open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.08.2012  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1475/21787

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 548 від 23.05.2014}

Відповідно до статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, статей 6, 8, 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 16 Закону України “Про теплопостачання” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, що додаються.

2. Управлінню ліцензування суб’єктів у сфері теплопостачання та у сфері послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (Володіна М.О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України


М.Ю. Бродський

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
10.08.2012  № 278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2012 р.
за № 1475/21787

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, технологічні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

1.2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з постачання теплової енергії.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, з якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини;

тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо;

центральний тепловий пункт - тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

Інші терміни вживаються відповідно до Законів України «Про теплопостачання» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:

протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або обсяги постачання теплової енергії для потреб споживачів перевищували 18 тисяч Гкал на рік;

суб’єкт господарювання має намір здійснювати господарську діяльність з постачання теплової енергії на території двох або більше областей України (включаючи Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь) або постачати для потреб споживачів теплову енергію в обсязі, що перевищує 18 тисяч Гкал на рік.

1.5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо:

протягом останнього року дії попередньої ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єкт господарювання здійснював таку господарську діяльність на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) та обсяги постачання теплової енергії для потреб споживачів не перевищували 18 тисяч Гкал на рік включно;

суб’єкт господарювання має намір здійснювати господарську діяльність з постачання теплової енергії на території однієї області України (або лише на території Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя) та постачати для потреб споживачів теплову енергію в обсязі до 18 тисяч Гкал на рік включно.

1.6. Форми заяви на видачу ліцензії, опису документів, що додаються до заяви, переліку приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення, відомості про обсяги постачання теплової енергії, заяви про переоформлення ліцензії, заяви про видачу дубліката ліцензії, заяви про видачу копії ліцензії наведено в додатках 1-7 до цих Ліцензійних умов.

II. Умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

2.1. Провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявності у ліцензіата договорів (або попередніх договорів) купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією), договорів (або попередніх договорів) на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією) та договорів (або попередніх договорів) зі споживачами на постачання теплової енергії.

2.1.2. Наявності проектної та виконавчої документації на індивідуальні теплові пункти і будинкові засоби обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата.

2.1.3. Провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії за принципами забезпечення надійності постачання та безаварійності експлуатації індивідуальних теплових пунктів і будинкових засобів обліку теплової енергії, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата.

2.1.4. Забезпечення обліку надходження теплової енергії в індивідуальні теплові пункти ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії.

2.1.5. Забезпечення обліку купованої та реалізованої споживачам теплової енергії в натуральному виразі.

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 548 від 23.05.2014}

2.1.6. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з постачання теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

2.1.7. Недопущення перехресного субсидіювання.

2.1.8. Забезпечення споживачів тепловою енергією відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року N 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за N 197/13464, та наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09 грудня 2008 року N 568 "Про затвердження Державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008).

2.2. Ліцензіат не має права зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

2.3. Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють постачання теплової енергії і займають монопольне (домінуюче) становище на ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

2.4. Ліцензіати з постачання теплової енергії здійснюють її відпуск на потреби споживачів за тарифами, затвердженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством.

2.5. Розрахунки за теплову енергію як за товарну продукцію регулюються відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом.

{Пункт 2.6 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 548 від 23.05.2014}

III. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

3.1. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії, повинні дотримуватись вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та сфері теплопостачання.

3.2. Суб’єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

3.3. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії повинні забезпечити наявність розподілу обов’язків та повноважень посадових осіб суб’єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

3.4. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії повинні забезпечити наявність відповідної технічної та інформаційної бази, необхідної для забезпечення постачання теплової енергії.

3.5. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії повинні забезпечити своєчасне оформлення і ведення документації, необхідної для провадження діяльності з постачання теплової енергії.

3.6. Суб’єкти господарювання при провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії повинні забезпечити наявність нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів щодо перевірки параметрів теплоносія та забезпечення обліку теплової енергії.

IV. Кваліфікаційні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

4.1. Для суб’єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу з постачання теплової енергії залежно від ступеня складності технологічних процесів.

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до чинних норм чисельності працівників на підприємствах у сфері теплоенергетики.

4.2. Для провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії фізична особа-підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

V. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

5.1. Суб’єкти господарювання здійснюють господарську діяльність з постачання теплової енергії за наявності:

5.1.1. Контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, та їх повірки або державної метрологічної атестації.

5.1.2. Завірених теплотранспортуючими організаціями копій з оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж з визначеними параметрами теплоносія на теплових вводах споживачів ліцензіата, до яких приєднані їх тепловикористальні установки.

5.1.3. Температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій.

5.2. При провадженні господарської діяльності з постачання теплової енергії ліцензіат повинен також дотримуватися таких вимог:

5.2.1. Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями документів, які підтверджують зазначені зміни.

5.2.2. Дотримуватись вимог, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

Дотримуватись обмежень, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках.

5.2.3. Надавати органу ліцензування інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності.

5.2.4. Надавати до органу ліцензування статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством.

5.2.5. Забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості діяльності з постачання теплової енергії.

5.2.6. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

5.3. Ліцензіат зобов’язаний:

5.3.1. Укладати договори про закупівлю і транспортування теплової енергії в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов’язань перед споживачами.

5.3.2. Забезпечити постачання теплової енергії споживачу відповідно до умов договору, укладеного згідно з типовим договором, форму якого затверджено відповідним нормативно-правовим актом.

{Підпункт 5.3.3 пункту 5.3 розділу V виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 548 від 23.05.2014}

5.4. У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ліцензіати, які розташовані на місцевості, де введено надзвичайний стан або особливий період, зобов’язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо постачання теплової енергії споживачам незалежно від договору.

Заступник начальника
Управління ліцензування
суб’єктів
у сфері теплопостачання
та у сфері послуг
з централізованого
водопостачання
та водовідведенняМ. Володіна
Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ЗАЯВА
про видачу ліцензії


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ОПИС
документів, що додаються до заявиДодаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ПЕРЕЛІК
приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Місцезнаходження теплового лічильника

Марка теплового лічильника

Власник приладу обліку (або на чиєму балансі перебуває прилад)

1

2

3

4

1
"___" __________________ 20__ р.

М.П.

______________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ВІДОМІСТЬ
про обсяги постачання теплової енергії

_________________________________________________________________________
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту
або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

Категорія споживачів

Кількість споживачів (для населення - особових рахунків)

Фактичний обсяг постачання теплової енергії, тис. Гкал/рік (за попередній до останнього рік дії попередньої ліцензії)

Фактичний обсяг постачання теплової енергії, тис. Гкал/рік (за останній рік дії попередньої ліцензії)

Розрахунковий обсяг постачання теплової енергії, тис. Гкал/рік (план на поточний рік)

Бюджетні установи

Населення

Інші

ВСЬОГО:

"___" __________________ 20__ р.

М.П.

______________________________
(посада керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії

ЗАЯВА
про видачу копії ліцензії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: