open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо діяльності наукових парків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.19 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. В абзаці другому статті 5 Закону України "Про оренду
державного та комунального майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88;
1999 р., N 29, ст. 239; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст. 205;
2004 р., N 50, ст. 539, N 51, ст. 547; 2009 р., N 51, ст. 757)
слова "партнерам наукових парків" замінити словами "науковим
паркам та їхнім партнерам".
2. У Законі України "Про наукові парки" ( 1563-17 )
(Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757):
1) у статті 1:
абзац другий після слів "умов участі" доповнити словами
"суб'єктів господарювання";
абзац сьомий після слів "необхідні для виконання" доповнити
словами "науковим парком та його партнерами", а після слова
"проекту" - словами "наукового парку";
2) у частині другій статті 13 слова "партнерів наукового
парку" замінити словами "наукового парку та його партнерів";
3) у статті 15:
частину другу після слів "державній реєстрації" доповнити
словами "в порядку, визначеному";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Проекти наукового парку, що виконуються за рахунок коштів
наукового парку та його партнерів і не передбачають державної
підтримки, не потребують державної реєстрації".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
4) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:
"3. Виконавчий орган управління наукового парку подає
узагальнений звіт про результати роботи наукового парку
відповідному вищому навчальному закладу або науковій установі та
спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у
сфері науково-технічної та інноваційної діяльності щорічно, до
1 лютого кожного наступного року, або на їх вимогу";
5) частину другу статті 17 виключити;
6) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:
"1. У разі реалізації проекту наукового парку,
зареєстрованого згідно з частиною другою статті 15 цього Закону,
наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також
комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку,
що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для
його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку,
встановленому законом";
7) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"1. За проектами наукового парку, зареєстрованими згідно із
статтею 15 цього Закону, реалізація яких передбачає використання
приміщень та обладнання вищого навчального закладу та/або наукової
установи, за поданням виконавчого органу управління наукового
парку між вищим навчальним закладом та/або науковою установою і
науковим парком та/або партнером наукового парку укладається
договір оренди на строк, передбачений умовами реалізації проекту
наукового парку.
Засновники та партнери наукових парків, у господарському
віданні чи управлінні яких знаходиться державне майно, можуть
надавати його в оренду для виконання проектів наукових парків.
Кошти, що отримані від оренди такого державного майна,
спрямовуються орендодавцю на реалізацію проектів наукового парку.
У разі виникнення необхідності у використанні приміщень
вищого навчального закладу та/або наукової установи для розміщення
наукового парку між науковим парком і вищим навчальним закладом
та/або науковою установою укладається договір оренди".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом встановити пільгові ставки плати за
оренду для наукових парків, їх засновників та партнерів, у
господарському віданні чи управлінні яких знаходиться державне
майно, що надається в оренду з метою державної підтримки
реалізації проектів наукового парку.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року

N 3524-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: