open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 3-10/7 від 09.06.99

м.Київ
vd990609 vn3-10/7

Про заходи щодо поліпшення якості дисертаційних робіт

із спеціальності "Техногенна безпека"

На підставі рекомендацій експертної ради з техногенної
безпеки президія ВАК України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити паспорт спеціальності 21.06.01 - техногенна
безпека (додається). 2. Вилучити спеціальність 21.06.01, за якою спеціалізованим
ученим радам дозволено приймати до розгляду і провадити захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук,
у зв'язку з невідповідністю паспорту цієї спеціальності: у раді Д 41.090.01 Одеського гідрометеорологічного інституту; у раді Д 52.051.03 Сімферопольського державного університету. 3. Вилучити спеціальність 21.06.01, за якою спеціалізованим
ученим радам дозволено приймати до розгляду і провадити захист
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук,
у зв'язку з наявністю в Україні спеціалізованих учених рад з цієї
спеціальності: у раді Д 09.052.02 Криворізького технічного університету; у раді Д 12.085.01 Донбаської державної академії будівництва
та архітектури; у раді Д 20.052.03 Івано-Франківського державного технічного
університету нафти і газу; у раді Д 29.051.03 Східноукраїнського державного
університету. 4. Дозволити проведення захистів за спеціальністю 21.06.01 -
"техногенна безпека" за новим паспортом з 01.10.99 р. 5. Вважати такою, що втратила чинність, постанову президії
ВАК України від 11.11.98 р. N 4-10/8 ( v10_8330-98 ).
Паспорт

спеціальності 21.06.01 - техногенна безпека
1. Формула спеціальності
Техногенна безпека - галузь науки, яка вивчає й обгрунтовує
ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов
завданням збереження здоров'я людини, забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку і потенціалу держави, відновлення
навколишнього середовища.
2. Напрямки досліджень
2.1. Обгрунтування теоретичних основ оцінок техногенного
ризику та пошук за їх допомогою оптимальних форм управління
техногенною безпекою. Розробка наукових методів дослідження, засобів контролю і
комплексної оцінки та прогнозування впливу техногенного
забруднення на навколишнє середовище та людину. Визначення
відшкодувань і плати за забруднення довкілля та використання
природних ресурсів. Методи математичного і комп'ютерного моделювання та
прогнозування техногенного забруднення навколишнього середовища,
його впливу на безпеку та здоров'я людини. Оцінка природно-ресурсного потенціалу, в тому числі
нетрадиційних джерел енергії та розробки систем екологічного
моніторингу й техногенно-екологічної безпеки регіонів, окремих
екосистем. Заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля. Теорія і практика проектування й експлуатації технічних
засобів захисту навколишнього середовища та засобів ліквідації
наслідків техногенної небезпеки. Вплив техногенно небезпечних
об'єктів на навколишнє середовище, обгрунтування теоретичних і
практичних засад виведення їх з експлуатації. Розрахунки та наукове обгрунтування допустимих рівнів впливу
техногенної діяльності на навколишнє середовище та людину,
створення умов надійної безпеки життя та діяльності людини,
враховуючи критичні ситуації, що можуть виникати під час
техногенних аварій чи природних катастроф. Наукове обгрунтування
та розробка оптимальної структури розміщення техногенно
небезпечних об'єктів на території України і в акваторіях Чорного й
Азовського морів. 2.2. Теоретичне обгрунтування, дослідження і розробка
хімічних основ захисту довкілля від забруднень і методів їх
переробки. Методи та автоматизовані системи хімічного моніторингу,
навколишнього середовища та забруднюючих речовин, спрямовані на
опис і прогнозування екологічного стану природних екосистем. Склад, властивості, походження і процеси трансформації
хімічних сполук в об'єктах навколишнього природного середовища. Розробка та вдосконалення хімічних принципів зменшення
екологічної небезпеки діючих та нових виробництв. Закономірності процесів формування та прогнозування якості
води в умовах надзвичайних ситуацій. 2.3. Оцінка екологічних наслідків техногенного втручання в
довкілля; розробка засобів його мінімізації. Дослідження
розповсюдження техногенних (радіоактивних, токсичних тощо) речовин
у ноосфері. Обгрунтування наукових засад їх зберігання, поховання,
технології переробки, знешкодження. Основи формування ноосфери. Закономірності виникнення геологічних процесів і явищ,
пов'язаних з діяльністю людини. Засади охорони і раціонального
використання геологічного середовища. Методи оцінки впливу
геологічних процесів на стійкість територій, споруд, умов їх
експлуатації. Теоретичні й методологічні основи прогнозу загрози
геологічних процесів і явищ, зокрема стихійних і аварійних, з
метою управління їх розвитком, локалізацією розповсюдження. Моделювання матеріальних потоків речовини в системі
ресурсокористування. Склад і властивості відходів виробництв і їх
використання як замінників сировини. Динаміка матеріальних потоків
речовини в системі літосфера - техносфера - літосфера; моделювання
розповсюдження токсичних компонентів у геосистемах при аварійних
ситуаціях, оцінки ризику; оцінка очікуваних збитків. Моніторинг
навколишнього середовища.
3. Галузі науки, з яких присуджуються наукові ступені:
технічні, хімічні, геологічні. Розділ 2.1 - технічні науки, 2.2 - хімічні науки, 2.3 - геологічні науки.
"Бюлетень ВАК України", 1999, N 4

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: