open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.11.2011  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
№ 31/20344

Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.06.2003 № 54 «Про затвердження Положення про забезпечення додатковим харчуванням інваліда внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та потерпілого з важкою травмою або професійним захворюванням під час лікування в лікувальному закладі».

3. Ця постанова набирає чинності з  дня її офіційного опублікування.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України довести зазначені зміни до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

Голова правління

Б. Райков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні


Г.В. ОсовийО. Мірошиченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних захворювань
України
03.11.2011 № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2012 р.
№ 31/20344

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - потерпілі) виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду), управліннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділеннями виконавчої дирекції Фонду у районах та містах обласного значення (далі - робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

1.2. Додаткове харчування - це рекомендований потерпілому перелік харчових продуктів (раціон), що характеризується певною харчовою цінністю (калорійністю та набором незамінних поживних речовин), які доповнюють звичайний раціон харчування потерпілого, з розрахунку на добу на одного потерпілого.

1.3. Додаткове харчування призначається з метою забезпечення підвищеної потреби організму потерпілого у харчових речовинах, попередження виникнення недостатності незамінних харчових речовин, використання лікувально-профілактичних властивостей окремих харчових продуктів, які попереджують прогресування деяких професійних захворювань та наслідків нещасних випадків на виробництві.

1.4. Додаткове харчування призначається потерпілим за прямими наслідками ушкодження здоров'я в результаті нещасних випадків (травм) на виробництві або професійних захворювань на конкретно визначений строк за раціоном, який складає дієтолог чи лікуючий лікар та затверджує медико-соціальна експертна комісія (далі - МСЕК).

1.5. Повторний огляд  МСЕК  потерпілих з нестійкими, оборотними змінами  та порушеннями функцій організму  з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров’я, ступеня соціальної адаптації проводиться раз на один - три роки.

1.6. Повторний огляд  МСЕК  потерпілих, інвалідність яких встановлено без зазначення строку проведення повторного огляду, проводиться раніше зазначеного строку за заявою такого потерпілого, інших заінтересованих осіб у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності або за рішенням суду чи прокуратури.

1.7. Під час тимчасової непрацездатності (до встановлення МСЕК ступеня втрати професійної працездатності у відсотках) підставою для забезпечення потерпілих додатковим харчуванням є висновок ЛКК.

ІІ. Фінансування витрат на додаткове харчування

2.1. Фінансування витрат на додаткове харчування потерпілих здійснюється виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами шляхом:

поштового переказу за місцем їх постійного проживання;

перерахування відповідних сум на їх поточний рахунок, відкритий у банківській установі, вказаний в його заяві;

перерахування відповідних сум згідно з укладеними договорами (у разі необхідності) із закладами охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності.

2.2. Фінансування витрат на додаткове харчування потерпілих, які перебувають на лікуванні в закладі охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, здійснюється на підставі розрахункових документів, наданих таким закладом відповідно до укладеного договору з цими закладами;

2.3. Витрати на додаткове харчування потерпілому закладу охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності відшкодовуються на підставі інформації органів державної статистики про середні ціни на продукти харчування у торговельній мережі того місяця, в якому їх придбали.

2.4. Не відшкодовуються потерпілому витрати на додаткове харчування, призначене за рішенням МСЕК, на період його перебування  у закладах охорони здоров’я, санаторно-курортних, реабілітаційних закладах (відділеннях), якщо надання цих послуг передбачено умовами договору.

2.5. Фінансування витрат на додаткове харчування для забезпечення потерпілих припиняється у випадках, визначених статтею 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2.6. У разі коли потерпілий одночасно має право на забезпечення додатковим харчуванням згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією з підстав.

2.7. При фінансуванні витрат на додаткове харчування потерпілим, які мають право на цей вид допомоги відповідно до інших нормативно-правових актів, робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні надіслати запити до відповідних установ та отримати довідки про те, що потерпілим не відшкодовуються витрати на додаткове харчування за іншими підставами.

ІІІ. Забезпечення потерпілих додатковим харчуванням

3.1. Для взяття на облік потерпілий (законний представник потерпілого) повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням справи про страхові виплати заяву про забезпечення додатковим харчуванням.

До заяви додаються копії висновку МСЕК про потребу у забезпеченні додатковим харчуванням із вказаним строком, на який призначається додаткове харчування, та індивідуальної програми реабілітації (у разі відсутності зазначених документів у справі), завірені працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі пред’явлених потерпілим (законним представником потерпілого) оригіналів цих документів.

У разі призначення потерпілому МСЕК додаткового харчування робочий орган виконавчої дирекції Фонду не пізніше п’яти робочих днів звертається до МСЕК з метою затвердження  раціону харчування, складеного лікуючим лікарем або дієтологом.

3.2. У разі звернення законного представника потерпілого для забезпечення додатковим харчуванням потерпілого, який має право на цей вид допомоги, він повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ, що підтверджує його особу та повноваження законного представника.

3.3. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевіряється комплектність документів, поданих потерпілим (законним представником потерпілого), та у разі необхідності надається допомога у їх зборі.

3.4. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду реєструють заяви потерпілих у журналі обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на додаткове харчування, форма якого наведена у додатку до цього Положення, та вносять дані, які визначені письмовими згодами потерпілих на обробку персональних даних, оформленими відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» до електронної системи.

Цей журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим підписом начальника відділення виконавчої дирекції Фонду та печаткою.

3.5. Днем звернення за забезпеченням додатковим харчуванням вважається дата надходження заяви разом з усіма документами, зазначеними у пункті 3.1 цього розділу, про що робиться відмітка у журналі.

3.6. Якщо заяву та документи, зазначені у пункті 3.1 цього розділу, надіслано поштою, днем звернення вважається дата відправлення, зазначена на поштовому штемпелі.

3.7. Якщо до заяви не додано документи, визначені у пункті 3.1 цього розділу, потерпілому протягом не більше трьох робочих днів повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково. У разі відправлення вищезазначених документів поштою днем звернення вважається зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів.

3.8. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду розглядають заяву потерпілого або законного представника потерпілого за наявності усіх документів, зазначених у пункті 3.1 цього розділу і приймають рішення щодо проведення виплат на необхідні види догляду або відмову у проведенні виплат на додаткове харчування з роз’ясненням аргументованих причин відмови у десятиденний строк, не враховуючи дня надходження зазначених документів. Рішення робочих органів виконавчої дирекції Фонду оформляється відповідною постановою.

3.9. Контроль за забезпеченням потерпілих додатковим харчуванням здійснюють виконавча дирекція Фонду та її робочі органи.

Начальник управління організації надання соціальних послугВ.С. Михальська
Додаток
до Положення про забезпечення
додатковим харчуванням потерпілих
внаслідок нещасного випадку
на виробництві та професійного
захворювання

_________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження робочих органів виконавчої дирекції Фонду)

ЖУРНАЛ
обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на додаткове харчування

№ з/п

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження потерпілого

Реєстраційний номер справи про страхові виплати

Адреса, місце проживання

Назва МСЕК, номери висновку та протоколу про фінансування додаткового харчування потерпілому

Індивідуальна програма реабілітації (вказати номер та дату затвердження на МСЕК)

Раціон харчування, складений лікуючим лікарем або дієтологом , затверджений МСЕК(вказати дату затвердження МСЕК)

Група інвалідності

Ступінь втрати працездатності (%)

На який строк призначено додаткове харчування

Номер та дата постанови про фінансування додаткового харчування потерпілому

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: