open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 вересня 1993 р. N 733

Київ

Про створення Національної ради з питань

безпечної життєдіяльності населення

{ Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 820 ( 820-96-п ) від 20.07.96

N 1186 ( 1186-97-п ) від 28.10.97

N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98

N 782 ( 782-99-п ) від 10.05.99

N 593 ( 593-2000-п ) від 30.03.2000

N 531 ( 531-2002-п ) від 12.04.2002

N 578 ( 578-2003-п ) від 23.04.2003

N 1691 ( 1691-2003-п ) від 29.10.2003

N 815 ( 815-2004-п ) від 29.06.2004

Розпорядженням КМ

N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005

Постановою КМ

N 1141 ( 1141-2007-п ) від 19.09.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити Національну раду з питань безпечної
життєдіяльності населення у складі згідно з додатком.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 820
( 820-96-п ) від 20.07.96 )

3. Затвердити Положення про Національну раду з питань
безпечної життєдіяльності населення, що додається.

4. Для забезпечення роботи Національноі ради з питань
безпечної життєдіяльності населення створити в апараті Кабінету
Міністрів України секретаріат у кількості 7 чоловік, керівництво
яким покласти на відповідального секретаря Національної ради.

5. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям зміцнити
структурні підрозділи з питань охорони праці, ввівши до їх складу
посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму.

Міністерству фінансів при формуванні державного бюджету на
1994 рік передбачити додаткову чисельність та асигнування на
утримання зазначених структурних підрозділів.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-98-п ) від 18.05.98 )

7. Національній раді з питань безпечної життєдіяльності
населення внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
віднесення питань, пов'язаних з охороною життя людей на
виробництві та профілактикою побутового травматизму, до
компетенції відповідних центральних органів державної виконавчої
влади, а також перелік рішень Уряду, які втрачають чинність у
зв'язку з прийняттям цієї постанови.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.26

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 вересня 1993 р. N 733

СКЛАД

Національної ради з питань безпечної

життєдіяльності населення

Бюро Національної ради

Перший віце-прем'єр-міністр України - голова Національної
ради

Голова Держнаглядохоронпраці - заступник голови Національної
ради

Начальник Управління експертизи та аналізу розвитку
техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування
Секретаріату Кабінету Міністрів України - заступник голови
Національної ради

Перший заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного
середовища

Перший заступник Міністра охорони здоров'я, Головний
державний санітарний лікар України

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра економіки

Заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Голови Держатомрегулювання

Перший заступник голови Федерації роботодавців (за згодою)

Заступник голови Федерації професійних спілок (за згодою)

Відповідальний секретар Національної ради

Члени Національної ради

Перший заступник Міністра палива та енергетики

Перший заступник Міністра промислової політики

Заступник Міністра аграрної політики

Заступник Міністра вугільної промисловості

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра транспорту та зв'язку

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра з питань житлово-комунального господарства

Перший заступник Голови Держспоживстандарту

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Голови Держкомстату

Голова Пенсійного фонду

Перший віце-президент Національної академії наук

Віце-президент Академії медичних наук

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації

Директор Національного науково-дослідного інституту охорони
праці

Президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (за
згодою)

Голова правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою)

{ Склад Національної ради в редакції Постанов КМ N 820
( 820-96-п ) від 20.07.96, N 1186 ( 1186-97-п ) від 28.10.97,
N 782 ( 782-99-п ) від 10.05.99, N 593 ( 593-2000-п ) від
30.03.2000, N 531 ( 531-2002-п ) від 12.04.2002, N 578
( 578-2003-п ) від 23.04.2003, N 1691 ( 1691-2003-п ) від
29.10.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 815
( 815-2004-п ) від 29.06.2004, Розпорядженням КМ N 473-р
( 473-2005-р ) від 22.11.2005, Постановою КМ N 1141
( 1141-2007-п ) від 19.09.2007 }

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 вересня 1993 р. N 733

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду з питань безпечної

життєдіяльності населення

1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності
населення (надалі - Національна рада) створена відповідно до
Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) для розроблення і
реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на
виробництві та профілактики побутового травматизму, створення
системи державного управління цією галуззю.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.

3. Національна рада:

а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної
системи державного управління охороною життя людей на виробництві
та профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї
системи;

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих
актів і рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і
законопроектів, пов'язаних з реалізацією державної політики з
питань безпечної життєдіяльності населення, подає Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з
цих питань;

в) координує діяльність центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади у галузі охорони життя людей на
виробництві та профілактики побутового травматизму;

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади і заслуховує на своїх
засіданнях або засіданнях бюро Національної ради звіти керівників
з питань, що входять до її компетенції;

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє
вивченню, узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя
людей на виробництві та профілактики побутового травматизму,
вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод
у цій галузі.

4. Засідання Національної ради проводяться відповідно до
затвердженого нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних
питань у період між засіданнями здійснює бюро, що утворюється з
членів Національної ради.

Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро,
затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад
Національної ради і бюро - її голова.

Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх
компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та
громадян.

5. Національну раду відповідно до Закону "Про охорону праці"
очолює Віце-прем'єр-міністр України.

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної
ради здійснюється Кабінетом Міністрів України


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу