open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

N 11933/10/23-3117 від 15.10.98

м.Київ

vd981015 vn11933/10/23-3117

Державним податковим адміністраціям

в Автономній Республіці Крим,

областях, мм.Києві і Севастополі

Щодо Протокольного рішення Державної комісії

та Державного реєстра

Головне управління по організації документальних перевірок
Державної податкової адміністрації України доводить до відома та
керівництва в роботі Протокольне рішення Державної комісії з
питань впровадження електронних систем і засобів контролю та
управління товарним і грошовим обігом від 02.10.98 N 6 та
Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем за станом на 02.10.98.

Начальник Головного управління М.Я.Романів

Протокольне рішення
Державної комісії з питань впровадження електронних систем
і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом

при Кабінеті Міністрів України

від 2 жовтня 1998 року N 6

1. Про зміни у персональному складі Державної комісії.

Затвердити персональний склад Державної комісії з урахуванням
змін, внесених Головою Державної комісії (додаток 1).

2. Про затвердження технічних вимог до спеціалізованих
електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем.

Затвердити як тимчасові (до розроблення і затвердження
відповідних державних і галузевих стандартів) технічні вимоги до
спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем, які були погоджені згідно з Протокольним
рішенням Державної комісії від 20.06.98 N 5 ( v0005699-98 ):

- технічні вимоги до електронних таксометрів з фіскальною
пам'яттю, які призначені для здійснення грошових розрахунків за
послуги таксі;

- технічні вимоги до спеціалізованих електронних
контрольно-касових апаратів для продажу квитків на автостанціях;

- технічні вимоги до спеціалізованого електронного
контрольно-касового апарата для установ Ощадного банку України;

- технічні вимоги до спеціалізованих електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем у підприємствах
поштового зв'язку.

3. Про застосування комп'ютерних систем масового
обслуговування пасажирів на транспорті.

Враховуючи відсутність права власності на конструкторську і
програмну документацію діючих систем масового обслуговування
пасажирів при перевезеннях на авіаційному та залізничному
транспорті далекого сполучення (і пов'язану з цим неможливість їх
модернізації) та наявність міждержавних угод щодо експлуатації
автоматизованих систем "Експрес-2" та "Сирена-2", вважати
доцільним:

3.1. з метою розробки нормативно-правової бази щодо
експлуатації комп'ютерних систем масового обслуговування створити
міжвідомчу робочу групу під головуванням першого заступника
Міністра транспорту Костюченка Л.М. (додаток 2);

3.2. робочій групі в 3-х місячний термін подати до Кабінету
Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та
рішень Уряду з порушених питань;

3.3. Державній податковій адміністрації не застосовувати
фінансових санкцій до підприємств та уповноважених агентів, які
здійснюють продаж квитків на авіа- та залізничний транспорт
далекого сполучення через комп'ютерні системи масового
обслуговування, до введення в дію зазначених документів.

4. Про стан розроблення Державного стандарту України "Апарати
контрольно-касові електронні. Загальні технічні умови".

4.1. Міністерству промислової політики (Гуреєв В.М.)
забезпечити у місячний термін доопрацювання розробником (Київський
НВО "Електронмаш") проекту ДСТУ "Апарати контрольно-касові
електронні. Загальні технічні умови" з обов'язковим врахуванням
зауважень та пропозицій МЗЕЗторгу України і організацій-виробників
ЕККА (особливо в частині перспективного виробництва сучасних
малогабаритних (портативних) ЕККА), погодження на робочій групі
Держкомісії (Дьячков В.П.) проекту остаточної редакції ДСТУ і
подання його до Держстандарту України для наступного затвердження.

4.2. Держстандарту України (Кисільова Т.М.) у місячний термін
після погодження нової редакції ДСТУ провести повторну експертизу
справи ДСТУ та підготувати для відповідного затвердження.

5. Щодо пропозицій Мінпромполітики України (лист від 11.08.98
N 9/7-2-1528) стосовно упорядкування класифікаційних ознак у
Державному реєстрі.

Відхилити пропозицію Мінпромполітики України щодо внесення
змін до графи "Модель, модифікація, класифікаційна група"
Державного реєстру ЕККА і КС на підставі ДСТУ 3479-96 "Апарати
контрольно-касові електронні. Терміни і визначення". Упорядкування
класифікаційних ознак у Державному реєстрі провести після
затвердження Держстандартом України нової остаточної редакції
проекту ДСТУ "Апарати контрольно-касові електронні. Загальні
технічні умови".

6. Про включення до Державного реєстру електронних
контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем.

6.1. Враховуючи відповідність модифікації ЕККА типу
MINI-600.04ME вимогам ГОСТ 23411-84 "Машины электронные
контрольнорегистрирующие. Общие технические требования" в частині
кількості знаків в рядку, що друкується ЕККА, підтвердити
Протокольне рішення Державної комісії від 20.06.98 N 5
( v0005699-98 ) щодо включення даної модифікації ЕККА до
Державного реєстру. Підстава:

- лист УкрЦСМ Держстандарту України від 03.09.98
N 129-30-1/98;

- лист Державної податкової адміністрації України від
28.08.98 N 9361/11/23-3113.

6.2. Включити до Державного реєстру портативний ЕККА типу
MINI-500 ME (заявник (генеральний постачальник) і виробник - НВФ
"Юнісистем", м.Київ). Галузь застосування: торгівля, громадське
харчування, послуги, торгівля нафтопродуктами на автозаправних
станціях (при використанні ЕККА у складі комплексів технічних
засобів фіскальних відпуску і обліку нафтопродуктів КТСФ НП-01),
міжміські автобуси, маршрутні таксі, вагони-ресторани. Підстава:

- експертний висновок УкрЦСМ Держстандарту України від
28.07.98 N 111 та від 20.08.98 N 111/1;

- сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО UA1.003.14279-98
від 10.07.98 (термін дії - 23.12.99);

- атестат виробництва системи УкрСЕПРО N UA3.003.1016-97 від
24.12.97 (термін дії - 23.12.99);

- лист Державної податкової адміністрації України від
01.10.98 N 10470/11/23-3113.

6.3. Включити до Державного реєстру модифікацію портативного
ЕККА типу MINI-500.02 ME (заявник (генеральний постачальник) і
виробник - НВФ "Юнісистем", м.Київ). Галузь застосування:
торгівля, громадське харчування, послуги, торгівля нафтопродуктами
на автозаправних станціях (при використанні ЕККА у складі
комплексів технічних засобів фіскальних відпуску і обліку
нафтопродуктів КТСФ НП01), міжміські автобуси, маршрутні таксі,
вагони-ресторани. Підстава:

- експертний висновок УкрЦСМ Держстандарту України від
15.09.98 N 114);

- сертифікат відповідності системи УкрСЕПРО UA1.003.19804-98
від 16.09.98 (термін дії - 23.12.99);

- атестат виробництва системи УкрСЕПРО N UA3.003.1016-97 від
24.12.97 (термін дії - 23.12.99);

- лист Державної податкової адміністрації України від
01.10.98 N 10471 /11/23-3113.

6.4. Включити до Державного реєстру варіанти виконання
ДУ.00.00.00-01, ДУ.00.00.00-02 автономного стаціонарного ЕККА типу
DATECS MP-500 (заявник (генеральний постачальник) і виробник -
АТЗТ "ДАТЕКС-УКРАЄНА", м.Київ). Галузь застосування: торгівля,
громадське харчування, послуги, торгівля нафтопродуктами на
автозаправних станціях (при використанні ЕККА разом з комплектом
технічних засобів T&T). Підстава:

- експертний висновок УкрЦСМ Держстандарту України від
03.07.98 N 108;

- лист Державної податкової адміністрації України від
01.10.98 N 10469/11/23-3113.

6.5. Відмовити АТЗТ "ДАТЕКС-УКРАЄНА" (м.Київ) у включенні до
Державного реєстру модифікації автономного стаціонарного ЕККА типу
DATECS MP-500Т у варіантах виконання ДУ.00.00.00-03,
ДУ.00.00.00-04, ДУ.00.00.00-05. Галузь застосування: торгівля,
громадське харчування, послуги, торгівля нафтопродуктами на
автозаправних станціях (при використанні ЕККА разом з комплектом
технічних засобів T&T). Підстава - невідповідність модифікації
п.5.7 Технічних вимог до ЕККА (експертний висновок УкрЦСМ
Держстандарту України від 03.07.98 N 107);

7. Різне.

Відзначити, що Ощадним банком, Мінтрансом і Держкомзв'язку
України не забезпечено переведення підприємств, що надають платні
послуги населенню, на розрахунки з використанням електронних
засобів контролю у терміни, що передбачені постановою Кабінету
Мінвстрів України від 18.08.98 N 1319 ( 1319-98-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Мінвстрів України від 18 лютого 1998 р.
N 189".

Зобов'язати керівників: Ощадного банку (Грибков В.Н),
Мінтрансу (Данькевич І.П.) і Держкомзв'язку (Худолій Д.А.) у
двотижневий термін вжити необхідних заходів щодо виправлення
становища з переведенням підпорядкованих підприємств на розрахунки
з використанням електронних засобів контролю у терміни, визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.98 N 1319.

Просити Державну податкову адміністрацію України (Азаров
М.Я.) у зазначений термін утриматись від застосування фінансових
санкцій до підпорядкованих Ощадному банку, Мінтрансу і
Держкомзв'язку України підприємств і установ, які не були
переведені на розрахунки з використанням електронних засобів
контролю.

Перший заступник Голови
Державної комісії В.А.Копилов

Додаток 1

до Протокольного рішення

Склад Державної комісії з питань впровадження

електронних систем і засобів контролю та управління

товарним і грошовим обігом

——————————————————————————————————————————————————————————————————
N | Прізвище, ім'я, | Організація, посада | Посада у складі
п/п| по-батькові | | комісії
———+———————————————————+—————————————————————+————————————————————
1.| Тігіпко |Кабінет Міністрів |Голова комісії
| Сергій Леонідович |України, |
| |Віце-прем'єр-міністр |
| | |
2.| Копилов |Державна податкова|перший заступник
| Вадим Анатолійович|адміністрація, |Голови комісії
| |заступник Голови |
| | |
3.| Бондар |НБУ, перший заступник|перший заступник
| Володимир |Голови Правління |Голови комісії
| Олексійович | |
| | |
4.| Яременко |Міністерство |перший заступник
| Олександр |економіки, |Голови комісії
| Степанович |заступник Міністра |
| | |
5.| Дьячков |Державна податкова |відповідальний
| Володимир Петрович|адміністрація, |секретар комісії
| |головний державний |
| |податковий |
| |ревізор-інспектор |
| | |
6.| Котко |Міністерство |член комісії
| Василь Григорович |фінансів, |
| |заступник Міністра |
| | |
7.| Величко |Держстандарт, |член комісії
| Олег Миколайович |заступник Голови |
| | |
8.| Зубарєв |Мінпромполітики, |член комісії
| Валерій |заступник Міністра |
| Володимирович | |
| | |
9.| Дзісь |ЄАН Україна, |член комісії
| Георгій Васильович|президент |
| | |
10.| Єфіменко |Міністерство юстиції,|член комісії
| Леонід Васильович |заступник Міністра |
| | |
11.| Женжера |Державний комітет |член комісії
| Віктор Леонідович |зв'язку, |
| |перший заступник |
| |Голови |
| | |
12.| Коваленко |міжгалузевий НДІ ПМ|член комісії
| Микола Гнатович |"Ритм", |
| |перший заступник |
| |директора |
| | |
13.| Короневський |Ощадбанк, |член комісії
| Валентин |заступник Голови |
| Максимович |правління |
| | |
14.| Костюченко |Міністерство |член комісії
| Леонід Михайлович |траспорту, перший |
| |заступник Міністра |
| | |
15.| Медведєв |Антимонопольний |член комісії
| Анатолій Іванович |комітет, Державний |
| |уповноважений |
| | |
16.| Мельников |Міністерство |член комісії
| Володимир |внутрішніх справ, |
| Григорович |заступник Міністра |
| | |
17.| Рев'якін |Кабінет Міністів |член комісії
| Олександр |України, |
| Миколайович |начальник Управління |
| | |
18.| Савченко |Державна податкова |член комісії
| Олексій Якович |адміністрація, |
| |заступник Голови |
| | |
19.| Сивоконь |Держспоживзахист, |член комісії
| Станіслав |Голова |
| Олександрович | |
| | |
20.| Соболь |Державна митна |член комісії
| Ігор Миколайович |служба, |
| |заступник Голови |
| | |
21.| Чехович |Державна податкова |секретар комісії
| Олександр |адміністрація, |
| Анатолійович |начальник управління |
| | |
22.| Шевальов |МЗЕЗторг, |член комісії
| Валентин |заступник Міністра |
| Миколайович | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Голова Державної комісії С.П.Тігіпко

Додаток 2

до Протокольного рішення

Склад робочої групи

з розробки нормативно-правової бази щодо

експлуатації комп'ютерних систем масового

обслуговування пасажирів на транспорті

Костюченко - перший заступник Міністра транспорту,
Леонід Михайлович керівник робочої групи

Петров - начальник Головного управління ДПАУ,
Ігор Вячеславович заст. керівника робочої групи

Петрашевський - начальник Головного управління
Олег Львович Мінтрансу, заст. керівника робочої

групи

Безсонов - заступник начальника Головного
Олександр Вікторович управління "Укрзалізниця"

Войцехівська - головний спеціаліст Державної
Людмила Іванівна авіаційної адміністрації ("Укравіація")

Городиський - Генеральний директор УОЦ цивільної
Володимир авіації
Броніславович

Дьячков - головний спеціаліст ДПА
Володимир Петрович

Іщенко - заступник начальника центру,
Сергій Іванович адміністратор системи "Експрес-У3"

КПВТІ

Коваленко - перший заступник директора МНДІ ПМ
Микола Гнатович "Ритм"

Самусь - начальник відділу авіакомпанії
Олександр "Міжнародні авіалінії України"
Володимирович

Токар - в.о. начальника управління Мінфіну
Валерій Степанович України

Флейтман - начальник центру, головний конструктор
Валерій Григорович системи "Експрес-У3" КПВТІ

Чернишов - директор з економіки АОКАПС "КийАвіа"
Олексій Софронович

Яценко - начальник відділу МНДІ ПМ "Ритм",
Віктор Антонович секретар робочої групи

Перший заступник Голови
Державної комісії В.А.Копилов

Державний реєстр

електронних контрольно-касових апаратів

і комп'ютерних систем

(за станом на 02.10.98)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
N | Модель, |Заявник |Виробник |Лі- | Дата | Сфера
| модифікація, |(генера- |(країна) |те- |внесення,|застосування
| класифікаційна |льний | |ри |N прото- |
| група |постача- | |іде-|колу |
| |льник) | |нти-| |
| | | |фі- | |
| | | |ка- | |
| | | |цій-| |
| | | |ного| |
| | | |коду| |
———+——————————————————+—————————+—————————+————+—————————+——————————————
1 |ЕРА 101.08, |Київське |Київське | |16.01.98,|Торгівля,
|ЕРА 101.09, |НВО |НВО | ЕА |протокол |громадське
|ЕРА 101К.04, |"Електро-|"Електро-| |N 4 |харчування,
|ЕРА 101К.05, |нмаш" |нмаш" | |20.06.98,|сфера послуг,
|(автономний | |(Україна)| |протокол |пункти обміну
|стаціонарний) | | | |N 5 |валюти
| | | | | |
|ЕРА 101.10, | | | |16.01.98,|Торгівля,
|ЕРА 101.11 | | | |протокол |громадське
|(автономний | | | |N 4 |харчування,
|стаціонарний) | | | | |сфера послуг
| | | | | |
2 |ЕРА 802.01 |Київське |Київське | |29.12.95,|Торгівля,
|(системний) |НВО |НВО | ЕС |протокол |громадське
| |"Електро-|"Електро-| |N 5*, |харчування,
| |нмаш" |нмаш" | |16.01.98,|сфера послуг
| | |(Україна)| |протокол |
| | | | |N 4 |
| | | | | |
3 |ЕРА 501.01, |Київське |Київське | |21.05.97,|Торгівля,
|ЕРА 501.02, |НВО |НВО | ЕН |протокол |громадське
|ЕРА 501.03 |"Електро-|"Електро-| |N 2, |харчування,
|(портативний) |нмаш" |нмаш" | |16.01.98,|сфера послуг
| | |(Україна)| |протокол |
| | | | |N 4 |
| | | | | |
4 |ЕРА 502 |Київське |Київське | | |Продаж
|(автономний |НВО |НВО | ЕЗ |21.05.97,|квитків на
|стаціонарний |"Електро-|"Електро-| |протокол |поїзди
|спеціалізований) |нмаш" |нмаш" | |N 2 |приміського
| | |(Україна)| | |сполучення
| | | | | |
5 |ЕРА 504 |Київське |Київське | | |Продаж
|(автономний |НВО |НВО | ЕТ |21.05.97,|квитків для
|стаціонарний |"Електро-|"Електро-| |протокол |автотранспор-
|спеціалізований) |нмаш" |нмаш" | |N 2 |тних
| | |(Україна)| | |перевезень
| | | | | |
6 |ЕРА 505 |Київське |Київське | | |Автозаправні
|(автономний |НВО |НВО | ЕК |21.05.97,|станції
|стаціонарний |"Електро-|"Електро-| |протокол |
|спеціалізований) |нмаш" |нмаш" | |N 2 |
| | |(Україна)| | |
| | | | | |
7 |SAMSUNG ER250F- |АТЗТ |АТЗТ | |20.10.95,|Торгівля,
|BG01UA |"Датекс- |"Датекс- | АТ |протокол |громадське
|(автономний |Україна" |Україна" | |N 3*, |харчування,
|стаціонарний з | |(Україна)| |16.01.98,|сфера послуг
|режимом | | | |протокол |
|електронного | | | |N 4, |
|контрольно- | | | |20.06.98,|
|касового | | | |протокол |
|реєстратора) | | | |N 5 |
| | | | | |
|SAMSUNG ER 250F- | | | |20.06.98,|Автозаправні
|BG01 UA | | | |протокол |станції
|(з комплектом | | | |N 5 |
|технічних засобів | | | | |
|Т&Т) | | | | |
| | | | | |
8 |DATECS МР-500; |АТЗТ |АТЗТ | |31.07.97,|Торгівля,
|DATECS МР-500 у |"Датекс- | |варіантах |Україна" |Україна> | |N 3, |харчування,
|виконання 01, 02 | |(Україна)| |20.06.98,|сфера послуг
|(автономний | | | |протокол |
|стаціонарний з | | | |N 5, |
|режимом | | | |02.10.98,|
|електронного | | | |протокол |
|контрольно- | | | |N 6 |
|касового | | | | |
|реєстратора) | | | | |
| | | | | |
|DATECS MP-500; | | | |20.06.98,|Автозаправні
|DATECS МР-500 у | | | |протокол |станції
|варіантах | | | |N 5 |
|виконання 01, 02 | | | |02.10.98,|
|(з комплектом | | | |протокол |
|технічних засобів | | | |N 6 |
|Т&Т) | | | | |
| | | | | |
9 |MINI 600 ME, |НВФ |НВФ | |29.12.95,|Торгівля,
|MINI 600.01 ME, |"Юнісис- |"Юнісис- | ПА |протокол |громадське
|MINI 600.04 ME |тем" |тем" | |N 5*, |харчування,
|(портативний) | |(Україна)| |16.01.98,|сфера послуг
| | | | |протокол |
| | | | |N 4, |
| | | | |20.06.98,|
| | | | |протокол |
| | | | |N 5 |
| | | | | |
|MINI 600 ME, | | | |20.06.98,|Автозаправні
|MINI 600.01 ME, | | | |протокол |станції
|MINI 600.04 ME | | | |N 5 |
|(у складі | | | | |
|комплексів | | | | |
|технічних засобів | | | | |
|КТСФ НП-01) | | | | |
| | | | | |
10 |SAMSUNG ER 250F, |ТОВ |Фірма | |09.07.96,|Торгівля,
|SAMSUNG ER 250F- |"Сам- |"Самсунг | СТ |протокол |громадське
|02, |трейд" |електро- | |N 10* |харчування,
|SAMSUNG ER 250F- | |нік" | |16.01.98,|сфера послуг
|03 | |(Південна| |протокол |
|(автономний | |Корея) | |N 4 |
|стаціонарний) | | | | |
| | | | | |
11 |SAMSUNG ER350F |ТОВ |ТОВ | |31.07.97,|Торгівля,
|STU, |"Сам- |"Сам- | ТА |протокол |громадське
|SAMSUNG ER350F |трейд" |трейд" | |N 3, |харчування,
|STU-02, | |(Україна)| |16.01.98,|сфера послуг
|SAMSUNG ER350F | | | |протокол |
|STU-04 | | | |N 4, |
|(автономний | | | |20.06.98,|
|стаціонарний) | | | |протокол |
| | | | |N 5 |
| | | | | |
|SAMSUNG ER 350F | | | |20.06.98,|Автозаправні
|STU-04 | | | |протокол |станції
|(з комплектом | | | |N 5 |
|технічних засобів | | | | |
|Т&Т) | | | | |
| | | | | |
12 |CASIO FE-2000- |ТОВ |ТОВ | |31.07.97,|Торгівля,
|UA01 |"Комес- |"Комес- | КО |протокол |громадське
|(автономний |електро- |електро- | |N 3 |харчування,
|стаціонарний) |нік" |нік" | | |сфера послуг
| | |(Україна)| | |послуг
| | | | | |
13 |CASIO FE-700 |НВО "Дум-|НВО "Дум-| |31.07.97,|Торгівля,
|(автономний |ка |ка | КД |протокол |громадське
|стаціонарний) |Електрон-|Електрон-| |N 3 |харчування,
| |Сервіс" |Сервіс" | | |сфера послуг
| | |(Україна)| | |
| | | | | |
14 |МАРІЯ 2000 |ТОВ |ТОВ | |21.05.97,|Торгівля,
|(системний) |"Резо- |"Резо- | ВА |протокол |громадське
| |нанс" |нанс" | |N 2, |харчування,
| | |(Україна)| | |сфера послуг
| | | | | |
15 |SILEX 7004 |СП |СП | |09.07.96,|Торгівля,
|(автономний |"Лінк" |"Лінк" | ЛН |протокол |громадське
|стаціонарний) | |(Україна)| |N 10* |харчування,
| | | | |16.01.98,|сфера послуг
| | | | |протокол |
| | | | |N 4 |
| | | | | |
16 |SILEX 9004 |СП |СП | |31.07.97,|Торгівля,
|(автономний |"Лінк" |"Лінк" | ЛК |протокол |громадське
|стаціонарний) | |(Україна)| |N 3 |харчування,
| | | | | |сфера послуг
| | | | | |
17 |EUROPE 2.0 |ТОВ |Фірма | |21.05.97,|Ресторани
|(автономний |"Україн- |"Halo | МД |протокол |"Мак-
|стаціонарний |ська |Interna- | |N 2, |дональдс
|спеціалізований) |комп'юте-|tional | | |Україна"
| |рна |Systems | | |
| |лаборато-|Ltd." | | |
| |рія" |(Англія) | | |
| | | | | |
18 |IPC POS 2 |СП |Фірма | |09.07.96,|Торгівля,
|(системний) |"Кроун" |"IPC | КА |протокол |громадське
| | |Corpora- | |N 10* |харчування,
| | |tion | |16.01.98,|сфера послуг
| | |Poland | |протокол |
| | |S.A." | |N 4 |
| | |(Польща) | | |
| | | | | |
19 |VDM-261 |СП |СП | |31.07.97,|Торгівля,
|(системний) |"Комп'ю- |"Комп'ю- | |протокол |громадське
| |тер |тер | КС |N 3 |харчування,
| |сервіс" |сервіс" | | |сфера послуг
| | |(Україна)| | |
| | | | | |
20 |ЕЛКА 804С |ВАТ |ВАТ | |21.05.97,|Торгівля,
|(автономний |"Символ" |"Символ" | СВ |протокол |громадське
|стаціонарний) | |(Україна)| |N 2, |харчування,
| | | | | |сфера послуг
| | | | | |
21 |ЕЛКА 843С |ВАТ |ВАТ | |21.05.97,|Торгівля,
|(автономний |"Символ" |"Символ" | СБ |протокол |громадське
|стаціонарний) | |(Україна)| |N 2, |харчування,
| | | | | |сфера послуг
| | | | | |
22 |Електронмаш |NCR СП |ДЗ | |29.12.95,|Приймання
|2113-1103Ф |"Телур" |"Електро-| ЛА|протокол |комунальних
|(автономний | |нмаш" | |N 10* |платежів
|стаціонарний | |(Росія) | |21.05.97,|
|спеціалізований) | | | |протокол |
| | | | |N 2 |
| | | | | |
23 |Славутич |ВО |ВО | |29.12.95,|Торгівля,
|ЕККА-М |"Київсь- |"Київсь- | |протокол |громадське
|(автономний |кий |кий | РА |N 10* |харчування,
|стаціонарний) |радіоза- |радіоза- | |16.01.98,|сфера послуг
| |вод" |вод" | |протокол |
| | |(Україна)| |N 4 |
| | | | | |
24 |SANYO ECR 182F |ВАТ |ВАТ | |21.05.97,|Торгівля,
|(автономний |"Лтава" |"Лтава" | ЛВ |протокол |громадське
|стаціонарний) | |(Україна)| |N 2, |харчування,
|(3100 одиниць) | | | | |сфера послуг
| | | | | |
25 |Славутич |ДП |ДП | |16.01.98,|Торгівля,
|ЕККА-Б |"Київсь- |"Київсь- | РБ |протокол |громадське
|(системний) |кий |кий | |N 4 |харчування,
| |радіоза- |радіоза- | | |сфера послуг,
| |вод" |вод" | | |приймання
| | |(Україна)| | |комунальних
| | | | | |платежів
| | | | | |
26 |МАРІЯ 301 |ТОВ |ТОВ | |16.01.98,|Торгівля,
|(електронний |"Резо- |"Резо- | |протокол |громадське
|контрольно- |нанс" |нанс" | ВР |N 4 |харчування,
|касовиий | |(Україна)| | |сфера послуг
|реєстратор) | | | | |
| | | | | |
27 |OPTIMUS-IC PS |ТОВ |Фірма | |16.01.98,|Торгівля,
|2000, |"Оптімус-|"OPTIMUS-| |протокол |громадське
|OPTIMUS-IC PS |Київ" |IC" | ОС |N 4 |харчування,
|2000 Plus | |(Польща) | | |сфера послуг
|(системний) | | | | |
| | | | | |
28 |OPTIMUS-IC AP |ТОВ |Фірма | |16.01.98,|Торгівля,
|190F |"Оптімус-|"OPTIMUS-| ОП |протокол |громадське
|(портативний) |Київ" |IC" | |N 4 |харчування,
| | |(Польща) | | |сфера послуг
| | | | | |
29 |VENDER-2U |СП |Фірма | |16.01.98,|Торгівля,
|(системний) |"Євро- |"BRAD- | КЕ |протокол |громадське
| |крим" |LEYS" | |N 4 |харчування,
| | |(Великоб-| | |сфера послуг
| | |рітанія) | | |
| | | | | |
30 |SAMSUNG ER350F- |АТЗТ |АТЗТ | |16.01.98,|Торгівля,
|UA |"Датекс- |"Датекс- | ДЕ |протокол |громадське
|(автономний |Україна" |Україна" | |N 4, |харчування,
|стаціонарний з | |(Україна)| |20.06.98,|сфера послуг
|режимом | | | |протокол |
|електронного | | | |N 5 |
|контрольно- | | | | |
|касового | | | | |
|реєстратора) | | | | |
| | | | | |
|SAMSUNG ER 350F- | | | |20.06.98,|Автозаправні
|UA | | | |протокол |станції
|(з комплектом | | | |N 5 |
|технічних засобів| | | | |
|Т&Т) | | | | |
| | | | | |
31 |SAMSUNG ER350F- |АТЗТ |АТЗТ | |16.01.98,|Пункти обміну
|UA.01 |"Датекс- |"Датекс- | ДВ |протокол |валюти,
|(автономний |Україна" |Україна" | |N 4 |приймання
|стаціонарний) | |(Україна)| | |тари
| | | | | |
32 |SAMSUNG ER350F- |АТЗТ |АТЗТ | |20.06.98,|Гральний
|UA.01i |"Датекс- |"Датекс- | |протокол |бізнес
|(автономний |Україна" |Україна" | ДІ |N 5 |
|стаціонарний) | |(Україна)| | |
| | | | | |
33 |SILEX 6004, |СП |СП | |16.01.98,|Торгівля,
|SILEX 6004.01 |"Лінк" |"Лінк" | ЛР |протокол |громадське
|(системний) | |(Україна)| |N 4 |харчування,
| | | | | |сфера послуг
| | | | | |
|SILEX 6004.08 | | | | |
|SILEX 6004.09 | | | | |
|(автономний | | | | |
|стаціонарний) | | | | |
| | | | | |
34 |МАРІЯ 101 |ТОВ |ТОВ | |21.05.97,|Виїзна
|(портативний)** |"Резо- |"Резо- | ВБ |протокол |торгівля,
|(577 одиниць) |нанс" |нанс" | |N 2, |кіоски,
| | |(Україна)| | |побутові
| | | | | |послуги
| | | | | |
35 |"MASTER.04" |Київське |Київське | |20.06.98,|Торгівля,
|(системний) |НВО |НВО | |протокол |громадське
| |"Електро-|"Електро-| ЕМ |N 5 |харчування,
| |нмаш" |нмаш" | | |сфера послуг
| | |(Україна)| | |
| | | | | |
36 |ЕККА-П "Славутич" |ДП |ДП | |20.06.98,|Торгівля,
|(електронний |"Київсь- |"Київсь- | РП |протокол |громадське
|контрольно- |кий |кий | |N 5 |харчування,
|касовий |радіоза- |радіоза- | | |сфера послуг,
|реєстратор) |вод" |вод" | | |комунальні
| | |(Україна)| | |і поштові
| | | | | |платежі
| | | | | |
37 |OPTIMUS WIKING |ТОВ |Фірма | |20.06.98,|Торгівля,
|(електронний |"Оптімус-|"OPTIMUS | ОР |протокол |громадське
|контрольно- |Київ" |-IC" | |N 5 |харчування,
|касовий |(м.Київ) |(Польща) | | |сфера послуг,
|реєстратор) | | | | |комунальні
| | | | | |платежі
| | | | | |
38 |ТАЭ-Л |АТ |АТ | |20.06.98,|Послуги
|(електронний |"Електро-|"Електро-| ТО |протокол |таксі
|таксометр) |нмаш" |нмаш" | |N 5 |
|(з видачею | |(Україна)| | |
|чеків)*** | | | | |
| | | | | |
39 |MINI 500 ME, |НВФ |НВФ | |02.10.98,|Торгівля,
|MINI 500.02 ME, |"Юнісис- |"Юнісис- | |протокол |громадське
|(портативний) |тем" |тем" | ПБ |N 6 |харчування,
| | |(Україна)| | |сфера послуг,
| | | | | |міжміські
| | | | | |автобуси,
| | | | | |маршрутні
| | | | | |таксі, вагони
| | | | | |ресторани
| | | | | |
|MINI 500 ME, | | | | |Автозаправні
|MINI 500.02 ME, | | | | |станції
|(у складі | | | | |
|комплексів | | | | |
|технічних засобів | | | | |
|КТСФ НП-01) | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————

*/ рішення Державної міжвідомчої комісії з електронних
контрольнокасових апаратів

**/ первинна реалізація і первинна реєстрація моделі ЕККА
припинені з 16.01.98

***/ застосування електронного таксометра з видачею
споживачам чеків

Перший заступник Голови
Державної комісії з питань
впровадження електронних
систем і засобів контролю
та управління товарним і
грошовим обігом В.А.Копилов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу