open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України

щодо спільної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.478 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 141 Господарського кодексу України ( 436-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144)
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно об'єктів
державної власності, що не підлягають приватизації. У разі
внесення державними підприємствами, установами та організаціями
майна в спільну діяльність право державної власності на таке майно
не припиняється і право спільної власності учасників не виникає".
2. У Законі України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564):
1) у частині другій статті 5:
доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
"17-1) затверджує типовий договір про спільну діяльність,
стороною якого є державні підприємства, установи, організації, а
також господарські товариства, у статутному капіталі яких частка
держави перевищує 50 відсотків";
пункт 18 доповнити підпунктами "л" і "м" такого змісту:
"л) укладення державними підприємствами, установами,
організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про
спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління
майном;
м) проведення аукціонів із залучення інвесторів державними
підприємствами, установами та організаціями";
2) пункт 20 частини першої статті 6 викласти в такій
редакції:
"20) погоджують підприємствам, установам, організаціям, що
належать до сфери їх управління, а також господарським
товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує
50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами
держави яких вони здійснюють, договори про спільну діяльність";
3) пункт 1 частини першої статті 7 доповнити підпунктом "ї"
такого змісту:
"ї) погоджує підприємствам, установам, організаціям, що
належать до сфери його управління, а також господарським
товариствам, у статутному капіталі яких частка держави перевищує
50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами
держави яких він здійснює, договори про спільну діяльність";
4) статтю 13 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"2. Вартість майна, що вноситься у спільну діяльність,
учасником якої є державне підприємство, установа або організація,
визначається на підставі незалежної оцінки із застосуванням бази
оцінки, що відповідає ринковій вартості, згідно з вимогами
законодавства про оцінку майна.
Під час укладення договорів про спільну діяльність розмір
частки державних підприємств, установ, організацій, а також
господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави
перевищує 50 відсотків, має становити більш як 50 відсотків
спільного майна учасників спільної діяльності".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року

N 3322-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: