open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
17.12.2008 N 10-36-18407
Регіональним відділенням

та представництвам ФДМУ

Щодо виконання робіт з оцінки майна

оцінювачами філій, які є відокремленими

підрозділами суб'єкта оціночної

діяльності - суб'єкта господарювання

У зв'язку із зверненням суб'єктів оціночної діяльності щодо
надання роз'яснень з питань оформлення звіту про оцінку майна і
висновку про вартість майна оцінювачами філій суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання та недопущення порушень
законодавства з питань оцінки Фонд державного майна України (ФДМУ)
повідомляє таке.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) (далі - Закон) (набрав чинності 07.09.2001) практичну
діяльність з оцінки майна можуть здійснювати суб'єкти оціночної
діяльності - зареєстровані в установленому порядку фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності,
які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча
б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної
діяльності відповідно до цього Закону.
Згідно зі ст. 12 вказаного Закону ( 2658-14 ), а також
відповідно до пп. 59, 60 Національного стандарту N 1 "Загальні
засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ),
звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо
проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом
керівника суб'єкта оціночної діяльності. Висновок про вартість
майна підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо
проводив оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом
керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання.
Відповідно до ст. 95 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та
ст. 58 Господарського кодексу України ( 436-15 ) філії та
представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном
юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого
нею положення. Керівники філій та представництв призначаються
юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Згідно з частиною другою ст. 207 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) правочин, який вчиняє юридична особа, підписується
особами, уповноваженими на це її установчими документами,
довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства,
та скріплюється печаткою.
З огляду на вищезазначене суб'єкт оціночної діяльності -
суб'єкт господарювання має здійснювати господарську діяльність
(зокрема пов'язану з оцінкою майна) в межах повноважень,
передбачених його установчими документами. Передача повноважень
щодо підпису звітів про оцінку майна та висновків про вартість
майна, а також укладення договорів на проведення робіт з оцінки
майна філіями від імені юридичної особи мають бути передбачені
цими установчими документами. Крім того, підписи уповноважених на
це осіб повинні скріплюватися печаткою юридичної особи - суб'єкта
оціночної діяльності.
Таким чином, якщо оцінка майна виконується фахівцями
(працівниками, що мають кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів)
філій, які не мають виданого ФДМУ сертифіката суб'єкта оціночної
діяльності, але є відокремленими підрозділами суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання, звіт про оцінку майна, та
висновок про вартість повинні підписувати оцінювачі філії, які
безпосередньо проводили оцінку майна та керівник суб'єкта
оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Звіт та висновок
можуть підписуватися керівником філії, уповноваженим установчими
документами та довіреністю керівника суб'єкта оціночної
діяльності. Підпис скріплюється печаткою суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання.
Якщо повноваження, передбачені вище, не були зазначені в
установчих документах на момент реєстрації суб'єкта оціночної
діяльності - суб'єкта господарювання, то цей суб'єкт має
інформувати ФДМУ стосовно змін, що відбулися в його установчих
документах, та надіслати нотаріально засвідчені копії змінених
документів для відображення інформації щодо вказаних змін у
Державному реєстрі суб'єктів оціночної діяльності. Таким чином
здійснюється контроль за оціночною діяльністю (зокрема в частині
делегування відповідних повноважень суб'єктами оціночної
діяльності - суб'єктами господарювання на проведення робіт з
оцінки майна).
Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання спільно
з його філіями несуть відповідальність за недотримання вимог
чинного законодавства при виконанні робіт з оцінки майна цими
філіями, уповноваженими на зазначені вище роботи суб'єктом
оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, а також за
наслідки, які виникають в результаті порушень законодавства.
Вважати таким, що втратив чинність, інструктивний лист ФДМУ
від 09.10.2003 N 10-36-12633 ( v2633224-03 ).
Заступник Голови Фонду Д.Парфененко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: