open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.10.2010 N 10/2

Про результати ревізій та перевірок

фінансово-господарської діяльності підприємств,

установ і організацій Міністерства культури

і туризму України, проведених

протягом I півріччя 2010 року

На виконання п. 6 та п. 8 Порядку проведення внутрішньої
контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06.01.2010 N 2 ( 2-2010-п ), та з метою поліпшення
фінансової дисципліни, забезпечення законного та ефективного
використання державних ресурсів, своєчасного усунення виявлених
перевірками фінансових порушень та унеможливлення їх допущення в
подальшому колегія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Довідку завідувача контрольно-ревізійного сектору
О.І.Пасічник "Про результати ревізій та перевірок
фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і
організацій Міністерства культури і туризму України, проведених
протягом I півріччя 2010 року" взяти до відома.
2. Затвердити План заходів щодо посилення внутрішнього
фінансового контролю.
3. Керівникам державних служб, структурних підрозділів та
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління Міністерства: - неухильно виконувати вимоги наказу від 14.11.2006
N 891/0/16-06 "Про здійснення заходів щодо посилення внутрішнього
фінансового контролю"; - за результатами ревізій (перевірок) та аудитів бюджетних
програм та окремих питань фінансово-господарської діяльності,
проведених органами державної контрольно-ревізійної служби та
контрольно-ревізійним сектором Міністерства, здійснювати заходи
для повного і своєчасного усунення виявлених недоліків і порушень
фінансово-бюджетної дисципліни.
4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступників
Міністра відповідно до розподілу обов'язків.
Голова колегії, Міністр М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова колегії

Міністерства культури

і туризму України

29.10.2010 N 10/2
Голова колегії, Міністр

культури і туризму України

М.А.Кулиняк

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо посилення внутрішнього фінансового контролю

------------------------------------------------------------------ N | Заходи | Відповідальний |Термін виконання| з/п | | структурний | | | | підрозділ | | ----+------------------------+-----------------+----------------| 1. |Забезпечити: |Державні служби, |постійно | |- виконання вимог |підприємства, | | |законодавчих і |установи та | | |нормативних актів у |організації, що | | |сфері бухгалтерського |належать до сфери| | |обліку, фінансової та |управління | | |бюджетної звітності, |Міністерства | | |- контроль за станом | | | |надходження та | | | |витрачання власних | | | |коштів, | | | |- повноту проведення і | | | |належне документальне | | | |оформлення річних | | | |інвентаризацій, | | | |- дотримання порядку | | | |ведення касових | | | |операцій, | | | |- виконання показників, | | | |затверджених | | | |фінансовими планами, | | | |- унеможливлення | | | |перевитрат в порівнянні | | | |з плановими показниками | | | |фінансових планів, | | | |- виявлення | | | |внутрішньогосподарських | | | |резервів збільшення | | | |чистого прибутку за | | | |рахунок зменшення при | | | |плануванні обсягів | | | |непродуктивних витрат | | | |(стосовно державних | | | |підприємств), | | | |- перегляд | | | |організаційних структур | | | |з метою оптимізації | | | |витрат на утримання | | | |підприємств та заробітну| | | |плату, | | | |- дотримання тендерних | | | |процедур при закупівлі | | | |товарів, робіт і послуг | | | |за державні кошти | | | |відповідно до вимог | | | |Закону України "Про | | | |здійснення державних | | | |закупівель" ( 2289-17 ),| | | |- обов'язкове | | | |оприбуткування товарно- | | | |матеріальних цінностей | | | |відповідно до вимог | | | |Положення (стандарту) | | | |бухгалтерського обліку, | | | |- дотримання фінансового| | | |та бюджетного | | | |законодавства та | | | |забезпечення виконання в| | | |установлені строки | | | |законних вимог органів | | | |державної контрольно- | | | |ревізійної служби. | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: