open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 38, ст.456 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі
зміни:
1. Пункт 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
"215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється
за такими ставками:
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти,
алкогольні напої, пиво:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Одиниці виміру | Ставки | (продукції) | (продукції) | | податку | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) | | | ( 2371а-14 ) | | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2203 00 |Пиво із солоду | гривень | 0,81 | |(солодове) | за 1 літр | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2204 |Вина виноградні | гривень | 0,01 | (крім 2204 10, |натуральні | за 1 літр | | 2204 2110 00, | | | | 2204 29 10 00) | | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2204 |Вина натуральні з | гривень | 2,33 | (крім 2204 10, |доданням спирту та| за 1 літр | | 2204 21 10 00, |міцні (кріплені) | | | 2204 29 10 00) | | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2204 10, |Вина ігристі | гривень | 3,38 | 2204 21 10 00, |Вина газовані | за 1 літр | | 2204 29 10 00 | | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2205 |Вермути та інші | гривень | 2,33 | |вина виноградні | за 1 літр | | |натуральні з | | | |доданням | | | |рослинних або | | | |ароматизувальних | | | |екстрактів | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2206 00 |Інші зброджені | гривень | 45,87 | (крім |напої (наприклад, | за 1 літр | | 2206 00 31 00, |сидр, перрі |100-відсоткового| | 2206 00 51 00, |(грушевий напій), | спирту | | 2206 00 81 00 -|напій медовий); | | | сидр і перрі |суміші із | | | (без додання |зброджених напоїв | | | спирту) |та суміші | | | |зброджених напоїв | | | |з безалкогольними | | | |напоями, в іншому | | | |місці не зазначені| | | |(з доданням | | | |спирту) | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2206 00 31 00, |Сидр і перрі | гривень | 0,46 | 2206 00 51 00, |(без додання | за 1 літр | | 2206 00 81 00 |спирту) | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2207 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 | |неденатурований, | за 1 літр | | |з концентрацією |100-відсоткового| | |спирту 80 об. % | спирту | | |або більше; спирт | | | |етиловий та інші | | | |спиртові | | | |дистиляти та | | | |спиртні напої, | | | |одержані шляхом | | | |перегонки, | | | |денатуровані, | | | |будь-якої | | | |концентрації | | | ---------------+------------------+----------------+------------| 2208 |Спирт етиловий, | гривень | 45,87 | |неденатурований | за 1 літр | | |з концентрацією |100-відсоткового| | |спирту менш як | спирту | | |80 об. %; спиртові| | | |дистиляти та | | | |спиртні напої, | | | |одержані шляхом | | | |перегонки, лікери | | | |та інші напої, що | | | |містять спирт | | | -----------------------------------------------------------------
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники
тютюну:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставки податку | (продукції) | (продукції) |-------------------------------| згідно з |згідно з УКТ ЗЕД | специфічна | адвалорна | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |---------------+---------------| ( 2371а-14 ) | | одиниці|ставка| одиниці |став-| | | виміру | | виміру | ка | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2401 |Тютюнова сировина|гривень | 0 | | | |Тютюнові відходи |за 1 | | | | | |кілограм| | | | | |(нетто) | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |172,11| | | |сигари з |за 1 | | | | |відрізаними |кілограм| | | | |кінцями, та |(нетто) | | | | |сигарили (тонкі | | | | | |сигари), з | | | | | |вмістом тютюну | | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2402 20 90 10 |Сигарети без |гривень |49,48 |відсотків| 20 | |фільтра, цигарки |за 1 | | | | | |тис. | | | | | |штук | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2402 20 90 20 |Сигарети з |гривень |110,64|відсотків| 25 | |фільтром |за 1 | | | | | |тис. | | | | | |штук | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2403 |Тютюн та |гривень |61,47 | | | (крім |замінники тютюну,|за 1 | | | | 2403 99 10 00,|інші, |кілограм| | | | 2403 10) |промислового |(нетто) | | | | |виробництва; | | | | | |тютюн | | | | | |"гомогенізований"| | | | | |або | | | | | |"відновлений"; | | | | | |тютюнові | | | | | |екстракти та | | | | | |есенції | | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2403 10 |Тютюн для |гривень |86,05 | | | |куріння, з |за 1 | | | | |вмістом або без |кілограм| | | | |вмісту замінників|(нетто) | | | | |у будь-якій | | | | | |пропорції | | | | | --------------+-----------------+--------+------+---------+-----| 2403 99 10 00 |Жувальний і |гривень |24,59 | | | |нюхальний тютюн |за 1 | | | | | |кілограм| | | | | |(нетто) | | | | -----------------------------------------------------------------
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати
акцизного податку на тютюнові вироби:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Мінімальне акцизне | (продукції) згідно з |(продукції) згідно з| податкове | УКТ ЗЕД | УКТ ЗЕД | зобов'язання | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |---------------------| | |одиниці виміру| сума | ---------------------+--------------------+--------------+------| 2402 20 90 10 |Сигарети без | гривень за |70,69 | |фільтра, цигарки | 1 тис. штук | | ---------------------+--------------------+--------------+------| 2402 20 90 20 |Сигарети з | гривень за |184,40| |фільтром | 1 тис. штук | | -----------------------------------------------------------------
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставка акцизного | (продукції) згідно з| (продукції) | податку | УКТ ЗЕД | згідно з УКТ ЗЕД | у твердих сумах з | ( 2371а-14 ) | ( 2371а-14 ) |одиниці реалізованого | | | товару (продукції) | | |----------------------| | |одиниці виміру |ставка| --------------------+--------------------+---------------+------| |Легкі дистиляти: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 | |процесів переробки | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 | |перетворень у | кілограмів | | |процесах, крім | | | |зазначених у | | | |товарній | | | |підкатегорії | | | |2710 11 11 00 | | | --------------------+--------------------+---------------+------| |Бензини | | | |спеціальні: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 21 00 |уайт-спірит |євро за 1 тис. | 182 | | | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 25 00 |інші спеціальні |євро за 1 тис. | 198 | |бензини | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| |Бензини моторні: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 31 00 |бензини авіаційні |євро за 1 тис. | 30 | | | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| |бензини моторні з | | | |вмістом свинцю | | | |0,013 г/л або менше:| | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 41 11 |із вмістом не менш |євро за 1 тис. | 198 | 2710 11 41 31 |як 5 мас. % | кілограмів | | 2710 11 41 91 |біоетанолу або не | | | 2710 11 45 11 |менш як 5 мас. % | | | 2710 11 49 11 |етил-трет- | | | |бутилового етеру | | | |або їх суміші: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 41 19 |інші бензини |євро за 1 тис. | 198 | 2710 11 41 39 | | кілограмів | | 2710 11 41 99 | | | | 2710 11 45 99 | | | | 2710 11 49 99 | | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 51 00 |із вмістом свинцю |євро за 1 тис. | 198 | 2710 11 59 00 |більш як 0,013 г/л | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 70 00 |Паливо для |євро за 1 тис. | 30 | |реактивних двигунів | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 11 90 00 |Інші легкі дистиляти|євро за 1 тис. | 198 | | | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| |Середні дистиляти: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 11 00 |для специфічних |євро за 1 тис. | 182 | |процесів переробки | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 15 00 |для хімічних |євро за 1 тис. | 182 | |перетворень в | кілограмів | | |процесах, не | | | |зазначених у | | | |позиції | | | |2710 19 11 00 | | | --------------------+--------------------+---------------+------| |Гас: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 21 00 |паливо для |євро за 1 тис. | 19 | |реактивних двигунів | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 25 00 |інший гас |євро за 1 тис. | 182 | | | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 29 00 |Інші середні |євро за 1 тис. | 182 | |дистиляти | кілограмів | | --------------------+--------------------+---------------+------| |Важкі дистиляти | | | |(газойлі) з | | | |вмістом сірки: | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 31 40 |більш як 0,2 мас. % |євро за 1 тис. | 98 | 2710 19 35 40 | | кілограмів | | 2710 19 49 00 | | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 31 30 |більш як |євро за 1 тис. | 75 | 2710 19 35 30 |0,035 мас. %, але не| кілограмів | | 2710 19 41 30 |більш як | | | 2710 19 45 00 |0,2 мас. % | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 31 20 |більш як |євро за 1 тис. | 68 | 2710 19 35 20 |0,005 мас. %, але не| кілограмів | | 2710 19 41 20 |більш як | | | |0,035 мас. % | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 31 10 |не більш як |євро за 1 тис. | 46 | 2710 19 35 10 |0,005 мас. % | кілограмів | | 2710 19 41 10 | | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2710 19 61 00 |Тільки паливо |євро за 1 тис. | 46 | 2710 19 63 00 |пічне побутове | кілограмів | | 2710 19 65 00 | | | | 2710 19 69 00 | | | | --------------------+--------------------+---------------+------| 2711 12 11 00 |Скраплений газ |євро за 1 тис. | 44 | 2711 12 19 00 |(пропан або суміш | кілограмів | | 2711 12 91 00 |пропану з бутаном) | | | 2711 12 93 00 | | | | 2711 12 94 00 | | | | 2711 12 97 00 | | | | 2711 13 10 00 | | | | 2711 13 30 00 | | | | 2711 13 91 00 | | | | 2711 13 97 00 | | | | -----------------------------------------------------------------
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні
засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім
моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції
згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ), включаючи вантажопасажирські
автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставка податку у | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | (специфічні) | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 |Автомобілі легкові та інші| | |моторні транспортні | | |засоби, призначені | | |головним чином для | | |перевезення людей (крім | | |моторних транспортних | | |засобів товарної позиції | | |8702), включаючи | | |вантажопасажирські | | |автомобілі-фургони та | | |гоночні автомобілі: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 10 |- транспортні засоби, | | |спеціально призначені для | | |пересування по снігу; | | |спеціальні автомобілі | | |для перевезення | | |спортсменів на майданчики | | |для гри в гольф та | | |аналогічні транспортні | | |засоби: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 10 11 00 |- - транспортні засоби | 0,65 євро за | |спеціального призначення | 1 куб. см | |для переміщення по снігу, | об'єму циліндрів | |з двигуном внутрішнього | двигуна | |згоряння із запалюванням | | |від стиснення (дизелем | | |або напівдизелем) або з | | |двигуном внутрішнього | | |згоряння з іскровим | | |запалюванням | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 10 18 00 |- - інші | 0,65 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| |- інші транспортні засоби | | |з двигуном внутрішнього | | |згоряння з іскровим | | |запалюванням та з | | |кривошипно-шатунним | | |механізмом: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 21 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна не | | |більш як 1000 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 21 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 21 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 21 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,09 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 21 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,36 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 22 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна понад | | |1000 куб. см, але не більш| | |як 1500 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 22 10 00 |- - - нові | 0,03 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 22 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 22 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 22 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна понад | | |1500 куб. см, але не більш| | |як 3000 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| |- - - нові: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 11 |- - - - моторні | | |транспортні засоби, | | |обладнані для тимчасового | | |проживання людей: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 11 10 |- - - - з об'ємом | 0,16 євро за | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | |як 2200 куб. см | двигуна | | | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 11 30 |- - - - - з об'ємом | 0,65 євро за | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | |як 3000 куб. см | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 19 |- - - - інші: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 19 10 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | |1500 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | |як 2200 куб. см | двигуна | | | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 19 30 |- - - - - з об'ємом | 0,13 євро за | |циліндрів двигуна понад | 1 куб. см | |2200 куб. см, але не більш| об'єму циліндрів | |як 3000 куб. см | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| |- - - - з об'ємом | | |циліндрів двигуна понад | | |1500 куб. см, але не більш| | |як 2200 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 90 11 |- - - - - не більш як | 1,63 євро за | |п'ять років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 90 13 |- - - - - понад п'ять | 2,18 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| |- - - - з об'ємом | | |циліндрів двигуна понад | | |2200 куб. см, але не більш| | |як 3000 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 90 31 |- - - - - не більш як | 2,18 євро за | |п'ять років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 23 90 33 |- - - - - понад п'ять | 3,27 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 24 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна | | |понад 3000 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 24 10 00 |- - - нові | 1,09 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 24 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 24 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 3,27 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 24 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,81 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| |- інші транспортні засоби | | |з двигуном внутрішнього | | |згоряння із запалюванням | | |від стиснення (дизелем | | |або напівдизелем): | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 31 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна не | | |більш як 1500 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 31 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 31 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,36 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 31 90 30 |- - - - понад п'ять років | 1,63 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна понад | | |1500 куб. см, але не більш| | |як 2500 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| |- - - нові: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,16 євро за | |транспортні засоби, | 1 куб. см | |обладнані для | об'єму циліндрів | |тимчасового | двигуна | |проживання людей | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,16 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 1,91 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 32 90 30 |- - - - понад п'ять років | 2,18 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 |- - з робочим об'ємом | | |циліндрів двигуна | | |понад 2500 куб. см: | | ----------------+--------------------------+--------------------| |- - - нові: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1,09 євро за | |транспортні засоби, | 1 куб. см | |обладнані для | об'єму циліндрів | |тимчасового | двигуна | |проживання людей | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 19 00 |- - - - інші | 1,09 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 90 |- - - що | | |використовувалися: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 90 10 |- - - - не більш як п'ять | 2,72 євро за | |років | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 33 90 30 |- - - - понад п'ять років | 3,54 євро за | | | 1 куб. см | | | об'єму циліндрів | | | двигуна | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 90 |- інші: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 90 10 00 |- - транспортні засоби, | 109 євро за | |оснащені електричними | 1 штуку | |двигунами | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8703 90 90 00 |- - інші | 109 євро за | | | 1 штуку | -----------------------------------------------------------------
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703 ( 2371г-14 ):
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставка податку у | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | (специфічні) | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 |Кузови (включаючи кабіни) | | |для моторних | | |транспортних засобів | | |товарних позицій | | |8701-8705: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 |- кузови для моторних | | |транспортних засобів | | |товарної позиції 8703: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 10 |- - для промислового | | |складення: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 10 10 |- - - укомплектовані | 109 євро | | | за 1 штуку | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 10 20 |- - - не укомплектовані | 109 євро | | | за 1 штуку | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 90 |- - інші: | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 90 10 |- - - що використовувалися| 436 євро | |п'ять років або менше | за 1 штуку | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 90 20 |- - - що використовувалися| 436 євро | |понад п'ять років | за 1 штуку | ----------------+--------------------------+--------------------| 8707 10 90 90 |- - - інші | 436 євро | | | за 1 штуку | -----------------------------------------------------------------
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з
допоміжним мотором, з колясками або без них:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставка податку у | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | (специфічні) | ----------------+--------------------------+--------------------| 8711 40 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро | |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму | |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна | |з колясками або без них з | | |поршневим двигуном | | |запалювання з | | |кривошипно-шатунним | | |механізмом і робочим | | |об'ємом циліндрів понад | | |500 куб. см, але не більш | | |як 800 куб. см | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8711 50 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 0,22 євро | |мопеди) та велосипеди |за 1 куб. см об'єму | |з допоміжним мотором, | циліндрів двигуна | |з колясками або без них з | | |поршневим двигуном | | |запалювання з | | |кривошипно-шатунним | | |механізмом і робочим | | |об'ємом циліндрів понад | | |800 куб. см | | ----------------+--------------------------+--------------------| 8711 90 00 00 |Мотоцикли (включаючи | 11 євро | |мопеди) та велосипеди | за 1 штуку | |з допоміжним мотором, | | |з колясками або без них, | | |крім тих, що з поршневим | | |двигуном запалювання з | | |кривошипно-шатунним | | |механізмом; коляски | | -----------------------------------------------------------------
215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у
кемпінгах, типу причіпних будиночків:
------------------------------------------------------------------ Код товару | Опис товару | Ставка податку у | (продукції) | (продукції) | твердій сумі з | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці | УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару| ( 2371г-14 ) | | (продукції) | | | (специфічні) | ----------------+--------------------------+--------------------| 8716 10 99 00 |причепи та напівпричепи | 109 євро | |для тимчасового проживання| за 1 штуку". | |у кемпінгах, типу | | |причіпних будиночків масою| | |понад 3500 кг, крім тих, | | |що складаються | | -----------------------------------------------------------------
2. У статті 234:
у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
"234.1.1. для мотоциклів:
------------------------------------------------------------------ Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | |-------------------------| | | від | до (включно) | | -----+-------------------------+--------------------------------| 1 | до 500 | 3,27 | -----+-------------------------+--------------------------------| 2 | 501 | 800 | 5,45 | -----+-------------------------+--------------------------------| 3 | понад 800 | 10,89 | -----------------------------------------------------------------
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів,
обладнаних електродвигуном):
------------------------------------------------------------------ Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | |-------------------------| | | від | до (включно) | | -----+-------------------------+--------------------------------| 1 | до 1000 | 3,27 | -----+-------------------------+--------------------------------| 2 | 1001 | 1500 | 5,45 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 3 | 1501 | 1800 | 7,62 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 4 | 1801 | 2500 | 10,89 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 5 | 2501 | 3500 | 27,23 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 6 | 3501 | 4500 | 43,56 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 7 | 4501 | 5500 | 49,01 | -----+----------+--------------+--------------------------------| 8 | 5501 | 6500 | 59,90 | -----+-------------------------+--------------------------------| 9 | понад 6500 | 65,34"; | -----------------------------------------------------------------
у підпункті 234.1.3 цифри "0,5" замінити цифрами "0,54";
у підпункті 234.1.4 цифру "5" замінити цифрами "5,45";
у підпункті 234.1.5 цифри "2,5" замінити цифрами "2,72";
підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
"234.1.6. для вантажних автомобілів:
------------------------------------------------------------------ Група| Об'єм циліндрів | Ставка збору, гривень | | двигуна, | за 100 куб. сантиметрів об'єму | | куб. сантиметрів | циліндрів двигуна | |-------------------------| | | від | до (включно) | | -----+-------------------------+--------------------------------| 1 | до 8200 | 16,34 | -----+-------------------------+--------------------------------| 2 | 8201 | 15000 | 21,78 | -----+-------------------------+--------------------------------| 3 | понад 15000 | 27,23"; | -----------------------------------------------------------------
у підпункті 234.1.7 цифри "15" замінити цифрами "16,34";
у підпункті 234.1.8 цифру "5" замінити цифрами "5,45";
підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такій
редакції:
"234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним
двигуном (двигунами):
------------------------------------------------------------------ Група | Потужність двигуна, кВт | Ставка збору, гривень | | | за 1 кВт потужності двигуна | -------+--------------------------+-----------------------------| 1 | до 55 (включно) | 2,72 | -------+--------------------------+-----------------------------| 2 | понад 55 | 3,27 | -----------------------------------------------------------------
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
------------------------------------------------------------------ Група | Довжина корпусу судна, | Ставка збору, гривень за | | метрів | 100 сантиметрів довжини | | | корпусу судна | -------+--------------------------+-----------------------------| 1 | до 7,5 (включно) | 7,62 | -------+--------------------------+-----------------------------| 2 | понад 7,5 | 15,25"; | -----------------------------------------------------------------
у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифру "1"
замінити цифрами "1,09".
3. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
------------------------------------------------------------------ Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, | | гривень за 1 тонну | --------------------------------------+-------------------------| Азоту оксиди | 1329,67 | --------------------------------------+-------------------------| Аміак | 249,38 | --------------------------------------+-------------------------| Ангідрид сірчистий | 1329,67 | --------------------------------------+-------------------------| Ацетон | 498,76 | --------------------------------------+-------------------------| Бенз(о)пірен | 1692679,53 | --------------------------------------+-------------------------| Бутилацетат | 299,48 | --------------------------------------+-------------------------| Ванадію п'ятиокис | 4987,62 | --------------------------------------+-------------------------| Водень хлористий | 50,09 | --------------------------------------+-------------------------| Вуглецю окис | 50,09 | --------------------------------------+-------------------------| Вуглеводні | 75,14 | --------------------------------------+-------------------------| Газоподібні фтористі сполуки | 3292,05 | --------------------------------------+-------------------------| Тверді речовини | 50,09 | --------------------------------------+-------------------------| Кадмію сполуки | 10524,1 | --------------------------------------+-------------------------| Марганець та його сполуки | 10524,1 | --------------------------------------+-------------------------| Нікель та його сполуки | 53620,18 | --------------------------------------+-------------------------| Озон | 1329,67 | --------------------------------------+-------------------------| Ртуть та її сполуки | 56363,37 | --------------------------------------+-------------------------| Свинець та його сполуки | 56363,37 | --------------------------------------+-------------------------| Сірководень | 4273,24 | --------------------------------------+-------------------------| Сірковуглець | 2776,95 | --------------------------------------+-------------------------| Спирт н-бутиловий | 1329,67 | --------------------------------------+-------------------------| Стирол | 9709,52 | --------------------------------------+-------------------------| Фенол | 6035,24 | --------------------------------------+-------------------------| Формальдегід | 3292,05 | --------------------------------------+-------------------------| Хром та його сполуки | 35696,33 | -----------------------------------------------------------------
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук),
які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас
небезпечності:
------------------------------------------------------------------ Клас небезпечності | Ставка податку, | | гривень за 1 тонну | ---------------------------------+------------------------------| I | 9510,24 | ---------------------------------+------------------------------| II | 2178 | ---------------------------------+------------------------------| III | 324,52 | ---------------------------------+------------------------------| IV | 75,14 | -----------------------------------------------------------------
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до
пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас
небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку
застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів
впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених
пунктів:
------------------------------------------------------------------ Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, | впливу речовин (сполук), | гривень за 1 тонну | міліграмів на 1 куб. метр | | -------------------------------------+--------------------------| Менше ніж 0,0001 | 400329,47 | -------------------------------------+--------------------------| 0,0001-0,001 (включно) | 34300,23 | -------------------------------------+--------------------------| Понад 0,001-0,01 (включно) | 4738,24 | -------------------------------------+--------------------------| Понад 0,01-0,1 (включно) | 1329,67 | -------------------------------------+--------------------------| Понад 0,1 | 50,09 | -----------------------------------------------------------------
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить
0,22 гривні за 1 тонну".
4. Пункти 244.1 і 244.2 статті 244 викласти в такій редакції:
"244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі
здійснення торгівлі на митній території України паливом власного
виробництва:
------------------------------------------------------------------ Вид палива | Ставка податку,| | гривень | | за 1 тонну | -----------------------------------------------+----------------| Бензин неетилований | 74,05 | -----------------------------------------------+----------------| Бензин сумішевий | 60,98 | -----------------------------------------------+----------------| Зріджений нафтовий газ | 100,19 | -----------------------------------------------+----------------| Дизельне біопаливо | 63,16 | -----------------------------------------------+----------------| Дизельне пальне з вмістом сірки: | | -----------------------------------------------+----------------| більш як 0,2 мас. % | 74,05 | -----------------------------------------------+----------------| більш як 0,035 мас. %, але | 56,63 | не більш як 0,2 мас. % | | -----------------------------------------------+----------------| більш як 0,005 мас. %, але | 51,18 | не більш як 0,035 мас. % | | -----------------------------------------------+----------------| не більш як 0,005 мас. % | 32,67 | -----------------------------------------------+----------------| Мазут | 74,05 | -----------------------------------------------+----------------| Стиснений природний газ | 50,09 | -----------------------------------------------+----------------| Бензин авіаційний | 51,18 | -----------------------------------------------+----------------| Гас | 63,16 | -----------------------------------------------------------------
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі
ввезення палива на митну територію України:
------------------------------------------------------------------ Вид палива | Код товару | Опис товару | Ставка | | згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | податку, | | УКТ ЗЕД | ( 2371а-14 ) |гривень за| | ( 2371а-14 ) | | тонну | ---------------+---------------+---------------------+----------| Бензин |2710 11 41 19 |Бензини моторні | 74,05 | неетилований |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | | |2710 11 41 99 |0,013 г/л або | | |2710 11 45 99 |менше | | |2710 11 49 99 | | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 11 41 11 |Бензини моторні з | | |2710 11 41 31 |вмістом свинцю | | |2710 11 41 91 |0,013 г/л або менше, | | |2710 11 45 11 |із вмістом не менш | | |2710 11 49 11 |як 5 мас. % | | | |біоетанолу або | | | |етил-трет-бутилового | | Бензин | |ефіру або їх суміші | 60,98 | сумішевий |2710 11 41 19 |Бензини моторні | | |2710 11 41 39 |з вмістом свинцю | | |2710 11 41 99 |0,013 г/л або менше, | | |2710 11 45 99 |із вмістом менш як | | |2710 11 49 99 |5 мас. % біоетанолу | | | |або етил-трет- | | | |бутилового ефіру | | | |або їх суміші | | ---------------+---------------+---------------------+----------| Зріджений |2711 11 00 00 |газ природний | 100,19 | нафтовий газ | |скраплений | | | |(зріджений) | | |2711 12 11 00 |пропан скраплений | | | |(зріджений), для | | | |використання як | | | |паливо | | |2711 14 00 00 |етилен, пропілен, | | | |бутилен і бутадієн | | | |скраплені (зріджені) | | |2711 19 00 00 |інші гази нафтові | | | |скраплені (зріджені) | | ---------------+---------------+---------------------+----------| Дизельне |3824 90 98 00 |біодизель | 63,16 | біопаливо | | | | ---------------+---------------+---------------------+----------| Дизельне пальне| |важкі дистиляти | | із вмістом | |(газойлі) із | | сірки | |вмістом сірки: | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 49 00 |більш як 0,2 мас. % | 74,05 | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 41 30 |більш як | 56,63 | |2710 19 45 00 |0,035 мас. %, але не | | | |більш як 0,2 мас. % | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 41 20 |більш як | 51,18 | | |0,005 мас. %, але не | | | |більш як 0,035 мас. %| | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 41 10 |не більш як | 32,67 | | |0,005 мас. % | | ---------------+---------------+---------------------+----------| | |паливо рідке (мазут) | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 61 00 |не більш як 1 мас. % | 32,67 | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 63 00 |більш як 1 мас. %, | 51,18 | | |але не більш | | | |як 2 мас. % | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 65 00 |більш як 2 мас. %, | 56,63 | | |але не більш | | | |як 2,8 мас. % | | ---------------+---------------+---------------------+----------| |2710 19 69 00 |більш як 2,8 мас. % | 74,05 | ---------------+---------------+---------------------+----------| Бензин |2710 11 31 00 |бензини авіаційні | 51,18 | авіаційний | | | | ---------------+---------------+---------------------+----------| Гас |2710 19 21 00 |гас, що | 63,16". | | |використовується як | | | |паливо для | | | |реактивних двигунів | | |2710 19 25 00 |гас, що | | | |використовується як | | | |паливо для інших | | | |видів двигунів, крім | | | |реактивних двигунів | | -----------------------------------------------------------------
5. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин
у водні об'єкти:
------------------------------------------------------------------ Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, | | гривень за 1 тонну | -----------------------------------------+----------------------| Азот амонійний | 873,38 | -----------------------------------------+----------------------| Органічні речовини (за показниками БСК 5)| 349,57 | -----------------------------------------+----------------------| Завислі речовини | 25,05 | -----------------------------------------+----------------------| Нафтопродукти | 5137,9 | -----------------------------------------+----------------------| Нітрати | 75,14 | -----------------------------------------+----------------------| Нітрити | 4289,57 | -----------------------------------------+----------------------| Сульфати | 25,05 | -----------------------------------------+----------------------| Фосфати | 698,05 | -----------------------------------------+----------------------| Хлориди | 25,05 | -----------------------------------------------------------------
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих
речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які
встановлено гранично допустиму концентрацію або
орієнтовнобезпечний рівень впливу:

------------------------------------------------------------------ Гранично допустима концентрація | Ставка податку,| забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний | гривень | рівень впливу, | за 1 тонну | міліграмів на 1 літр | | -----------------------------------------------+----------------| До 0,001 (включно) | 91511,94 | -----------------------------------------------+----------------| Понад 0,001-0,1 (включно) | 66350,59 | -----------------------------------------------+----------------| Понад 0,1-1 (включно) | 11438,86 | -----------------------------------------------+----------------| Понад 1-10 (включно) | 1164,14 | -----------------------------------------------+----------------| Понад 10 | 233,05". | -----------------------------------------------------------------
6. У статті 246:
у пункті 246.1:
у підпункті 246.1.1 цифри "431" замінити цифрами "469,36";
у підпункті 246.1.2 цифри "7,5" замінити цифрами "8,17";
пункт 246.2 викласти в такій редакції:
"246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які
встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності
відходів:
------------------------------------------------------------------ Клас небезпеки| Рівень небезпечності відходів | Ставка податку,| відходів | | гривень | | | за 1 тонну | --------------+--------------------------------+----------------| I |надзвичайно небезпечні | 762,3 | --------------+--------------------------------+----------------| II |високонебезпечні | 27,77 | --------------+--------------------------------+----------------| III |помірно небезпечні | 6,97 | --------------+--------------------------------+----------------| IV |малонебезпечні | 2,72 | --------------+--------------------------------+----------------| |малонебезпечні нетоксичні | 0,27". | |відходи гірничодобувної | | |промисловості | | -----------------------------------------------------------------
7. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0063" замінити цифрами
"0,0069".
8. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних
відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами
ліцензії строк:
------------------------------------------------------------------ Категорія відходів| Ставка податку | Ставка податку за | | за тимчасове |тимчасове зберігання | | зберігання | радіоактивних | | радіоактивних | відходів, | | відходів (крім | представлених як | | відходів, |джерела іонізуючого | | представлених як | випромінювання, | | джерела іонізуючого | гривень за 1 куб. | | випромінювання), | сантиметр | | гривень за 1 куб. | | | метр | | ------------------+----------------------+----------------------| Високоактивні | 326 700 | 10 890 | ------------------+----------------------+----------------------| Середньоактивні та| 6098,4 | 2 178". | низькоактивні | | | -----------------------------------------------------------------
9. Пункт 263.9 статті 263 викласти в такій редакції:
"263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування
корисних копалин:
------------------------------------------------------------------ Назва корисної | Одиниця | За | За | Від | копалини | виміру | одиницю | одиницю |вартості | | | погашених |видобутих |видобутих | | | запасів |корисних |корисних | | | корисних |копалин, |копалин, | | | копалин, | гривень |відсотків | | | гривень | | | ----------------------------------------------------------------| Корисні копалини загальнодержавного значення | ----------------------------------------------------------------| Горючі корисні | | | | | копалини: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| нафта, конденсат | тонн | | 147,63 | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| газ природний, у | тис. куб. | | 42,05 | | тому числі газ, | метрів | | | | розчинений у нафті| | | | | (нафтовий | | | | | (попутний) газ), | | | | | етан, пропан, | | | | | бутан | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| вугілля кам'яне | тонн | 5,33 | | | марки антрацит | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| енергетичне та | -"- | 3,51 | | | інші марки | | | | | кам'яного вугілля | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| вугілля буре | -"- | 0,57 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| торф, сапропель | -"- | | 0,59 | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Металічні руди: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| залізна руда для | -"- | 3,64 | | | збагачення | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| залізна руда для | -"- | 0,89 | | | збагачення з | | | | | вмістом | | | | | магнетитового | | | | | заліза менше | | | | | 20 відсотків | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| залізна багата | -"- | 11,45 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| марганцева | -"- | 21,70 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| титанова | -"- | 3,99 | | | (розсипних | | | | | родовищ) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| титано-цирконієва | -"- | 7,40 | | | (розсипних | | | | | родовищ) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| нікелева | -"- | 9,72 | | | (силікатна) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| хромова | -"- | 10,98 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| ртутна | -"- | 0,59 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| уранова | -"- | 3,19 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| золота | -"- | 15,98 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| ванадію | -"- | 6,12 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| гафнію | -"- | 9,46 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| бариту | -"- | 6,45 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина | -"- | 3,59 | | | формувальна та для| | | | | огрудкування | | | | | залізорудних | | | | | концентратів - | | | | | глина бентонітова | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина | | | | | вогнетривка: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| доломіт | тонн | 11,30 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| кварцит та пісок | -"- | | | 7,5 | кварцовий для | | | | | металургії | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| пісок формувальний| -"- | 25,24 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| кварцит для | -"- | 2,64 | | | виробництва | | | | | кремнію | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина |куб. метрів| 1,23 | | | високоглиноземна, | | | | | крім глин (кіаніт | | | | | (дистен), | | | | | силіманіт, | | | | | ставроліт) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина флюсова -| тонн | 11,30 | | | вапняк (флюсовий) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина хімічна: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сірчана руда | -"- | 6,50 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сіль кам'яна | -"- | 5,85 | | | (галіт) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сіль кам'яна | -"- | 5,85 | | | (галіт) для | | | | | харчової | | | | | промисловості | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сіль | -"- | | | 3 | калійно-магнієва | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| крейда для | -"- | 25,78 | | | виробництва | | | | | соди | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| вапняк для | -"- | 25,51 | | | цукрової | | | | | промисловості | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| крейда для | -"- | 25,67 | | | хімічної | | | | | промисловості | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина | -"- | 2,30 | | | агрохімічна - | | | | | фосфорити | | | | | (агроруди) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для | -"- | 6,07 | | | мінеральних | | | | | пігментів | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Електро- та | | | | | радіотехнічна | | | | | сировина: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| графітова руда | тонн | 3,87 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| пірофіліт | -"- | 34,08 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| озокерит | -"- | 34,51 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина оптична |кілограмів | | 13,62 | | та п'єзооптична | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина | тонн | 3,66 | | | адсорбційна - | | | | | бентоніт, | | | | | палигорскіт, | | | | | цеоліт, сапоніт | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина абразивна| -"- | 2,09 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина ювелірна |кілограмів,| | | 5 | (дорогоцінне | грамів, | | | | каміння) - | каратів | | | | бурштин, топаз, | | | | | моріон, берил тощо| | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина ювелірно-|кілограмів | | | 4 | виробна | | | | | (напівдорогоцінне | | | | | каміння) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина виробна | тонн, | | | 4 | |куб. метрів| | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для |куб. метрів| | | 3 | облицювальних | | | | | матеріалів | | | | | (декоративне | | | | | каміння) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина скляна та| | | | | фарфоро-фаянсова: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| польовий шпат | тонн | | | 5 | (пегматит) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| пісок для | -"- | | | 7,5 | виробництва скла | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина цементна | -"- | | 16,99 | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для |куб. метрів| | | 3 | пиляних стінових | | | | | матеріалів | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина | | | | | петрургійна та для| | | | | легких | | | | | заповнювачів | | | | | бетону: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| перліт | тонн | 3,53 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина для | -"- | | | 7,5 | виробництва | | | | | мінеральної вати | | | | | (андезит, | | | | | андезито- | | | | | базальт, базальт) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для | -"- | 8,44 | | | покриття | | | | | доріг - бітуми | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Підземні води: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| мінеральні для |куб. метрів| | 39,30 | | промислового | | | | | розливу | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| мінеральні | -"- | | 14,18 | | (лікувальні та | | | | | лікувально-столові| | | | | питні) для | | | | | внутрішнього | | | | | використання | | | | | лікувальними | | | | | закладами | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| мінеральні | -"- | | 9,47 | | (лікувальні) для | | | | | зовнішнього | | | | | використання | | | | | лікувальними | | | | | закладами | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| промислові | -"- | | 0,92 | | (розсіл) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| теплоенергетичні | -"- | | 0,77 | | (термальні) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| прісні підземні | 100 | | 8,95 | | води |куб. метрів| | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Поверхневі води - |куб. метрів| | 0,86 | | ропа (лікувальна, | | | | | промислова) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Грязі лікувальні |куб. метрів| | 10,24 | | ----------------------------------------------------------------| Корисні копалини місцевого значення | ----------------------------------------------------------------| Сировина для | | | | | будівельного вапна| | | | | та гіпсу: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| крейда і вапняк на| тонн | 25,24 | | | вапно, крейда | | | | | будівельна | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| гіпс | -"- | 25,73 | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для | -"- | 16,73 | | | хімічних | | | | | меліорантів | | | | | ґрунтів - | | | | | вапняк | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина для | -"- | | | 7,5 | бутового каменю | | | | | каменю (всі види | | | | | гірських порід, | | | | | придатність яких | | | | | визначається | | | | | державними | | | | | стандартами, у | | | | | тому числі для | | | | | щебеневої | | | | | продукції) | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Сировина піщано- | | | | | гравійна: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина піщано- | -"- | | | 5 | гравійна | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина піщано- |куб. метрів| 1,37 | | | глиниста для | | | | | закладки | | | | | вироблених | | | | | просторів, | | | | | будівництва | | | | | дорожних | | | | | насипів, дамб тощо| | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| Глинисті породи: | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| глина тугоплавка | тонн | | | 5 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| каолін первинний | -"- | | | 5 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| глина вогнетривка | -"- | | | 5 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| каолін вторинний | -"- | | | 5 | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина | -"- | | | 5 | керамзитова | | | | | ------------------+-----------+-----------+----------+----------| сировина цегельно-| -"- | | | 5". | черепична | | | | | -----------------------------------------------------------------
10. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:
"264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного
виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від
корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час
їх використання:
------------------------------------------------------------------ Характер | Вид |Одиниця виміру |Ставка плати за| користування | користування | | користування | надрами | надрами | | надрами в | | | | цілях, не | | | | пов'язаних з | | | | видобуванням | | | | корисних | | | | копалин, за | | | |одиницю обсягу | | | | користування | | | | надрами, | | | |гривень на рік | ----------------+---------------+---------------+---------------| Використання |зберігання | тис. куб. | 0,26 | підземного |природного газу| метрів | | простору надр - |та газоподібних| активного | | пористих чи |продуктів | об'єму | | тріщинуватих | | | | геологічних | | | | утворень | | | | (пластів - | | | | колекторів) | | | | ----------------+---------------+---------------+---------------| Використання |зберігання | куб. метрів | 0,26 | підземного |нафти та інших | | | простору - |рідких | | | спеціально |нафтопродуктів | | | створених та |---------------+---------------+---------------| існуючих |витримування | кв. метрів | 0,71 | гірничих виробок|виноматеріалів,| | | (відпрацьованих |виробництво і |---------------+---------------| і |зберігання | -"- | 0,41 | пристосованих), |винопродукції | | | а також |вирощування | | | природних |грибів, овочів,| | | порожнин |квітів та | | | (печер) |інших рослин | | | |---------------+---------------+---------------| |зберігання | -"- | 0,30 | |харчових | | | |продуктів, | | | |промислових та | | | |інших товарів, | | | |речовин і | | | |матеріалів | | | |---------------+---------------+---------------| |провадження | -"- | 1,01". | |іншої | | | |господарської | | | |діяльності | | | -----------------------------------------------------------------
11. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:
"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну
грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ Групи населених |Ставка податку,| Коефіцієнт, що | пунктів з чисельністю | гривень | застосовується у | населення, тис. осіб |за 1 кв. метр | містах Києві, | | | Сімферополі, | | | Севастополі та | | | містах обласного | | | значення | ------------------------+---------------+-----------------------| До 3 | 0,26 | | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 3 до 10 | 0,52 | | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 10 до 20 | 0,84 | | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 20 до 50 | 1,3 | 1,2 | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 50 до 100 | 1,57 | 1,4 | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 100 до 250 | 1,83 | 1,6 | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 250 до 500 | 2,09 | 2 | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 500 до 1000 | 2,61 | 2,5 | ------------------------+---------------+-----------------------| Від 1000 і більше | 3,66 | 3". | -----------------------------------------------------------------
12. Статтю 320 викласти в такій редакції:
"Стаття 320. Ставки збору
------------------------------------------------------------------ Вид радіозв'язку | Діапазон | Ставка збору за | | радіочастот | 1 МГц смуги | | | радіочастот на | | | місяць, гривень | ----------------------------+---------------+-------------------| 1. Радіорелейний |0,03-300 ГГц | 0,39 | зв'язок фіксованої | | | радіослужби | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 2. Радіозв'язок |0,03-470 МГц | 378,7 | фіксованої, рухомої | | | сухопутної та | | | морської радіослужб | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 3. Радіозв'язок у |30-470 МГц | 378,7 | системі охоронної та | | | охоронно-пожежної | | | сигналізації | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 4. Радіозв'язок з |30-470 МГц | 189,94 | використанням | | | радіоподовжувачів | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 5. Радіозв'язок у |1427-2400 МГц | 9,56 | системі передавання |2400-2483,5 МГц| | даних з використанням |5150-5850 МГц | | шумоподібних сигналів | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 6. Радіозв'язок у системі |30-3000 МГц | 19,11 | з фіксованим | | | абонентським | | | радіодоступом | | | стандарту DECT | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 7. Транкінговий |30-470 МГц | 1174,32 | радіозв'язок | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 8. Пошуковий радіозв'язок |30-960 МГц | 15147,95 | ----------------------------+---------------+-------------------| 9. Радіолокаційна та |30-3000 МГц | 38,22 | радіонавігаційна |3-30 ГГц | | радіослужби | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 10. Радіозв'язок |30-3000 МГц | 25,09 | супутникової рухомої та|3-30 ГГц | | фіксованої радіослужб | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 11. Стільниковий |300-2200 МГц | 9437,6 | радіозв'язок | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 12. Радіозв'язок у |2-7 ГГц | 16,73 | багатоканальних |10-42,5 ГГц | 5,98 | розподільчих системах | | | для передавання та | | | ретрансляції | | | телевізійного | | | зображення, | | | передавання звуку, | | | цифрової інформації | | | ----------------------------+---------------+-------------------| 13. Передавання звуку |30 кГц-30 МГц | | залежно від | | | потужності: | | | ----------------------------+---------------+-------------------| до 1 кВт включно | | 453,96 | ----------------------------+---------------+-------------------| від 1,1 до 10 кВт | | 682,14 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 10,1 до 100 кВт | | 965,27 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 101 до 500 кВт | | 1136,1 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 501 кВт і вище | | 1887,52 | ----------------------------+---------------+-------------------| 14. Передавання та |30-300 МГц | | ретрансляція | | | телевізійного | | | зображення залежно | | | від потужності: | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 1 до 10 Вт | | 19,11 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 10,1 до 100 Вт | | 57,35 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 101 Вт до 1 кВт | | 94,37 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 1,1 до 5 кВт | | 151,72 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 5,1 до 20 кВт | | 284,33 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 20,1 кВт і вище | | 378,7 | ----------------------------+---------------+-------------------| 15. Передавання звуку |66-74 МГц | | залежно від потужності:|87,5-108 МГц | | ----------------------------+---------------+-------------------| до 100 Вт включно | | 142,16 | ----------------------------+---------------+-------------------| від 101 Вт до 1 кВт | | 284,33 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 1,1 до 10 кВт | | 453,96 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 10,1 кВт і вище | | 568,64 | ----------------------------+---------------+-------------------| 16. Передавання та |300-880 МГц | | ретрансляція | | | телевізійного | | | зображення залежно | | | від потужності: | | | ----------------------------+---------------+-------------------| до 10 Вт включно | | 13,14 | ----------------------------+---------------+-------------------| від 10,1 до 100 Вт | | 26,28 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 101 Вт до 1 кВт | | 57,35 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 1,1 до 5 кВт | | 113,5 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 5,1 до 20 кВт | | 226,98 | включно | | | ----------------------------+---------------+-------------------| від 20,1 кВт і вище | | 284,33 | ----------------------------+---------------+-------------------| 17. Види радіозв'язку |9 кГц-400 ГГц | 568,64". | (служби, системи, | | | радіотехнології, | | | радіоелектронні | | | засоби, випромінювальні| | | пристрої), що не | | | зазначені у пунктах | | | 1-16 цієї статті | | | -----------------------------------------------------------------
13. Пункти 325.1-325.7 статті 325 викласти в такій редакції:
"325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих
вод
------------------------------------------------------------------ Басейни річок, включаючи | Ставка збору, | притоки всіх порядків | гривень | | за 100 куб. метрів | ----------------------------------------+-----------------------| Дніпра на північ від міста Києва | 30,02 | (Прип'яті та Десни), включаючи місто | | Київ | | ----------------------------------------+-----------------------| Дніпра на південь від міста Києва | 28,55 | (без Інгульця) | | ----------------------------------------+-----------------------| Інгульця | 43,54 | ----------------------------------------+-----------------------| Сіверського Дінця | 58,54 | ----------------------------------------+-----------------------| Південного Бугу (без Інгулу) | 33,01 | ----------------------------------------+-----------------------| Інгулу | 40,5 | ----------------------------------------+-----------------------| Дністра | 17,99 | ----------------------------------------+-----------------------| Вісли та Західного Бугу | 17,99 | ----------------------------------------+-----------------------| Пруту та Сірету | 13,51 | ----------------------------------------+-----------------------| Тиси | 13,51 | ----------------------------------------+-----------------------| Дунаю | 12,04 | ----------------------------------------+-----------------------| Річок Криму | 60,02 | ----------------------------------------+-----------------------| Річок Приазов'я | 72,07 | ----------------------------------------+-----------------------| Інших водних об'єктів | 33,01 | -----------------------------------------------------------------
325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
------------------------------------------------------------------ Найменування регіону | Ставка збору, | | гривень за 100 куб. метрів | --------------------------------+-------------------------------| Автономна Республіка Крим, | 55,51 | --------------------------------+-------------------------------| у тому числі місто Севастополь | 55,51 | --------------------------------+-------------------------------| Області: | | --------------------------------+-------------------------------| Вінницька | 47,98 | --------------------------------+-------------------------------| Волинська | 49,56 | --------------------------------+-------------------------------| Дніпропетровська | 42,04 | --------------------------------+-------------------------------| Донецька | 57,05 | --------------------------------+-------------------------------| Житомирська | 47,98 | --------------------------------+-------------------------------| Закарпатська | 31,52 | --------------------------------+-------------------------------| Запорізька: | | --------------------------------+-------------------------------| Веселівський, Мелітопольський, | 47,98 | Приазовський, Якимівський райони| | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 43,54 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Івано-Франківська: | | --------------------------------+-------------------------------| Богородчанський, Верховинський, | 75,04 | Долинський, Косівський, | | Надвірнянський, | | Рожнятівський райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 42,04 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Київська: | | --------------------------------+-------------------------------| Білоцерківський, Бородянський, | 34,88 | Броварський, Васильківський, | | Іванківський, Кагарлицький, | | Києво-Святошинський, | | Макарівський, Миронівський, | | Обухівський, Поліський райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 41,15 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Кіровоградська | 55,51 | --------------------------------+-------------------------------| Львівська | 43,54 | --------------------------------+-------------------------------| Луганська | 63,02 | --------------------------------+-------------------------------| Миколаївська | 63,02 | --------------------------------+-------------------------------| Одеська | 52,53 | --------------------------------+-------------------------------| Полтавська: | | --------------------------------+-------------------------------| Великобагачанський, Гадяцький, | 32,46 | Зіньківський, Лохвицький, | | Лубенський, Миргородський, | | Новосанжарський, Решетилівський,| | Хорольський, Шишацький райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 36,18 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Рівненська: | | --------------------------------+-------------------------------| Володимирецький, Здолбунівський,| 38,72 | Костопільський, Рівненський, | | Сарненський, Острозький райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 44,97 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Сумська: | | --------------------------------+-------------------------------| Глухівський, Сумський, | 36,18 | Роменський, Шосткинський райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 41,19 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Тернопільська | 58,54 | --------------------------------+-------------------------------| Харківська | 45,01 | --------------------------------+-------------------------------| Херсонська | 45,01 | --------------------------------+-------------------------------| Хмельницька: | | --------------------------------+-------------------------------| Деражнянський, Красилівський, | 37,53 | Летичівський, | | Старокостянтинівський, | | Хмельницький, Полонський, | | Шепетівський райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 57,05 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| Черкаська | 32,46 | --------------------------------+-------------------------------| Чернівецька | 52,53 | --------------------------------+-------------------------------| Чернігівська: | | --------------------------------+-------------------------------| Городнянський, Корюківський, | 45,01 | Ічнянський, Сосницький, | | Щорський, Талалаївський райони | | --------------------------------+-------------------------------| інші адміністративно- | 35,18 | територіальні одиниці області | | --------------------------------+-------------------------------| місто Київ | 44,84 | -----------------------------------------------------------------
325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для
потреб гідроенергетики становить 5,83 гривні за 10 тис. куб.
метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих
вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю,
становлять:
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що
експлуатується, - 0,1 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, -
0,01113 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для
потреб рибництва становлять:
325.5.1. 30,63 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої
води;
325.5.2. 36,83 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка
входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 28,49 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 33,23 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної,
кар'єрної та дренажної води становить 6,6 гривні за 100 куб.
метрів води".
14. Пункти 331.1 і 331.2 статті 331 викласти в такій
редакції:
"331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових
порід
------------------------------------------------------------------ Найменування |Розряд | Ставка за 1 щільний куб. метр | лісової породи | | деревини, гривень | | |--------------------------------------| | | ділової (без кори) |дров'я-| | |------------------------------| ної (з| | |великої |середньої |дрібної |корою) | ----------------------------------------------------------------| Перший пояс | ----------------------------------------------------------------| Сосна | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 78,28 | 50,06 | 19,25 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 55,63 | 35,76 | 13,9 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 44,9 | 28,92 | 11,15 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 33,77 | 21,46 | 8,25 | 0,91 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 22,25 | 14,3 | 5,5 | 0,61 | ----------------------------------------------------------------| Модрина | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 35,16 | 29,8 | 11,61 | 2,59 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 25,33 | 21,46 | 8,25 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 19,98 | 17,28 | 6,57 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 14,9 | 12,82 | 4,89 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 10,13 | 8,65 | 3,36 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Ялина, ялиця | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 48,58 | 41,43 | 15,89 | 1,84 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 36,06 | 30,7 | 11,92 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 28,92 | 24,74 | 9,47 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 14,61 | 12,22 | 4,74 | 0,61 | ----------------------------------------------------------------| Дуб (крім дуба коркового) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 205,38 | 98,69 | 32,86 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 147,32 | 70,83 | 23,53 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 117,98 | 56,38 | 18,95 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 88,63 | 42,64 | 14,21 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 58,07 | 28,19 | 9,47 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Ясен, клен (крім явору) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 55,24 | 47,22 | 23,53 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 44,24 | 37,6 | 18,95 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 33,23 | 28,43 | 14,21 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 21,78 | 18,8 | 9,47 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Бук | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 148,07 | 95,25 | 31,79 | 2,9 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 105,45 | 67,75 | 22,62 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 84,81 | 54,33 | 18,19 | 1,68 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 63,72 | 40,57 | 13,6 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 42,64 | 27,17 | 9,02 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 11,46 | 9,86 | 7,33 | 2,59 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 8,02 | 6,88 | 5,28 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 6,42 | 5,73 | 4,35 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 4,81 | 4,13 | 3,21 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 3,21 | 2,75 | 2,06 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Осика, вільха сіра, тополя | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 6,64 | 5,73 | 4,35 | 1,84 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 4,81 | 4,13 | 2,98 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 3,9 | 3,21 | 2,53 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 2,98 | 2,53 | 1,84 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 1,84 | 1,6 | 1,15 | 0,3 | ----------------------------------------------------------------| Другий пояс | ----------------------------------------------------------------| Сосна | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 66,75 | 42,62 | 16,35 | 1,68 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 47,28 | 30,4 | 11,76 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 37,74 | 24,43 | 9,47 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 28,6 | 18,19 | 7,03 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 19,08 | 12,22 | 4,74 | 0,46 | ----------------------------------------------------------------| Модрина | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 30,11 | 25,93 | 9,93 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 21,76 | 18,48 | 7,03 | 1,68 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 17,28 | 14,61 | 5,65 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 12,82 | 11,03 | 4,27 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 8,65 | 7,46 | 2,9 | 0,61 | ----------------------------------------------------------------| Ялина, ялиця | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 42,91 | 36,66 | 14,06 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 30,7 | 26,22 | 10,08 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 24,43 | 20,86 | 8,1 | 0,91 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 18,48 | 15,8 | 6,11 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 12,22 | 10,44 | 3,97 | 0,46 | ----------------------------------------------------------------| Дуб (крім дуба коркового) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 174,82 | 84,24 | 28,11 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 125,31 | 60,18 | 20,02 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 99,64 | 48,14 | 15,89 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 74,57 | 35,76 | 12,08 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 50,12 | 24,06 | 8,1 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Ясен, клен (крім явора) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 46,99 | 40,11 | 20,02 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 37,36 | 32,09 | 15,89 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 27,97 | 23,84 | 12,08 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 18,8 | 16,05 | 8,1 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Бук | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 126,07 | 80,8 | 26,89 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 89,85 | 57,43 | 19,25 | 1,68 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 71,98 | 46,08 | 15,44 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 54,09 | 34,38 | 11,61 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 36,22 | 23,04 | 7,65 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 9,39 | 8,02 | 6,19 | 2,29 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 6,88 | 5,95 | 4,35 | 1,68 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 5,5 | 4,59 | 3,67 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 4,13 | 3,67 | 2,53 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 2,75 | 2,29 | 1,84 | 0,61 | ----------------------------------------------------------------| Осика, вільха сіра, тополя | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 5,73 | 5,04 | 3,67 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 4,13 | 3,67 | 2,53 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 3,21 | 2,98 | 2,29 | 0,91 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 2,53 | 2,06 | 1,6 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 1,6 | 1,6 | 1,15 | 0,46 | -----------------------------------------------------------------
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових
порід
------------------------------------------------------------------ Найменування |Розряд | Ставка за 1 щільний куб. метр | лісової породи | | деревини, гривень | | |--------------------------------------| | | ділової (без кори) |дров'я-| | |------------------------------| ної (з| | |великої |середньої |дрібної |корою) | ----------------------------------------------------------------| Перший пояс | ----------------------------------------------------------------| Самшит | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 361,26 | 308,76 | 154,34 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 258,1 | 220,51 | 110,33 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 206,53 | 176,5 | 88,17 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 154,95 | 132,26 | 66,17 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Бархат, горіх | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 225,09 | 192,55 | 96,27 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 160,92 | 137,53 | 68,77 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 128,6 | 110,03 | 55,02 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 96,5 | 82,52 | 41,41 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Груша, кизил, явір | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 180,63 | 154,5 | 77,18 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 129,05 | 110,25 | 55,17 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 103,15 | 88,25 | 44,16 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 77,48 | 66,25 | 33,16 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 51,58 | 44,24 | 22,16 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,| шовковиця, яблуня | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 135,01 | 115,3 | 57,61 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 96,5 | 82,3 | 41,1 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 77,02 | 65,79 | 32,86 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 58 | 49,28 | 24,61 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Каштан, дуб корковий | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 112,55| 96,27 | 48,14 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 80,46 | 68,77 | 34,38 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 32,09 | 27,5 | 13,9 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 90,31 | 77,02 | 38,67 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 64,41 | 55,02 | 27,5 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 51,34 | 44,01 | 22 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 25,9 | 22,24 | 11,15 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, | калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, | терен, черемха | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 67,63 | 57,76 | 28,88 | 3,36 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 48,37 | 41,26 | 20,64 | 2,45 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 38,51 | 33,01 | 16,51 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 29,12 | 24,75 | 12,53 | 1,38 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 19,49 | 16,51 | 8,25 | 1,07 | ----------------------------------------------------------------| Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 22,46 | 19,25 | 9,63 | 1,84 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 16,05 | 13,76 | 6,88 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 12,83 | 11,01 | 5,5 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 9,63 | 8,25 | 4,13 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 6,42 | 5,5 | 2,75 | 0,61 | ----------------------------------------------------------------| Другий пояс | ----------------------------------------------------------------| Самшит | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 306,01 | 261,54 | 130,81 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 218,45 | 186,82 | 93,37 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 174,9 | 149,45 | 74,88 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 131,11 | 112,09 | 56,08 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Бархат, горіх | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 191,63 | 163,89 | 81,91 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 136,84 | 117,13 | 58,53 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 109,56 | 93,53 | 46,76 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 82,06 | 70,6 | 34,99 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 54,78 | 46,99 | 23,38 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Груша, кизил, явір | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 152,89 | 130,66 | 65,4 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 109,34 | 93,29 | 46,76 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 87,56 | 74,73 | 37,44 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 43,79 | 37,36 | 18,64 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня,| шовковиця, яблуня | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 115,07 | 98,11 | 49,21 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 82,06 | 70,14 | 34,99 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 65,56 | 56,16 | 28,11 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 49,28 | 42,17 | 21,09 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 32,78 | 27,97 | 14,06 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Каштан, дуб корковий | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 95,82 | 82,06 | 41,1 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 68,54 | 58,68 | 29,34 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 54,78 | 46,99 | 23,38 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 41,04 | 35,07 | 17,57 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 27,28 | 23,38 | 11,76 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 76,56 | 65,33 | 32,7 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 54,56 | 46,76 | 23,23 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 43,79 | 37,36 | 18,64 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 32,78 | 27,97 | 14,06 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 21,78 | 18,8 | 9,33 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, | калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, | терен, черемха | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 57,53 | 49,05 | 24,61 | 2,75 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 41,04 | 35,07 | 17,57 | 1,98 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 32,78 | 27,97 | 14,06 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 24,53 | 21,09 | 10,54 | 1,22 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 16,51 | 13,98 | 7,03 | 0,77 | ----------------------------------------------------------------| Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) | ----------------------------------------------------------------| | 1 | 19,02 | 16,27 | 8,1 | 1,52 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 2 | 13,76 | 11,69 | 5,81 | 1,07 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 3 | 11,01 | 9,39 | 4,74 | 0,91 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 4 | 8,25 | 7,1 | 3,52 | 0,77 | |-------+--------+-----------+---------+-------| | 5 | 5,5 | 4,59 | 2,45 | 0,46".| -----------------------------------------------------------------
15. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" доповнити
пунктом 13 такого змісту:
"13. У податкових (звітних) періодах 2012 року обчислення
коригуючого коефіцієнта, встановленого абзацом першим пункту 259.1
статті 259 цього Кодексу, здійснюється шляхом ділення середньої
ціни одного бареля нафти "Urals", що склалася на момент завершення
проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного
звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою
ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", що дорівнює 100
доларів США за барель".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім
пункту 1 розділу I цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1
пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України ( 2755-17 )
щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1
числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано
цей Закон.
2. На часткову зміну положень статті 220 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) виробники або імпортери тютюнових виробів
можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову
декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи
останній робочий день цього календарного місяця.
3. Внести до Закону України від 7 липня 2011 року N 3609-VI
( 3609-17 ) "Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих
норм Податкового кодексу України" такі зміни:
1) підпункт 96 пункту 1 розділу I виключити;
2) в абзаці третьому пункту 1 розділу II "Прикінцеві та
перехідні положення" слова та цифри "підпункту 96 (щодо змін до
підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215)" виключити.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 22 грудня 2011 року

N 4235-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: