open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 32, ст.452 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395) такі зміни:
1. У статті 1:
у частині першій цифри "266.101.994,9" та "218.691.258,1"
замінити відповідно цифрами "266.116.994,9" та "218.706.258,1";
у частині другій цифри "322.666.473,7" та "244.487.144,8"
замінити відповідно цифрами "322.681.473,7" та "244.502.144,8".
2. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до
додатків N 1 та N 2 до цього Закону.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 червня 2010 року

N 2354-VI

Додаток N 1

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2010 рік"
Зміни

до додатка N 1 до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )

"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

тис.грн.
-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом доходів: |266 116 994,9|218 706 258,1|47 410 736,8 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |259 027 105,9|211 616 369,1|47 410 736,8 | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |201 622 498,0|186 465 696,8|15 156 801,2 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|147 795 311,3|138 865 311,3|8 930 000,0 | | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний збір із ввезених |4 374 000,0 |1 034 000,0 |3 340 000,0 | | |на територію України | | | | | |товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| | Разом доходів: |266 116 994,9|218 706 258,1|47 410 736,8 | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |Всього доходів (без урахування |259 027 105,9|211 616 369,1|47 410 736,8 | |міжбюджетних трансфертів) | | | | |------------------------------------+-------------+-------------+-------------| |10000000|Податкові надходження |201 622 498,0|186 465 696,8|15 156 801,2 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14000000|Внутрішні податки на товари|147 795 311,3|138 865 311,3|8 930 000,0 | | |та послуги | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |14030000|Акцизний збір із ввезених |4 374 000,0 |1 034 000,0 |3 340 000,0 | | |на територію України | | | | | |товарів | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

до Закону України "Про внесення змін

до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2010 рік"
Зміни

до додатка N 3 до Закону України "Про Державний

бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету

України на 2010 рік"

(тис.грн.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Разом: | | прог- |функ- | з програмною |------------------------------------------------------+------------+---------------------------------------------------------------| | |рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | | |фікації| ної | державного бюджету | | | оплата | комунальні | | | | оплата |комунальні | | | |видат- |класи-| ( v0604201-01 ) | | | праці | послуги та | | | | праці |послуги та | | | |ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- | ції | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | |ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | | ня | | | | | | | | | | | | | | | дер- | | | | | | | | | | | | | | |жавно-| | | | | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | | | | | бюд- | | | | | | | | | | | | | | | жету | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |Видатки - всього: |244 502 144,8|234 155 783,1|37 274 744,3 |2 802 661,31|8 846 361,7 |78 179 328,9|25 565 045,9|2 083 267,5|771 733,0 |22 396 241,7 |322 681 473,7 | |----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2300000| |Міністерство охорони |5 469 764,8 |4 813 380,4 |1 707 134,5 |147 203,4 |656 384,4 |1 245 372,5 |1 124 756,5 |165 886,7 |57 748,3 |120 616,0 |6 715 137,3 | | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2301000| |Апарат Міністерства |5 376 261,2 |4 739 876,8 |1 677 689,4 |145 191,9 |636 384,4 |1 245 372,5 |1 124 756,5 |165 886,7 |57 748,3 |120 616,0 |6 621 633,7 | | | |охорони здоров'я України | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------| |2301360| 0763 |Лікування громадян |30 066,6 |30 066,6 | | | | | | | | |30 066,6 | | | |України за кордоном | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: