------ Найменування | Місячний посадовий оклад, гривень | посади |----------------------------------------------| | Автономна|поза групою,| за групами областей | |Республіка| м. Київ |----------------------| | Крим | | I | II, | | | | |м. Севасто- | | | | | поль | -----------------+----------+------------+---------+------------| Керівник | 2194 | 1926 | 1819 | 1712 | територіального | | | | | органу | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Начальник | 1210-1320| 1100-1210 |1045-1155| 990-1100 | самостійного | | | | | управління, | | | | | відділення | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Начальник | 1012-1122| 990-1100 |935-1045 | 880-990 | самостійного | | | | | відділу, головний| | | | | бухгалтер | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Начальник | 985-1012 | 968-1001 | 924-990 | 913-979 | відділу у складі | | | | | самостійного | | | | | управління, | | | | | відділення | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Завідувач | 764-794 | 764-794 | 718-747 | 700-729 | самостійного | | | | | сектору | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Завідувач сектору| 724-753 | 724-753 | 712-741 | 689-724 | у складі | | | | | управління, | | | | | відділення, | | | | | відділу | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Головний | 729-759 | 729-759 | 706-735 | 683-712 | державний | | | | | інспектор | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Головний | 700-729 | 694-724 | 671-700 | 648-677 | спеціаліст | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Старший | 630-659 | 630-659 | 607-636 | 584-613 | державний | | | | | інспектор | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Державний | 601-630 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | інспектор | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Провідний | 607-636 | 601-630 | 578-607 | 554-584 | спеціаліст | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Спеціаліст | 537-566 | 531-560 | 531-560 | 508-537 | I категорії | | | | | -----------------+----------+------------+---------+------------| Спеціаліст | 513 | 513 | 508 | 508"; | II категорії | | | | | -----------------------------------------------------------------
4) у додатку 14 до постанови ( 268-2006-п ):
у назві додатка слова ", Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку" виключити;
у графі "Місячний посадовий оклад, гривень" слова ", Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 листопада 2011 р. N 1118
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
1995 р. N 621 ( 621-95-р ).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р.
N 977 ( 977-98-п ) "Про забезпечення діяльності Національної
комісії регулювання електроенергетики України" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 26, ст. 947).
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 грудня
1999 р. N 1431 ( 1431-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 51, ст. 2555).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р.
N 531 ( 531-2005-п ) "Деякі питання забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання зв'язку" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1563).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2005 р. N 563 ( 563-2005-р ) "Про віднесення посади Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до
другої категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 52, ст. 3352).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: