open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 759/19497

Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{Назва в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3284/5 від 08.11.2011
№ 3568/5 від 22.12.2011
№ 446/5 від 23.03.2012
№ 916/5 від 20.06.2012
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 1843/5 від 14.12.2012
№ 1920/5 від 24.12.2012
№ 1972/5 від 27.12.2012
№ 672/5 від 10.04.2013
№ 886/5 від 15.05.2013
№ 1330/5 від 03.07.2013
№ 1457/5 від 19.07.2013
№ 1537/5 від 26.07.2013
№ 1841/5 від 02.09.2013
№ 694/5 від 25.04.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014
№ 115/5 від 30.01.2015
№ 115/5 від 30.01.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 606/5 від 27.04.2015
№ 702/5 від 15.05.2015
№ 784/5 від 26.05.2015
№ 2010/5 від 16.10.2015
№ 2268/5 від 11.11.2015
№ 2791/5 від 29.12.2015
№ 571/5 від 01.03.2016
№ 1657/5 від 10.06.2016
№ 3303/5 від 22.11.2016
№ 278/5 від 06.02.2017
№ 777/5 від 03.03.2017
№ 339/5 від 13.02.2018
№ 2477/5 від 26.07.2018
№ 1385/5 від 06.05.2019
№ 2402/5 від 05.08.2019}

Відповідно до статті 13 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

1. Затвердити Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 2 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5 "Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.):

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами);

3.2 довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

4. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі вжити організаційних заходів щодо приведення посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до цього наказу та забезпечити неухильне його виконання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.06.2011  № 1707/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2011 р.
за № 759/19497

ПОЛОЖЕННЯ
про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

{У назві і тексті Положення слова «Головне управління юстиції», «головне управління» в усіх відмінках і числах замінено словами «Головне територіальне управління юстиції» у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

1. Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне територіальне управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

{Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

2. Головне  територіальне управління юстиції в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

3. Основними завданнями Головного територіального управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1843/5 від 14.12.2012; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015, № 3303/5 від 22.11.2016, № 278/5 від 06.02.2017, № 339/5 від 13.02.2018, № 2477/5 від 26.07.2018}

внесення на розгляд Мін'юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 916/5 від 20.06.2012, № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

забезпечення роботи нотаріату;

експертне забезпечення правосуддя;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин));

бзац шостий пункту 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

4. Головне територіальне управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Мін'юсту;

{Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.2 підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

4.3 здійснює узагальнення роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надає їм практичну та методичну допомогу з цих питань;

4.4 координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

4.5 бере участь у формуванні Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

4.6 забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації, забезпечує доступ до публічної інформації;

{Підпункт 4.6 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 4.7 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.7 проводить за рішенням Мін’юсту конкурси для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012}

4.8 забезпечує підвідомчі органи та установи юстиції "Офіційним вісником України" та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін'юстом, кодексами України; доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян;

4.9 здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогу;

{Підпункт 4.9 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 777/5 від 03.03.2017}

4.10 бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012; № 3303/5 від 22.11.2016}

4.11 бере участь в інформуванні громадян про їх права і свободи, правову політику держави, реалізацію проектів, пов'язаних із правовою освітою населення;

{Підпункт 4.11 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 777/5 від 03.03.2017}

4.12 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

{Підпункт 4.12 пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.13 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 777/5 від 03.03.2017}

4.13 бере участь у розробленні та розповсюдженні методичних матеріалів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

4.14 сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

4.15 надає методичну допомогу територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства;

4.16 здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

4.17 організовує підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади;

4.18 перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

4.19 здійснює експертизу нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 702/5 від 15.05.2015}

4.20 здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також обов’язкових постанов по порту, що приймаються адміністрацією морських портів України згідно зі статтею 17 Закону України "Про морські порти України", веде реєстр цих актів;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.21 скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

4.22 перевіряє в органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх структурних підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, адміністрації морських портів України стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1537/5 від 26.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.23 бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

4.24 сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.25 готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.26 забезпечує за дорученням Міністерства юстиції України супроводження провадження у справі про банкрутство державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.27 організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при порушенні проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.28 здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2010/5 від 16.10.2015}

4.29 здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012, № 2010/5 від 16.10.2015}

4.30 бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.31 бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

4.32 організовує через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт 4.33 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2477/5 від 26.07.2018}

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 278/5 від 06.02.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5  від 13.02.2018}

4.33 забезпечує стажування в органі державної виконавчої служби осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та видає свідоцтво про проходження стажування;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом 4.33 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2402/5 від 05.08.2019}

4.34 установлює та затверджує розміри плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.35 контролює через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та районними, районними у місті, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.36 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.36 здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна у порядку, визначеному законодавством;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

4.37 організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі - уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

{Підпункт  пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012, № 606/5 від 27.04.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

4.38 забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

4.39 здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 606/5 від 27.04.2015}

4.40 визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

4.41 організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом  згідно з Наказом Міністерства юстиції № 606/5 від 27.04.2015}

4.42 уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012}

4.43 зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

4.44 встановлює розміри плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;

4.45 контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів;

4.46 контролює своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 606/5 від 27.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2}

4.47 контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

4.48 здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї компетенції;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012, № 886/5 від 15.05.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 606/5 від 27.04.2015, № 2791/5 від 29.12.2015}

4.49 уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1920/5 від 24.12.2012}

4.50 забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015, № 2791/5 від 29.12.2015}

4.51 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

4.52 здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.53 здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.54 вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.55 інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; подає (за наявності) Мін’юсту інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.56 організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; організовує та контролює виконання іноземних запитів і доручень, що надходять на підставі міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3568/5 від 22.12.2011; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.57 здійснює представництво інтересів осіб у судах України у рамках виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, інших міжнародних договорів України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах у порядку, визначеному законодавством України;

{Підпункт пункту 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016, № 2599/5 від 19.08.2019}

4.58 організовує діяльність регіональних відділень Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головних територіальних управліннях юстиції, які діють у порядку, передбаченому Мін'юстом;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.59 за дорученням Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

4.60 за дорученням Мін'юсту представляє інтереси Кабінету Міністрів України, Мін'юсту під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 916/5 від 20.06.2012, № 115/5 від 30.01.2015}

4.61 здійснює контроль (нагляд) за дотриманням законодавства у визначених сферах діяльності, вживає заходів для запобігання порушенням у цих сферах та приймає відповідні обов’язкові до виконання рішення;

здійснює відповідно до законодавства контроль за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації;

{Підпункт пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.62 через відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції (далі - Відділ Управління державної реєстрації):

організовує проведення районним, районним у місті, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції (далі - Відділ) державної реєстрації актів цивільного стану та виконання ним інших повноважень, визначених законодавством;

здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

забезпечує належне зберігання та оформлення Відділом книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік, а також зберігає другі примірники актових записів цивільного стану, веде в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг; передає книги державної реєстрації актів цивільного стану і метричні книги на архівне зберігання відповідно до законодавства;

забезпечує Відділ бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх належний облік та зберігання;

організовує ведення звітності та складання відповідних її форм Відділом та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану, а також безпосередньо веде звітність у  встановленому законодавством порядку та складає звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надає інформацію про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у випадках, визначених законодавством;

забезпечує ведення та формування Відділом Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також безпосередньо вносить до нього відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також у встановленому законодавством порядку вносить відповідні зміни до актових записів цивільного стану, повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

здійснює звірку відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Головного територіального управління юстиції, та засвідчує їх для консульської легалізації;

забезпечує надання Відділом платних послуг та безпосередньо надає їх відповідно до законодавства;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.63 через Відділ:

проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесені зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

розглядає заяви та готує матеріали про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України, а також про внесення змін до актових записів цивільного стану і поновлення втрачених записів;

готує та подає до Відділу Управління державної реєстрації матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

складає висновок про анулювання актового запису про шлюб у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, та анулює актові записи цивільного стану відповідно до законодавства;

забезпечує належне зберігання та оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та здійснює їх підготовку для передачі на архівне зберігання відповідно до законодавства;

забезпечує з дотриманням вимог законодавства виконавчі органи сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх належний облік та зберігання;

видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством України;

веде звітність та подає до Відділу Управління державної реєстрації відповідні її форми у встановленому законодавством порядку, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, та надає їм методичну допомогу;

організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платні послуги;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.64 через Відділ Управління державної реєстрації та Відділ приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.65 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.66 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.67 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.68 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 4.71 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

{Підпункт 4.69 пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

4.65 здійснює відповідно до закону державну реєстрацію громадських об’єднань, їхніх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання, обласних, регіональних, республіканських, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об'єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських та місцевих організацій роботодавців та їх об'єднань, постійно діючих третейських судів; державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015, № 1657/5 від 10.06.2016}

4.66 надає виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

4.67 організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.68 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;

{Пункт 4 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 3303/5 від 22.11.2016}

4.69 забезпечує доступ державних реєстраторів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, та приймає рішення про блокування такого доступу у випадках, передбачених законом;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.70 розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав та приймає обов’язкові до виконання рішення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.71 складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.72 забезпечує спеціальну перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.73 веде облік надходження обов’язкових безоплатних примірників видань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.74 у випадках, передбачених законом, звертається до суду із заявою про припинення діяльності постійно діючого третейського суду;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

{Підпункт пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

4.75 готує звіти щодо витрачання бланків у визначених сферах діяльності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

4.76 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

{Підпункт пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 694/5 від 25.04.2014}

5. Головне територіальне управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

5.1 організовує роботу з персоналом Головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та установ нотаріату, забезпечує підвищення кваліфікації (професійне навчання) державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції та установ нотаріату, які не є державними службовцями;

{Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.3 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.4 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 5.5 пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.2 складає проект зведеного штатного розпису, штатного розпису та кошторису Головного територіального управління юстиції, а також зведеного штатного розпису нотаріальних контор і подає на затвердження державному секретарю Міністерства юстиції України;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.3 контролює надходження коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік;

5.4 здійснює бухгалтерський облік витрат на утримання Головного територіального управління юстиції; забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

5.5 здійснює централізований бухгалтерський облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби, Відділів, нотаріальних контор;

{Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 672/5 від 10.04.2013, № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

5.6 організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, в тому числі, пов'язаних з роботою підвідомчих органів та установ юстиції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

{Підпункт 5.6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

5.7 забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в Головному територіальному управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

5.8 забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

5.9 здійснює контроль у Головному територіальному управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

5.10 забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

6. Головне територіальне управління юстиції має право:

6.1 залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6.3 скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, у тому числі постійно діючі, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

{Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2791/5 від 29.12.2015}

6.4 брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

6.5 здійснювати перевірки в підвідомчих органах та установах юстиції;

{Підпункт 6.5 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

6.6 залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

6.7 залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6.8 вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

6.9 у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.

{Підпункт 6.10 пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1972/5 від 27.12.2012}

{Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

7. Головне територіальне управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Головне територіальне управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання підвідомчими органами та установами юстиції та посадовими особами.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

У випадках, передбачених законодавством, акти Головного територіального управління юстиції є обов'язковими для виконання територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Головне територіальне управління юстиції, у разі потреби, видає разом з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями спільні акти.

9. Начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник Головного територіального управління юстиції має чотирьох заступників, у тому числі: першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Заступники начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби та його заступники, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

{Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 339/5 від 13.02.2018}

Начальник Головного територіального управління юстиції має право вносити державному секретарю Міністерства юстиції України подання про призначення заступника начальника відповідного Головного територіального управління юстиції у порядку, визначеному статтею 41 Закону України “Про державну службу”.

Начальник Головного територіального управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного Головного територіального управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих органів та установ юстиції.

{Пункт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2477/5 від 26.07.2018}

10. Начальник Головного територіального управління юстиції:

10.1 очолює Головне територіальне управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції, представляє Головне територіальне управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Головного територіального управління юстиції перед Міністром юстиції України;

10.2 організовує роботу Головного територіального управління юстиції, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.3 вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 115/5 від 30.01.2015}

10.4 забезпечує виконання Головним територіальним управлінням юстиції Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та доручень Міністра юстиції України, розпоряджень голови відповідної місцевої державної адміністрації;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013, № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014}

10.5 звітує перед Міністром юстиції України щодо виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань та планів роботи;

{Підпункт 11.6 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1330/5 від 03.07.2013}

10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру головного територіального управління юстиції відповідно до Типової структури головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженої цим наказом (далі – Типова структура), у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України.

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.7 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Головного територіального управління юстиції;

{Підпункт 10.7 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.8 затверджує штатні розписи нотаріальних контор;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 446/5 від 23.03.2012, № 1734/5 від 26.11.2012, № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.9 організовує планування роботи з персоналом Головного територіального управління юстиції, забезпечує планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

{Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.10 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.10 призначає в установленому порядку громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” Головного територіального управління юстиції, крім тих, суб’єктом призначення яких відповідно до законодавства є державний секретар Міністерства юстиції України, та звільняє з таких посад; присвоює їм ранги державних службовців;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1457/5 від 19.07.2013, № 694/5 від 25.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

{Підпункт 11.11 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Підпункт 11.12 пункту 11 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

10.11 приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Головного територіального управління юстиції;

{Підпункт пункту в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.12 виконує функції роботодавця стосовно працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 784/5 від 26.05.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

10.13 виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;

{Підпункт 10.13 пункту 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.14 вносить державному секретарю Міністерства юстиції України в установленому порядку пропозиції про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, заступників начальників Управлінь державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.14 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.15 здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Головному територіальному управлінні юстиції та установах нотаріату;

{Пункт 10 доповнено новим підпунктом 10.15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

10.16 розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

10.17 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

{Пункт 15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015}

11. У Головному територіальному управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника Головного територіального управління юстиції (голова колегії), заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів за посадою. До складу колегії можуть входити інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником Головного територіального управління юстиції.

{Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 115/5 від 30.01.2015, № 3303/5 від 22.11.2016}

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника Головного територіального управління юстиції.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності Головного територіального управління юстиції, підвідомчих органів та установ юстиції при Головному територіальному управлінні юстиції може бути утворена наукова рада, склад якої та положення про яку затверджує начальник Головного територіального управління юстиції.

13. Головні територіальні управління юстиції утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Структуру Головних територіальних управлінь юстиції затверджує Міністр юстиції України.

Штатний розпис та кошторис Головних територіальних управлінь юстиції затверджує державний секретар Міністерства юстиції України.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3303/5 від 22.11.2016}

14. Головне територіальне управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування авансового внеску стягувача, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1385/5 від 06.05.2019}

Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління конституційного
та адміністративного
законодавства

І.І. Чипенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: