open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 липня 2010 р. N 663

Київ
Про затвердження Порядку використання у 2010 році

коштів Стабілізаційного фонду, передбачених

для фінансування інвестиційних проектів

з технічного переоснащення вугледобувних

підприємств

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ), передбачених для фінансування
інвестиційних проектів з технічного переоснащення вугледобувних
підприємств, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 липня 2010 р. N 663
ПОРЯДОК

використання у 2010 році коштів

Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ), передбачених

для фінансування інвестиційних проектів

з технічного переоснащення вугледобувних

підприємств

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) за напрямом,
передбаченим у пункті 3 частини першої статті 74 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), для
фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення
вугледобувних підприємств (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінвуглепром.
Бюджетні кошти спрямовуються вугледобувним підприємствам або
господарським товариствам з видобування вугілля (далі -
вугледобувне підприємство) на безповоротній основі для
фінансування інвестиційних проектів з технічного переоснащення
вугледобувних підприємств з урахуванням вимог Порядку використання
коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 ( 289-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793; 2010 р., N 2,
ст. 69).
3. Перелік інвестиційних проектів з технічного переоснащення
вугледобувних підприємств складається Мінвуглепромом за
результатами конкурсного відбору, порядок проведення якого
встановлюється зазначеним Міністерством.
Інвестиційний проект розробляється вугледобувним
підприємством у формі бізнес-плану згідно з методичними
рекомендаціями, затвердженими Мінвуглепромом, і повинен містити
мету відповідно до пріоритетів структурної перебудови економіки,
необхідний обсяг інвестицій, загальну характеристику стану
об'єкта, план реалізації (строки введення в дію основних фондів,
джерела фінансування), показники фінансової та економічної
ефективності, очікувані результати.
4. Перелік інвестиційних проектів з технічного переоснащення
вугледобувних підприємств із зазначенням обсягів їх фінансування
Мінвуглепром подає Комісії з координації здійснення заходів,
пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, яка за
результатами розгляду приймає рішення рекомендаційного характеру
стосовно доцільності виділення бюджетних коштів для їх реалізації.
З урахуванням рекомендації Комісії Мінвуглепром подає
зазначений перелік на затвердження Кабінету Міністрів України.
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів проводиться в установленому законодавством порядку.
Під час укладання договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг за рахунок бюджетних коштів обов'язково передбачається
умова щодо застосування штрафних санкцій у разі невиконання або
несвоєчасного виконання зобов'язань суб'єктами господарювання.
6. Бюджетні кошти не виділяються вугледобувним підприємствам,
яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про
банкрутство, проводиться санація або які ліквідуються.
7. Мінфін під час визначення бюджетної програми закріплює за
нею код програмної та функціональної класифікації видатків і
кредитування бюджету та вносить в установленому порядку зміни до
розпису бюджету.
8. Бюджетні кошти, що обліковуються на відкритих в органах
Державного казначейства рахунках головного розпорядника
(одержувачів) бюджетних коштів і не використані станом на кінець
бюджетного року, підлягають поверненню до Стабілізаційного фонду
( 2154-17 ).
9. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюється відповідно до законодавства.
10. Мінвуглепром подає щомісяця до 5 числа наступного
звітного періоду Мінфіну звіт у розрізі одержувачів бюджетних
коштів за формою, встановленою Мінфіном.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: