open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
08.11.2011 N 1615
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 грудня 2011 р.

за N 1394/20132

Про встановлення розмірів плати за надання Національною

комісією з цінних паперів та фондового ринку

адміністративних послуг
{ Заголовок Рішення із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1498 ( z1487-14 ) від 04.11.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1498 ( z1487-14 ) від 04.11.2014 }

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 N 33
( 33-2011-п ) "Деякі питання надання платних адміністративних
послуг" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити розміри плати за надання Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку адміністративних послуг згідно
з додатком 1. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1498 ( z1487-14 )
від 04.11.2014 }
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Комісії
згідно з додатком 2.
3. Адміністративно-господарському департаменту (А.Голощук)
забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
законодавства.
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.І.Свищева
Додаток 1

до рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1615

РОЗМІРИ

плати за надання Національною комісією

з цінних паперів та фондового ринку

адміністративних послуг

------------------------------------------------------------------ N |Найменування послуги |Розмір плати за надання | з/п| |послуги | ---+-------------------------------+----------------------------| 1 |Видача сертифіката на право |450 гривень | |провадження професійної | | |діяльності з цінними паперами в| | |Україні | | ---+-------------------------------+----------------------------| 2 |Видача дубліката сертифіката на|40 гривень | |право провадження професійної | | |діяльності з цінними паперами в| | |Україні | | ---+-------------------------------+----------------------------| 3 |Реєстрація саморегулівної |3300 гривень | |організації, що утворюється | | |особами, які провадять | | |професійну діяльність на ринку | | |цінних паперів | | ---+-------------------------------+----------------------------| 4 |Реєстрація правил | | |функціонування організаційно | | |оформлених ринків цінних | | |паперів та їх похідних: | | |реєстрація правил фондової |3280 гривень | |біржі | | |реєстрація змін до правил |3280 гривень | |фондової біржі | | | | | ---+-------------------------------+----------------------------| 5 |Реєстрація регламенту |1190 гривень | |інституту спільного | | |інвестування та внесення | | |інституту спільного | | |інвестування до Єдиного | | |державного реєстру інститутів | | |спільного інвестування | | ---+-------------------------------+----------------------------| 6 |Реєстрація змін до регламенту |595 гривень | |інституту спільного | | |інвестування | | ---+-------------------------------+----------------------------| 7 |Видача витягу з Єдиного |340 гривень | |державного реєстру інститутів | | |спільного інвестування | | ---+-------------------------------+----------------------------| 8 |Видача ліцензії на провадження |3000 гривень | |окремих видів професійної | | |діяльності на ринку цінних | | |паперів | | ---+-------------------------------+----------------------------| 9 |Переоформлення ліцензії на |1500 гривень | |провадження окремих видів | | |професійної діяльності на ринку| | |цінних паперів | | ---+-------------------------------+----------------------------| 10 |Видача дубліката ліцензії на |500 гривень | |провадження окремих видів | | |професійної діяльності на ринку| | |цінних паперів | | ---+-------------------------------+----------------------------| 11 |Видача копії ліцензії на |500 гривень | |провадження окремих видів | | |професійної діяльності на ринку| | |цінних паперів | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1498 ( z1487-14 )
від 04.11.2014 }
Директор
адміністративно-господарського
департаменту А.Голощук

Додаток 2

до рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

08.11.2011 N 1615

ПЕРЕЛІК

рішень Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку, що втратили чинність

1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 16.12.99 N 263 ( z0231-00 ) "Щодо встановлення розмірів
плати за реєстрацію саморегулівної організації, правил фондової
біржі та іншого організаційно оформленого ринку цінних паперів,
сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними
паперами в Україні", зареєстроване в Міністерстві юстиції України
19.04.2000 за N 231/4452 (зі змінами);
2. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 12.05.2006 N 329 ( z0734-06 ) "Про встановлення розмірів
плати за видачу ліцензії на провадження окремих видів діяльності
на ринку цінних паперів", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 22.06.2006 за N 734/12608.
Директор
адміністративно-господарського
департаменту А.Голощук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: