open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.65 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р.,
NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454,
N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; 2010 р., N 4, ст. 15,
ст. 33, N 6, ст. 47, N 8, ст. 60, ст. 61, ст. 63, ст. 64) такі
зміни:
1. У статті 1:
у частині другій цифри "273.895.967,1" та "79.483.618,6"
замінити відповідно цифрами "274.156.440,7" та "79.744.092,2";
у частині четвертій цифри "31.302.552,5" та "21.934.369,6"
замінити відповідно цифрами "31.563.026,1" та "22.194.843,2".
2. Статтю 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) невикористаний залишок коштів у сумі 260.473,6 тис.
гривень, джерелом формування яких були надходження збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію".
3. Пункт 6 статті 34 викласти в такій редакції:
"6) реструктуризацію вугільної та торфодобувної
промисловості, в тому числі погашення заборгованості за спожиту у
минулих роках електричну енергію державними вугледобувними
підприємствами, на яких здійснюються заходи з підготовки до
ліквідації, у сумі 420.473,6 тис. гривень (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 6, пунктом 7 статті 20 та пунктом 8
статті 33 цього Закону)".
4. Внести зміни до додатків N 2 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 грудня 2009 року

N 1766-VI

Додаток N 1

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"

(тис.грн.)----------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | | фонд | фонд | |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | Загальне фінансування | 31 563 026,1| 9 368 182,9|22 194 843,2| |----------------------------------+-------------+-------------+------------| | 600000 |Фінансування за |-38 492 126,3|-43 954 730,1| 5 462 603,8| | |активними операціями | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602000 |Зміни обсягів | 6 436 493,1| 45 269,9| 6 391 223,2| | |готівкових коштів | | | | |----------+-----------------------+-------------+-------------+------------| | 602100 |На початок періоду | 6 436 493,1| 45 269,9| 6 391 223,2| -----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України

"Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"
Зміни до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2009 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | | про- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| | |грамної| ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | | ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | |бюдже-| | | | | | | | | | | | | | | ту | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| | Видатки - всього: |194 412 348,5|185 870 496,9| 32 678 992,0| 2 323 969,0| 7 541 851,6|79 744 092,2|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 32 280 621,0| 274 156 440,7| |---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1300000| |Міністерство вугільної | 5 116 994,8| 4 288 497,6| 11 089,9| 474,0| 828 497,2| 904 225,5| 700,0| | 300,0| 903 525,5| 6 021 220,3| | | |промисловості України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301000| |Апарат Міністерства | 5 116 994,8| 4 288 497,6| 11 089,9| 474,0| 828 497,2| 904 225,5| 700,0| | 300,0| 903 525,5| 6 021 220,3| | | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------| |1301070| 0431 |Реструктуризація | | | | | | 903 525,5| | | | 903 525,5| 903 525,5| | | |вугільної та | | | | | | | | | | | | | | |торфодобувної | | | | | | | | | | | | | | |промисловості, в тому | | | | | | | | | | | | | | |числі погашення | | | | | | | | | | | | | | |заборгованості за | | | | | | | | | | | | | | |спожиту у минулих роках | | | | | | | | | | | | | | |електричну енергію | | | | | | | | | | | | | | |державними | | | | | | | | | | | | | | |вугледобувними | | | | | | | | | | | | | | |підприємствами, на | | | | | | | | | | | | | | |яких здійснюються | | | | | | | | | | | | | | |заходи з підготовки | | | | | | | | | | | | | | |до ліквідації, у сумі | | | | | | | | | | | | | | |420473,6 тис. гривень | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: