open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.07.2018  № 1043

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1705 від 20.11.2018}

Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Відповідно до статей 8 і 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077 (далі - Перелік), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 10.11.2016 № 1886 "Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання".

3. Департаменту технічного регулювання розмістити Перелік на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченка Ю.П.

Перший віце-прем'єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


С.І. Кубів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27 липня 2017 року № 1043

ПЕРЕЛІК
національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077

До цього переліку включено національні стандарти, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам, у рамках виконання Директиви 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності.

Цей перелік сформовано на основі переліку гармонізованих європейських стандартів, опублікованого в Офіційному віснику ЄС 2016/С 293/03 від 12.08.2016.

Позначення національного стандарту

Назва національного стандарту

Позначення гармонізованого європейського стандарту

Дата першого опублікування гармонізованого європейського стандарту в Офіційному віснику ЄС

Позначення заміненого гармонізованого європейського стандарту

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого гармонізованого європейського стандарту
Примітка 1

1

2

3

4

5

6

7

1

ДСТУ EN 617:2015
(EN 617:2001+A1:2010, IDT)

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання для зберігання сипких матеріалів у силосних баштах, бункерах, резервуарах та вмістищах. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 617:2001+A1:2010

13.05.2016

2.

ДСТУ EN 618:2014

Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності до устатковання для механічного вантаження сипучих матеріалів, за виключенням стрічкових конвеєрів

EN 618:2002+A1:2010

13.05.2016

3.

ДСТУ EN 619:2015
(EN 619:2002+A1:2010, IDT)

Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць

EN 619:2002+A1:2010

13.05.2016

4.

ДСТУ EN 620:2013

Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності

EN 620:2002+A1:2010

13.05.2016

5.

ДСТУ EN 1155:2015

Будівельні кріплення. Пристрої фіксації з електричним приводом для відчинення двійчастих дверей. Вимоги та методи випробування

EN 1155:1997

13.05.2016

EN 1155:1997/A1:2002

13.05.2016

Примітка 3

6.

ДСТУ EN 12015:2016
(EN 12015:2014, IDT)

Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Емісія завад

EN 12015:2014

13.05.2016

7.

ДСТУ EN 12016:2014

Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

EN 12016:2013

13.05.2016

8.

ДСТУ EN 13241-1:2013

Двері та ворота промислових, торговельних та гаражних приміщень. Стандарт на продукцію. Частина 1. Технічні вимоги до виробів, крім вимог щодо вогнетривкості та димозахисту

EN 13241-1:2003+A1:2011

13.05.2016

9.

ДСТУ EN 13309:2016
(EN 13309:2010, IDT)

Будівельна техніка. Електромагнітна сумісність машин із внутрішнім джерелом електроживлення

EN 13309:2010

13.05.2016

10.

ДСТУ EN 14010:2016
(EN 14010:2003+A1:2009, IDT)

Безпечність машин. Устатковання для паркування колісних транспортних засобів із застосуванням механічних засобів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності на етапах проектування, виробництва, монтування та введення в експлуатацію

EN 14010:2003+A1:2009

13.05.2016

11.

ДСТУ EN ISO 14982:2015
(EN ISO 14982:2009, IDT)

Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробування та критерії приймання

EN ISO 14982:2009
(ISO 14982:1998)

13.05.2016

12.

ДСТУ EN 16361:2014

Механізовані двері для пішоходів. Стандарт на продукцію, експлуатаційні характеристики. Дверні блоки, крім поворотних, спроектовані для установки з механізованим приводом без характеристик вогнестійкості та димонепроникливості

EN 16361:2013

13.05.2016

13.

ДСТУ EN 50065-1:2014

Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 1. Загальні вимоги, смуги частот і електромагнітні збурення

EN 50065-1:2011

13.05.2016

14.

ДСТУ EN 50065-2-1:2010

Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-1. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем і обладнання зв'язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у житловому й торговому середовищах і у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN 50065-2-1:2003

13.05.2016

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 50065-2-1:2010 /
Поправка № 1:2015
(EN 50065-2-1:2003/AC:2003, IDT)

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.05.2016

15.

ДСТУ EN 50065-2-2:2010

Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-2. Вимоги щодо несприйнятливості мережевих систем та обладнання зв'язку діапазону частот від 95 кГц до 148,5 кГц, застосовуваних у промисловому середовищі

EN 50065-2-2:2003

13.05.2016

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 50065-2-2:2010 /
Поправка № 2:2016
(EN 50065-2-2:2003/A1:2005/ AC:2006, IDT)

EN 50065-2-2:2003/ A1:2005/AC:2006

13.05.2016

ДСТУ EN 50065-2-2:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 50065-2-2:2003/AC:2003, IDT)

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.05.2016

16.

ДСТУ EN 50065-2-3:2010

Системи передавання сигналів у низьковольтних установках діапазону частот від 3 кГц до 148,5 кГц. Частина 2-3. Вимоги до несприйнятливості мережевого комунікаційного обладнання та систем діапазону частот від 3 кГц до 95 кГц, призначених для застосування електропостачальними та розподільчими організаціями

EN 50065-2-3:2003

13.05.2016

ДСТУ EN 50065-2-3:2010/
Зміна № 1:2015
(EN 50065-2-3:2003/ A1:2005, IDT)

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 50065-2-3:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 50065-2-3:2003/AC:2003, IDT)

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.05.2016

17.

ДСТУ EN 50083-2:2014

Кабельні мережі для телевізійних і звукових сигналів та інтерактивних служб. Частина 2. Електромагнітна сумісність обладнання

EN 50083-2:2012

13.05.2016

18.

ДСТУ EN 50121-1:2010

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 1. Загальні положення

EN 50121-1:2006

12.08.2016

ДСТУ EN 50121-1:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 50121-1:2006/AC:2008, IDT)

EN 50121-1:2006/AC:2008

12.08.2016

19.

ДСТУ EN 50121-2:2014

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність в застосуванні до залізниць. Частина 2. Випромінювання перешкод всієї залізничної системи в навколишнє середовище

EN 50121-2:2006

12.08.2016

EN 50121-2:2006/AC:2008

12.08.2016

20.

ДСТУ EN 50121-3-1:2014

Транспорт залізничний. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Тяга цільна і з причепом

EN 50121-3-1:2006

12.08.2016

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

12.08.2016

21.

ДСТУ EN 50121-3-2:2014

Транспорт залізничний. Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Рухомий склад залізниць. Апаратура

EN 50121-3-2:2006

12.08.2016

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

12.08.2016

22.

ДСТУ EN 50121-4:2010

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 4. Емісія та несприйнятливість сигнальної та телекомунікаційної апаратури

EN 50121-4:2006

12.08.2016

ДСТУ EN 50121-4:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 50121-4:2006/AC:2008, IDT)

EN 50121-4:2006/AC:2008

12.08.2016

23.

ДСТУ EN 50121-5:2014

Транспорт залізничний - Електромагнітна сумісність. Частина 5. Емісія та імунітет (захищеність) основних джерела живлення установок і апаратів

EN 50121-5:2006

12.08.2016

EN 50121-5:2006/AC:2008

12.08.2016

24.

ДСТУ EN 50130-4:2014

Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на ряд продукції. Вимоги до тривкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку

EN 50130-4:2011

13.05.2016

25.

ДСТУ EN 50148-2001

Таксометри електронні

EN 50148:1995

13.05.2016

26.

ДСТУ EN 50270:2014

Електромагнітна сумісність. Електричне обладнання для виявлення і вимірювання горючих газів, токсичних газів або кисню

EN 50270:2006

12.08.2016

27.

ДСТУ EN 50293:2016
(EN 50293:2012, IDT)

Сигнальні системи дорожнього руху. Електромагнітна сумісність

EN 50293:2012

13.05.2016

28.

ДСТУ EN 50370-1:2009

Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 1. Емісія завад

EN 50370-1:2005

13.05.2016

29.

ДСТУ EN 50370-2:2009

Електромагнітна сумісність. Верстати промислової та аналогічної призначеності. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 50370-2:2003

13.05.2016

30.

ДСТУ EN 50412-2-1:2010

Обладнання та системи для зв'язку по лінії електроживлення, застосовувані в низьковольтних установках у діапазоні частот від 1,6 МГц до 30 МГц. Частина 2-1. Житлове, торгове та промислове середовища. Вимоги щодо несприйнятливості до завад

EN 50412-2-1:2005

13.05.2016

ДСТУ EN 50412-2-1:2010/
Поправка № 1:2015
(EN 50412-2-1:2005/AC:2009, IDT)

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.05.2016

31.

ДСТУ EN 50428:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Додатковий стандарт. Вимикачі і споріднене обладнання для застосування в електронних системах будинків і будівель (HBES)

EN 50428:2005

13.05.2016

EN 50428:2005/A1:2007

13.05.2016

Примітка 3

EN 50428:2005/A2:2009

13.05.2016

Примітка 3

32.

ДСТУ EN 50470-1:2010

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 1. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Лічильники електричної енергії (класів точності A, B і C)

EN 50470-1:2006
IEC 62052-11:2003 (Modified)

13.05.2016

33.

ДСТУ EN 50490:2014

Електроустановки для освітлення та сигнальних маяків аеродромів. Технічні вимоги для управління аеронавігаційного наземного освітлення і систем моніторингу. Елементи для селекторних перемикачів і управління окремих ламп

EN 50490:2008

13.05.2016

34.

ДСТУ EN 50491-5-1:2016
(EN 50491-5-1:2010, IDT)

Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-1. Вимоги до електромагнітної сумісності, умови та схеми проведення випробування

EN 50491-5-1:2010

13.05.2016

35.

ДСТУ EN 50491-5-2:2016
(EN 50491-5-2:2010, IDT)

Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-2. Вимоги до електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у житловому, комерційному середовищі та легкій промисловості

EN 50491-5-2:2010

13.05.2016

36.

ДСТУ EN 50491-5-3:2016
(EN 50491-5-3:2010, IDT)

Загальні вимоги до електронних систем житлових та громадських будівель (HBES) і систем автоматизації та керування будівлями (BACS). Частина 5-3. Вимоги до електромагнітної сумісності для HBES/BACS, використовуваних у промисловому середовищі

EN 50491-5-3:2010

13.05.2016

37.

ДСТУ EN 50498:2014

Електромагнітна сумісність. Стандарт на асортимент продукції для післяпродажного електронного устаткування в автомобілях

EN 50498:2010

13.05.2016

38.

ДСТУ EN 50512:2014

Електричні установки для освітлення і аварійної сигналізації аеродромів. Сучасна система візуального управління стикування з телескопічним трапом

EN 50512:2009

13.05.2016

39.

ДСТУ EN 50529-1:2015

Електромагнітна сумісність мереж. Частина 1. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням телефонних кабелів

EN 50529-1:2010

13.05.2016

40.

ДСТУ EN 50529-2:2015

Електромагнітна сумісність мереж. Частина 2. Проводові лінії телекомунікаційних мереж із використанням коаксіальних кабелів

13.05.2016

41.

ДСТУ EN 50550:2015

Пристрої захисту від перенапруги промислової частоти побутової та аналогічної призначеності

EN 50550:2011

13.05.2016

EN 50550:2011/AC:2012

13.05.2016

ДСТУ EN 50550:2014/
Зміна № 1:2015

EN 50550:2011/A1:2014

13.05.2016

Примітка 3

28.07.2017

42.

ДСТУ EN 50557:2014

Вимоги до приладів повторного автоматичного включення побутового та аналогічного призначення

EN 50557:2011

13.05.2016

43.

ДСТУ EN 50561-1:2014

Апарати для зв'язку по низьковольтній ЛЕП, які використовуються в установках з низькою напругою. Характеристики радіоперешкод. Обмеження і методи вимірювання. Частина 1. Пристрій для використання в домашніх умовах

EN 50561-1:2013

13.05.2016

EN 55022:2010
EN 55032:2012
Примітка 2.1

09.10.2016

44.

ДСТУ EN 55011:2014

Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми та методи вимірювання

EN 55011:2009
CISPR 11:2009 (Modified)

13.05.2016

EN 55011:2009/A1:2010
CISPR 11:2009/A1:2010

13.05.2016

Примітка 3

45.

ДСТУ EN 55012:2015
(EN 55012:2007, IDT)

Засоби пересування, судна та пристрої з двигунами внутрішнього згоряння. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання для захисту приймачів, крім вбудованих у самі засоби пересування

EN 55012:2007
CISPR 12:2007

13.05.2016

ДСТУ EN 55012:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 55012:2007/A1:2009, IDT)

EN 55012:2007/A1:2009 CISPR12:2007/A1:2009

13.05.2016

Примітка 3

46.

ДСТУ EN 55014-1:2016
(EN 55014-1:2006;
EN 55014-1:2006/A1:2009;
EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT)

Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад

EN 55014-1:2006
CISPR 14-1:2005

13.05.2016

EN 55014-1:2006/A1:2009
CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.05.2016

Примітка 3

EN 55014-1:2006/A2:2011
CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.05.2016

Примітка 3

47.

ДСТУ EN 55014-2:2015
(EN 55014-2:1997, IDT)

Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприйнятливість до завад

EN 55014-2:1997
CISPR 14-2:1997

12.08.2016

ДСТУ EN 55014-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 55014-2:1997/A1:2001,IDT)

EN 55014-2:1997/A1:2001
CISPR 14-2:1997/A1:2001

12.08.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 55014-2:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 55014-2:1997/A2:2008, IDT)

EN 55014-2:1997/A2:2008
CISPR 14-2:1997/A2:2008

12.08.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 55014-2:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 55014-2:1997/AC:1997, IDT)

EN 55014-2:1997/AC:1997

12.08.2016

48.

ДСТУ EN 55015:2015
(EN 55015:2006, IDT)

Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання

EN 55015:2006
CISPR 15:2005

12.08.2016

ДСТУ EN 55015:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 55015:2006/A1:2007, IDT)

EN 55015:2006/A1:2007
CISPR 15:2005/A1:2006

12.08.2016

Примітка З

ДСТУ EN 55015:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 55015:2006/A2:2009, IDT)

EN 55015:2006/A2:2009
CISPR 15:2005/A2:2008

12.08.2016

Примітка З

49.

ДСТУ EN 55015:2014

Норми та методи вимірювання характеристик радіозавад електричного освітлювального й аналогічного обладнання

EN 55015:2013
CISPR 15:2013
+IS1:2013 +IS2:2013

13.05.2016

EN 55015:2006
+A1:2007
+A2:2009
Примітка 2.1

12.06.2016

50.

ДСТУ EN 55022:2014

Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання

EN 55022:2010
CISPR 22:2008 (Modified)

12.08.2016

EN 55022:2010/AC:2011

12.08.2016

51.

ДСТУ EN 55024:2014

Обладнання інформаційних технологій. Характеристики несприйнятливості до завад. Норми та методи вимірювання

EN 55024:2010
CISPR 24:2010

13.05.2016

52.

ДСТУ EN 55032:2014

Електромагнітна сумісність мультимедійного обладнання. Вимоги до випромінювання

EN 55032:2012
CISPR 32:2012

12.08.2016

EN 55022:2010
EN 55103-1:2009
+A1:2012
Примітка 2.1

05.03.2017

EN 55032:2012/AC:2013

12.08.2016

53.

ДСТУ EN 55103-1:2016
(EN 55103-1:2009;
EN 55103-1:2009/A1:2012, IDT)

Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- и аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 1. Емісія

EN 55103-1:2009

12.08.2016

EN 55103-1:2009/A1:2012

12.08.2016

Примітка 3

54.

ДСТУ EN 55103-2:2014

Електромагнітна сумісність. Професійна аудіо-, відео- й аудіовізуальна апаратура та апаратура керування освітлювальними установками. Частина 2. Несприйнятливість

EN 55103-2:2009

13.05.2016

55.

ДСТУ EN 60034-1:2016
(EN 60034-1:2010,
EN 60034-1:2010/AC:2010, IDT)

Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

EN 60034-1:2010
IEC 60034-1:2010 (Modified)

13.05.2016

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.05.2016

56.

ДСТУ EN 60204-31:2016
(EN 60204-31:2013, IDT)

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги щодо безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, установок і систем

EN 60204-31:2013
IEC 60204-31:2013

13.05.2016

EN 60204-31:1998
Примітка 2.1

28.05.2016

57.

ДСТУ EN 60255-26:2016
(EN 60255-26:2013;
EN 60255-26:2013/AC:2013, IDT)

Реле вимірювальні та захисне обладнання. Частина 26. Вимоги до електромагнітної сумісності

EN 60255-26:2013
IEC 60255-26:2013

13.05.2016

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.05.2016

58.

ДСТУ EN 60669-2-1:2014

Вимикачі для побутових та аналогічних стаціонарних електричних установок. Частина 2-1. Додаткові вимоги до електронних вимикачів

EN 60669-2-1:2004
IEC 60669-2-1:2002
(Modified)+IS1:2011+IS2:2012

13.05.2016

EN 60669-2-1:2004/A1:2009
IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modified)

13.05.2016

Примітка 3

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.05.2016

Примітка 3

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.05.2016

59.

ДСТУ EN 60730-1:2014

Електричні пристрої автоматичного керування побутової та аналогічної призначеності. Загальні вимоги

EN 60730-1:2011
IEC 60730-1:2010 (Modified)

13.05.2016

EN 60730-1:2000
+A12:2003
+A13:2004
+A14:2005
+A16:2007
+A1:2004
+A2:2008
Примітка 2.1

28.06.2016

60.

ДСТУ EN 60730-2-5:2014

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-5. Додаткові вимоги до автоматичних електричних систем керування пальниками

EN 60730-2-5:2002
IEC 60730-2-5:2000
(Modified)

12.08.2016

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

12.08.2016

Примітка 3

01.12.2008

EN 60730-2-5:2002/A1:2004
IEC 60730-2-5:2000/A1:2004
(Modified)

12.08.2016

Примітка 3

01.12.2008

EN 60730-2-5:2002/A2:2010
IEC 60730-2-5:2000/A2:2008
(Modified)

12.08.2016

Примітка 3

01.03.2013

61.

ДСТУ EN 60730-2-6:2014

Регулятори автоматичні електричні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-6. Додаткові вимоги до автоматичних електричних сенсорних регуляторів тиску, охоплюючи вимоги до механічних характеристик

EN 60730-2-6:2008
IEC 60730-2-6:2007 (Modified)

12.08.2016

62.

ДСТУ EN 60730-2-7:2014

Регулятори автоматичні електричні для домашнього та аналогічного призначення. Частина 2-7. Додаткові вимоги до таймерів та реле часу

EN 60730-2-7:2010
IEC 60730-2-7:2008 (Modified)

13.05.2016

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.05.2016

63.

ДСТУ EN 60730-2-8:2016
(EN 60730-2-8:2002;
EN 60730-2-8:2002/A1:2003, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-8. Додаткові вимоги до водяних клапанів з електроприводом, зокрема вимоги до механічних характеристик

EN 60730-2-8:2002
IEC 60730-2-8:2000 (Modified)

13.05.2016

EN 60730-2-8:2002/A1:2003
IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modified)

13.05.2016

Примітка 3

64.

ДСТУ EN 60730-2-9:2014

Регулятори електричні автоматичні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурочутливих регуляторів

EN 60730-2-9:2010
IEC 60730-2-9:2008 (Modified)

13.05.2016

65.

ДСТУ EN 60730-2-14:2014

Регулятори електричні автоматичні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-14. Додаткові вимоги до електричних приводів

EN 60730-2-14:1997
IEC 60730-2-14:1995 (Modified)

13.05.2016

EN 60730-2-14:1997/A1:2001
IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.05.2016

Примітка 3

66.

ДСТУ EN 60730-2-15:2016
(EN 60730-2-15:2010, IDT)

Пристрої автоматичні електричні керувальні побутової та аналогічної призначеності. Частина 2-15. Додаткові вимоги до автоматичних електричних керувальних пристроїв, чутливих до повітряного потоку, водяного потоку та рівня води

EN 60730-2-15:2010
IEC 60730-2-15:2008 (Modified)

13.05.2016

67.

ДСТУ EN 60870-2-1:2015
(EN 60870-2-1:1996, IDT)

Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Джерело живлення та електромагнітна сумісність

EN 60870-2-1:1996
IEC 60870-2-1:1995

13.05.2016

68.

ДСТУ EN 60945:2014

Обладнання та системи навігаційні і радіокомунікаційні морські. Загальні технічні вимоги. Методи випробування та необхідні результати випробування

EN 60945:2002
IEC 60945:2002

13.05.2016

69.

ДСТУ EN 60947-1:2014

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила

EN 60947-1:2007
IEC 60947-1:2007

13.05.2016

EN 60947-1:2007/A1:2011
IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60947-1:2014/
Зміна № 2:2016
(EN 60947-1:2007/ A2:2014, IDT)

EN 60947-1:2007/A2:2014
IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.05.2016

Примітка 3

14.10.2017

70.

ДСТУ EN 60947-2:2015
(EN 60947-2:2006, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 2. Автоматичні вимикачі

EN 60947-2:2006
IEC 60947-2:2006

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-2:2006/A1:2009, IDT)

EN 60947-2:2006/A1:2009
IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60947-2:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60947-2:2006/A2:2013, IDT)

EN 60947-2:2006/A2:2013
IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.05.2016

Примітка 3

71.

ДСТУ EN 60947-3:2015
(EN 60947-3:2009, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 3. Вимикачі, роз'єднувачі, вимикачі-роз'єднувачі та комбінації запобіжник - комутаційний апарат

EN 60947-3:2009
IEC 60947-3:2008

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-3:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-3:2009/A1:2012, IDT)

EN 60947-3:2009/A1:2012
IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.05.2016

Примітка 3

72.

ДСТУ EN 60947-4-1:2014

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів

EN 60947-4-1:2010
IEC 60947-4-1:2009

13.05.2016

EN 60947-4-1:2010/A1:2012
IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.05.2016

Примітка 3

73.

ДСТУ EN 60947-4-2:2014

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 4-2. Контактори і стартери для двигуна. Контролери змінного струму для двигуна і стартери напівпровідникові

EN 60947-4-2:2012
IEC 60947-4-2:2011

13.05.2016

74.

ДСТУ EN 60947-4-3:2014

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-3. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів. АС напівпровідникові прилади управління та електромагнітні пускачі для немоторних навантажень

EN 60947-4-3:2014
IEC 60947-4-3:2014

13.05.2016

EN 60947-4-3:2000
+A1:2006
+A2:2011
Примітка 2.1

11.06.2017

75.

ДСТУ EN 60947-5-1:2015
(EN 60947-5-1:2004, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кіл

EN 60947-5-1:2004
IEC 60947-5-1:2003

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-1:2004/A1:2009, IDT)

EN 60947-5-1:2004/A1:2009
IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 60947-5-1:2004/AC:2004, IDT)

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-5-1:2015/
Поправка № 2:2015
(EN 60947-5-1:2004/AC:2005, IDT)

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.05.2016

76.

ДСТУ EN 60947-5-2:2015
(EN 60947-5-2:2007, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-2. Пристрої розподільчих кіл і комутаційні елементи. Безконтактні давачі

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-5-2:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-2:2007/A1:2012, IDT)

EN 60947-5-2:2007/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.05.2016

Примітка 3

77.

ДСТУ EN 60947-5-3:2016
(EN 60947-5-3:1999, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-3. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних перемикачів з визначеним режимом за умов відмови

EN 60947-5-3:1999
IEC 60947-5-3:1999

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-5-3:2014/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-5-3:1999/A1:2005, IDT)

EN 60947-5-3:1999/A1:2005
IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.05.2016

Примітка 3

78.

ДСТУ EN 60947-5-6:2014

Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 5-6. Апаратура для ланцюгів управління та переключателів. Інтерфейс постійного струму для безконтактних датчиків і підсилювачів переключення (NAMUR)

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

13.05.2016

79.

ДСТУ EN 60947-5-7:2015
(EN 60947-5-7:2003, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-7. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Вимоги до безконтактних давачів з аналоговим виходом

EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003

13.05.2016

80.

ДСТУ EN 60947-5-9:2014

Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 5-9. Апаратура для ланцюгів управління та переключателів. Переключатель подачі насоса

EN 60947-5-9:2007
IEC 60947-5-9:2006

13.05.2016

81.

ДСТУ EN 60947-6-1:2015
(EN 60947-6-1:2005, IDT)

Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання

EN 60947-6-1:2005
IEC 60947-6-1:2005

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-6-1:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-6-1:2005/A1:2014, IDT)

EN 60947-6-1:2005/A1:2014
IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.05.2016

Примітка 3

17.01.2017

82.

ДСТУ EN 60947-6-2:2014

Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устатковання багатофункційне. Пристрої перемикання клерувальні та захисні

EN 60947-6-2:2003
IEC 60947-6-2:2002

13.05.2016

EN 60947-6-2:2003/A1:2007
IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.05.2016

Примітка 3

83.

ДСТУ EN 60947-8:2015
(EN 60947-8:2003, IDT)

Пристрої комплексні розподільчі низьковольтні. Частина 8. Блоки керування для вбудованих систем теплового захисту обертових електричних машин

EN 60947-8:2003
IEC 60947-8:2003

13.05.2016

ДСТУ EN 60947-8:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 60947-8:2003/ A1:2006, IDT)

EN 60947-8:2003/A1:2006
IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 60947-8:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 60947-8:2003/A2:2012, IDT)

EN 60947-8:2003/A2:2012
IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.05.2016

Примітка 3

84.

ДСТУ EN 60974-10:2016
(EN 60974-10:2014;
EN 60974-10:2014/A1:2015, IDT)

Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності

EN 60974-10:2014
IEC 60974-10:2014

13.05.2016

EN 60974-10:2007
Примітка 2.1

13.03.2017

85.

ДСТУ EN 61000-3-2:2016
(EN 61000-3-2:2014, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу)

EN 61000-3-2:2014
IEC 61000-3-2:2014

13.05.2016

EN 61000-3-2:2006
+A1:2009
+A2:2009
Примітка 2.1

30.06.2017

86.

ДСТУ EN 61000-3-3:2014

Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Норми на рівні флуктуацій напруги та флікера в низьковольтних системах електроживлення для устатковання з номінальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для підключення за певних умов

EN 61000-3-3:2013
IEC 61000-3-3:2013

13.05.2016

EN 61000-3-3:2008
Примітка 2.1

18.06.2016

87.

ДСТУ EN 61000-3-11:2015
(EN 61000-3-11:2000, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умов

EN 61000-3-11:2000
IEC 61000-3-11:2000

13.05.2016

88.

ДСТУ EN 61000-3-12:2014

Електромагнітна сумісність. Частина 3-12. Норми. Норми на силу струму гармонік, створені обладнанням із номінальним вхідним струмом силою понад 16 А та до 75 А включно на фазу, підключеним до низьковольтних електропостачальних систем загальної призначеності.

EN 61000-3-12:2011
IEC 61000-3-12:2011 +IS1:2012

13.05.2016

89.

ДСТУ EN 61000-6-1:2015
(EN 61000-6-1:2007, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN 61000-6-1:2007
IEC 61000-6-1:2005

13.05.2016

90.

ДСТУ EN 61000-6-2:2015
(EN 61000-6-2:2005, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 6-2. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання в промисловому середовищі

EN 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-2:2005

13.05.2016

ДСТУ EN 61000-6-2:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61000-6-2:2005/AC:2005, IDT)

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.05.2016

91.

ДСТУ EN 61000-6-3:2015
(EN 61000-6-3:2007, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням

EN 61000-6-3:2007
IEC 61000-6-3:2006

13.05.2016

ДСТУ EN 61000-6-3:2015/
Зміна № 1:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61000-6-3:2007/A1:2011/ AC:2012, IDT)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/
AC:2012

13.05.2016

ДСТУ EN 61000-6-3:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61000-6-3:2007/A1:2011, IDT)

EN 61000-6-3:2007/A1:2011
IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.05.2016

Примітка 3

92.

ДСТУ EN 61000-6-4:2016
(EN 61000-6-4:2007;
EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IDT)

Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

EN 61000-6-4:2007
IEC 61000-6-4:2006

13.05.2016

EN 61000-6-4:2007/A1:2011
IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.05.2016

Примітка 3

93.

ДСТУ EN 61008-1:2014

Автоматичні вимикачі диференційного струму без вмонтованого захисту від надструмів для побутового та аналогічного призначення (RCCBs). Частина 1. Загальні правила

EN 61008-1:2012
IEC 61008-1:2010 (Modified)

13.05.2016

EN 61008-1:2004
+A11:2007
+A12:2009
+A13:2012
Примітка 2.1

18.06.2017

ДСТУ EN 61008-1:2014/
Зміна № 1:2015
(EN 61008-1:2012/A1:2014, IDT)

EN 61008-1:2012/A1:2014
IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modified)

13.05.2016

Примітка 3

04.08.2017

94.

ДСТУ EN 61009-1:2014

Автоматичні вимикачі диференційного струм з вмонтованим захистом від надструмів для побутового та аналогічного призначення (RCCBs). Частина 1. Загальні правила

EN 61009-1:2012
IEC 61009-1:2010 (Modified)

13.05.2016

EN 61009-1:2004
+A11:2008
+A12:2009
+A13:2009
+A14:2012
Примітка 2.1

18.06.2017

95.

ДСТУ EN 61131-2:2014

Контроллери з програмним управлінням. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробування

EN 61131-2:2007
IEC 61131-2:2007

13.05.2016

96.

ДСТУ EN 61204-3:2007

Джерела електроживлення низьконапружні з вихідною напругою постійного струму. Частина 3. Електромагнітна сумісність

EN 61204-3:2000
IEC 61204-3:2000

13.05.2016

97.

ДСТУ EN 61326-1:2016
(EN 61326-1:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги

EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

13.05.2016

98.

ДСТУ EN 61326-2-1:2016
(EN 61326-2-1:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-1. Додаткові вимоги. Конфігурації випробування, робочі умови і критерії якості функціонування точного випробувального та вимірювального обладнання для застосування без захисту щодо ЕМС

EN 61326-2-1:2013
IEC 61326-2-1:2012

13.05.2016

99.

ДСТУ EN 61326-2-2:2016
(EN 61326-2-2:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Конфігурації випробування, робочі умови і критерії якості функціонування переносного випробувального, вимірювального та контрольно-вимірювального обладнання, що застосовують у низьковольтних розподільчих системах

EN 61326-2-2:2013
IEC 61326-2-2:2012

13.05.2016

100.

ДСТУ EN 61326-2-3:2016
(EN 61326-2-3:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-3. Додаткові вимоги. Конфігурації випробування, робочі умови і критерії якості функціонування для перетворювачів з умонтованим або віддаленим формуванням сигналу

EN 61326-2-3:2013
IEC 61326-2-3:2012

13.05.2016

101.

ДСТУ EN 61326-2-4:2016
(EN 61326-2-4:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-4. Додаткові вимоги. Конфігурації випробування, робочі умови і критерії якості функціонування приладів для контролю ізоляції згідно з IEC 61557-8 та обладнання для виявлення місця пошкодження ізоляції згідно з IEC 61557-9

EN 61326-2-4:2013
IEC 61326-2-4:2012

13.05.2016

102.

ДСТУ EN 61326-2-5:2016
(EN 61326-2-5:2013, IDT)

Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 2-5. Додаткові вимоги. Конфігурації випробування, робочі умови і критерії якості функціонування для польових пристроїв з інтерфейсами польової шини згідно з IEC 61784-1

EN 61326-2-5:2013
IEC 61784-1
IEC 61326-2-5:2012

13.05.2016

103.

ДСТУ EN 61439-1:2016
(EN 61439-1:2011, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правила

EN 61439-1:2011
IEC 61439-1:2011

13.05.2016

EN 61439-1:2011 не дає презумпції відповідності без іншої частини стандарту.

104.

ДСТУ EN 61439-2:2016
(EN 61439-2:2011, IDT)

Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 2. Силове комплектне устатковання розподілення та керування

EN 61439-2:2011
IEC 61439-2:2011

13.05.2016

105.

ДСТУ EN 61439-3:2014

Перемикачі низької напруги і регулюючі пристрої. Частина 3. Розподільні щити, призначені для використання звичайними людьми

EN 61439-3:2012
IEC 61439-3:2012

13.05.2016

106.

ДСТУ EN 61439-4:2014

Низьковольтні розподільні пристрої й апаратура управління. Частина 4. Особливі вимоги до збірок для будівельних майданчиків (ACS)

EN 61439-4:2013
IEC 61439-4:2012

13.05.2016

107.

ДСТУ EN 61439-5:2014

Комплектне низьковольтне устатковання розподілення та керування. Частина 5. Комплектне устатковання для розподілення енергії в мережах загальної призначеності

EN 61439-5:2011
IEC 61439-5:2010

12.08.2016

108.

ДСТУ EN 61439-6:2014

Перемикачі низької напруги і регулюючі пристрої. Частина 6. Системи кабельних з'єднувальних ліній зв'язку

EN 61439-6:2012
IEC 61439-6:2012

13.05.2016

109.

ДСТУ EN 61543:2015
(EN 61543:1995, IDT)

Електромагнітна сумісність. Керовані залишковим струмом пристрої захисту побутової та аналогічної призначеності

EN 61543:1995
IEC 61543:1995

13.05.2016

ДСТУ EN 61543:2015/
Зміна № 11:2015
(EN 61543:1995/A11:2003, IDT)

EN 61543:1995/A11:2003

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61543:2015/
Зміна № 12:2015
(EN 61543:1995/A12:2005, IDT)

EN 61543:1995/A12:2005

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61543:2015/
Зміна № 2:2015
(EN 61543:1995/A2:2006, IDT)

EN 61543:1995/A2:2006
IEC 61543:1995/A2:2005

13.05.2016

Примітка 3

ДСТУ EN 61543:2015/
Зміна № 11:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61543:1995/A112003/ AC:2004, IDT)

EN 61543:1995/A11:2003/
AC:2004

13.05.2016

ДСТУ EN 61543:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 61543:1995/AC:1997, IDT)

EN 61543:1995/AC:1997

13.05.2016

110.

ДСТУ EN 61547:2016
(EN 61547:2009, IDT)

Електромагнітна сумісність. Обладнання для загального освітлення. Вимоги до завадостійкості

EN 61547:2009
IEC 61547:2009+
IS1:2013

13.05.2016

111.

ДСТУ EN 61557-12:2014

Техніка безпеки при експлуатації електричних розподільних низьковольтних систем до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму. Устаткування для випробування, вимірювання або контролю засобів захисту. Частина 12. Прилади для вимірювання та моніторингу робочих характеристик

EN 61557-12:2008
IEC 61557-12:2007

13.05.2016

112.

ДСТУ EN 61800-3:2015
(EN 61800-3:2004, IDT)

Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування

EN 61800-3:2004
IEC 61800-3:2004

13.05.2016

ДСТУ EN 61800-3:2015/
Зміна № 1:2015
(EN 61800-3:2004/A1:2012, IDT)

EN 61800-3:2004/A1:2012
IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.05.2016

Примітка 3

113.

ДСТУ EN 61812-1:2014

Часові реле промислового та побутового призначення. Частина 1. Вимоги та випробування

EN 61812-1:2011
IEC 61812-1:2011

13.05.2016

114.

ДСТУ EN 62020:2013

Електричне приладдя. Пристрої контролю сили різницевого струму побутової та аналогічної призначеності

EN 62020:1998
IEC 62020:1998

13.05.2016

EN 62020:1998/A1:2005
IEC 62020:1998/A1:2003
(Modified)

13.05.2016

Примітка 3

115.

ДСТУ EN 62026-1:2016
(EN 62026-1:2007, IDT)

Апаратура комутаційна низьковольтна та апаратура керування. Інтерфейси між пристроєм і контролером (ІПК). Частина 1. Загальні правила

EN 62026-1:2007
IEC 62026-1:2007

13.05.2016

EN0 62026-1:2007 не дає презумпції відповідності без іншої частини стандарту.

116.

ДСТУ EN 62026-2:2014

Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу управління (CDI). Частина 2. Сучасний сенсорний інтерфейс (AS-i)

EN 62026-2:2013
IEC 62026-2:2008
(Modified)

13.05.2016

117.

ДСТУ EN 62026-3:2014

Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу управління (CDI). Частина 3. Проста система зв'язку, основана на CAN

EN 62026-3:2009
IEC 62026-3:2008

12.08.2016

118.

ДСТУ EN 62026-7:2014

Пристрої розподільні комплектні низьковольтні. Інтерфейси для приладу управління (CDI). Частина 7. ComproNet

EN 62026-7:2013
IEC 62026-7:2010
(Modified)

13.05.2016

119.

ДСТУ EN 62040-2:2015
(EN 62040-2:2006, IDT)

Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності

EN 62040-2:2006
IEC 62040-2:2005

13.05.2016

ДСТУ EN 62040-2:2015/
Поправка № 1:2015
(EN 62040-2:2006/AC:2006, IDT)

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.05.2016

120.

ДСТУ EN 62052-11:2015
(EN 62052-11:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії

EN 62052-11:2003
IEC 62052-11:2003

13.05.2016

EN 62052-11:2003 не дає презумпції відповідності без частини серії EN 62053.

121.

ДСТУ EN 62052-21:2016
(EN 62052-21:2004)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 21. Засоби тарифікації та керування навантагою

EN 62052-21:2004
IEC 62052-21:2004

13.05.2016

EN 62052-21:2004 не дає презумпції відповідності без частини серії EN 62054.

122.

ДСТУ EN 62053-11:2015
(EN 62053-11:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 і 2)

EN 62053-11:2003
IEC 62053-11:2003

13.05.2016

123.

ДСТУ EN 62053-21:2015
(EN 62053-21:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)

EN 62053-21:2003
IEC 62053-21:2003

13.05.2016

124.

ДСТУ EN 62053-22:2015
(EN 62053-22:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S і 0,5 S)

EN 62053-22:2003
IEC 62053-22:2003

13.05.2016

125.

ДСТУ EN 62053-23:2015
(EN 62053-23:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)

EN 62053-23:2003
IEC 62053-23:2003

13.05.2016

126.

ДСТУ EN 62054-11:2015

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 11. Додаткові вимоги до електронних приймачів з імпульсним керуванням

EN 62054-11:2004
IEC 62054-11:2004

13.05.2016

127.

ДСТУ EN 62054-21:2015
(EN 62054-21:2004, IDT)

Вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 21. Додаткові вимоги до вимикачів із часовим механізмом

EN 62054-21:2004
IEC 62054-21:2004

13.05.2016

128.

ДСТУ EN 62135-2:2014

Устаткування для контактного електрозварювання. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності

EN 62135-2:2008
IEC 62135-2:2007

12.08.2016

129.

ДСТУ EN 62310-2:2016
(EN 62310-2:2007, IDT)

Системи перемикання статичні. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС)

EN 62310-2:2007
IEC 62310-2:2006 (Modified)

13.05.2016

130.

ДСТУ EN 62423:2015
(EN 62423:2009, IDT)

Вимикачі електричних кіл типу F та типу B, керовані різницевим струмом із вбудованим захистом від надструмів і без нього для побутової та аналогічної призначеності

EN 62423:2012
IEC 62423:2009 (Modified)

13.05.2016

EN 62423:2009
Примітка 2.1

19.06.2017

131.

ДСТУ EN 62586-1:2016
(EN 62586-1:2014, IDT)

Вимірювання якості електроенергії в системах електроживлення. Частина 1. Прилади для вимірювання параметрів якості електроенергії (PQI)

EN 62586-1:2014
IEC 62586-1:2013

13.05.2016

132.

ДСТУ EN 62586-2:2015
(EN 62586-2:2014, IDT)

Вимірювання якості електроенергії в системах електропостачання. Частина 2. Функціональні випробування та вимоги до невизначеності

EN 62586-2:2014
IEC 62586-2:2013

13.05.2016

133.

ДСТУ EN 62606:2014

Пристрої виявлення короткого замикання через дугу. Загальні вимоги

EN 62606:2013
IEC 62606:2013 (Modified)

13.05.2016

134.

ДСТУ EN 300 386:2014

Електромагнітна сумісність та радіочастотний спектр. Устатковання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності

EN 300 386 V1.6.1

13.05.2016

135.

ДСТУ EN 301 489-1:2014

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 1. Загальні технічні вимоги

EN 301 489-1 V1.9.2

13.05.2016

136.

ДСТУ ETSI EN 301 489-34:2015

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 34. Спеціальні умови для випробування зовнішніх джерел живлення мобільних телефонів

EN 301 489-34 V1.4.1

13.05.2016

Примітка 1:

Дата припинення надання презумпції відповідності внаслідок застосування заміненого стандарту співпадає з датою, з якої він скасовується та яка встановлюється відповідною Європейською організацією зі стандартизації*. Однак у деяких випадках, як виняток, може бути встановлено іншу дату, до настання якої презумпція відповідності надається внаслідок застосування як нового, так і заміненого стандарту**.

__________
* Англійською "date of withdrawal" або "dow".
** Такі випадки, як виняток, визначаються Європейською Комісією та зумовлені тим, що після скасування гармонізованих європейських стандартів та їх заміни на нові версії на ринку надається продукція, виготовлена відповідно до стандартів, що скасовані.

Примітка 2.1:

Новий стандарт або стандарт із змінами має таку саму сферу застосування, що і замінений стандарт. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

Примітка 3:

У разі прийняття зміни до стандарту стандарт, на який посилаються, є національним (гармонізованим європейським) стандартом з раніше внесеними змінами (за наявності) та новою зазначеною зміною. Тому замінений стандарт є національним (гармонізованим європейським) стандартом із змінами, що були внесені раніше (за наявності), але без нової наведеної зміни. Із зазначеного терміну припиняється надання презумпції відповідності суттєвим або іншим вимогам відповідного технічного регламенту (акта законодавства ЄС) унаслідок застосування заміненого стандарту.

Директор департаменту
технічного регулюванняЛ.М. Віткін

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: