open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
від 24-29.01.96 Справа N 10/7

( Додатково див. Постанову ВАСУ N 04-1/ЦА-10/7-1/52

( v1_52800-96 ) від 03.04.96 )

За позовом прокурора Івано-Франківської обл. в інтересах ВАТ

"Івано-Франківський арматурний завод" о відповідача Промінвестбанку України
Про стягнення 125410014562 крб.

Суть спору: прокурор заявив в арбітражному суді позов в
інтересах відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківський
арматурний завод" до Українського акціонерного комерційного
промислово-інвестиційного банку про стягнення 125410014562 крб., з
яких сума основного боргу становить 43652478644 крб., неустойка -
79884035918 крб., відшкодування збитків - 1873500000 крб. Позовні
вимоги мотивуються тим, що внаслідок невиконання відповідачем умов
договору від 25 травня 1994 р. про розрахунково-касове
обслуговування позивач не отримав коштів від продажу на УМВБ
223314650 рос. руб., відповідач не направив для продажу на УМВБ
131930625 рос. руб., вилучено з обігу позивача 134232850 рос.
руб., які заморожені на рахунку, не виконані доручення про
перерахування одержувачем 103508327 рос. руб. та 117000000 рос.
руб. Всього позивач позбавлений можливості використання коштів у
сумі 709986452 рос. руб., що становить 27689471628 крб. за курсом
НБУ на 27.11.95, а з урахуванням інфляції за червень - листопад
1995 року - 43652478644 крб. Згідно з п. п. 5.4, 5.6 договору
відповідачу нараховано 79884035918 крб. пені за 183 дні з
розрахунку 1 % від суми боргу. Крім того, через нестачу обігових
коштів з вини позивача відповідачем сплачено бюджетний штраф у
сумі 425700000 крб. та 1447800000 крб. підвищених процентів за
прострочення розрахунку за кредитами. У судовому засіданні позивач уточнив позовні вимоги і просить
стягнути 29635548641 крб. боргу, пеню за період з 11.06.95 по
11.12.95 в сумі 50671729368 крб., відшкодування штрафу 425700000
крб. та плату за позику 1447800000 крб., а всього 82180778009 крб. Відповідач не визнає позовних вимог, посилаючись на таке. Банк виконав свої зобов'язання і перерахував кошти на
коррахунок у Московському міжрегіональному комерційному банку
(ММКБ), але ММКБ не виконав розпоряджень Промінвестбанку на
подальше виконання платежів через арешт його коштів, що не
залежить від відповідача. Належні позивачу кошти в сумі 709986452
рос. руб. заблоковані на коррахунку ММКБ. Ця сума за курсом НБУ
становить 27689471628 крб. Позивач коштами в сумі 251232850 рос.
руб. не розпорядився, а кошти в сумі 458783602 рос. руб. існують у
платіжних документах, які позивач не відізвав. Пеня в сумі 1 %
договором не передбачена, а оскільки при укладенні договору
сторони не дійшли згоди стосовно згаданої пені, то і договір є
неукладеним. Збитків у позивача немає. Накладений на нього штраф є
незаконним, а проценти за кредити сплачені за договором, який не
має зв'язку з блокуванням коштів позивача. Кошти позивача
знаходяться не у ПІБ, а у ММКБ, який і повинен бути відповідачем.
Враховуючи тяжкий фінансовий стан позивача внаслідок блокування
його коштів, відповідач не вимагає повернення кредитів у сумі 32
млрд. крб. Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши
матеріали справи, арбітражний суд дійшов таких висновків. 25 травня 1994 р. між Промінвестбанком України та ВАТ
"Івано-Франківський арматурний завод" було укладено договір про
розрахунково-касове обслуговування. Договір є дійсним, відповідає
вимогам закону і містить усі суттєві умови, передбачені Правилами
про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних
рахунків в установах банків від 31.12.93 N 117 ( v0117500-93 ).
Цей договір відповідно до п. 7.1 набрав чинності з 25.05.94. Пропозиції позивача про зміну п. 5.4 та п. 5.6 договору від
03.06.95 стосовно пені в розмірі 1 % та умов відповідальності
банку, оформлені у вигляді "протоколу розбіжностей", банком
прийняті не були, тому немає підстав вважати, що в договір було
внесено відповідні зміни. Чинною є редакція договору від 25.05.94, яка підписана
сторонами. Матеріалами справи підтверджено й відповідачем не оспорюється
те, що сторони здійснювали платіжно-розрахункові операції за
вказаним договором, у т. ч. розрахунки в рос. рублях. Позивач підтвердив платіжно-розрахунковими документами і
відповідач не оспорює те, що станом на 17.05.95 для продажу на
УМВБ відповідачу направлені кошти в сумі 223314650 рос. руб. (пл.
дор. N 151, 152, 157, 166 (а), 173), але конвертацію не здійснено,
і кошти позивач не отримав. 29-31.05.95 на розподільчому рахунку
заблоковано (пл. дор. N 174, 175, 176) 131930625 рос. руб., через
що вони не можуть бути направлені для продажу на УМВБ згідно з
Декретом КМ України "Про тимчасовий порядок використання
надходжень в іноземній валюті" ( 16-93 ). Не виконано доручення
від 05.05.95 N 154 та N 161 про перерахування постачальникам
103508327 рос. руб., які знято з поточного рахунку. Не отримано
постачальником 117000000 рос. руб. за пл. дор. від 03.05.95 та
12.05.95 N 153, 155, 166, які було знято з поточного рахунку, а
повернено на поточний рахунок позивача 04-05.07.95, де вони
заблоковані, як і залишок на 01.06.95 у сумі 134232850 рос. руб.
Отже, станом на 01.06.95 позивач не може використати в обігу кошти
в сумі 709986452 рос. руб., які знаходяться на коррахунку
відповідача в ММКБ. Відповідно до ст. 25 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) на комерційні банки покладається здійснення
на договірних умовах кредитно-розрахункового, касового та іншого
банківського обслуговування підприємств шляхом виконання операцій
і надання послуг, передбачених ст. 3 цього Закону. Згідно з п.п. 1.8, 1.9 договору відповідач узяв на себе
зобов'язання забезпечувати перерахування коштів за дорученням
позивача не пізніше наступного дня засобами електронного зв'язку
або іншим способом у максимально короткий строк. Відповідно до ст.ст. 380, 381 ЦК України ( 1540-06 ), ст.ст.
10, 24 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
підприємство має право на свій розсуд розпоряджатися належними
йому грошовими коштами, що зберігаються у кредитних установах,
проводити розрахунки в порядку, встановленому Національним банком
України. Але відповідач своїх зобов'язань не виконав, на порушення ст.
1 Декрету КМ України "Про тимчасовий порядок використання
надходжень в іноземній валюті" ( 16-93 ) не здійснив продаж на
валютному ринку України на користь позивача 355245275 рос. руб.,
вартість яких за курсом НБУ за результатами торгів на УМВБ на час
заявлення позову становить 13854565725 крб., не забезпечив
можливості використання позивачем 354741177 рос. руб. (13834905903
крб.), що мало наслідком зменшення обігових коштів позивача, через
що позивач не зміг своєчасно, 05.06.95, погасити відповідачеві
кредит за договором від 06.12.94; вимушене користування кредитом
було продовжено до 30.08.95, і за період з 05.06 по 30.08.95
сплачено 1447800000 крб. процентів. Вказана сума надлишково сплачених процентів, як і штраф у
сумі 425700000 крб., сплачений до бюджету через несвоєчасне
отоварення попередньої оплати (зняті за пл. дор. N 154 з поточного
рахунку позивача кошти відповідач постачальникам не перерахував),
оцінюються як прямі збитки позивача внаслідок блокування
проведення ним розрахунків через кореспондентський рахунок
відповідача. Претензію позивача про повернення коштів та відшкодування
збитків відповідач не задовольнив. Посилання Промінвестбанку на те, що відповідачем повинен бути
ММКБ, не можуть бути взяті до уваги. Позивач не має рахунку в ММКБ
і не перебуває з ним у договірних відносинах. Кошти позивача
знаходяться у відповідача. Відповідно до договору про встановлення
кореспондентських відносин від 04.01.95 N 522 між ПІБ і ММКБ
кореспондентський рахунок належить ПІБ і коштами на цьому рахунку
може розпоряджатися тільки ПІБ, перед яким ММКБ несе
відповідальність і має обов'язки, в т. ч. й щодо нарахування
процентів на кредитні залишки. Договір між ПІБ і ММКБ, як і
договір між позивачем та ПІБ, не передбачає покладення виконання
на третіх осіб чи відповідальності перед третіми особами. Тому ПІБ
повинен самостійно відповідати перед позивачем за невиконання
своїх зобов'язань з розрахункового обслуговування. Не позивач, а
Промінвестбанк зберігає кошти в ММКБ. Кошти позивача знаходяться в
Промінвестбанку, і їх облік на коррахунку ПІБ в ММКБ, куди вони
зараховуються за платіжно-розрахунковими документами позивача за
визначеними банком і наданими позивачеві реквізитами, не знімає з
ПІБ відповідальності за їх збереження, забезпечення вільного
використання та своєчасного виконання платіжних доручень. Крім того, з ухвали Верховного Суду Російської Федерації від
8 грудня 1995 року вбачається, що ухвали про арешт рахунків ММКБ
виносилися 23.05.95 на внутрішні рахунки та 21.07.95 - на
кореспондентські рахунки. Отже, в період квітня - травня 1995 року, коли мали бути
здійснені операції з коштами позивача, кореспондентський рахунок
Промінвестбанку не перебував під арештом в ММКБ. Відповідач не пояснив у зв'язку з цим причин непроведення
розрахункових операцій так само, як і причин повернення на
поточний рахунок позивача 04-05.07.95 117000000 рос. руб.,
списаних за пл. дорученнями від 03.05.95 N 153, 155 та від
12.05.95 N 166. Платіжні документи позивача не були повернено йому банком
через неправильне оформлення чи з інших підстав, що позбавляють
можливості здійснення банківських операцій. За таких обставин арбітражний суд вважає доведеним, що
відповідач не виконав узятих на себе зобов'язань перед позивачем
як шляхом здійснення своїх прав стосовно ММКБ, так і шляхом
використання фондів, передбачених ст. 24 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 872-12 ), інших кореспондентських
рахунків, отримання позички НБУ, чим позбавив позивача можливості
використання його коштів з травня 1995 року і прострочив виконання
своїх зобов'язань перед позивачем. За таких обставин позивач має право відмовитись від прийняття
виконання й вимагати відшкодування збитків (ст. 213 ЦК України
( 1540-06 ). Тому позов слід задовольнити частково. Стягненню підлягають вилучені з розпорядження позивача кошти
в сумі 27689471628 крб., що еквівалентно 709986452 рос. руб. на
час заявлення позову. Слід також стягнути на відшкодування збитків 425700000 крб.
зі сплати штрафу та 1447800000 крб. зі сплати процентів за час
вимушеного користування позичкою. Крім того, згідно з п. 5.4 договору позивач має право на
одержання від банку пені в передбаченому чинним законодавством
розмірі за затримку зарахування чи перерахування коштів. Пунктами
57, 59 Положення про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України та пунктом 7 Положення про штрафи за порушення
правил здійснення розрахункових операцій, затвердженого постановою
РМ СРСР від 16.09.83 N 911, неустойка за такі порушення
встановлена в розмірі 0,5% від суми операції за кожен день
затримки. Відповідач не здійснив перерахування 355245275 рос. руб. для
обов'язкового продажу на валютному ринку, не перераховано іншим
одержувачам за дорученнями позивача N 153, 154, 155, 161, 166 за
період 3-12 травня 1995 р. 220508327 рос. руб., що загалом станом
на 01.06.95 становило 575753602 рос. руб. На час заявлення позову
неустойка за період з 11.06.95 по 11.12.95 становить за 183 дні
526814545 рос. руб. і відповідає 20545767287 крб. Загальна сума, що підлягає стягненню, становить 50108738915
крб. Вимоги позивача про стягнення в більшому розмірі не
грунтуються на фактичних обставинах справи. Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 161, 179, 203, 204,
209, 213 ЦК України ( 1540-06 ), ст. ст. 49, 82 - 84 АПК України
( 1798-12 ), арбітражний суд В И Р І Ш И В:
1. Позов задовольнити частково. Стягнути з Промінвестбанку України на користь ВАТ
"Івано-Франківський арматурний завод" 50108738915 крб. Видати наказ. 2. В решті позову відмовити. 3. Стягнути з Промінвестбанку України (м. Київ, пров.
Шевченка, 12) в доход державного бюджету 2505436946 крб. держмита. Наказ видати державній податковій інспекції м. Києва.
Надруковано: "Збірник рішень та арбітражної практики Вищого

арбітражного суду України", N 4, 1996 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: