open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
П О С Т А Н О В А
18.07.2008 N 10/375

За позовом Генеральної прокуратури

України
До Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку
Третя особа, яка заявляє Українська асоціація
самостійні вимоги на предмет інвестиційного бізнесу
спору, на стороні відповідача
Про скасування п. 3 розділу IV

Положення про склад та

структуру активів інституту

спільного інвестування,

затвердженого рішенням ДКЦПФР

від 11.01.2002 N 12 ( z0108-02 )

та зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України

06.02.2002 за N 108/6396
Суддя П.О.Ковзель
Секретар А.В.Сулім
Обставини справи:
Позивач звернувся до суду з позовною заявою, в якій просить
визнати протиправним та скасувати пункт 3 розділу IV Положення про
склад та структуру активів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 12 ( z0108-02 ) від 11.01.2002 і зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за N 108/6396;
зобов'язати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку
вчинити певні дії: привести пункт 3 розділу IV Положення про склад
та структуру активів інституту спільного інвестування,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 12 від 11.01.2002 і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за N 108/6396, у
відповідність зі ст. ст. 4, 34 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) шляхом внесення змін до цього пункту та їх
державної реєстрації.
В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги
підтримав.
Представники відповідача та третьої особи надали заперечення
на позов, у яких проти задоволення позовних вимог заперечили,
посилаючись, зокрема, на пропущення позивачем 15-денного строку
звернення до суду, встановленого ст. 21 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ).
На підставі ч. 3 ст. 160 КАС України ( 2747-15 ) в судовому
засіданні 18.07.2008 проголошено вступну та резолютивну частини
постанови. Виготовлення постанови у повному обсязі відкладено на
24.07.2008, про що повідомлено сторонам після проголошення
вступної та резолютивної частини постанови в судовому засіданні з
урахуванням вимог ч. 4 ст. 167 КАС України.
Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і
матеріали, заслухавши пояснення сторін, всебічно і повно
з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов,
об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи
і вирішення спору по суті, суд В С Т А Н О В И В:
19.09.2007 Генеральною прокуратурою України до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку принесено протест на
пункт 3 розділу IV Положення про склад та структуру активів
інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 12 ( z0108-02 ) від
11.01.2002 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.02.2002 за N 108/6396 (далі - Положення), як таке, що
суперечить Закону України "Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ).
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 25.09.2007 протест Генеральної прокуратури України
відхилено.
Представники відповідача та третьої особи наполягали на
відмові у задоволенні позову в зв'язку з пропущенням строку
звернення до адміністративного суду, встановленого ст. 21 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).
Як видно з матеріалів справи, позовну заяву Генеральною
прокуратурою України подано до Окружного адміністративного суду
міста Києва 28.11.2007.
Згідно ч. 1, 2 ст. 99 КАС України ( 2747-15 )
адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення
до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими
законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом
прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який,
якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася
або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи
інтересів.
Відповідно до ст. 21 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) протест на акт, що суперечить закону, приноситься
прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до
вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на
незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор
ставить питання про скасування акта або приведення його у
відповідність з законом, а також припинення незаконної дії
посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора
зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду
відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк
після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же
строк повідомляється прокурору. У разі відхилення протесту або
ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до
суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано
протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про
відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку
для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.
З матеріалів справи видно, що Генеральною прокуратурою
України рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 25.09.2007, яким протест Генеральної прокуратури України
відхилено, отримано останньою 03.10.2007.
Таким чином, позивачем пропущено строк звернення до
адміністративного суду.
Наведені позивачем причини пропущення строку звернення до
адміністративного суду судом поважними не визнаються, так як
позивачем в порушення вимог ст. 71 КАС України ( 2747-15 ) не
наведено жодних доказів в обґрунтування наведених обставин.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КАС України ( 2747-15 ) пропущення
строку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови
у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому
наполягає одна із сторін.
Враховуючи викладене, суд відмовляє позивачу у задоволенні
позову з мотивів пропущення строку звернення до адміністративного
суду.
Керуючись ст. ст. 9, 69 - 71, 94, 97, 99, 100, 158 - 163 КАС
України ( 2747-15 ), Окружний адміністративний суд міста Києва
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні позову відмовити повністю.
Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України ( 2747-15 )
набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про
апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву
не було подано.
Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції
протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за
правилами, встановленими ст. ст. 185 - 187 КАС України
( 2747-15 ), шляхом подання через суд першої інстанції заяви
про апеляційне оскарження з наступним поданням протягом двадцяти
днів апеляційної скарги. Апеляційна скарга може бути подана без
попереднього подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга
подається у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне
оскарження.
Суддя П.О.Ковзель

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: