open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2011  № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
за № 30/20343

Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до абзаців сьомого - десятого частини четвертої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.10.2005  № 66  «Про затвердження Положення про забезпечення необхідними видами догляду інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».

3. Ця постанова набирає чинності з  дня її офіційного опублікування.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести зазначені зміни до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:


Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок


Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України


Президент Спілки орендарів
і підприємців України


Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України


Заступник Міністра соціальної політики України


Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництваГ.В. Осовий


О. Мірошниченко


В. Биковець
Віктор Хмільовський
Р.О. Моісеєнко


В. Коломієць
С. Свищева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
03.11.2011 № 41


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня.2012 р.
за № 30/20343

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає механізм організації, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі) виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

виражене обмеження життєдіяльності - порушення функцій органів та систем організму, що полягає у вираженому порушенні можливості навчання, спілкування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій діяльності;

згода потерпілого на обробку персональних даних - письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

здатність до самообслуговування - можливість ефективно виконувати соціально-побутові функції і задовольняти потреби без допомоги інших осіб;

значне обмеження життєдіяльності - порушення функцій органів чи систем організму, що призводить до неможливості або значного порушення здатності чи можливості навчання, спілкування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій діяльності та супроводжується необхідністю в сторонньому догляді (сторонній допомозі);

інваліди I групи - особи з найважчим станом здоров’я, які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, абсолютно залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування;

інваліди I групи підгрупи А - особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, який спричиняє виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування;

інваліди I групи підгрупи Б - особи з високим ступенем втрати здоров’я, який спричиняє значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування;

інваліди II групи - особи зі стійкими, вираженої важкості функціональними порушеннями в організмі, зумовленими захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі;

інваліди III групи - особи зі стійкими, помірної важкості функціональними порушеннями в організмі, зумовленими захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги, соціального захисту;

нещасний випадок на виробництві - обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, унаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть;

обмеження життєдіяльності - повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки;

обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

побутове обслуговування - вид догляду, яким забезпечуються інваліди (одинокі інваліди у разі неможливості розміщення їх у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах ветеранів війни та праці) з вираженим або значним обмеженням життєдіяльності, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій, не здатні до самообслуговування, оскільки мешкають у несприятливих соціально-побутових умовах (відсутність централізованого водопостачання, опалення, каналізації, громадського транспорту тощо).

помірно виражене обмеження життєдіяльності - порушення функцій органів і систем організму, що призводять до помірного обмеження можливості навчання, спілкування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою, пересування, самообслуговування, участі у трудовій діяльності;

постійний сторонній догляд - вид догляду, яким забезпечуються інваліди із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб, неспроможні до самообслуговування (не можуть самостійно приймати їжу, забезпечувати туалет, потребують допомоги при прогулянках тощо);

професійне захворювання - захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою;

прямі наслідки страхового випадку - ушкодження здоров’я, спричинене нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке за певних умов становить найбільшу загрозу для життя, здоров’я, працездатності особи і потребує першочергових лікувальних заходів, є причиною звернення по медичну допомогу, а також нові прояви ушкодження здоров’я, що етіопатогенетично пов’язані з основним патологічним процесом (ускладненням);

спеціальний медичний догляд - вид догляду, яким забезпечуються інваліди із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в організмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності і які потребують спеціальних медичних і санітарних процедур, постійного медичного догляду, щоденних, багаторазових медичних маніпуляцій в обсягах, передбачених стандартами надання медичної допомоги населенню та функціональними обов'язками медичного персоналу (ін’єкції, перев'язки, промивання порожнин тіла, катетеризація сечового міхура із введенням дезінфекційних засобів, накладення пов'язок хворим із пролежнями, масаж, лікувальна фізкультура тощо);

ступінь обмеження життєдіяльності - величина відхилення від норми діяльності людини, яка характеризується однією або поєднанням декількох зазначених найважливіших її критеріїв.

ІІ. Забезпечення  потерпілих  необхідними  видами догляду

2.1. Облік потерпілих, які мають право на забезпечення спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням, ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справ про страхові виплати потерпілих.

2.2. Потребу потерпілих у спеціальному медичному, постійному сторонньому догляді та побутовому обслуговуванні визначають медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК).

Якщо МСЕК встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата проводиться за кожним її видом окремо.

2.3. Повторний огляд МСЕК потерпілих з нестійкими, оборотними змінами  та порушеннями функцій організму з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я, ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один - три роки.

2.4. Повторний огляд  МСЕК потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого потерпілого, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

2.5. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справи про страхові виплати заяву про забезпечення необхідними видами догляду.

До заяви додаються копії висновку МСЕК про потребу у забезпеченні необхідними видами догляду та індивідуальної програми реабілітації (у разі відсутності зазначених документів у справі), завірені працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі пред’явлених потерпілим оригіналів цих документів.

2.6. У разі призначення потерпілому МСЕК спеціального медичного догляду  робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше п’яти робочих днів звертається до лікарсько-консультативної комісії з метою визначення переліку необхідних спеціальних медичних і санітарних процедур, медичних маніпуляцій тощо.

2.7. У разі звернення законного представника потерпілого він повинен мати при собі разом із зазначеними у пункті 2.5 цього розділу документами документ, що підтверджує його особу та повноваження законного представника.

2.8. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевіряється комплектність документів, поданих потерпілим (законним представником потерпілого), та у разі необхідності надається допомога у їх зборі.

2.9. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у журналі обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду, форма якого наведена у додатку до цього Положення, та вносять дані, які визначені письмовою згодою потерпілого на обробку персональних даних, до електронної системи.

Зазначений у цьому пункті журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим підписом начальника відділення виконавчої дирекції Фонду та печаткою.

2.10. Днем звернення за забезпеченням необхідними видами догляду вважається дата надходження заяви разом з усіма документами, зазначеними у пункті 2.5 цього розділу, про що робиться відмітка у журналі.

2.11. Якщо заяву разом з документами, зазначеними у пункті 2.5 цього розділу, надіслано поштою, днем звернення вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

2.12. Якщо до заяви не додано документи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, потерпілому протягом не більше трьох робочих днів повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково. У разі відправлення вищезазначених документів поштою, днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів.

2.13. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду розглядають заяву потерпілого або законного представника потерпілого за наявності усіх документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу і приймають рішення щодо проведення виплат на необхідні види догляду або відмову у проведенні виплат на необхідні види догляду у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів. Рішення робочих органів виконавчої дирекції Фонду оформляється відповідною постановою.

2.14. У разі коли потерпілий одночасно має право на забезпечення необхідними видами догляду згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією з підстав.

2.15. При фінансуванні витрат на необхідні види догляду потерпілим, які мають право на відповідний вид допомоги згідно з іншими нормативно-правовими актами, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні надіслати запити до відповідних установ та отримати довідки про те, що потерпілим не відшкодовуються витрати на відповідний вид догляду за іншими підставами.

2.16. Фінансування витрат на необхідні види догляду потерпілому припиняється у випадках, визначених статтею 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

ІІІ. Фінансування витрат

3.1. Фінансування витрат на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування здійснюється за прямими наслідками страхового випадку виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами, шляхом:

поштового переказу за місцем постійного проживання потерпілого;

перерахування відповідних сум на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі, вказаній у його заяві;

перерахування відповідних сум згідно з укладеними договорами (у разі необхідності) із закладами охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортними, реабілітаційними закладами (відділеннями), соціальними службами, що надають відповідні соціальні послуги;

укладання договорів з фізичними особами - підприємцями, які мають право на надання відповідних послуг.

3.2. Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від виду догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на спеціальний медичний догляд;

половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на постійний сторонній догляд;

чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати,-на побутове обслуговування.

3.3. Виплати на усі види догляду здійснюються у поточному місяці за минулий місяць.

3.4. Не відшкодовуються потерпілому витрати на спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, призначені за рішенням МСЕК, на період надання стаціонарної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я, медичної реабілітації у закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях), якщо надання цих послуг передбачено умовами договору з цими закладами.

3.5. Заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, санаторно-курортні, реабілітаційні заклади (відділення), державні та/або комунальні заклади і установи, що надають медичні послуги, надають робочим органам виконавчої дирекції Фонду рахунки для сплати за надані медичні послуги та інші документи відповідно до укладених договорів із цими закладами та установами.

3.6. Контроль за забезпеченням потерпілих спеціальним медичним доглядом, постійним стороннім доглядом та побутовим обслуговуванням здійснюють виконавча дирекція Фонду та її робочі органи.

Начальник управління організації  надання
соціальних послуг

В.С. Михальська
Додаток
до Положення про організацію,
забезпечення та фінансування
необхідних видів догляду
за потерпілими  внаслідок
нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання

___________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження робочих органів виконавчої дирекції Фонду)

ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду

№ з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження потерпілого

Реєстраційний номер справи про страхові виплати

Місце проживання

Найменування  МСЕК, номери висновку та протоколу про призначення необхідних видів догляду

Індивідуальна програма реабілітації (вказати номер і дату затвердження на МСЕК)

Група інвалідності

Ступінь втрати працездатності (%)

Вид догляду

На який строк призначено даний вид догляду

Номер і дата постанови про фінансування витрат

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: