open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2011 N 826
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 грудня 2011 р.

за N 1388/20126

Про затвердження Змін до наказу

МВС України від 10.03.2010 N 66
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Наказу Міністерства внутрішніх справ N 66 ( z0268-10 ) від
10.03.2010, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового
призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, затвердженого наказом МВС України від
10.03.2010 N 66 ( z0268-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.04.2010 за N 268/17563, та Порядку контролю за
додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу,
затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66
( z0269-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.04.2010 за N 269/17564, що додаються.
2. Департаменту профілактики правопорушень МВС України
(Петровський В.В.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Департаменту профілактики правопорушень МВС України
(Петровський В.В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах
масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта
міліції Попкова С.Є.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
6. Цей наказ надіслати за належністю.
Міністр
генерал-полковник міліції А.В.Могильов
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.І.Свищева
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

07.11.2011 N 826
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 грудня 2011 р.

за N 1388/20126

ЗМІНИ

до Порядку контролю за додержанням ліцензіатами

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

з виробництва, ремонту вогнепальної зброї

невійськового призначення та боєприпасів до неї,

холодної зброї, пневматичної зброї калібру

понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі

понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною

зброєю невійськового призначення та боєприпасами

до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру

понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі

понад 100 метрів на секунду, затвердженого наказом

МВС України від 10.03.2010 N 66

( z0268-10 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

01.04.2010 за N 268/17563, Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з виробництва

спеціальних засобів, заряджених речовинами

сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального

захисту, активної оборони та їх продажу,

затвердженого наказом МВС України від 10.03.2010 N 66

( z0269-10 ),

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

01.04.2010 за N 269/17564

1. У Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва, ремонту
вогнепальної зброї невійськового призначення та боєприпасів до
неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на
секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та
боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на
секунду, затвердженому наказом МВС України від 10.03.2010 N 66
( z0268-10 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
01.04.2010 за N 268/17563:
1.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "Департамент громадської
безпеки" замінити словами "Департамент профілактики
правопорушень", слова "громадської безпеки" замінити словами
"профілактики правопорушень".
1.2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключити.
1.3. У пункті 5.1 глави 5 слова "додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов" замінити словами "суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов".
1.4. Додаток 5 до Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового
призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів на секунду ( z0268-10 ) викласти у новій редакції
(додається).
2. У Порядку контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з виробництва
спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх
продажу ( z0269-10 ), затвердженому наказом МВС України від
10.03.2010 N 66 ( z0268-10 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 01.04.2010 за N 269/17564:
2.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "Департамент громадської
безпеки" замінити словами "Департамент профілактики
правопорушень", слова "громадської безпеки" замінити словами
"профілактики правопорушень".
2.2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 виключити.
2.3. У пункті 5.1 глави 5 слова "додержання ліцензіатом
Ліцензійних умов" замінити словами "суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов".
2.4. Додаток 5 до Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу ( z0269-10 ) викласти у новій редакції
(додається).
Начальник Департаменту
профілактики правопорушень
МВС України
полковник міліції В.В.Петровський

Додаток 5

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з виробництва, ремонту

вогнепальної зброї

невійськового призначення

та боєприпасів до неї,

холодної зброї, пневматичної

зброї калібру понад

4,5 міліметра і швидкістю

польоту кулі понад

100 метрів на секунду,

торгівлі вогнепальною зброєю

невійськового призначення

та боєприпасами до неї,

холодною зброєю,

пневматичною зброєю калібру

понад 4,5 міліметра

і швидкістю польоту кулі

понад 100 метрів на секунду

( z0268-10 )
(Державний

Герб

України)
___________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади)
___________________________________________________

(найменування територіального органу,

що здійснює перевірку суб'єкта господарювання

за додержанням Ліцензійних умов)

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання

за додержанням Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N ____________
_________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця),
_________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
_________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з
виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення
та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на
секунду та торгівлі ними (необхідне підкреслити) ________________ _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця))
I. Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання) ________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: _________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ Розпорядчі документи |Тип здійснюваної перевірки| щодо здійснюваної перевірки | | -------------------------------------+--------------------------| Наказ від _____________ N ____ |---- | Направлення на перевірку || | планова | від __________ N _____ |---- | |---- | || | позапланова | |---- | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- Початок перевірки | Завершення перевірки | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| -------- |-------- |---------------- |-------- |-------- |-------- |---------------- |-------- | | || | || || | || || || || | || || | || || | || || | || || || || | || || | | -------- |-------- |---------------- |-------- |-------- |-------- |---------------- |-------- | ---------+---------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------+---------| число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година | ------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------------------------------------- Планова | Позапланова | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| ---- |---- | | | не було взагалі || | не було взагалі | ---- |---- | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| ---- |---- | | | була у період || | була у період | ---- |---- | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | з | || | | || | | || || || | | з | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | по | || | | || | | || || || | | по | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | Акт перевірки суб'єкта господарювання за |Акт перевірки суб'єкта господарювання за | додержанням Ліцензійних умов |додержанням Ліцензійних умов | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | від | || | | || | | || || || | |від | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | ---------------- | ---------------- | N | || || || | |N | || || || | | ---------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Перелік питань для здійснення перевірок суб'єкта
господарювання у сфері виробництва, ремонту вогнепальної зброї
невійськового призначення та боєприпасів до неї, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду та торгівлі ними
------------------------------------------------------------------------------- N |Питання, що підлягають перевірці|Так|Ні |НВ | Нормативне обґрунтування | з/п| | | | | | | | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 1 |Наявність оригіналу ліцензії, | | | |Стаття 9 Закону України "Про| |копій ліцензії у структурних | | | |ліцензування певних видів | |підрозділах | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 2 |Наявність засвідченої в | | | |Пункт 1 Переліку документів,| |установленому порядку копії | | | |які додаються до заяви про | |документа, що підтверджує право | | | |видачу ліцензії для окремого| |власності суб'єкта | | | |виду господарської | |господарювання або оренди ним | | | |діяльності, затвердженого | |приміщень для провадження | | | |постановою Кабінету | |відповідного виду господарської | | | |Міністрів України від | |діяльності, дозволу на відкриття| | | |04.07.2001 N 756 | |об'єкта дозвільної системи, | | | | | |виданого органом внутрішніх | | | | | |справ | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 3 |Достовірність відомостей, | | | |Статті 10, 17 Закону України| |зазначених у документах, | | | |"Про ліцензування певних | |поданих суб'єктом | | | |видів господарської | |господарювання до заяви про | | | |діяльності" | |видачу ліцензії, додержання | | | | | |вимог щодо своєчасності | | | | | |письмового повідомлення органу | | | | | |ліцензування про зміни даних у | | | | | |документах, що додавалися до | | | | | |заяви про видачу ліцензії | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 4 |Наявність погоджень на трудові | | | |Пункт 5 Положення про | |договори, укладені з | | | |дозвільну систему, | |громадянами, на виконання робіт,| | | |затвердженого постановою | |пов'язаних з ремонтом, | | | |Кабінету Міністрів України | |виготовленням, придбанням, | | | |від 12.10.92 N 576; | |зберіганням, обліком, охороною, | | | |розділ 7 Ліцензійних умов, | |перевезенням зброї та | | | |затверджених наказом | |боєприпасів | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 5 |Технічна укріпленість приміщень,| | | |Пункт 7 Положення про | |наявність охоронно-пожежної | | | |дозвільну систему, | |сигналізації | | | |затвердженого постановою | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 12.10.92 N 576, розділ 2| | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 6 |Забезпечення неможливості | | | |Підпункт 6.3 розділу 6 | |раптового заволодіння зброєю, | | | |Ліцензійних умов, | |боєприпасами, які зберігаються | | | |затверджених наказом | |в торговельному залі | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 7 |Наявність у торговельному залі | | | |Підпункт 6.2 розділу 6 | |магазину металевих шаф для | | | |Ліцензійних умов, | |зберігання пороху, боєприпасів | | | |затверджених наказом | |та капсулів | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 8 |Наявність технічних умов на | | | |Пункт 1 Переліку документів,| |кожний вид зброї, боєприпасів та| | | |які додаються до заяви про | |патронів, а також спеціальних | | | |видачу ліцензії для окремого| |засобів, що вироблятимуться | | | |виду господарської | |суб'єктом господарювання | | | |діяльності, затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |04.07.2001 N 756 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 9 |Умови зберігання зброї та | | | |Підпункти 2.4 та 2.5 | |боєприпасів | | | |розділу 2 Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 10 |Наявність та правильність | | | |Абзац перший підпункту 6.5 | |оформлення книг обліку зброї, | | | |розділу 6 Ліцензійних умов, | |що надходить і продається | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 11 |Правильність продажу зброї за | | | |Абзац другий підпункту 6.5 | |дозволами на її придбання | | | |розділу 6 Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 12 |Наявність та правильність | | | |Підпункт 5.4 розділу 5 | |оформлення книг обліку зброї, що| | | |Ліцензійних умов, | |надійшла для ремонту | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 13 |Порядок приймання на комісійний | | | |Підпункт 6.4 розділу 6 | |продаж зброї за направленнями | | | |Ліцензійних умов, | |органів внутрішніх справ | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 14 |Наявність сертифікатів | | | |Пункт 35 Переліку продукції,| |відповідності на вогнепальну, | | | |що підлягає обов'язковій | |мисливську та спортивну зброю, | | | |сертифікації в Україні, | |набої до неї | | | |затвердженого наказом | | | | | |Держспоживстандарту від | | | | | |01.02.2005 N 28; | | | | | |підпункт 3.1 розділу 3 | | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 15 |Наявність довідок про відстріл | | | |Пункт 2.5 розділу II | |зброї | | | |Інструкції з організації | | | | | |функціонування | | | | | |криміналістичних обліків | | | | | |експертної служби МВС, | | | | | |затвердженої наказом МВС | | | | | |від 10.09.2009 N 390; | | | | | |абзаци третій, четвертий | | | | | |підпункту 6.5 розділу 6 | | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та МВС | | | | | |України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ------------------------------------------------------------------------------
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки:
------------------------------------------------------------------ "Так"|так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє | -----+----------------------------------------------------------| "Ні" |ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє | -----+----------------------------------------------------------| "НВ" |не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється | -----------------------------------------------------------------
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час
перевірки суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ N з/п| Нормативно-правові акти, | Детальний опис виявленого | | вимоги яких порушено | порушення | -----+-----------------------------+----------------------------| | | | -----+-----------------------------+----------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять
перевірку суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------------------- N |Питання, що підлягають контролю |Так|Ні |НВ | Нормативне обґрунтування | з/п| з боку підприємства | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 1 |Про проведення планової | | | |Частина четверта статті 5 | |перевірки суб'єкт господарювання| | | |Закону України "Про основні | |попереджений письмовим | | | |засади державного нагляду | |повідомленням не менше ніж за | | | |(контролю) у сфері | |10 календарних днів до її | | | |господарської діяльності" | |початку | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 2 |Посвідчення (направлення) на | | | |Частина п'ята статті 7, | |перевірку та службові | | | |абзац третій статті 10 | |посвідчення, що засвідчують | | | |Закону України "Про основні | |осіб, які проводять перевірку | | | |засади державного нагляду | |суб'єкта господарювання, | | | |(контролю) у сфері | |пред'явлено | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 3 |Копію посвідчення (направлення) | | | |Частина п'ята статті 7, | |на перевірку суб'єкта | | | |абзаци третій та шостий | |господарювання надано | | | |статті 10 Закону України | | | | | |"Про основні засади | | | | | |державного нагляду | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 4 |Перед початком здійснення | | | |Частина дванадцята статті 4 | |перевірки суб'єкта | | | |Закону України "Про основні | |господарювання особами, які її | | | |засади державного нагляду | |проводять, внесено запис про | | | |(контролю) у сфері | |перевірку до відповідного | | | |господарської діяльності" | |журналу суб'єкта господарювання | | | | | |(за його наявності) | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 5 |Під час позапланової перевірки | | | |Частина перша статті 6 | |суб'єкта господарювання | | | |Закону України "Про основні | |з'ясовувалися лише ті питання, | | | |засади державного нагляду | |необхідність перевірки яких | | | |(контролю) у сфері | |стала підставою для її | | | |господарської діяльності" | |здійснення. У посвідченні | | | | | |(направленні) на здійснення | | | | | |позапланової перевірки зазначено| | | | | |питання, що є підставою для | | | | | |здійснення такої перевірки | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ N з/п| Опис пояснень, зауважень або заперечень | -----+----------------------------------------------------------| | | -----+----------------------------------------------------------| | | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта
господарювання
Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта
господарювання
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов складено у 2-х примірниках.
Один примірник Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов отримав
____________ ________ _______________________________ ________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов підписувати відмовився
___________________ _______________________________ ___________

(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов направлено листом від "___" ________ 20__ року
N _____________

Додаток 5

до Порядку контролю

за додержанням ліцензіатами

Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності

з виробництва спеціальних

засобів, заряджених

речовинами сльозоточивої

та дратівної дії,

індивідуального захисту,

активної оборони

та їх продажу

( z0269-10 )
(Державний

Герб

України)
___________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади)
___________________________________________________

(найменування територіального органу,

що здійснює перевірку суб'єкта господарювання

за додержанням Ліцензійних умов)

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання

за додержанням Ліцензійних умов

від "___" ___________ 20__ року N _________
_________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я

та по батькові фізичної особи - підприємця),
_________________________________________________________________
місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
_________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи - підприємця))
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перевірено дотримання вимог нормативно-правових актів з
виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продажу (необхідне підкреслити) _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
I. Особи, що беруть участь у перевірці:
Посадові особи (найменування органу, що здійснює перевірку
суб'єкта господарювання) ________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: _________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ Розпорядчі документи |Тип здійснюваної перевірки| щодо здійснюваної перевірки | | -------------------------------------+--------------------------| Наказ від _____________ N ____ |---- | Направлення на перевірку || | планова | від __________ N _____ |---- | |---- | || | позапланова | |---- | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- Початок перевірки | Завершення перевірки | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| -------- |-------- |---------------- |-------- |-------- |-------- |---------------- |-------- | | || | || || | || || || || | || || | || || | || || | || || || || | || || | | -------- |-------- |---------------- |-------- |-------- |-------- |---------------- |-------- | ---------+---------+-----------------+---------+---------+---------+-----------------+---------| число | місяць | рік | година | число | місяць | рік | година | ------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Дані щодо останніх проведених перевірок суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------------------------------------- Планова | Позапланова | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| ---- |---- | | | не було взагалі || | не було взагалі | ---- |---- | -----------------------------------------------+-----------------------------------------------| ---- |---- | | | була у період || | була у період | ---- |---- | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | з | || | | || | | || || || | | з | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | по | || | | || | | || || || | | по | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | Акт перевірки суб'єкта господарювання за |Акт перевірки суб'єкта господарювання за | додержанням Ліцензійних умов |додержанням Ліцензійних умов | -------- -------- ---------------- | -------- -------- ---------------- | від | || | | || | | || || || | |від | || | | || | | || || || | | --------.--------.---------------- | --------.--------.---------------- | | | ---------------- | ---------------- | N | || || || | |N | || || || | | ---------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Перелік питань для здійснення перевірок суб'єкта
господарювання у сфері виробництва спеціальних засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажу
------------------------------------------------------------------------------- N |Питання, що підлягають перевірці|Так|Ні |НВ | Нормативне обґрунтування | з/п| | | | | | | | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 1 |Наявність оригіналу ліцензії, | | | |Стаття 9 Закону України "Про| |копій ліцензії у структурних | | | |ліцензування певних видів | |підрозділах | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 2 |Наявність засвідченої в | | | |Пункт 8 Переліку документів,| |установленому порядку копії | | | |які додаються до заяви про | |документа, що підтверджує право | | | |видачу ліцензії для окремого| |власності суб'єкта | | | |виду господарської | |господарювання або оренди ним | | | |діяльності, затвердженого | |приміщень для провадження | | | |постановою Кабінету | |відповідного виду господарської | | | |Міністрів України від | |діяльності, дозволу на відкриття| | | |04.07.2001 N 756 | |об'єкта дозвільної системи, | | | | | |виданого органом внутрішніх | | | | | |справ | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 3 |Достовірність відомостей, | | | |Статті 10, 17 Закону України| |зазначених у документах, поданих| | | |"Про ліцензування певних | |суб'єктом господарювання до | | | |видів господарської | |заяви про видачу ліцензії, | | | |діяльності" | |додержання вимог щодо | | | | | |своєчасності письмового | | | | | |повідомлення органу ліцензування| | | | | |про зміни даних у документах, що| | | | | |додавалися до заяви для | | | | | |отримання ліцензії | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 4 |Наявність погоджень на трудові | | | |Пункт 5 Положення про | |договори, укладені з | | | |дозвільну систему, | |громадянами, на виконання робіт,| | | |затвердженого постановою | |пов'язаних з ремонтом, | | | |Кабінету Міністрів України | |виготовленням, придбанням, | | | |від 12.10.92 N 576; | |зберіганням, обліком, охороною, | | | |розділ 5 Ліцензійних умов, | |перевезенням спецзасобів | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 5 |Технічна укріпленість приміщень,| | | |Пункт 7 Положення про | |наявність охоронно-пожежної | | | |дозвільну систему, | |сигналізації | | | |затвердженого постановою | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 12.10.92 N 576; | | | | | |розділ 2 Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва та | | | | | |МВС України від 21.03.2001 | | | | | |N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 6 |Забезпечення неможливості | | | |Пункт 6.1 розділу 6 | |раптового заволодіння | | | |Ліцензійних умов, | |спецзасобами, які зберігаються | | | |затверджених наказом | |в торговельному залі | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 7 |Умови зберігання спецзасобів | | | |Пункти 2.4 та 2.5 розділу 2 | | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 8 |Наявність технічних умов на | | | |Пункт 8 Переліку документів,| |кожний вид зброї, боєприпасів | | | |які додаються до заяви про | |та патронів, а також спеціальних| | | |видачу ліцензії для окремого| |засобів, що вироблятимуться | | | |виду господарської | |суб'єктом господарювання | | | |діяльності, затвердженого | | | | | |постановою Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 04.07.2001 N 756 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 9 |Наявність та правильність | | | |Пункт 6.5 розділу 6 | |оформлення книг обліку | | | |Ліцензійних умов, | |спецзасобів, що надходять | | | |затверджених наказом | |і продаються | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 10 |Правильність продажу спецзасобів| | | |Пункт 6.2 розділу 6 | |за дозволами на їх придбання | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 11 |Порядок приймання на комісійний | | | |Пункти 6.3 та 6.4 розділу 6 | |продаж спецзасобів за | | | |Ліцензійних умов, | |направленнями органів | | | |затверджених наказом | |внутрішніх справ | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 12 |Наявність сертифікатів | | | |Пункт 6 Переліку продукції, | |відповідності на спецзасоби | | | |що підлягає обов'язковій | | | | | |сертифікації в Україні, | | | | | |затвердженого наказом | | | | | |Держспоживстандарту | | | | | |від 01.02.2005 N 28; | | | | | |пункт 4.1 розділу 4 | | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 13 |Наявність довідок про | | | |Пункт 2.5 розділу II | |відстріл спецзасобів | | | |Інструкції з організації | | | | | |функціонування | | | | | |криміналістичних обліків | | | | | |експертної служби МВС, | | | | | |затвердженої наказом МВС | | | | | |від 10.09.2009 N 390; | | | | | |підпункт 4.4 пункту 4 | | | | | |Ліцензійних умов, | | | | | |затверджених наказом | | | | | |Держпідприємництва | | | | | |та МВС України від | | | | | |21.03.2001 N 53/213 | ------------------------------------------------------------------------------
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки:
------------------------------------------------------------------ "Так"|так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє | -----+----------------------------------------------------------| "Ні" |ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє | -----+----------------------------------------------------------| "НВ" |не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється | -----------------------------------------------------------------
V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час
перевірки суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------ N з/п| Нормативно-правові акти, | Детальний опис виявленого | | вимоги яких порушено | порушення | -----+-----------------------------+----------------------------| | | | -----+-----------------------------+----------------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять
перевірку суб'єкта господарювання
------------------------------------------------------------------------------- N |Питання, що підлягають контролю |Так|Ні |НВ | Нормативне обґрунтування | з/п| з боку підприємства | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 1 |Про проведення планової | | | |Частина четверта статті 5 | |перевірки суб'єкт господарювання| | | |Закону України "Про основні | |попереджений письмовим | | | |засади державного нагляду | |повідомленням не менше ніж за | | | |(контролю) у сфері | |10 календарних днів до її | | | |господарської діяльності" | |початку | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 2 |Посвідчення (направлення) на | | | |Частина п'ята статті 7, | |перевірку та службові | | | |абзац третій статті 10 | |посвідчення, що засвідчують | | | |Закону України "Про основні | |осіб, які проводять перевірку | | | |засади державного нагляду | |суб'єкта господарювання, | | | |(контролю) у сфері | |пред'явлено | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 3 |Копію посвідчення (направлення) | | | |Частина п'ята статті 7, | |на перевірку суб'єкта | | | |абзаци третій та шостий | |господарювання надано | | | |статті 10 Закону України | | | | | |"Про основні засади | | | | | |державного нагляду | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | |господарської діяльності" | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 4 |Перед початком здійснення | | | |Частина дванадцята статті 4 | |перевірки суб'єкта | | | |Закону України "Про основні | |господарювання особами, які її | | | |засади державного нагляду | |проводять, внесено запис про | | | |(контролю) у сфері | |перевірку до відповідного | | | |господарської діяльності" | |журналу суб'єкта господарювання | | | | | |(за його наявності) | | | | | ---+--------------------------------+---+---+---+----------------------------| 5 |Під час позапланової перевірки | | | |Частина перша статті 6 | |суб'єкта господарювання | | | |Закону України "Про основні | |з'ясовувалися лише ті питання, | | | |засади державного нагляду | |необхідність перевірки яких | | | |(контролю) у сфері | |стала підставою для її | | | |господарської діяльності" | |здійснення. У посвідчення | | | | | |(направленні) на здійснення | | | | | |позапланової перевірки зазначено| | | | | |питання, що є підставою для | | | | | |здійснення такої перевірки | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної
перевірки та складеного Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов, що мають місце з боку суб'єкта
господарювання
------------------------------------------------------------------ N з/п| Опис пояснень, зауважень або заперечень | -----+----------------------------------------------------------| | | -----+----------------------------------------------------------| | | -----+----------------------------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Примітка. Цей розділ заповнюється виключно посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання.
VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці суб'єкта
господарювання
Посадові особи органу, що здійснює перевірку суб'єкта
господарювання
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
____________________ __________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов складено у 2-х примірниках.
Один примірник Акта перевірки суб'єкта господарювання за
додержанням Ліцензійних умов отримав
____________ ________ _______________________________ ________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов підписувати відмовився
___________________ _______________________________ ___________

(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
Акт перевірки суб'єкта господарювання за додержанням
Ліцензійних умов направлено листом від "___" _________ 20__ року
N _____________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: