open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
08.11.2011 N 131
Про деякі питання організації роботи

Вінницької обласної виборчої комісії

До Центральної виборчої комісії 20, 25 жовтня та 7 листопада
2011 року надійшли скарги громадянина Сторчака Григорія
Пантелеймоновича на дії та рішення Вінницької обласної виборчої
комісії щодо дострокового припинення його повноважень як депутата
Вінницької обласної ради.
Зазначені скарги оформлено без дотримання вимог частини
десятої статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), а відтак згідно з частиною одинадцятою вказаної
статті їх повернуто суб'єктові звернення зі скаргами з
відповідними роз'ясненнями.
Крім того, до Центральної виборчої комісії від Вінницької
обласної виборчої комісії 1 листопада 2011 року надійшли завірені
копії постанов цієї комісії від 14 жовтня 2011 року N 3 "Про
дострокове припинення повноважень депутата", N 4 "Про реєстрацію
наступного за списком кандидата в депутати", а також протоколу
засідання Вінницької обласної виборчої комісії від 14 жовтня 2011
року.
Вивчивши зазначені матеріали, Центральна виборча комісія
встановила.
Постановою Вінницької обласної виборчої комісії від 14 жовтня
2011 року N 3 "Про дострокове припинення повноважень депутата"
було прийнято рішення "припинити повноваження депутата Вінницької
обласної ради обраного по багатомандатному виборчому округу за
списком політичної партії Всеукраїнського об'єднання
"Батьківщина" - Сторчака Григорія Пантелеймоновича з 14 жовтня
2011 року".
Постановою Вінницької обласної виборчої комісії від 14 жовтня
2011 року N 4 "Про реєстрацію наступного за списком кандидата в
депутати" було прийнято рішення "зареєструвати депутатом
Вінницької обласної ради по багатомандатному виборчому округу -
Коваля Олександра Юхимовича наступного за списком політичної
партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ) передбачено, якщо Комісії стане
відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих
прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової
інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству
України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою
питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього
приводу рішення в установленому законом порядку.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 )
(далі - Закон) Центральна виборча комісія може з власної
ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією
незаконного рішення скасувати таке рішення.
З метою реалізації повноважень щодо здійснення контролю за
додержанням законодавства про місцеві вибори Центральна виборча
комісія вважає за необхідне зазначити.
Частиною третьою статті 19 Закону ( 2487-17 ) встановлено, що
виборчі комісії зобов'язані діяти відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України.
Як вбачається з постанови від 14 жовтня 2011 року N 3
Вінницька обласна виборча комісія при її прийнятті керувалася
статтею 81 Закону ( 2487-17 ), "пунктом 4.4 мотивувальної частини"
Рішення Конституційного Суду України від 27 травня 2008 року
N 11-рп/2008 ( v011p710-08 ) та статтею 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ).
Відповідно до частини першої статті 81 Закону ( 2487-17 )
рішення територіальної виборчої комісії про визнання обраним
депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у
виборчому списку місцевої організації партії приймається виборчою
комісією у разі, коли депутат, який обирався в багатомандатному
виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його
повноваження достроково припинені на підставах і в порядку,
передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Згідно з частиною четвертою статті 141 Конституції України
( 254к/96-ВР ) статус голів, депутатів і виконавчих органів ради
та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації
визначаються законом.
Порядок та вичерпний перелік підстав дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради встановлено Законом України
"Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ).
Зокрема, частиною першою статті 5 зазначеного Закону
( 93-15 ) передбачено, що повноваження депутата місцевої ради
припиняються достроково за наявності перелічених у вказаному
положенні Закону ( 2487-17 ) підстав, засвідчених офіційними
документами, без прийняття рішення відповідної ради.
При цьому Центральна виборча комісія вважає за необхідне
звернути увагу, що положення пункту 2 частини першої статті 5
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), яким
передбачалося дострокове припинення повноважень депутата у разі
відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних
партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої
його було обрано депутатом місцевої ради, а також положення частин
четвертої - шостої цієї ж статті виключено згідно із Законом
України від 10 липня 2010 року N 2487-VI ( 2487-17 ).
Законодавством України не віднесено до повноважень обласної
виборчої комісії прийняття рішення щодо дострокового припинення
повноважень депутата місцевої ради.
За таких обставин, приймаючи вказану постанову, Вінницька
обласна виборча комісія діяла поза межами повноважень, визначених
Законом ( 2487-17 ).
Отже, постанова Вінницької обласної виборчої комісії від 14
жовтня 2011 року N 3 "Про дострокове припинення повноважень
депутата", якою достроково припинено повноваження депутата
Вінницької обласної ради Сторчака Г.П., суперечить законодавству
України. При її прийнятті зазначена комісія вийшла за межі своїх
повноважень.
Крім того, Вінницька обласна виборча комісія прийняла рішення
від 14 жовтня 2011 року N 4 щодо заміщення депутата Вінницької
обласної ради Сторчака Г.П., повноваження якого на підставах і в
порядку, передбачених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами
України, припинені не були.
Таким чином, постанову від 14 жовтня 2011 року N 4 "Про
реєстрацію наступного за списком кандидата в депутати" прийнято
також з порушенням вимог Закону ( 2487-17 ).
Згідно з частиною дев'ятнадцятою статті 27 Закону ( 2487-17 )
рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить
законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень,
може бути скасовано Центральною виборчою комісією.
Наявні в Центральній виборчій комісії матеріали дають
підстави встановити факт грубого порушення Вінницькою обласною
виборчою комісією Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
( 2487-17 ) та інших законів України.
При цьому Центральна виборча комісія відзначає, що в
постановах Вінницької обласної виборчої комісії від 14 жовтня 2011
року N 3 та N 4 на порушення вимог Закону ( 2487-17 ) вказується
"список політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
замість виборчого списку місцевої організації зазначеної
політичної партії.
Відповідно до частини третьої статті 29 Закону ( 2487-17 )
повноваження всього складу територіальної виборчої комісії може
бути достроково припинено в установленому законом порядку,
зокрема, виборчою комісією, яка сформувала відповідну
територіальну виборчу комісію, в разі одноразового грубого
порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України
( 254к/96-ВР ), Закону ( 2487-17 ) та інших законів України.
Постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010
року N 355 ( v0355359-10 ) сформовано склад обласних, районних
(крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст
обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті
Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та
проведення місцевих виборів, у тому числі Вінницької обласної
виборчої комісії.
Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті
141 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 5 Закону України
"Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), частини третьої
статті 19, пункту 5 статті 24, частини другої статті 25, частини
дев'ятнадцятої статті 27, частини третьої статті 29 Закону України
"Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ),
керуючись статтями 11 - 13, частиною першою статті 16, пунктом 3
статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Скасувати постанову Вінницької обласної виборчої комісії
від 14 жовтня 2011 року N 3 "Про дострокове припинення повноважень
депутата".
2. Скасувати постанову Вінницької обласної виборчої комісії
від 14 жовтня 2011 року N 4 "Про реєстрацію наступного за списком
кандидата в депутати".
3. Встановити факт грубого порушення Вінницькою обласною
виборчою комісією Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
( 2487-17 ), Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"
( 93-15 ).
4. Достроково припинити повноваження усього складу Вінницької
обласної виборчої комісії у зв'язку з грубим порушенням нею
Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ), інших законів
України.
5. Суб'єктам подання кандидатур членів комісії, повноваження
яких достроково припинено, не пізніше 12 години 10 листопада 2011
року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для
включення до складу Вінницької обласної виборчої комісії замість
вибулих.
6. Цю постанову надіслати Вінницькій обласній виборчій
комісії, Вінницькій обласній раді, місцевим організаціям
політичних партій - суб'єктам подання кандидатур членів Вінницької
обласної виборчої комісії, повноваження яких достроково припинено,
Сторчаку Г.П., Ковалю О.Ю., а також розмістити на сайті
Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: