open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.11.2011 N 154
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1353/20091

Про затвердження Порядку

здійснення невідкладних заходів

йодної профілактики серед населення України

у разі виникнення радіаційної аварії

Відповідно до абзацу третього підпункту 3 пункту 2 рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 08.04.2011 "Про
підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України"
( n0003525-11 ), уведеного в дію Указом Президента України
від 12.05.2011 N 585 ( 585/2011 ), H А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення невідкладних заходів йодної
профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної
аварії, що додається.
2. Управлінню джерел іонізуючого випромінювання (В.Рязанцев)
забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови О.Макаровську.
Голова О.Миколайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України А.М.Близнюк
Міністр палива
та енергетики України Ю.А.Бойко
Міністр
охорони здоров'я України О.В.Аніщенко
Міністр надзвичайних
ситуацій України В.І.Балога

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної інспекції

ядерного регулювання України

08.11.2011 N 154
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 листопада 2011 р.

за N 1353/20091

ПОРЯДОК

здійснення невідкладних заходів

йодної профілактики серед населення України

у разі виникнення радіаційної аварії

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення невідкладних
заходів йодної профілактики серед населення України у разі
виникнення радіаційної аварії.
2. У цьому Порядку термін вживається у такому значенні: йодна профілактика - блокування щитоподібної залози людини
або йодна блокада, що полягає у терміновому (невідкладному)
введенні в організм людини препарату йодиду калію з метою
запобігання або зменшення поглинання радіоактивних ізотопів йоду
щитоподібною залозою у разі виникнення радіаційної аварії. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених
у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про захист людини від впливу іонізуючого
випромінювання" ( 15/98-ВР ), а також Нормах радіаційної безпеки
України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 14.07.97 N 208 ( v0208282-97 ), введених в дію
постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 01.12.97 N 62 ( v0062282-97 ) (НРБУ-97), Основних санітарних
правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 N 54
( z0552-05, za552-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 20.05.2005 за N 552/10832.
3. Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана
поглинута доза опромінення щитоподібної залози від накопиченого в
ній радіоактивного йоду може перевищити 50 міліГрей для дітей або
200 міліГрей для дорослих. Регламенти проведення йодної
профілактики встановлюються МОЗ України.
4. Обов'язковими заходами йодної профілактики є: визначення зони спостереження АЕС, де планується застосування
йодної профілактики; розрахунок достатньої кількості препаратів йодиду калію; зберігання та регулярне оновлення запасу достатньої кількості
препаратів йодиду калію в режимі цілодобової доступності для
населення у мінімально можливий термін; наявність порядку дій посадових осіб, відповідальних за
прийняття рішення щодо проведення йодної профілактики; пріоритетність проведення йодної профілактики серед немовлят,
дітей та підлітків, новонароджених, матерів-годувальниць.
5. Соціально-економічні компенсації ризику, в тому числі
забезпечення населення препаратами йодиду калію, надаються у
встановленому законодавством порядку.
6. Місцеві органи виконавчої влади: готують пропозиції щодо придбання та накопичення достатньої
кількості препаратів йодиду калію для населення, яке проживає в
зонах спостереження АЕС, із розрахунку добової потреби цих
препаратів згідно з регламентом проведення йодної профілактики; встановлюють порядок накопичення, зберігання, доступності,
регулярного оновлення запасу препаратів йодиду калію.
7. Препарати йодиду калію зберігаються в аптеках, дитячих
дошкільних закладах, закладах освіти, охорони здоров'я (лікарні,
поліклініки, пологові будинки, медичні амбулаторії,
фельдшерсько-акушерські пункти тощо), військових частинах,
установах виконання покарань та в інших місцях, визначених
рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування. За рішенням місцевих органів виконавчої влади серед
населення, яке проживає в радіусі до 10 км навколо АЕС,
здійснюється попередній розподіл препаратів йодиду калію в обсязі
добової потреби, одночасно передаються інструкції по їх прийому.
Населення зобов'язано забезпечити збереженість цих препаратів. Місцеві органи виконавчої влади забезпечують перевірку умов
зберігання та наявності препаратів йодиду калію та в разі
необхідності поповнюють кількість цих препаратів. У місцях зберігання препаратів йодиду калію повинні
знаходитися в необхідній кількості інструкції з їх прийому. Умови
та термін зберігання цих препаратів мають відповідати вимогам
виробника.
8. Рівні дій для застосування йодної профілактики
визначаються місцевими органами виконавчої влади на основі
прогнозу радіаційної обстановки та встановлюються як конкретне
значення потужності дози або іншого параметра радіаційної
обстановки, що оперативно та надійно вимірюється. Рішення щодо рівня дій приймаються на підставі наданої
місцевим органам виконавчої влади інформації від: ліцензіатів (операторів АЕС) - щодо оцінки та прогнозу
величин параметрів, у яких визначені рівні дій та оповіщення
комунальної аварії на АЕС; МОЗ України - щодо оцінки та прогнозу доз опромінення
населення та радіоактивного забруднення довкілля в зоні
радіаційної аварії; МНС України - щодо радіоактивного забруднення довкілля. Порядок інформаційного обміну зазначається в регіональних
планах заходів щодо захисту населення у випадку радіаційної
аварії, які розробляються місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування. Рішення про припинення йодної профілактики приймається у
випадку досягнення найнижчої межі виправданості йодної
профілактики. Відповідальними за прийняття рішення щодо застосування та
припинення йодної профілактики є керівники територіальних
підсистем єдиної системи цивільного захисту.
9. У планах захисту населення визначаються умови та схеми
видачі препаратів йодиду калію, які мають забезпечувати термінову
доступність цих препаратів у зоні йодної профілактики. Схеми
видачі встановлюються із врахуванням особливостей інфраструктури
території. Схеми видачі можуть включати: безкоштовну видачу
препаратів йодиду калію спеціальними бригадами в пунктах видачі;
доставку до будинків, квартир; отримання препаратів безкоштовно в
аптеках тощо. Схеми видачі препаратів йодиду калію у мінімальний
термін розраховуються та уточнюються при проведенні практичних
занять та тренувань територіальних підсистем єдиної системи
цивільного захисту. Кількість та розміщення пунктів видачі препаратів йодиду
калію визначаються місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування за пропозиціями територіальних управлінь
(відділів) охорони здоров'я, освіти та житлово-комунального
господарства. Перелік пунктів видачі препаратів йодиду калію є
додатком до плану захисту населення у випадку радіаційної аварії.
10. Оповіщення та інформування населення про початок
проведення йодної профілактики проводиться місцевими органами
виконавчої влади негайно після прийняття рішення щодо рівня дій
згідно з пунктом 8 цього Порядку. Під час оповіщення та інформування населенню роз'яснюється,
як поводитись у випадку радіаційної аварії, де отримати, коли і як
приймати препарати йодиду калію. Інформування населення
здійснюється всіма доступними засобами масової інформації. При
інформуванні населення попереджається про необхідність уникнення
випадків передозувань препаратами йодиду калію.
Начальник Управління джерел
іонізуючого випромінювання -
державний інспектор В.Рязанцев

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: