open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
03.11.2011  № 1254


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 грудня 2011 р.
за № 1397/20135

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на апеляційну комісію, фахові групи, залучені до розгляду апеляційних заяв, регіональні центри оцінювання якості освіти, осіб, які проходили зовнішнє оцінювання та подали апеляцію (далі - заявники).

3. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), і розгляду в установлені строки апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, а також клопотань регіональних центрів оцінювання якості освіти (далі - апеляційна заява).

4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Українського центру оцінювання якості освіти та цим Положенням, а також ухвалою фахової предметної комісії.

5. Під час розгляду апеляційної заяви апеляційною комісією встановлюються:

приналежність особі результату, отриманого за виконання тесту з відповідного предмета;

об'єктивність оцінювання відповідей заявника на тестові завдання з розгорнутою відповіддю;

правильність визначення кількості балів під час автоматизованої обробки бланків відповідей.

6. Процедура подання заявником апеляційної заяви, її розгляду, виконання прийнятого апеляційною комісією рішення визначена Порядком проведення у 2012 році зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.11.2011 № 1254.

7. Апеляційна комісія має право:

одержувати в установленому порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування інформацію та документи (бланки відповідей, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення зовнішнього оцінювання тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати кваліфікованих фахівців для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання тестових завдань з розгорнутою відповіддю;

залучати предметні фахові комісії у випадках виникнення нетипових, конфліктних ситуацій, пов'язаних із змістом тестових завдань та способом їхнього оцінювання;

у разі потреби запрошувати на засідання комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

8. У разі неправомірного використання членами апеляційної комісії своїх повноважень вони несуть відповідальність, що передбачена законодавством.

9. До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою).

До складу апеляційної комісії не можуть бути включені особи, які були залучені до підготовки тестових завдань.

10. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

11. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Цим же наказом призначається відповідальний секретар комісії (один або декілька), який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішення.

12. При апеляційній комісії створюються фахові групи у складі не менш як трьох осіб з числа кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють перевірку шляхом повторного оцінювання виконання тестових завдань.

13. У процесі формування персонального складу комісії, фахових груп враховується професійна компетентність кожного члена, а також можливість неупередженого розгляду ними апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

14. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд апеляційних заяв, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації забезпечує її голова.

15. Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються протягом п'яти років, є:

апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання;

протоколи засідань комісії;

матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

16. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Заступник директора
департаменту вищої освітиЮ.М. Коровайченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: