open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 412
Київ

Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 613 від 11.07.2012
№ 448 від 26.06.2013
№ 1014 від 28.12.2016
№ 297 від 12.04.2017}

Відповідно до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 412
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1014)

МЕТОДИКА
розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на мовлення та провайдера програмної послуги

1. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на ефірне та/або багатоканальне мовлення з використанням та без використання радіочастотного ресурсу (незалежно від технології, зокрема - супутникове мовлення, мовлення з використанням проводових, кабельних та багатоканальних телемереж) проводиться:

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 297 від 12.04.2017}

1) для ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на ефірне та/або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу (окремо для кожного каналу (програми)/частоти) за такою формулою:

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 297 від 12.04.2017}

2) для ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії на мовлення без використання радіочастотного ресурсу за такою формулою:

2. Розрахунок розміру ліцензійного збору за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги з використанням та без використання радіочастотного ресурсу (незалежно від технології надання програмної послуги) проводиться за такою формулою:

де Р - розмір ліцензійного збору, гривень;

S - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, гривень;

{Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ № 297 від 12.04.2017}

k - коефіцієнт потенціалу мережі, значення наведені у таблиці 1;

T - середньодобовий обсяг мовлення, годин;

24 - кількість годин у добі;

N - ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення або надання програмних послуг, значення наведені у таблиці 2.

Таблиця 1

Значення коефіцієнта k

Потужність передавача, Вт

1

до 10

1,01

11-100

1,02

101-200

1,03

201-300

1,04

301-400

1,05

401-500

1,1

501-1000

1,15

1001-1500

1,2

1501-2000

1,25

2001-2500

1,3

2501-3000

1,4

3001-4000

1,5

4001-5000

2

5001-10000

2,5

понад 10000

Таблиця 2

Значення коефіцієнта N

З використанням радіочастотного ресурсу:


для мовлення - населений пункт на території розповсюдження програм з максимальною чисельністю населення;


для провайдера програмної послуги - чисельність населення на території (область, район, місто, район у місті, смт, селище тощо), де передбачається надання програмної послуги

Без використання радіочастотного ресурсу:


для мовлення - чисельність населення на території (область, район, місто, район у місті, смт, селище тощо), де передбачається здійснення мовлення;


для провайдера програмної послуги - чисельність населення на території (область, район, місто, район у місті, смт, селище тощо), де передбачається надання програмної послуги

тис. осіб

5

до 20 (а також для провайдерів програмної послуги, що надають послугу на обмеженій території (санаторій, готель, пансіонат тощо)

15

20-50 (а також для передавачів аналогового ефірного радіомовлення ДХ, СХ, КХ діапазонів та діапазону (65,9-74) МГц)

25

50-100

50

100-300

100

300-500

125

500-700

200

700-1000

225

1000 і більше

400

для м. Києва

1000

населення в межах території України (для технології ОТТ, DTH та супутникового мовлення)

3000

населення в межах території України

Визначення розміру плати за видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги

3. За видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 297 від 12.04.2017}

Визначення розміру плати за переоформлення ліцензії

4. За переоформлення ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги згідно з відповідними рішеннями Національної ради з питань телебачення і радіомовлення справляється плата:

1) за внесення до відповідної ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору на момент прийняття Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішення (зміна засновників або власників, місцезнаходження телерадіоорганізації, організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата тощо), - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 297 від 12.04.2017}

2) за внесення до відповідної ліцензії змін, які впливають на розмір ліцензійного збору в частині зміни потужності передавача, території розповсюдження програм та/або параметрів програмної концепції мовлення, згідно з якими у телерадіоорганізації зменшувався розмір ліцензійного збору та за які передбачено зменшення/збільшення (вдруге не надається) розміру ліцензійного збору відповідно до розділів цієї Методики, проводиться новий розрахунок розміру ліцензійного збору з урахуванням раніше сплаченої суми. Якщо раніше сплачена сума перевищує/дорівнює нарахованому розміру ліцензійного збору або нарахований ліцензійний збір становить менше одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, телерадіоорганізація сплачує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

{Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 297 від 12.04.2017}

5. За додаткові обсяги мовлення нараховується ліцензійний збір відповідно до формули, що передбачає видачу ліцензії на такий вид мовлення.

6. Для багатоканальних ефірних телемереж, у яких програмна послуга складається з власного мовлення та/або ретрансляції інших програм, нараховується ліцензійний збір відповідно до формул, які передбачають видачу ліцензій на мовлення та/або провайдера програмної послуги.

Умови та обсяги зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору

7. Для можливості забезпечення населення у сільській місцевості програмною послугою, здійснення кабельного мовлення та для малопотужних передавачів у діапазоні 11,7-12,5 ГГц з використанням багатоканальних розподільних систем розмір ліцензійного збору зменшується на 70 відсотків.

8. З метою підвищення якості програмного продукту ліцензіатів, стимулювання використання вітчизняних програм, дитячих, освітніх програм за результатами попереднього аналізу програмної концепції мовлення розмір ліцензійного збору:

зменшується на 30 відсотків, якщо телерадіоорганізація у програмному наповненні використовує переважно (понад 80 відсотків загального обсягу мовлення) програми вітчизняного виробництва та/або дитячі, освітні програми вітчизняного виробництва обсягом не менш як 3 години на добу, або не менш як 15 відсотків загального обсягу мовлення, якщо останній становить менш як 24 години на добу, у розрахунок ліцензійного збору враховується тільки одна знижка;

збільшується на 30 відсотків, якщо частка програм іноземного виробництва в загальному обсязі мовлення становить понад 30 відсотків.

Знижка (надбавка) надається за умови наявності підстав для усієї програмної концепції мовлення, а не її частини.

9. Для підтримання політики протекціонізму щодо розповсюдження програм і передач вітчизняного виробництва ліцензійний збір збільшується на 30 відсотків для провайдерів програмної послуги, якщо частка програм іноземного виробництва в загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, становить понад 50 відсотків.

10. Для державних телерадіоорганізацій розмір ліцензійного збору зменшується на 90 відсотків.

11. У разі коли на дату прийняття Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішення про продовження строку дії ліцензії на аналогове ефірне мовлення строк, який обчислюється з моменту прийняття такого рішення до моменту повного переходу від аналогового наземного ефірного телемовлення на цифрове відповідно до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, менший, ніж мінімальний строк дії ліцензії, визначений в абзаці другому частини першої статті 36 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, розмір ліцензійного збору за продовження ліцензії на аналогове ефірне мовлення зменшується на 80 відсотків.

12. Для можливості забезпечення населення програмною послугою у районі проведення антитерористичної операції розмір ліцензійного збору зменшується на 70 відсотків.

13. Для радіомовлення в ефірних цифрових багатоканальних телемережах розмір ліцензійного збору зменшується на 90 відсотків.

{Методика в редакції Постанови КМ № 1014 від 28.12.2016}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: