open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.11.2011 N 3255/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2011 р.

за N 1266/20004

Про затвердження Порядку складання та подання

запитів на публічну інформацію, розпорядником

якої є Державна виконавча служба України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної
інформації" ( 2939-17 ), Указу Президента України від 5 травня
2011 року N 547 ( 547/2011 ) "Питання забезпечення органами
виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583
( 583-2011-п ) "Питання виконання Закону України "Про доступ до
публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок складання та подання запитів на
публічну інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча
служба України, що додається.
2. Затвердити форми запиту на отримання публічної інформації,
що додаються.
3. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г.В.):
3.1. Розмістити Порядок складання та подання запитів на
публічну інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча
служба України, на веб-сайті Державної виконавчої служби України.
3.2. Запровадити реєстрацію запитів на інформацію, що
надходять в усній чи письмовій формі під час особистого прийому
або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або
по телефону.
3.3. Забезпечити складання звітів, у тому числі щодо розгляду
запитів на отримання публічної інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 листопада 2011 р.

за N 1266/20004

ПОРЯДОК

складання та подання запитів

на публічну інформацію, розпорядником

якої є Державна виконавча служба України

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів
на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча
служба України, та її оприлюднення.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
3. Доступ до публічної інформації Державної виконавчої служби
України забезпечується шляхом надання інформації за запитами на
отримання публічної інформації.
4. Запит на отримання публічної інформації подається
Державній виконавчій службі України в усній чи письмовій формі під
час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом,
електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
5. Письмовий запит на отримання публічної інформації
подається у довільній формі.
6. Запит на інформацію повинен містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку
(якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
7. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту
запитувач може використовувати форми для подання запиту на
отримання публічної інформації.
8. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті
Державної виконавчої служби України та на інформаційному стенді в
адміністративній будівлі Державної виконавчої служби України.
9. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на
веб-сайті Державної виконавчої служби України.
10. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає
зручну для нього форму отримання інформації.
11. Запит на інформацію приймається та реєструється особою,
яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної
інформації в системі електронного документообігу.
12. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або
посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до
публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із
зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в
запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
13. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту
проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування
Державної виконавчої служби України, дати надходження та вхідного
номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

від фізичної особи в письмовому вигляді

---------------------------------------------------------------------- Розпорядник інформації Державна виконавча служба України| 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 | | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | | --------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові,| | поштова адреса, адреса | | електронної пошти, номер | | телефону запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ------------------------------+-------------------------------------| або | | ------------------------------+-------------------------------------| Загальний опис інформації, що |(загальний опис необхідної | запитується |інформації) | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:| --------------------------------------------------------------------| Поштою |(вказати поштову адресу) | ------------------------------+-------------------------------------| Факсом |(вказати номер факсу) | ------------------------------+-------------------------------------| Електронною поштою |(вказати e-mail) | ---------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
---------------------------------------------------------------------- Контактний телефон запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Дата запиту, підпис | | ---------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Державній виконавчій службі України.
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Державної виконавчої служби України,
розміщена на веб-сайті www.dvs.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 (на
конверті вказувати "публічна інформація"); на електронну адресу: dvs_dilovod@minjust.gov.ua; телефаксом: (044) 486-65-18. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Державна виконавча служба України, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 Державна виконавча служба України не володіє і не
зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

від юридичної особи в письмовому вигляді

---------------------------------------------------------------------- Розпорядник інформації Державна виконавча служба України| 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 | | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | | --------------------------------------------------------------------| Найменування, поштова адреса, | | адреса електронної пошти, | | номер телефону запитувача | | (юридичної особи) | | ------------------------------+-------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ------------------------------+-------------------------------------| або | | ------------------------------+-------------------------------------| Загальний опис інформації, що |(загальний опис необхідної | запитується |інформації) | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:| --------------------------------------------------------------------| Поштою |(вказати поштову адресу) | ------------------------------+-------------------------------------| Факсом |(вказати номер факсу) | ------------------------------+-------------------------------------| Електронною поштою |(вказати e-mail) | ---------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
---------------------------------------------------------------------- Контактний телефон запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Посада, прізвище, ім'я, | | по батькові та підпис | | представника запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Дата запиту, підпис | | ---------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Державній виконавчій службі України.
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Державної виконавчої служби України,
розміщена на веб-сайті www.dvs.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 (на
конверті вказувати "публічна інформація"); на електронну адресу: dvs_dilovod@minjust.gov.ua; телефаксом: (044) 486-65-18. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Державна виконавча служба України, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 Державна виконавча служба України не володіє і не
зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

від об'єднання громадян без статусу юридичної особи

в письмовому вигляді

---------------------------------------------------------------------- Розпорядник інформації Державна виконавча служба України| 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 | | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | | --------------------------------------------------------------------| Найменування, поштова адреса, | | адреса електронної пошти, | | номер телефону запитувача | | (об'єднання громадян без | | статусу юридичної особи) | | ------------------------------+-------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ------------------------------+-------------------------------------| або | | ------------------------------+-------------------------------------| Загальний опис інформації, що |(загальний опис необхідної | запитується |інформації) | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:| --------------------------------------------------------------------| Поштою |(вказати поштову адресу) | ------------------------------+-------------------------------------| Факсом |(вказати номер факсу) | ------------------------------+-------------------------------------| Електронною поштою |(вказати e-mail) | ---------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
---------------------------------------------------------------------- Контактний телефон запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Посада, прізвище, ім'я, | | по батькові та підпис | | керівника (представника | | керівника) запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Дата запиту, підпис | | ---------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Державній виконавчій службі України.
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Державної виконавчої служби України,
розміщена на веб-сайті www.dvs.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 (на
конверті вказувати "публічна інформація"); на електронну адресу: dvs_dilovod@minjust.gov.ua; телефаксом: (044) 486-65-18. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Державна виконавча служба України, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 Державна виконавча служба України не володіє і не
зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації електронною поштою

---------------------------------------------------------------------- Розпорядник інформації Державна виконавча служба України| 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 | | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | | --------------------------------------------------------------------| ---- ---- ---- Об'єднання громадян | | | Фізична особа | | Юридична особа | | без статусу юридичної | ---- ---- ---- особи | --------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по | | батькові - для фізичних осіб; | | найменування організації та | | прізвище, ім'я, по батькові | | представника організації - | | для юридичних осіб; | | найменування об'єднання | | громадян без статусу юридичної| | особи та прізвище, ім'я та по | | батькові керівника | | (представника керівника) | | запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Поштова адреса, адреса | | електронної пошти, номер | | телефону запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ------------------------------+-------------------------------------| або | | ------------------------------+-------------------------------------| Загальний опис інформації, що |(загальний опис необхідної | запитується |інформації) | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк: | | ---- ---- ---- | | | Поштою | | Факсом | | Електронною поштою | ---- ---- ---- | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Контактна електронна пошта | | (якщо вибрано форму відповіді | | "Електронною поштою") | | ------------------------------+-------------------------------------| Факс | | (якщо вибрано форму відповіді | | "Факсом") | | ------------------------------+-------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | запитувача | | ------------------------------+-------------------------------------| Введіть символи |(символи) | ------------------------------+-------------------------------------| Дата запиту | | ------------------------------+-------------------------------------| Щоб стерти невірно введені |очистити | дані, натисніть кнопку | | ------------------------------+-------------------------------------| Щоб передати запит, натисніть |відправити | кнопку | | ---------------------------------------------------------------------
Заповнюється у державній виконавчій службі
---------------------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ініціали, | | телефон, підпис працівника, | | що прийняв запит | | ------------------------------+-------------------------------------| Час та дата | | ---------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Державної виконавчої служби України,
розміщена на веб-сайті www.dvs.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 (на
конверті вказувати "публічна інформація"); на електронну адресу: dvs_dilovod@minjust.gov.ua; телефаксом: (044) 486-65-18. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Державна виконавча служба України, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 Державна виконавча служба України не володіє і не
зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

02.11.2011 N 3255/5

ФОРМА

для подання запиту на отримання

публічної інформації від запитувача по телефону

---------------------------------------------------------------------- Розпорядник інформації Державна виконавча служба України| 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 | | ЗАПИТ | на отримання публічної інформації | | --------------------------------------------------------------------| Прізвище, ім'я та по батькові | | (найменування), поштова | | адреса, адреса електронної | | пошти, номер телефону | | запитувача (прізвище, ім'я та | | по батькові представника | | запитувача) | | ------------------------------+-------------------------------------| Вид, назва, реквізити, зміст | | документа, що запитується | | ------------------------------+-------------------------------------| або | | ------------------------------+-------------------------------------| Загальний опис інформації, що |(загальний опис необхідної | запитується |інформації) | | | ---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- Прошу надати відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:| --------------------------------------------------------------------| Поштою |(вказати поштову адресу) | ------------------------------+-------------------------------------| Факсом |(вказати номер факсу) | ------------------------------+-------------------------------------| Електронною поштою |(вказати e-mail) | ---------------------------------------------------------------------
Необхідне підкреслити
---------------------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ініціали, | | телефон, підпис працівника, | | що прийняв запит | | ------------------------------+-------------------------------------| Час та дата | | ---------------------------------------------------------------------
Зареєстровано в Державній виконавчій службі України.
(Запит заповнюється працівником Державної виконавчої служби
України)
Примітки: 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які
перебувають у володінні Державної виконавчої служби України,
розміщена на веб-сайті www.dvs.gov.ua. 2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73 (на
конверті вказувати "публічна інформація"); на електронну адресу: dvs_dilovod@minjust.gov.ua; телефаксом: (044) 486-65-18. 3. Запит на інформацію може бути подано особисто до
спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які
організовують у встановленому порядку доступ до публічної
інформації, якою володіє Державна виконавча служба України, в
робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації. 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб,
обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження
запиту. 6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо
стану навколишнього природного середовища, якості харчових
продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних
природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або
можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається
протягом 48 годин з дня отримання запиту. 7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку
запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж
протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 8. Інформація на запит надається безоплатно. 9. У разі коли запитувана інформація містить документи
обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням
обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком
документів, реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.
Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після
підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких
випадках: 10.1 Державна виконавча служба України не володіє і не
зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 10.2 інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом; 10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих
приміток; 10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на
інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України
"Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу
зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О.В.Зеркаль

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: