open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2012  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1314/21626

Про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 14 від 28.02.2013}

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

форму звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається);

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Інструкцію про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (додається).

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 8 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1Ф", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 885/7173 (із змінами);

рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності № 1-ТФ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2002 року за № 886/7174 (із змінами).

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 5
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
28.02.2013 № 14)

ЗВІТ
про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

за станом на ____________ ____ року

_________________
(найменування банку)

_________________
(код за ЄДРПОУ)

__________________________
(реєстраційний номер учасника Фонду)

______________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

№ з/п

Назва показника

Всього

У тому числі

кількість вкладників

сума вкладів

до 10 грн

від 10 до 150000* грн

від 150000* до 200000* грн

від 200000* до 250000* грн

понад 250000* грн

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Частина I

1

Вклади всього

1.1

у національній валюті

1.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

З усіх вкладів:

2

Чисті вклади всього

2.1

у національній валюті

2.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

3

Ощадні сертифікати всього

3.1

у національній валюті

3.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

4

Нараховані витрати всього

4.1

у національній валюті

4.2

в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина II

Розподіл вкладів:

5

Вклади всього у національній валюті

6

Вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

7

Вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату)

Частина III

8

Кошти фізичних осіб - підприємців

Частина IV

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1

Вклади на поточних рахунках, у тому числі:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.1.1

Вклади на карткових рахунках

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2

Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.1

до запитання

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.2

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.3

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.4

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.2.5

більше 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3

Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строком повернення:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.1

до 1 місяця

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.2

від 1 до 2 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.3

від 2 до 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.4

більше 3 місяців

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.3.5

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9.4

Інші

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

__________
* Відповідно до статей 9 та 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» адміністративна рада Фонду встановлює та змінює розмір відшкодування коштів за вкладами, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися.

{Звіт в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингу

О.Л. Дещеня
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.07.2012  № 5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1314/21626

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф

{Назва із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок подання та вимоги щодо складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф (далі - звіт).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

1.2. Метою складання звіту є аналіз тенденцій розвитку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів у банківську систему України, забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на учасників Фонду.

1.4. Учасник Фонду зобов’язаний подавати до Фонду звіт незалежно від здійснення ним вкладних операцій з фізичними особами.

ІІ. Порядок складання і подання звіту

2.1. Звіт складається у грошовій одиниці України (у копійках).

2.2. До звіту включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб в національній, іноземній валюті, окремо в рядку 7 - вклади в банківських металах та в рядку 8 - кошти фізичних осіб - підприємців. Кошти в іноземній валюті та банківських металах перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

2.3. Учасники Фонду складають звіт щомісяця, а учасники Фонду, віднесені до категорії проблемних, складають звіт подекадно.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2.4. Звіт подається до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Учасники Фонду, що віднесені до категорії проблемних, подають звіт до Фонду електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту Національного банку України у строк до 16-ї години наступного дня після закінчення відповідної декади.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Фонд може переносити (коригувати) строки з метою своєчасного подання звітності учасниками Фонду в період завершення звітного року.

{Пункт 2.4 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2.5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

2.6. Якщо кінцевий термін подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звіту переноситься на перший після нього робочий день.

2.7. У разі виявлення учасником Фонду помилок під час складання звіту учасник Фонду протягом трьох робочих днів зобов’язаний унести зміни до звіту шляхом подання виправленого звіту.

Контроль за своєчасністю та достовірністю наданого звіту здійснюється Фондом дистанційно та/або шляхом проведення інспекційних перевірок.

ІІІ. Порядок заповнення звіту

3.1. Для розрахунку використовуються суми залишків за балансовими рахунками, на яких обліковуються кошти фізичних осіб та кошти фізичних осіб - підприємців відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517 (із змінами).

3.2. Для складання форми звітності використовуються дані балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням даних аналітичного обліку.

За показниками в звіті, за якими відсутні дані, у відповідних колонках та рядках зазначаються нулі.

3.3. Для частини І звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів одного вкладника.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожного вкладника, визначається за загальною сумою всіх його вкладів та нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" в одному учаснику Фонду.

Для частини ІІ звіту: діапазон визначається за вкладами одного вкладника залежно від виду валют або вкладів у банківських металах.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожного вкладника, визначається за загальною сумою всіх його вкладів та нарахованих за ними відсотків в розрізі видів рахунків у національній валюті, в іноземній валюті, в банківських металах.

Для частини ІІІ звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх коштів однієї фізичної особи - підприємця.

Діапазон, у якому повинні відображатися дані кожної фізичної особи - підприємця, визначається за загальною сумою всіх його коштів та нарахованих за ними відсотків незалежно від виду валют.

Для частини IV звіту: діапазон визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад" та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

3.4. За рядками 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки 4, 6, 8, 10, 12) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Рядок 1 "вклади всього" - визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 "чисті вклади всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" - включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками.

Якщо рахунки мають дебетовий або нульовий залишок, то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн.».

Рядок 3 "ощадні сертифікати всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

Рядок 4 "нараховані витрати всього" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів;

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів.

3.5. У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників.

При цьому у рядку 1 кількість вкладників відображається за всіма діапазонами (колонками) звіту.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1 рядка 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

За рядками 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2 кількість вкладників зазначається тільки в колонці 1. Колонки 3, 5, 7, 9, 11 в зазначених рядках не заповнюються.

3.6. Рядок 5 "вклади всього у національній валюті".

За рядком 5 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 5).

Сума вкладів за рядком 5 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.1 (колонка 2).

Кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 5).

Кількість вкладників за рядком 5 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.1 (колонка 1).

3.7. Рядок 6 "вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент)".

За рядком 6 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".

Сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 6).

Сума вкладів за рядком 6 (колонка 2) дорівнює сумі вкладів за рядком 1.2 (колонка 2).

Кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 6).

Кількість вкладників за рядком 6 (колонка 1) дорівнює кількості вкладників за рядком 1.2 (колонка 1).

3.8. Рядок 7 "вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент)".

За рядком 7 дані формуються щодо кожного вкладника учасника Фонду та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду.

Сума вкладів за рядком 7 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 7).

Кількість вкладників за рядком 7 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 7).

3.9. Рядок 8 "Кошти фізичних осіб - підприємців".

За рядком 8 дані формуються щодо кожної фізичної особи - підприємця та попадають в діапазони (колонки) відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків.

Сума коштів фізичних осіб-підприємців за рядком 8 (колонка 2) - зазначається сума коштів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12 (рядок 8).

Кількість фізичних осіб - підприємців за рядком 8 (колонка 1) повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11 (рядок 8).

Рядок 8 "Кошти фізичних осіб - підприємців " - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2600 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання" - в частині коштів фізичних осіб-підприємців;

2602 "Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання"- в частині коштів фізичних осіб-підприємців;

2605 "Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток" - в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2608 "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання" - в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2610 "Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" - в частині коштів фізичних осіб-підприємців;

2615 "Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання" - в частині коштів фізичних осіб - підприємців;

2618 "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання" - в частині коштів фізичних осіб - підприємців.

Якщо рахунок має дебетовий або нульовий залишок, то в розрахунок суми вкладів цей рахунок включається із сумою «0» у діапазон «до 9,99 грн.».

3.10. У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми коштів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів (діапазонів):

у колонці 4 від 0,00 до 9,99;

у колонці 6 - від 10,00 до 150000,00;

у колонці 8 - від 150000,01 до 200000,00;

у колонці 10 - від 200000,01 до 250000,00;

у колонці 12 - від 250000,01 і більше.

3.11. Частина IV заповнюється виключно за колонками 1, 2.

Рядок 9 "Сума можливого відшкодування усього, у тому числі:" - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі даних рядків 9.1 - 9.4.

Рядок 9.1 "Вклади на поточних рахунках, у тому числі:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за коштами на вимогу фізичних осіб, у тому числі з використанням платіжних карток;

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками".

У разі якщо договором передбачено незнижувальний залишок на поточному рахунку вкладника, сума незнижувального залишку відображається у рядку 9.3 за строком, що залишився до строку скасування незнижувального залишку, або строку закінчення дії договору.

Рядок 9.1.1 "Вклади на карткових рахунках" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб" в частині витрат за рахунками фізичних осіб з використанням платіжних карток.

Рядок 9.2 "Іменні ощадні сертифікати, у тому числі зі строком погашення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки (тільки в частині іменних ощадних (депозитних) сертифікатів:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком";

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком";

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимоги, емітованими банком".

При розбивці ощадних (депозитних) сертифікатів за строками у рядках 9.2.2 - 9.2.5 відображаються дані щодо сертифікатів, які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

Дані рядка 9.2 мають відповідати сумі даних рядків 9.2.1 - 9.2.5.

Рядок 9.3 "Вклади на депозитних рахунках, у тому числі зі строками повернення:" - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб".

При розбивці вкладів (депозитів) за строками у рядках 9.3.1 - 9.3.4 відображаються дані щодо вкладів (депозитів), які мають бути погашені протягом відповідного періоду, що слідує за звітною датою.

У разі якщо строк дії строкового банківського вкладу (депозиту) закінчився і кошти за зазначеним договором не перераховано на поточний/картковий рахунок, сума вкладу відображається у рядку 9.3.5.

Дані рядка 9.3 повинні дорівнювати сумі даних рядків 9.3.1 - 9.3.5.

У разі якщо вкладник має декілька видів вкладів та/або сума всіх вкладів одного вкладника перевищує суму, що гарантується Фондом, частина IV заповнюється за видами та строками вкладів у такій черговості:

вклади на карткових рахунках;

вклади на поточних рахунках;

вклади в розрахунках фізичних осіб;

вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати до запитання;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення до 1 місяця;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення від 1 до 2 місяців;

іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб зі строком погашення від 2 до 3 місяців;

інші строкові іменні ощадні (депозитні) сертифікати та вклади (депозити) фізичних осіб.

При цьому дані останнього рядка, розраховані за одним вкладником, що був заповнений відповідно до визначеної черговості, мають відповідати різниці між сумою, що гарантується Фондом вкладнику, та сумою даних раніше заповнених рядків за таким вкладником.

{Розділ III доповнено пунктом 3.11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингу

О.Л. Дещеня

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: