open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2011  № 432


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2011 р.
за № 1389/20127

Про затвердження Типового положення про спеціальний будинок-інтернат

Відповідно до статті 13 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" та з метою удосконалення діяльності спеціальних будинків-інтернатів, інтернатних установ, у складі яких діють спеціальні відділення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про спеціальний будинок-інтернат, що додається.

2. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити до 01.01.2012 затвердження положень про спеціальні будинки-інтернати.

3. Департаменту соціальних послуг (І. Тарабукіна) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

Віце-прем'єр-міністр України -
МіністрС. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра фінансів України


Заступник Міністра охорони здоров'я України


Заступник Міністра внутрішніх справ України


Перший заступник керівника
Спільного представницького органу профспілок


Перший заступник
Голови Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

С. Рибак


О.К. Толстанов


Д.М. Ворона
Г. Осовий


О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
09.11.2011  № 432


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2011 р.
за № 1389/20127

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальний будинок-інтернат

I. Загальні положення

1.1. Спеціальний будинок-інтернат (далі - будинок-інтернат) є соціально-медичною установою, призначеною для постійного проживання звільнених осіб - громадян похилого віку, інвалідів I та II груп (далі - особи), які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового, медичного обслуговування та реабілітаційних послуг.

1.2. Будинок-інтернат утворюється, реорганізовується та ліквідовується за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад (обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) за пропозицією Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій та за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

1.3. Будинок-інтернат підпорядкований відповідно Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

1.4. У своїй діяльності будинок-інтернат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють діяльність будинків-інтернатів, а також цим Положенням.

II. Завдання будинку-інтернату

2.1. Основними завданнями будинку-інтернату є забезпечення належних умов для проживання, медичної, соціальної, психологічної реабілітації та надання медичної допомоги особам.

2.2. Мешканці будинку-інтернату забезпечуються відповідно до встановлених норм:

2.2.1. Житловою площею з усіма комунально-побутовими зручностями відповідно до Державних будівельних норм України. "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" (ДБН В.2.2-18:2007).

2.2.2. Одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом відповідно до встановлених законодавством норм.

2.2.3. Харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням стану здоров'я осіб, які проживають у будинку-інтернаті, відповідно до натуральних добових норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики".

2.2.4. Медикаментами та життєво необхідними ліками відповідно до призначень лікарів.

2.2.5. Цілодобовим медичним обслуговуванням, включно з наданням невідкладної медичної допомоги для госпіталізації особи, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2.6. Наданням комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.10.2007 № 623 "Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.10.2007 за № 1197/14464.

2.3. Засобами та умовами для проведення заходів культурно-масової роботи та заняттєвої терапії.

2.4. Адміністрація та весь персонал будинку-інтернату сприяють налагодженню родинних зв'язків та підтримуванню прагнення спілкування осіб з сім'єю та родичами.

2.5. Медичні, педагогічні та соціальні працівники будинку-інтернату здійснюють забезпечення корекційного та психологічно-реабілітаційного процесу осіб.

2.6. При будинку-інтернаті створюється громадська рада, до складу якої входять батьки, опікуни, представники громадських організацій, працівники інтернату.

Громадська рада сприяє забезпеченню захисту прав та інтересів підопічних, налагодженню родинних стосунків, вивчає умови проживання підопічних та подає пропозиції щодо їх поліпшення, одержує необхідну інформацію про дотримання законодавства стосовно соціального захисту людей похилого віку та інвалідів.

III. Умови приймання, утримання і відрахування з будинку-інтернату

3.1. До будинку-інтернату на безоплатній основі приймаються звільнені особи - громадяни похилого віку, інваліди I та II груп, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та які не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати.

До будинку-інтернату можуть прийматися на платній основі звільнені особи, які мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати.

Рішення про направлення до будинку-інтернату звільнених осіб приймається відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі документів, передбачених пунктом 3.2 цього розділу.

За умови перебування особи у складних життєвих обставинах допускається її влаштування до будинку-інтернату у разі відсутності документів, передбачених у пункті 3.2 цього розділу.

Адміністрація будинку-інтернату спільно з установою, з якої направляється на влаштування особа, сприяє у тримісячний строк оформленню відсутніх документів.

3.2. Влаштування до будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою, виданою особі відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі:

заяви особи, яка виявила бажання проживати в будинку-інтернаті, про прийом до будинку-інтернату;

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та копії цього документа;

довідки для направлення в будинок-інтернат за формою № 157-3/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2003 № 224 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях";

довідки про розмір призначеної пенсії або соціальної допомоги;

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 "Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за № 709/8030;

довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності за формою № 157-1/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.05.2003 № 224 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях" (за наявності інвалідності);

індивідуальної програми реабілітації інваліда (за наявності інвалідності);

довідки про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти (за наявності);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або копії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та офіційного повідомлення про це відповідному органу Державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

довідки про звільнення з місць позбавлення волі;

трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.

3.3. Особам, які проживають у будинку-інтернаті, державна соціальна допомога і пенсія призначаються та виплачуються відповідно до чинного законодавства.

3.4. При влаштуванні до будинку-інтернату особи проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і розміщуються в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне місце проживання у відповідні кімнати.

3.5. Розміщення осіб по житлових кімнатах проводиться за рекомендацією лікаря будинку-інтернату з урахуванням індивідуальних особливостей, віку та діагнозу основного захворювання.

3.6. Режим проживання і нагляду за підопічними повинен забезпечувати найбільш сприятливі умови для їх усвідомленого лікування та соціально-трудової реабілітації, не принижувати гідності підопічних, не пригнічувати їх самостійності та суспільно корисної ініціативи.

3.7. Власний одяг та інші особисті речі осіб, які влаштовуються до будинку-інтернату, за бажанням особи повертаються її родичам або іншим особам.

Якщо родичі або інші особи не забирають особистих речей, речі здаються до камери схову будинку-інтернату.

Акт передачі особистих речей на зберігання в камеру схову складається у чотирьох примірниках: один видається родичам або іншим особам, один зберігається в бухгалтерії, один - в особовій справі особи і один - у коморі сестри-господині.

3.8. Адміністрація будинку-інтернату у разі потреби та за бажанням особи приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери осіб, які проживають у будинку-інтернаті, в порядку, встановленому законодавством.

3.9. Переведення осіб до будинку-інтернату іншого профілю, який відповідає стану їх здоров'я, здійснюється за поданням адміністрації будинку-інтернату на підставі медичного висновку та згідно з наказом Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.10. За заявою родичів та за наявності поважних причин особи можуть бути переведені до будинку-інтернату іншого регіону за узгодженням відповідно між Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій (за місцезнаходженням установи, у якій перебуває особа та до якої переводиться) за наявності медичного висновку будинку-інтернату про можливість зміни кліматичних умов.

3.11. Тимчасове вибуття осіб за особистими мотивами здійснюється з дозволу адміністрації будинку-інтернату, який надається з урахуванням висновку лікаря будинку-інтернату про можливість виїзду, за наявності письмової заяви родичів або інших осіб, які погоджуються прийняти особу і зобов'язуються здійснювати необхідний догляд.

З метою збереження родинних зв'язків та можливості повернення у сім'ю відповідно до звернення родичів особи та за її згодою адміністрація будинку-інтернату в індивідуальному порядку може розглядати можливість тимчасового вибуття особи протягом календарного року на термін до шести місяців, не враховуючи вихідні та святкові дні, але не більше ніж на три місяці підряд.

Витрати, пов'язані з оплатою проїзду зазначених осіб до родичів або до інших осіб, інтернатом не компенсуються.

Особи, які вибувають з будинку-інтернату за особистими мотивами, наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням, засобами особистої гігієни, м'яким інвентарем тощо з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія або допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

Адміністрація будинку-інтернату при госпіталізації особи до закладу охорони здоров'я за направленням будинку-інтернату у разі нагальної потреби та за наявності письмової вимоги закладу охорони здоров'я забезпечує її на весь період лікування необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами медичного призначення тощо, а у разі нагальної потреби - індивідуальним доглядом молодшої медичної сестри.

Особи, які вибувають з будинку-інтернату на лікування до санаторно-курортних закладів відповідно до чинного законодавства або лікувально-профілактичних установ за особистою заявою, наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія або допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.

3.12. Відрахування особи з будинку-інтернату здійснюється відповідно до рішення Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій:

за особистою заявою особи;

за письмовою заявою працездатних дітей, родичів або інших осіб про можливість утримувати особу і зобов'язанням здійснення необхідного догляду та за довідкою про наявність у них власної житлової площі;

при встановленні інвалідам I або II групи, які не досягли пенсійного віку, III групи інвалідності за умови наявності в особи власного житла, придатного для життя, або родичів чи інших осіб, які мають можливість утримувати особу і забезпечувати за нею догляд;

рішення суду про незаконне поміщення особи до будинку-інтернату.

3.13. Під час відрахування з будинку-інтернату особі видаються:

особисті документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності;

індивідуальна програма реабілітації інваліда;

довідка про освіту для осіб, які навчалися в закладах освіти;

довідка про звільнення з місць позбавлення волі;

договір про відкриття та обслуговування карткового рахунка (за наявності);

закріплений за нею одяг, білизна і взуття за сезоном; власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, акції, цінні папери тощо), які зберігалися в будинку-інтернаті;

довідка із зазначенням часу перебування у будинку-інтернаті та виписка з історії хвороби.

3.14. З метою ресоціалізаціїї та поновлення суспільних зв'язків особи, які проживають у будинку-інтернаті, за їх бажанням та за погодженням з лікарем будинку-інтернату мають право прийматися на посади молодшого медичного та обслуговуючого персоналу у цій установі або посади відповідно до набутих професій в інших установах/закладах (підприємствах/організаціях) на загальних підставах на неповний робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

IV. Фінансова і виробничо-господарська діяльність будинку-інтернату

4.1. Будинок-інтернат є юридичною особою, фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та бюджетів міст Києва та Севастополя, має печатку, штамп із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби.

4.2. Фінансово-господарська діяльність будинку-інтернату здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, що затверджуються Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

4.3. У будинку-інтернаті можуть утворюватися підсобні господарства, різноманітні промислові і переробні міні-виробництва, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з необхідним інвентарем, устаткуванням і обладнанням, технікою, транспортом та знаряддями сільськогосподарського виробництва, що здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

4.4. Трудова реабілітація у будинку-інтернаті здійснюється у навчально-виробничих майстернях, підсобних господарствах, на навчально-дослідних ділянках, земельних наділах, промислових міні-виробництвах з обов'язковим дотриманням правил безпеки, урахуванням профілю будинку-інтернату і вимог чинного санітарного законодавства.

4.5. Стимулювання праці працівників будинку-інтернату та в окремих випадках осіб із числа мешканців будинку-інтернату, які мають право працювати в підсобному господарстві, здійснюється згідно з положенням про преміювання, розробленим адміністрацією будинку-інтернату за погодженням з профспілковим комітетом, яке затверджується відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій у межах фонду заробітної плати зазначеної установи.

4.6. Економічні і виробничі відносини будинку-інтернату з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

4.7. Реалізація надлишкової продукції, що виробляється у структурних підрозділах будинку-інтернату, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.8. Будинок-інтернат для розвитку матеріально-технічної бази, благоустрою, культурно-виховної роботи може отримувати та використовувати гуманітарну та благодійну допомогу підприємств, організацій, релігійних конфесій, благодійних об'єднань та окремих осіб.

V. Керівництво будинку-інтернату

5.1. Очолює будинок-інтернат керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад або державних адміністрацій за поданням Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління праці та соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій, погодженим з Міністерством соціальної політики України.

5.2. Керівник будинку-інтернату:

5.2.1. Представляє будинок-інтернат на підприємствах, в установах і організаціях та розпоряджається у встановленому законодавством порядку його майном і коштами, укладає договори.

5.2.2. У межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру по будинку-інтернату, затверджує посадові інструкції працівників будинку-інтернату, вирішує питання добору кадрів, уживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов'язків накладає стягнення на працівників.

5.2.3. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

5.2.4. Забезпечує конфіденційність інформації про особу, яка влаштована до будинку-інтернату.

5.2.5. Визначає структуру будинку-інтернату та затверджує положення про структурні підрозділи.

5.2.6. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки.

5.2.7. Контролює збереження, облік сировини та продукції виробничих підрозділів, її використання та реалізацію.

5.2.8. Разом з профспілковим органом або уповноваженими трудовим колективом особами:

розробляє положення про будинок-інтернат, що затверджується відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій;

розробляє положення про преміювання працівників будинку-інтернату, що затверджується відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій;

розробляє положення про громадську раду при будинку-інтернаті, що затверджується відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій.

5.2.9. З метою підвищення кваліфікації, персональної відповідальності при виконанні професійних обов'язків та ефективності праці, морального та матеріального стимулювання, спрямованих на удосконалення діяльності установи, складає графік проходження атестації персоналу відповідно до чинного законодавства.

VI. Формування та ведення особових справ

6.1. Формування, ведення та зберігання особових справ здійснюються адміністрацією будинку-інтернату, де проживає особа, та розпочинаються з дати влаштування особи на проживання до будинку-інтернату.

6.2. Особові справи осіб зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

6.3. В особовій справі містяться такі документи:

путівка на влаштування до будинку-інтернату, яка видана відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій;

копія наказу по будинку-інтернату про влаштування особи на повне державне утримання в дану установу (постійне, тимчасове проживання із зазначенням терміну);

особиста заява особи про прийняття до будинку-інтернату;

копія повідомлення районному управлінню праці та соціального захисту населення про прийняття особи до будинку-інтернату;

копія (ксерокопія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), копії (ксерокопії) інших особистих документів (пенсійного посвідчення та/або посвідчення про виплату державної соціальної допомоги, військового квитка, посвідчення ветерана війни чи праці, інваліда війни, ліквідатора ЧАЕС тощо) (за наявності);

довідка про розмір призначеної допомоги та/або пенсії (за умови призначення);

заяви й інші письмові звернення особи (родичів або інших осіб), з якими вона звертається до адміністрації будинку-інтернату;

накази (копії) по будинку-інтернату щодо реагування на звернення особи;

копія довідки для направлення в будинок-інтернат за формою № 157-3/о;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності за формою № 157-1/о (за наявності інвалідності);

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (за наявності);

акт передачі особистих речей на зберігання в камеру схову (за наявності);

акт приймання-передачі грошових сум, коштовностей та цінних паперів особи на зберігання до будинку-інтернату до запиту їх власником (за наявності);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

стислі біографічні дані особи, дані щодо батьків, дітей, родичів, надані ними;

опис документів, що містяться в особовій справі.

6.4. Про призначення відповідальної особи з числа адміністрації будинку-інтернату, яка формує, веде і зберігає особові справи, видається наказ по будинку-інтернату.

6.5. Паспорт та/або інші особисті документи, що посвідчують особу, за її бажанням можуть зберігатися в особовій справі.

Документи, які зберігаються в особовій справі, видаються особі на її першу вимогу, її родичам або іншим особам, які зобов'язались здійснювати догляд за особою, та/або при відрахуванні особи з будинку-інтернату.

6.6. В особовій справі можуть накопичуватись дані про особу, які відображають її поведінку, листування адміністрації будинку-інтернату стосовно особи з іншими установами та закладами.

6.7. При переведенні особи до іншого будинку-інтернату особова справа разом з витягом з історії хвороби пересилається поштою листом з повідомленням на нове місце проживання. Оригінал історії хвороби (медична справа) пересиланню не підлягає.

VII. Контроль за діяльністю будинку-інтернату

7.1. Контроль за якістю харчування, соціально-побутового і медичного обслуговування осіб, які проживають у будинку-інтернаті, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму та наданням спеціалізованої медичної допомоги здійснюють відповідно Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту населення обласних, Головне управління праці та соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

7.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності будинку-інтернату проводяться відповідно Міністерством соціальної політики України, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій та іншими спеціально уповноваженими органами в порядку, встановленому законодавством.

Директор Департаменту
соціальних послугІ. Тарабукіна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: