open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2011 N 515
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2011 р.

за N 1344/20082

Про затвердження Порядку особистого прийому

громадян в Управлінні державної охорони України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління

державної охорони

N 217 ( z0878-12 ) від 21.05.2012 }

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), статті 121 Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України ( 551-14 ), Указу Президента України від
07.02.2008 N 109 ( 109/2008 ) "Про першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування" та з метою належної організації особистого прийому
громадян в Управлінні державної охорони України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян в
Управлінні державної охорони України, що додається.
2. Установити, що в разі відсутності Начальника Управління
державної охорони України, першого заступника чи заступника
Начальника Управління державної охорони України особистий прийом
громадян проводять посадові особи, на яких покладено виконання їх
повноважень.
3. Директору Департаменту забезпечення службової діяльності
забезпечити організацію особистого прийому громадян керівництвом
Управління державної охорони України відповідно до цього наказу.
4. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Управління
генерал-лейтенант І.О.Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління державної

охорони України

09.11.2011 N 515
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2011 р.

за N 1344/20082

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

в Управлінні державної охорони України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян в Управлінні державної
охорони України (далі - Управління).
2. Порядок і графік особистого прийому громадян
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Управління та на
інформаційних стендах у місцях, де проводиться особистий прийом.
3. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання
України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни,
Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського
Союзу здійснюється першочергово. Під час особистого прийому особлива увага приділяється
вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці,
інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки.
4. Особистий прийом громадян Начальником Управління, першим
заступником та заступниками Начальника Управління здійснюється за
попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого
прийому громадян (додаток). Попередній запис на особистий прийом до керівництва
Управління здійснюється Департаментом забезпечення службової
діяльності (далі - ДЗСД) за телефонами 256-97-45, 254-09-00. У Департаменті охорони в Автономній Республіці Крим
Управління запис на особистий прийом до керівництва Департаменту
охорони в Автономній Республіці Крим Управління здійснюється за
тел./факс (0654)-24-23-98 та тел. (0654)-32-23-47.
5. Під час попереднього запису на особистий прийом до
керівництва Управління з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання громадянина, зміст порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, до
яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке
було прийнято рішення.
6. У записі на особистий прийом може бути відмовлено в разі: повторного звернення одного й того самого громадянина з
питання, що вже надавалось їм для розгляду й було вирішено по
суті; звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком
випадків, коли від імені такої особи діє представник, повноваження
якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством). Про відмову в записі та причини відмови громадянину надаються
відповідні роз'яснення, у тому числі щодо порядку оскарження
прийнятого рішення.
7. Вхід громадян до адміністративних будівель Управління, в
яких відбувається особистий прийом громадян, здійснюється на
підставі документа, що посвідчує його особу, відповідно до списку,
що складається ДЗСД, з реєстрацією в журналі обліку відвідувачів
та в супроводі відповідальної посадової особи ДЗСД.
8. ДЗСД складається список громадян на особистий прийом до
керівництва Управління із зазначенням відомостей, отриманих під
час попереднього запису, який разом з матеріалами, що стосуються
суті питання (за наявності), подається Начальнику Управління,
першому заступнику або заступникам Начальника Управління до
початку прийому.
9. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники,
повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи,
які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають
документи, що підтверджують їх особу та повноваження.
10. Для забезпечення всебічного розгляду порушених
громадянином питань на проведення особистого прийому можуть
залучатись фахівці відповідних структурних підрозділів Управління.
11. Під час особистого прийому громадян надане питання
розглядається по суті та надається обґрунтоване відповідно до
чинного законодавства роз'яснення. У разі коли порушене питання вирішити на особистому прийомі
неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення,
громадянинові пропонується викласти його в письмовій формі. Подана
громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається в
порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не належать до
компетенції Управління, воно в термін не більше п'яти днів
пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій
особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У
разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття
обґрунтованого рішення, воно в той самий термін повертається
громадянину з відповідними роз'ясненнями.
12. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги),
подані під час особистого прийому, передаються до Служби
документального забезпечення та режиму для реєстрації відповідно
до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 ( 348-97-п ). Облік особистого прийому громадян ведеться в Журналі обліку
особистого прийому громадян, зразок якого наведено у додатку 3 до
зазначеної Інструкції ( 348-97-п ).
13. Організація особистого прийому громадян керівництвом
Управління, його облік, аналіз та узагальнення звернень
здійснюються ДЗСД.
Директор
Департаменту забезпечення
службової діяльності
Управління державної
охорони України
полковник С.В.Литвиненко

Додаток

до Порядку особистого

прийому громадян

в Управлінні державної

охорони України

ГРАФІК

особистого прийому громадян

Начальником Управління державної

охорони України, першим заступником

та заступниками Начальника Управління

державної охорони України

------------------------------------------------------------------------ ПОСАДА | АДРЕСА | ДЕНЬ | ЧАС | | | ПРИЙОМУ | ПРИЙОМУ | --------------------+----------------+---------------+----------------| Начальник Управління| м. Київ, |другий вівторок|з 09.00 до 11.00| державної охорони |вул. Богомольця,|кожного місяця | | України | 8 | | | | | щосереди - |з 17.00 до 19.00| | | народні | | | | депутати | | | | України | | --------------------+----------------+---------------+----------------| Перший заступник | м. Київ, | перший та |з 14.00 до 16.00| Начальника |вул. Богомольця,|третій вівторок| | Управління державної| 8 |кожного місяця | | охорони України | | | | --------------------+----------------+---------------+----------------| Заступник Начальника| м. Київ, | друга та |з 10.00 до 12.00| Управління державної|вул. Богомольця,|четверта середа| | охорони України | 8 |кожного місяця | | | | | | --------------------+----------------+---------------+----------------| Заступник Начальника| Автономна | перший та |з 16.00 до 18.00| Управління - |Республіка Крим,| четвертий | | директор | смт Гаспра, | понеділок | | Департаменту охорони| Алупкінське |кожного місяця | | в Автономній | шосе, 70 | | | Республіці Крим | | | | Управління державної| | | | охорони України | | | | ----------------------------------------------------------------------- Додаток в редакції Наказу Управління державної охорони N 217
( z0878-12 ) від 21.05.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: