open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо орендних відносин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.458 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) статтю 115 виключити;
2) перше речення частини другої статті 284 доповнити словами
"крім об'єктів оренди державної та комунальної власності, оцінка
яких здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів
України";
3) у статті 287:
пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
"3) державні (комунальні) підприємства, установи та
організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не
перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу,
організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в
установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть
суперечити умовам договору оренди";
4) у статті 289:
частину другу виключити;
частину четверту після слів "цілісних майнових комплексів"
доповнити словами "нерухомого та іншого окремого індивідуально
визначеного майна".
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }
3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Декрету
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92
( 26-92 ) "Про перелік майнових комплексів державних підприємств,
організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва,
приватизація або передача в оренду яких не допускається"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96; 2004 р.,
N 19, ст. 253).
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом
орендні підприємства повинні бути перетворені в юридичні особи
інших організаційно-правових форм.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року

N 3269-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: