open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. № 298
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 568 від 31.05.2012
№ 806 від 20.08.2012
№ 52 від 30.01.2013
№ 433 від 19.06.2013
№ 557 від 17.07.2015
№ 622 від 22.07.2015
№ 327 від 20.04.2016
№ 253 від 12.04.2017
№ 123 від 21.02.2018
№ 927 від 17.10.2018
№ 1214 від 12.12.2018
№ 497 від 12.06.2019}

{Установити, що використання коштів, передбачених Міністерству охорони здоров'я у державному бюджеті для поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф, у складі програми "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням особливостей, зазначених в Постанові КМ № 339 від 28.03.2011}

{Установити, що у 2014 році кошти, передбачені Міністерству охорони здоров’я у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, використовуються відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з урахуванням того, що Міністерство охорони здоров’я може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані територіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків, згідно з Постановою КМ № 325 від 06.08.2014}

{У тексті Постанови слова “територіальні органи охорони здоров’я” в усіх відмінках замінено словами “структурні підрозділи з питань охорони здоров’я” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 123 від 21.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. № 298

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я

{У тексті Порядку слова “виробів медичного призначення” замінено словами “медичних виробів” згідно з Постановою КМ № 253 від 12.04.2017}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програм є МОЗ.

{Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 30.01.2013}

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, є структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров’я).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 21.02.2018}

Розподіл видатків між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей віком від 0 до трьох років, хворих на фенілкетонурію, визначається МОЗ згідно з методичними рекомендаціями планування та розрахунку потреби у продуктах лікувального харчування для лікування хворих на фенілкетонурію, затвердженими МОЗ.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 123 від 21.02.2018}

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, є державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на закупівлю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших товарів і послуг (далі - товари і послуги);

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 52 від 30.01.2013, № 253 від 12.04.2017}

{Підпункт 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 52 від 30.01.2013}

{Підпункт 2 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 12.04.2017}

2) на закупівлю продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 2 згідно з Постановою КМ № 123 від 21.02.2018}

{Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 12.04.2017}

{Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 12.04.2017}

5) на закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з поставками, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставка, страхування, резерв коштів (буфер) та інші пов’язані послуги), на підставі письмових домовленостей (меморандуму, угоди, базової угоди, договору, контракту тощо);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 622 від 22.07.2015}

6) на оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 622 від 22.07.2015}

7) на оплату послуг із супроводження товарів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та у разі потреби оплату послуг з перекладу інструкції про застосування товарів відповідно до вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 622 від 22.07.2015}

8) на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

9) на закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.05.2012; в редакції Постанови КМ № 806 від 20.08.2012}

4. Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ (далі - підпорядковані установи), забезпечують подання МОЗ заявок на закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти у визначені ним строки, крім заявок для забезпечення продуктами лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, та крім заявок на закупівлю послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, закупівлю послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ. МОЗ здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю та змістом поданих заявок.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом на середньострокову перспективу та на бюджетний рік з урахуванням залишків імунобіологічних препаратів. Формування заявок на закупівлю вакцин здійснюється відповідно до порядку визначення потреби в імунобіологічних препаратах (вакцинах) та методики розрахунку потреби, які затверджуються МОЗ.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 123 від 21.02.2018}

5. МОЗ здійснює розподіл товарів і послуг, закуплених у межах бюджетних призначень, між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами згідно з розрахунками, що проводяться з урахуванням потреби, зазначеної в заявках та визначеною МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом щодо імунобіологічних препаратів (вакцин), крім продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 123 від 21.02.2018, № 497 від 12.06.2019}

{Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 12.04.2017}

6. Заявки на закупівлю товарів і послуг складаються з урахуванням ефективності використання бюджетних коштів, обґрунтуванням потреби в таких товарах і послугах, а також залишків лікарських засобів і медичних виробів та очікуваних поставок (результатів закупівлі за кошти минулих періодів) у межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.

МОЗ може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані структурними підрозділами з питань охорони здоров’я та підпорядкованими установами, пропорційно:

фактичному обсягу фінансування видатків;

з метою вирівнювання із врахуванням відсотка забезпеченості стовідсоткової потреби між отримувачами лікарських засобів та медичних виробів (у межах напряму лікування - за територіальним розподілом та попозиційно - рекурсивним методом).

У разі наявності фінансових ресурсів за напрямами лікування МОЗ має право спрямовувати бюджетні кошти на забезпечення підвищення рівня фінансування незабезпечених напрямів лікування, абсолютне значення дефіциту коштів за якими є найбільшим за програмою, або формувати запас лікарських засобів та медичних виробів, що не перевищує 25 відсотків річного обсягу потреби.

Про результати такого коригування МОЗ повідомляє структурним підрозділам з питань охорони здоров’я та підпорядкованим установам, у випадку ненадходження зауважень протягом п’яти робочих днів коригування вважаються здійсненими.

Заявки на закупівлю товарів і послуг подаються в установленому МОЗ порядку, крім продуктів лікувального харчування дітей, хворих на фенілкетонурію, та крім послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

{Абзац сьомий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

Потреба в імунобіологічних препаратах (вакцинах) визначається МОЗ на національному рівні з територіальним розподілом.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 927 від 17.10.2018}

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 19.06.2013}

Вартість послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, не може бути вищою за граничні тарифи, які встановлюються МОЗ.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 497 від 12.06.2019}

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

{Абзац пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 19.06.2013}

Постачання товарів і послуг здійснюється відповідно до графіка постачання та розподілу МОЗ структурними підрозділами з питань охорони здоров’я підпорядкованим установам або згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров'я.

{Пункт  71 виключено на підставі Постанови КМ № 253 від 12.04.2017}

8. У договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року зазначається умова щодо коригування у разі зменшення бюджетних призначень визначеної у такому договорі суми.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 19.06.2013}

9. Заклади охорони здоров’я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання у тому числі інформації про залишки товарів (за номенклатурою) і послуг, їх вартість, а також звіти про використання та залишки лікарських засобів, у тому числі інформації про залишки медичних виробів, закуплених за кошти місцевих бюджетів та отриманих з інших джерел, не заборонених законом, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах та подання МОЗ за встановленою ним формою. Підпорядковані установи забезпечують подання до МОЗ аналогічних звітів та їх опублікування на своїх офіційних веб-сайтах. Заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), подають структурним підрозділам з питань охорони здоров’я аналогічні звіти про використання імунобіологічних препаратів (вакцин) для узагальнення, опублікування на своїх офіційних веб-сайтах та подання МОЗ за встановленою ним формою.

{Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 927 від 17.10.2018, № 1214 від 12.12.2018}

10. МОЗ проводить моніторинг рівня забезпечення закладів охорони здоров’я, а також закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини), відповідними товарами і послугами та перерозподіляє їх залишки у десятиденний строк згідно з фактичною потребою. З метою коригування рівня забезпечення перерозподіл товарів і послуг може здійснюватися закладами охорони здоров’я, підпорядкованими установами, а також закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладами охорони здоров’я приватної форми власності, фізичними особами - підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини), самостійно, за взаємним погодженням з наданням до МОЗ та відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я протягом одного робочого дня після здійснення перерозподілу підтвердних документів про перерозподіл або МОЗ згідно з фактичною потребою, зазначеною в заявках та/або інших підтвердних документах.

{Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 123 від 21.02.2018, № 927 від 17.10.2018}

11. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової звітності строк Мінфіну інформацію про виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я за встановленою ним формою і звітність про виконання паспортів програм.

12. Товари і послуги, придбані МОЗ за рахунок бюджетних коштів для здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, передаються в установленому МОЗ порядку з урахуванням обґрунтованої потреби у товарах і послугах структурним підрозділам з питань охорони здоров’я, які у строк, що не перевищує трьох робочих днів, розподіляють їх між закладами охорони здоров’я та у разі необхідності здійснюють їх перерозподіл. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я також розподіляють у строк, що не перевищує трьох робочих днів, імунобіологічні препарати (вакцини) між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладами охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичними особами - підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), за їх обґрунтованим зверненням та у разі необхідності здійснюють їх перерозподіл. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я подають до МОЗ підтвердні документи про розподіл та перерозподіл у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати їх здійснення.

Перерозподіл товарів та послуг згідно з фактичною потребою здійснюється структурними підрозділами з питань охорони здоров’я за результатами моніторингу рівня забезпечення товарами і послугами закладів охорони здоров’я відповідного регіону, а також рівня забезпечення імунобіологічними препаратами (вакцинами) закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, закладів охорони здоров’я приватної форми власності, а також фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, які одержали імунобіологічні препарати (вакцини).

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1214 від 12.12.2018}

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я подають МОЗ підтвердні документи про розподіл та перерозподіл у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати їх здійснення.

{Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1214 від 12.12.2018}

Використання залишків лікарських засобів і медичних виробів, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, може здійснюватися у поточному році для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань та заходів з імунопрофілактики за епідемічними показаннями (у разі виникнення несприятливої епідемічної ситуації при можливому ризику інфікування у випадку контакту особи з джерелом інфекції) в установленому МОЗ порядку.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), забезпечують першочергове використання лікарських засобів і медичних виробів з меншим строком придатності.

У разі прогнозованої неможливості використання лікарських засобів та медичних виробів структурні підрозділи з питань охорони здоров’я, підпорядковані установи, заклади охорони здоров’я, а також заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності, що надають стаціонарну акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу та отримали імунобіологічні препарати (вакцини) для новонароджених дітей для профілактики гепатиту В для дітей та вакцини для профілактики туберкульозу, заклади охорони здоров’я приватної форми власності, фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ, та одержали імунобіологічні препарати (вакцини), зобов’язані ініціювати до МОЗ перерозподіл не менш як за п’ять місяців до завершення строку придатності або у разі, коли строк придатності лікарських засобів та медичних виробів становить не менш як 30 відсотків загального строку придатності.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 927 від 17.10.2018}

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 31.05.2012}

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: