open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

з питань державних закупівель
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 18, ст.156 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту:
"Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення,
передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено
протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років
з дня його вчинення";
2) у статті 164-14:
в абзаці другому частини першої слова "від трьохсот до
семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити
словами "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
в абзаці другому частини другої слова "від семисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами
"від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його
опублікування.
2. До прийняття окремих законів України закупівля товарів,
робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону
України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ),
здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення
державних закупівель" ( 2289-17 ).
3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у
частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти
законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2
Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 );
затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає
із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року

N 3681-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Пов'язані судові рішення
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: