open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 4, ст.33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст.15;
із змінами, внесеними Законом України від 22 жовтня 2009 року
N 1680-VI) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "251.059.847,9" та "184.198.822,7"
замінити відповідно цифрами "251.077.148,9" та "184.216.123,7";
у частині другій цифри "279.923.090" та "194.259.586,8"
замінити відповідно цифрами "279.940.391" та "194.276.887,8".
2. Пункт 7 частини першої статті 76 доповнити абзацом такого
змісту:
"будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро в
місті Запоріжжі - 500.000 тис. гривень".
3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 жовтня 2009 року

N 1688-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни

до додатка N 1 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис. грн.)-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд | | | кацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Разом доходів: |251 077 148,9|184 216 123,7| 66 861 025,2| |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |242 335 933,4|175 474 908,2| 66 861 025,2| |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |180 972 544,3|160 370 660,3| 20 601 884,0| |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на |124 045 578,3|108 860 227,9| 15 185 350,4| | |товари та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14020000|Акцизний збір із вироблених| 19 453 651,4| 13 129 281,0| 6 324 370,4| | |в Україні товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"

(тис. грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | | прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | ВСЬОГО |194 276 887,8|185 602 155,3| 32 684 629,6| 2 298 181,5| 7 374 732,5|85 663 503,2|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 38 200 032,0| 279 940 391,0| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0110000| |Апарат Верховної Ради | 694 396,2| 694 276,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 758 149,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111000| |Апарат Верховної Ради | 694 396,2| 694 276,8| 396 344,7| 9 345,3| 119,4| 63 753,0| 58 750,7| 19 334,8| 8 609,0| 5 002,3| 758 149,2| | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |0111010| 0111 |Здійснення | 430 615,2| 430 603,2| 235 567,1| | 12,0| | | | | | 430 615,2| | | |законотворчої | | | | | | | | | | | | | | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | | | | |Ради України | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: