open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.245 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427,
ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; 2012 р., N 1,
ст. 1, N 5, ст. 32, N 21, ст. 192, ст. 202, N 22, ст. 212,
ст. 213, ст. 214, ст. 215, N 23, ст. 228, ст. 229, ст. 243,
ст. 244) згідно з додатком до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 листопада 2011 року

N 4013-VI

Додаток

до Закону України

"Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | видат- | кла- | ( v0011201-11 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | креди- |кації | | | | | | | | | | | | | тування|видат-| | | | | | | | | | | | | держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| | |Всього: |292 738 122,6|248 317 354,2| 39 891 389,0| 3 055 545,6|42 920 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1| 844 477,4|18 699 753,8|339 462 553,2| -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1200000| |Міністерство економічного| 343 983,2| 294 633,9| 155 961,7| 11 591,2| 49 349,3| 3 113,2| 289,0| 133,2| 66,6| 2 824,2| 347 096,4| | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201000| |Апарат Міністерства | 249 886,6| 225 144,3| 115 586,9| 9 445,0| 24 742,3| 3 010,0| 185,8| 133,2| | 2 824,2| 252 896,6| | |економічного розвитку і | | | | | | | | | | | | | |торгівлі України | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201010| 0132 |Керівництво та управління| 184 766,8| 177 412,6| 114 857,8| 9 445,0| 7 354,2| | | | | | 184 766,8| | |у сфері економічного | | | | | | | | | | | | | |розвитку і торгівлі | | | | | | | | | | | | -------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------| 1201070| 0481 |Прикладні наукові та | 8 513,7| | | | 8 513,7| 2 323,2| | | | 2 323,2| 10 836,9| | |науково-технічні | | | | | | | | | | | | | |розробки, виконання робіт| | | | | | | | | | | | | |за державними цільовими | | | | | | | | | | | | | |програмами і державним | | | | | | | | | | | | | |замовленням, фінансова | | | | | | | | | | | | | |підтримка підготовки | | | | | | | | | | | | | |наукових кадрів у сфері | | | | | | | | | | | | | |економіки і торгівлі | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: