open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2011 N 3285/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2011 р.

за N 1284/20022
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1328/5 ( z1576-12 ) від 07.09.2012 }
Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з
видачі, переоформлення та видачі дубліката і копії ліцензії на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 17.07.2009 N 737 ( 737-2009-п ) "Про заходи
щодо упорядкування адміністративних послуг" та постанови Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011 N 639 ( 639-2011-п ) "Про
затвердження переліків платних адміністративних послуг, які
надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою
та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства
юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної
реєстраційної служби" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з
видачі, переоформлення та видачі дубліката і копії ліцензії на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), що
додається. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади".
3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

08.11.2011 N 3285/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 листопада 2011 р.

за N 1284/20022

СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги з видачі,

переоформлення та видачі дубліката і копії ліцензії

на провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)
{ Назва Стандарту із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
I. Загальні положення
1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання
адміністративної послуги щодо видачі, переоформлення та видачі
дубліката і копії ліцензії на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), склад, послідовність дій одержувача та
адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її
доступності та якості. Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
1.2. Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає
послугу, - Міністерство юстиції України (Управління з питань
банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу).
II. Перелік категорій одержувачів
Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи -
підприємці, які мають намір провадити або проваджують господарську
діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі
санацією, ліквідатори).
III. Перелік документів, необхідних

для надання адміністративної послуги
3.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії
на провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) фізична
особа - підприємець подає до Міністерства юстиції України особисто
або через представника заяву про видачу ліцензії встановленого
зразка, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище,
ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і
коли виданий, місце проживання), телефон, реєстраційний номер
облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична
особа, через свої релігійні переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та офіційно повідомила про це відповідний орган державної
податкової служби і має відмітку у паспорті), вид господарської
діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), для провадження якого заявник звертається за
одержанням ліцензії. До заяви про видачу ліцензії фізичною особою - підприємцем
відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та пункту 30
Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п ), подаються такі документи: засвідчена в установленому порядку копія диплома про вищу
юридичну або економічну освіту; засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про
присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора); виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. У разі якщо вищевказані документи видані на інше ім'я, по
батькові, прізвище (змінене у зв'язку з укладанням, розірванням
шлюбу або з інших підстав, передбачених законодавством), необхідно
додати копію документа, що підтверджує відповідні зміни (свідоцтва
про укладання, розірвання шлюбу тощо). У разі подання заяви представником фізичної особи -
підприємця подається довіреність або інший документ, що
підтверджує повноваження діяти від імені цієї особи, в якому
обов'язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким
і коли виданий, місце проживання) представника. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї,
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття документів Міністерством юстиції України та
підписом відповідальної особи Міністерства юстиції України.
3.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор) протягом десяти робочих днів подає особисто або через
представника до Міністерства юстиції України заяву про
переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає
переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально
засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються
до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів Міністерством юстиції
України та підписом відповідальної особи Міністерства юстиції
України.
3.3. У разі втрати ліцензії арбітражний керуючий (розпорядник
майна, керуючий санацією, ліквідатор) подає особисто або через
представника до Міністерства юстиції України заяву про видачу
дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує
внесення плати за видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок
його пошкодження, арбітражний керуючий (розпорядник майна,
керуючий санацією, ліквідатор) подає особисто або через
представника до Міністерства юстиції України заяву про видачу
дубліката ліцензії, до якої додаються непридатна для користування
ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу
дубліката ліцензії. Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що
додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документів Міністерством
юстиції України та підписом відповідальної особи Міністерства
юстиції України.
3.4. У разі створення нового місця провадження господарської
діяльності арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор) особисто або через представника подає до
Міністерства юстиції України заяву про видачу копії ліцензії, до
якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу
копії ліцензії. Заява про видачу копії ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з
відміткою про дату прийняття документів Міністерством юстиції
України та підписом відповідальної особи Міністерства юстиції
України. Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
IV. Склад і послідовність дій одержувача

та адміністративного органу, опис етапів

надання адміністративної послуги
4.1. Видача ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Міністерства юстиції України заяви та документів,
визначених пунктом 3.1 розділу III цього Стандарту; внесення плати за видачу ліцензії; подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії; отримання ліцензії; для Міністерства юстиції України: прийняття заяви та документів, що додаються до неї; видачу копії опису документів, що додаються до заяви; розгляд заяви та документів, що додаються до неї; прийняття рішення про видачу ліцензії (або про відмову в її
видачі); відправлення (видачу) повідомлення про прийняття рішення про
видачу ліцензії (або про відмову в її видачі) заявникові; прийняття документів, що підтверджують внесення плати за
видачу ліцензії; видачу ліцензії.
4.2. Переоформлення ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Міністерства юстиції України документів,
визначених пунктом 3.2 розділу III цього Стандарту; внесення плати за переоформлення ліцензії; подання документа, що підтверджує внесення плати за
переоформлення ліцензії; отримання переоформленої ліцензії; для Міністерства юстиції України: прийняття заяви та документів, що додаються до неї; видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і
довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії; розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що
додаються до неї; визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з
унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру; прийняття рішення про переоформлення ліцензії; прийняття документа, що підтверджує внесення плати за
переоформлення ліцензії; видачу переоформленої ліцензії.
4.3. Видача дубліката ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: внесення плати за видачу дубліката ліцензії; подання до Міністерства юстиції України заяви та документів,
визначених пунктом 3.3 розділу III цього Стандарту; отримання дубліката ліцензії; для Міністерства юстиції України: прийняття заяви та документів, що додаються до неї; видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і
довідки про прийняття заяви про видачу дубліката; розгляд заяви та документів, що додаються до неї; прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання
недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру; видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
4.4. Видача копії ліцензії передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до Міністерства юстиції України заяви про видачу
копії ліцензії разом з фотокопією ліцензії; внесення плати за видачу ліцензії; подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії; отримання копії ліцензії; для Міністерства юстиції України: прийняття заяви та документів, що додаються до неї; видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і
довідки про прийняття заяви про видачу копії ліцензії; розгляд заяви та документів, що додаються до неї; прийняття рішення про видачу копії ліцензії з унесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру; видача копії ліцензії. Розділ ІV доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги,

а також до строків здійснення дій, прийняття рішень

у процесі надання адміністративної послуги
5.1. Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу
ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять
робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та
документів, доданих до заяви. Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з
датою надходження. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або
про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові
в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття
відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії
зазначаються підстави такої відмови. Міністерство юстиції України оформляє ліцензію не пізніше ніж
за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує
внесення плати за видачу ліцензії. Відповідальний працівник Міністерства юстиції України робить
відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення
заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було
видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня
направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу
ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії, або не звернувся до Міністерства юстиції України
для отримання оформленої ліцензії, Міністерство юстиції України
має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти
рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
5.2. Відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) підставами для
переоформлення ліцензії є: зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи -
підприємця; зміна місця проживання фізичної особи - підприємця. Міністерство юстиції України протягом трьох робочих днів з
дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів,
що додаються до неї, видає переоформлену на новому бланку ліцензію
з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення
ліцензії. У разі переоформлення ліцензії Міністерство юстиції України
приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була
переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного
реєстру не пізніше наступного дня. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор), який подав заяву та відповідні документи про
переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на
підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії,
яка видається Міністерством юстиції України у разі подання заяви
на переоформлення ліцензії.
5.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) підставами для
видачі дубліката ліцензії є: втрата ліцензії; пошкодження ліцензії. Міністерство юстиції України протягом трьох робочих днів з
дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та
документів, що додаються до неї, видає дублікат ліцензії замість
втраченої або пошкодженої, строк дії якого не може перевищувати
строк дії, який зазначений у втраченій або пошкодженій ліцензії. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або
пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання
недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням
відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією,
ліквідатор), який подав заяву та відповідні документи для видачі
дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може
провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви
про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора), яка видається Міністерством юстиції України у разі
подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
5.4. Копія ліцензії видається арбітражному керуючому
(розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) на кожне
місце провадження господарської діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). У разі створення арбітражним керуючим (розпорядником майна,
керуючим санацією, ліквідатором) нового місця провадження
господарської діяльності він повинен подати до Міністерства
юстиції України заяву встановленого зразка про видачу копії
ліцензії разом з фотокопією ліцензії та документом, який
підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії. Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу копії
ліцензії у порядку, передбаченому пунктом 5.1 розділу V цього
Стандарту. Розділ V доповнено пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
VI. Вичерпний перелік підстав для відмови

у наданні адміністративної послуги та залишення

заяви про видачу ліцензії без розгляду
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: недостовірність даних у документах, поданих заявником для
отримання ліцензії; невідповідність заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), затвердженим наказом Міністерства юстиції України
від 14.10.2011 N 3176/5 ( z1196-11 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за N 1196/19934
(далі - Ліцензійні умови). У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення
недостовірних даних у документах про видачу ліцензії, поданих
заявником, фізична особа - підприємець може подати до Міністерства
юстиції України нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через
три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності
заявника Ліцензійним умовам ( z1196-11 ) фізична особа -
підприємець може подати до Міністерства юстиції України нову заяву
про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для
відмови у видачі ліцензії. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо: заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень, або подана без особистої присутності заявника або
його представника (надіслана поштою тощо); документи, які додані до заяви, оформлені з порушенням
статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ). Не приймаються до розгляду документи, текст яких неможливо
прочитати внаслідок пошкодження, такі, що написані олівцем або
отримані через засоби факсимільного зв'язку.
VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач
7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.11.2000 N 1719 ( 1719-2000-п ) "Про запровадження ліцензії
єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія
друкується на спеціальному бланку за встановленою формою. Ліцензія та дублікат ліцензії мають облікові серії і номери. Відповідальна особа Міністерства юстиції України видає
заявнику ліцензію на право здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
про що робиться відмітка в журналі обліку виданих ліцензій.
7.2. У ліцензії зазначаються: орган ліцензування - Міністерство юстиції України; ліцензія на провадження господарської діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків, (крім
випадків, коли фізична особа, через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган
державної податкової служби і має відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи - підприємця; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію; дата видачі ліцензії.
7.3. Ліцензія підписується Міністром юстиції України та
засвідчується печаткою Міністерства юстиції України. Ліцензія на провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
видається на необмежений строк. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої
Міністерством юстиції України, здійснюється на всій території
України.
7.4. Копія ліцензії засвідчується Міністерством юстиції
України шляхом написання на зворотному боці фотокопії ліцензії
словосполучення “Копія ліцензії, видана для провадження
господарської діяльності за таким місцем:
___________________________________________________.

(адреса місця провадження діяльності)
{ Розділ VII доповнено пунктом 7.4 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
VIII. Інформація про платність

або безоплатність надання адміністративної послуги

та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена
8.1. Послуга з видачі ліцензії на провадження діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) є платною. Вартість цієї послуги становить одну
мінімальну заробітну плату, виходячи з її розміру, що діє на дату
прийняття рішення про видачу ліцензії.
8.2. Послуги з переоформлення та видачі дублікатів ліцензій
на право здійснення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є платними.
Вартість цих послуг становить п'ять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, що діють на дату прийняття рішення про
переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії.
8.3. Послуга з видачі копії ліцензії на провадження
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) є платною. Вартість цієї послуги становить
один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, виходячи з його
розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу копії
ліцензії. Розділ VIII доповнено пунктом 8.3 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо

забезпечують надання адміністративної послуги,

включаючи вимоги до їх кваліфікації
Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують
надання адміністративної послуги, встановлені законодавством
України про державну службу.
X. Вимоги до місця надання адміністративної

послуги з урахуванням його транспортної

і пішохідної доступності
Документи, необхідні для надання адміністративної послуги,
подаються безпосередньо фізичною особою - підприємцем або її
представником до Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ,
вул. Артема, 73.
XI. Режим роботи адміністративного органу,

порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість

одержання бланків запитів про надання

адміністративної послуги та їх реєстрації тощо
Прийом та видача документів здійснюються відповідно до
графіка, затвердженого наказом Міністерства юстиції України. Форми
заяв на надання адміністративної послуги визначені в Ліцензійних
умовах ( z1196-11 ). Зразки заяв розміщуються на інформаційному
стенді у приміщенні Міністерства юстиції України за адресою:
м. Київ, вул. Артема, 73, і на офіційному веб-сайті Міністерства
юстиції України (www.minjust.gov.ua) у рубриці "Громадянам та
юридичним особам". Режим роботи адміністративного органу: понеділок - п'ятниця з 10.00 до 12.00 - прийом документів; понеділок - п'ятниця з 14.00 до 16.00 - видача документів
XII. Черговість надання адміністративної послуги

(здійснення дій та прийняття рішень) у випадку

перевищення попиту на адміністративну послугу

над можливістю її надання без очікування,

у тому числі терміни й умови очікування

надання адміністративної послуги
Послуга надається у міру надходження заяв та відповідних
документів у терміни, визначені законодавством.
XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення

одержувача при зверненні за одержанням

та під час надання адміністративної послуги
Інформація про нормативно - правові акти, якими врегульовано
порядок надання адміністративної послуги, графік прийому і видачі
документів розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України
(www.minjust.gov.ua), інформаційних стендах Департаменту
нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу, а також надається за телефоном:
(044) 486-87-95.
XIV. Особливості надання адміністративної

послуги особам похилого віку та інвалідам тощо
Послуга надається на загальних умовах.
XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду

скарг на недотримання Стандарту
Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) і розглядається в терміни згідно
з чинним законодавством. Скарга подається до Міністерства юстиції
України за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, або на
особистому прийомі керівника Управління з питань банкрутства
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73.
XVI. Оскарження рішень (дій) Міністерства юстиції

України з питань ліцензування діяльності

арбітражного керуючого (розпорядника майна,

керуючого санацією, ліквідатора)
16.1. Відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) фізичні особи -
підприємці можуть оскаржити рішення Міністерства юстиції України
до експертно-апеляційної ради. Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, утвореним
при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування
(Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва), і розміщується за адресою: 01011, м. Київ,
вул. Арсенальна, 9/11. Положення про експертно-апеляційну раду при
Державному комітеті України з питань регуляторної політики та
підприємництва затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 08.11.2000 N 1669 ( 1669-2000-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 N 497) ( 497-2009-п ).
До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв,
претензій і скарг фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу
ліцензування стосовно порушення цим органом законодавства у сфері
ліцензування. Звернення (апеляції) розглядаються
експертно-апеляційною радою протягом 20 робочих днів з дня їх
реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
16.2. Суб'єкт господарювання може оскаржити в судовому
порядку рішення Міністерства юстиції України про відмову в наданні
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора), переоформлення, видачі дубліката і копії
ліцензії відповідно до Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). Пункт 16.2 розділу XVІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
XVII. Ліцензійні справи арбітражних керуючих

(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
Міністерство юстиції України після надходження заяви про
видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), в
якій зберігаються документи, що подаються фізичними особами -
підприємцями для видачі, переоформлення ліцензії, видачі
дублікатів і копій ліцензії, документи, пов'язані зі зміною даних
в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також
копії рішень Міністерства юстиції України про видачу (відмову у
видачі), переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу
дублікатів і копій ліцензії, розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов ( z1196-11 ). { Абзац перший розділу XVII із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 603/5
( z0596-12 ) від 18.04.2012 } Усі заяви про видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії
ліцензії, а також результати розгляду цих заяв Міністерством
юстиції України реєструються у відповідному журналі. { Абзац
другий розділу XVII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 } Міністерство юстиції України забезпечує зберігання
ліцензійної справи.
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: