open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
23.03.2010 N 269
Про Подяку Центральної виборчої комісії

З метою відзначення особистого внеску в забезпечення
реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян
України, права на участь у референдумі, сприяння виборчим комісіям
та комісіям з референдуму у здійсненні їх повноважень, керуючись
статтями 11-13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Встановити заохочувальну відзнаку Центральної виборчої
комісії - "Подяка Центральної виборчої комісії".
2. Затвердити Положення про Подяку Центральної виборчої
комісії (додаток 1).
3. Затвердити опис та зразок Подяки Центральної виборчої
комісії (додатки 2).
4. Встановити форму подання про відзначення Подякою
Центральної виборчої комісії (додаток 3).
5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 15 березня 2005 року N 58 ( v0058359-05,
va058359-05, vb058359-05 ) "Про запровадження заохочувальної
відзнаки Центральної виборчої комісії "Подяка Центральної виборчої
комісії".
6. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Голова Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛ

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 23 березня 2010 року N 269
ПОЛОЖЕННЯ

про Подяку Центральної виборчої комісії

1. Подякою Центральної виборчої комісії (далі - Подяка)
відзначаються працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії
(далі - Комісія), патронатної служби Комісії, Служби розпорядника
Державного реєстру виборців, автогосподарства Комісії,члени
виборчих комісій та комісій з референдуму, особи, залучені до
роботи в цих комісіях, за сумлінне виконання своїх обов'язків,
організацію на високому рівні підготовки та проведення виборів і
референдумів, забезпечення дотримання принципів виборчого та
референдумного процесів, реалізації і захисту конституційних
виборчих прав громадян України, права на участь у референдумі.
Подякою можуть також бути відзначені посадові та службові
особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, суб'єкти відповідного
виборчого процесу (процесу референдуму) за сприяння у здійсненні
виборчими комісіями (комісіями з референдуму) своїх повноважень,
особистий внесок у забезпечення реалізації та захисту
конституційних виборчих прав громадян України та права на участь у
референдумі.
2. Подання про кандидатури для відзначення Подякою вносяться:
- Головою Комісії, заступниками Голови Комісії, секретарем
Комісії та іншими членами Комісії;
- керівником Секретаріату Комісії;
- керівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців;
- виборчою комісією, комісією з референдуму;
- органом державної влади, органом місцевого самоврядування,
підприємством, установою, організацією.
3. Подання про відзначення Подякою від імені органу державної
влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації підписує керівник цього органу, підприємства,
установи, організації.
За рішенням виборчої комісії, комісії з референдуму подання
про відзначення Подякою підписує голова, заступник голови або
секретар відповідної комісії.
Подання про відзначення Подякою працівника патронатної служби
Комісії підписує відповідно Голова Комісії, заступник Голови,
секретар Комісії або член Комісії.
Пропозиції керівнику Секретаріату Комісії, керівнику Служби
розпорядника Державного реєстру виборців щодо відзначення Подякою
відповідно працівників структурних підрозділів Секретаріату
Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців вносять
керівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату
Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців.
4. У поданні зазначаються заслуги та особистий внесок особи,
представленої до відзначення Подякою.
5. Для попереднього розгляду подань про відзначення Подякою
за розпорядженням Голови Комісії утворюється відповідна комісія.
6. Про відзначення Подякою Комісія приймає рішення.
7. Вручення Подяки здійснюється Головою Комісії або за його
дорученням заступниками Голови Комісії, секретарем Комісії, іншими
членами Комісії за підсумками виборів (референдумів), а також з
нагоди державних, професійних свят, інших урочистих подій.
За дорученням Комісії Подяка може бути вручена посадовими або
службовими особами органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій.
8. До трудової книжки особи, відзначеної Подякою, вноситься
відповідний запис із зазначенням дати та номера рішення Комісії.
Повідомлення про відзначення (супровідний лист) надсилається до
органу або установи, у якій працює ця особа.
Копія рішення Комісії про відзначення Подякою додається до
особової справи працівника Секретаріату Комісії, патронатної
служби Комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців,
автогосподарства Комісії.
9. Облік та реєстрація відзначених Подякою осіб здійснюються
відділом кадрової і режимної роботи та з питань державної служби
Секретаріату Комісії.

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 23 березня 2010 року N 269
ОПИС

Подяки Центральної виборчої комісії

Бланк Подяки Центральної виборчої комісії (далі - Подяка)
виготовляється з високоякісного крейдованого паперу формату А4.
На лицьовому боці бланка Подяки нанесено рамку із зображенням
декоративного орнаменту в світло-коричневому та золотистому
кольорах.
У верхній частині рамки, посередині бланка, на фоні
Державного Прапора України зображено емблему Центральної виборчої
комісії.
Під зображенням емблеми міститься напис чорною фарбою
"Центральна виборча комісія".
Нижче тисненням під золото нанесено напис "ПОДЯКА", під яким
зображено малий Державний Герб України.
У центральній частині бланка Подяки - місце для розміщення
тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка
нагороджується, заслуг щодо організації виборів, референдумів,
особистого внеску в забезпечення реалізації конституційних
виборчих прав громадян України та права на участь у референдумах,
розвиток демократичних засад виборчого процесу, процесу
референдуму, сприяння виборчим комісіям, комісіям з референдуму у
здійсненні їх повноважень.
У нижній частині бланка Подяки - місце для підпису Голови
Центральної виборчої комісії, що засвідчується великою гербовою
печаткою (із розшифруванням підпису та зазначенням дати і номера
рішення Комісії про відзначення Подякою).

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 23 березня 2010 року N 269
ПОДАННЯ

про відзначення Подякою

Центральної виборчої комісії

1. Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________ _________________________________________________________________
2. Посада та місце роботи, служби _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Число, місяць, рік і місце народження ________________________
4. Стать _______________________ 5. Освіта ______________________
6. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання ______________ _________________________________________________________________
7. Адреса місця проживання ______________________________________ _________________________________________________________________
8. Загальний стаж роботи ________________________________________
9. Характеристика із зазначенням заслуг щодо організації виборів,
референдумів, особистого внеску в забезпечення реалізації та
захисту конституційних виборчих прав громадян України, права на
участь у референдумі, розвиток демократичних засад виборчого та
референдумного процесів, сприяння виборчим комісіям, комісіям з
референдуму в здійсненні їх повноважень __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_________________________________ ____________________
(прізвище, ініціали особи, (підпис)
яка вносить пропозицію)
"___"___________20__ року

Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: