open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 524
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1355/20093

Про затвердження Інструкції

про порядок направлення на лікування

ветеранів військової служби Державної

спеціальної служби транспорту,

які мають право на безоплатне користування

закладами охорони здоров'я

Відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про статус
ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок направлення на лікування
ветеранів військової служби Державної спеціальної служби
транспорту, які мають право на безоплатне користування закладами
охорони здоров'я, що додається.
2. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.В.Осовий
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
Міністр оборони України М.Б.Єжель
Перший заступник Міністра
соціальної політики України В.І.Надрага
Міністр охорони
здоров'я України О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

07.11.2011 N 524
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1355/20093

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок направлення

на лікування ветеранів військової служби

Державної спеціальної служби транспорту,

які мають право на безоплатне користування

закладами охорони здоров'я

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ), "Про
статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ),
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ), Указу Президента України від 06.08.2004 N 873
( 873/2004 ) "Питання Державної спеціальної служби транспорту".
2. Ця Інструкція визначає порядок медичного забезпечення
ветеранів військової служби Державної спеціальної служби
транспорту (далі - ветерани), які відповідно до законів України
мають право на безоплатне користування закладами охорони здоров'я.
3. Медичне забезпечення ветеранів, які відповідно до Законів
України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (далі - ветерани) мають право на
безоплатне користування закладами охорони здоров'я, здійснюється
військово-медичними закладами охорони здоров'я інших військових
формувань за місцем проходження військової служби (місцем
проживання).
4. Витрати за медичне забезпечення у військово-медичних
закладах інших військових формувань відшкодовуються цим закладам
за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів
бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику -
центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту.
5. Відшкодування витрат за медичну допомогу у
військово-медичних закладах інших військових формувань
здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.10.99 N 1923 ( 1923-99-п ) "Про затвердження Порядку
надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і
взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями" (із
змінами).
6. Надання медичної допомоги ветеранам у військово-медичних
закладах інших військових формувань здійснюється за наявності
засвідченого відповідною печаткою направлення уповноваженої на
його видачу посадової особи. У направленні зазначаються
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, якому
підпорядковане військове формування, військово-медичні заклади
яких надаватимуть медичну допомогу, місцезнаходження і банківські
реквізити органу військового управління (військової частини),
уповноважена посадова особа якого буде здійснювати оплату, та
медичний висновок про необхідні види і обсяг медичної допомоги.
7. Направлення для надання медичної допомоги видається
командирами (начальниками) підрозділів Державної спеціальної
служби транспорту відповідно до списків осіб, уповноважених
здійснювати розрахунки за надання медичної допомоги у
військово-медичних закладах інших військових формувань та видавати
направлення за заявою ветерана, форма якої додається.
8. До заяви додаються документи (засвідчені в установленому
порядку копії), що підтверджують відповідний статус ветерана і
його право на отримання відповідних пільг згідно із Законами
України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
( 203/98-ВР ), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), та фотокопії сторінок паспорта
(на яких відображені фотографія, прізвище, ім'я та по батькові,
відомості про реєстрацію особи).
9. Посадова особа, яка уповноважена видавати направлення,
забезпечує їх облік.
Голова Адміністрації
Державної спеціальної
служби транспорту
генерал-лейтенант М.Мальков

Додаток

до Інструкції про порядок

направлення на лікування

ветеранів військової служби

Державної спеціальної служби

транспорту, які мають право

на безоплатне користування

закладами охорони здоров'я
Командиру __________________

(найменування підрозділу

Держспецтрансслужби)
____________________________ ____________________________ ____________________________

(прізвище, ім'я

та по батькові)
____________________________ ____________________________

(поштова адреса місця

проживання)
____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

(пред'явлений документ,

його номер, дата видачі,

ким видано)

ЗАЯВА

Відповідно до Закону України ________________________________ _________________________________________________________________
прошу видати мені направлення для стаціонарного (амбулаторного)
лікування до ____________________________________________________ _________________________________________________________________

(назва військово-медичного закладу, його підпорядкування)
До заяви додаю: _____________________________________________________________ _________________________________________________________________
"___" ____________ 20_____ р. ____________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: