open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Л И С Т
20.01.2007 N 10/11-3/22-07
Підприємствам, установам,

організаціям

(за списком)

Міністерство культури і туризму України доводить до відома,
що управління майном, яке є у державній власності, здійснюється
відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної
власності" ( 185-16 ) (далі - Закон), прийнятий 21.09.2006 та
опублікований у Відомостях Верховної Ради України, 2006, N 46,
ст. 456).
Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.92 N 8-92
( 8-92 ) "Про управління майном, що є у загальнодержавній
власності" втратив чинність на підставі Закону ( 185-16 ).
Закон ( 185-16 ) врегульовує правовідносини у сфері
управління об'єктами державної власності та визначає поняття
управління об'єктами державної власності (ст. 1), об'єкти та
суб'єкти управління державної власності (ст. ст. 3-4),
повноваження суб'єктів управління об'єктами державної власності
(ст. ст. 5-10).
Об'єктами управління державної власності є: майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне
управління; майно, яке передане державним комерційним
підприємствам (далі - державні підприємства), установам та
організаціям; майно, яке передане державним господарським
об'єднанням; корпоративні права, що належать державі у статутних
фондах господарських організацій; державне майно, що забезпечує
діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України, управління яким здійснюється в порядку,
визначеному окремими законами; державне майно, передане в оренду,
лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балансі
господарських організацій і не увійшло до статутних фондів або
залишилося після ліквідації підприємств та організацій; державне
майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній
академії наук України, галузевим академіям наук; безхазяйне майно,
що переходить у державну власність за рішенням суду.
Суб'єктами управління об'єктами державної власності згідно із
Законом ( 185-16 ) є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України;
міністерства та інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені
органи); органи, які здійснюють управління державним майном
відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні
господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші
державні господарські організації; юридичні та фізичні особи, які
виконують функції з управління корпоративними правами держави;
Національна академія наук України, галузеві академії наук. Порівняно з Декретом Кабінету Міністрів України
від 15.12.92 N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" Законом ( 185-16 ) (ст. 6)
встановлено ширший перелік повноважень щодо управління об'єктами
державної власності для міністерств та інших органів виконавчої
влади: приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію
підприємств, установ та організацій, заснованих на державній формі
власності; ініціюють створення господарських структур, розробляють
проекти їх установчих документів; затверджують статути (положення)
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх
дотриманням; укладають і розривають контракти з керівниками
державних підприємств, установ, організацій і господарських
структур та здійснюють контроль за їх виконанням; розробляють
стратегію розвитку державних підприємств і господарських структур;
затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також
інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років)
державних підприємств і господарських структур, що належать до
сфери управління, та здійснюють контроль за їх виконанням у
встановленому порядку; проводять моніторинг фінансової діяльності,
зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що
належать до сфери управління; забезпечують проведення щорічних
аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і
господарських структур; визначають посадових осіб, відповідальних
за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох
державних підприємств; ведуть облік об'єктів державної власності,
що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним
використанням та збереженням таких об'єктів; здійснюють управління
казенними підприємствами; погоджують підпорядкованим
підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства
договори про спільну діяльність, за якими використовується
нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи в
оперативному управлінні та інші повноваження визначені Законом.
Винагорода керівникам державних підприємств за результатами
фінансово-господарської діяльності цих підприємств виплачується
відповідно до ст. 14 Закону ( 185-16 ) за рішенням органу,
уповноваженого управляти об'єктами державної власності за рахунок
чистого прибутку. Порядок надання, умови та конкретні розміри
винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України та є складовою
частиною трудового договору (контракту) з керівником державного
підприємства. На теперішній час Порядок надання, умови та
конкретні розміри винагороди керівникам державних підприємств
Кабінетом Міністрів України не затверджені.
Наказ МКТ від 24.10.2006 N 843 "Про Положення про виплату
матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном
керівникам державних підприємств та об'єднань державних
підприємств системи Міністерства культури і туризму України"
скасований наказом МКТ від 20.11.2006 N 917/0/16-06 "Про
скасування наказу Міністерства культури і туризму України".
Перший заступник Міністра В.В.Корнієнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: