open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.11.2008 N 141/519
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 грудня 2008 р.

за N 1178/15869

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності у сфері надання

соціальних послуг та Порядку контролю

за додержанням Ліцензійних умов

провадження професійної діяльності

у сфері надання соціальних послуг

На виконання Закону України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ) та статей 5,6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п )
"Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва", від 02.11.2006 N 1543
( 1543-2006-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство праці
та соціальної політики України", від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг та Порядок контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг, що додаються ( z1179-08 ).
2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту у
справах людей похилого віку Міністерства праці та соціальної
політики України в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Заступнику Міністра праці та соціальної політики України
С.Бичкову забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Приступу та заступника Міністра праці та
соціальної політики України С.Бичкова.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з питань

регуляторної політики

та підприємництва,

Міністерства праці

та соціальної політики

України

11.11.2008 N 141/519
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 грудня 2008 р.

за N 1178/15869

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження професійної діяльності

у сфері надання соціальних послуг

I. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у
сфері надання соціальних послуг (далі - Ліцензійні умови)
розроблені відповідно до законів України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ), "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік
організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог,
обов'язкових для виконання при провадженні професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг.
1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення
вживаються у значеннях, передбачених Законами України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ) та "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.4. Органами ліцензування провадження професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг є Міністерство праці та
соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
1.5. Суб'єкт господарювання, який має намір проваджувати
професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, особисто
або через уповноважений ним орган чи особу звертається до
відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка
про видачу ліцензії (додаток) та відповідними документами,
передбаченими статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
1.6. Ліцензія видається для провадження професійної
діяльності у сфері надання комплексу соціальних послуг, які
включають такі види: соціально-побутові послуги; психологічні послуги; соціально-педагогічні послуги; соціально-медичні послуги; соціально-економічні послуги; юридичні послуги; послуги з працевлаштування; послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими
фізичними можливостями; інформаційні послуги; інші соціальні послуги.
1.7. Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання
соціальних послуг: за місцем проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного
перебування; у територіальних центрах соціального обслуговування; в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
1.8. Ліцензіати, що надають соціальні послуги, можуть їх
надавати в інших формах, визначених Переліком платних соціальних
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
14.01.2004 N 12 ( 12-2004-п ).
1.9. Ліцензіат (юридична особа), що надає соціальні послуги,
здійснює свою діяльність на професійній основі відповідно до
положення про нього або його статуту, де обов'язково зазначаються
перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються,
умови та порядок їх надання.
1.10. У разі якщо ліцензіат провадить професійну діяльність у
сфері надання соціальних послуг не в повному обсязі, а частково
або з окремих видів послуг, зазначених у пункті 1.6 Ліцензійних
умов, то Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата, якими
встановлюються вимоги до професійної діяльності з надання даного
виду послуг.
II. Організаційні та інші спеціальні

вимоги до провадження професійної діяльності

у сфері надання соціальних послуг
2.1. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов, за місцем проживання особи (вдома),
повинен дотримуватись таких вимог: 2.1.1. На кожну особу, яка отримує соціальні послуги, має
бути заведена особова справа, де зберігаються такі документи: заява особи, яка бажає отримувати соціальні послуги; карта (або її копія) медичного огляду особи, яка бажає
отримувати соціальні послуги, з висновком про потребу (або
відсутність потреби) в сторонньому догляді; копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності особи, яка бажає отримувати соціальні послуги (за
наявності); копія (ксерокопія) паспорта або іншого документа, що
засвідчує особу, яка бажає отримувати соціальні послуги; стисла інформація про особу, яка бажає отримувати соціальні
послуги, та її родичів (якщо вони є, місце проживання); договір між ліцензіатом та особою, яка бажає отримувати
соціальні послуги, про надання послуг. 2.1.2. Працівники ліцензіата, діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб, повинні проходити обов'язкові попередні (до
прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди в
встановленому порядку відповідно до Переліку професій, виробництв
та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ). 2.1.3. Ліцензіат, який організовує харчування осіб, повинен
дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог, визначених
санітарними правилами для закладів громадського харчування
відповідно до Законів України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), та
протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Санитарных правил
для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и
предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое"
(СанПин 42-123-5777-91) ( n0001400-91 ). 2.1.4. Приміщення ліцензіата, який організовує харчування
осіб, повинні бути забезпечені гарячим та холодним водопостачанням
та водовідведенням, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією
відповідно до встановлених вимог ДБН В.2.2-9-99 "Будинки та
споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та
ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація". 2.1.5. Ліцензіати (фізичні особи - підприємці), які
забезпечують продуктами харчуванням осіб, повинні дотримуватися
санітарно-гігієнічних вимог, визначених чинним законодавством.
2.2. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного
перебування; у територіальних центрах соціального обслуговування; в інших закладах соціальної підтримки (догляду),
повинен дотримуватись таких вимог:

2.2.1. На кожну особу, яка отримує соціальні послуги, має
бути заведена справа, у якій містяться такі документи:повинен дотримуватись таких вимог:

2.2.1. На кожну особу, яка отримує соціальні послуги, має
бути заведена справа, у якій містяться такі документи: заява особи, яка бажає отримувати соціальні послуги; карта (або її копія) медичного огляду про стан здоров'я
особи, яка бажає отримувати соціальні послуги, з висновком про
потребу (або відсутність потреби) в сторонньому догляді; копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності особи, яка бажає отримувати соціальні послуги (за
наявності); договір між ліцензіатом та особою, яка бажає отримувати
соціальні послуги, про надання послуг; копія (ксерокопія) паспорта або іншого документа, що
засвідчує особу, яка бажає отримувати соціальні послуги; стисла інформація про особу, яка бажає отримувати соціальні
послуги, та її родичів (якщо вони є, місце проживання). 2.2.2. Працівники ліцензіата, діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб, повинні проходити обов'язкові попередні (до
прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди в
установленому порядку відповідно до Переліку професій, виробництв
та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ). 2.2.3. Ліцензіат, який організовує харчування осіб, повинен
дотримуватися усіх санітарно-гігієнічних вимог, визначених
санітарними правилами для закладів громадського харчування
відповідно до Законів України "Про безпечність і якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), та
протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Санитарных правил
для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и
предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое"
(СанПин 42-123-5777-91) ( n0001400-91 ). 2.2.4. Приміщення ліцензіата, який організовує харчування
осіб, повинні бути забезпечені гарячим та холодним водопостачанням
та водовідведенням, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією
відповідно до встановлених вимог ДБН В.2.2-9-99 "Будинки та
споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та
ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація". 2.2.5. Ліцензіати (фізичні особи-підприємці), які
забезпечують харчуванням осіб, повинні дотримуватися
санітарно-гігієнічних вимог, визначених чинним законодавством. 2.2.6. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2 розділу II Ліцензійних умов, на видному для громадян місці має
бути розміщена інформація про види соціальних послуг, категорії
громадян, яким вони надаються, умови та порядок надання соціальних
послуг, затверджені тарифи на платні соціальні послуги (у разі їх
надання), установлені відповідно до Порядку регулювання тарифів на
платні соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.04.2005 N 268 ( 268-2005-п ),
місцезнаходження органу ліцензування, що видав ліцензію,
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у сфері
надання соціальних послуг, книга відгуків та пропозицій, телефони
і місцезнаходження управління праці та соціального захисту
населення, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого
самоврядування, інформація про найменування ліцензіата, який
провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг,
прізвище, ім'я, по батькові його керівника, поштова адреса,
телефони. 2.2.7. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2 розділу II Ліцензійних умов, повинні відповідати профілю
закладу та їх функціональному призначенню, бути облаштовані для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
відповідно до встановлених вимог ДБН 8.2.2-17:2006 "Будинки і
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення". 2.2.8. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2 розділу II Ліцензійних умов, повинні бути забезпечені
необхідним інженерним обладнанням та відповідати вимогам згідно з
ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) "Житлові будинки. Основні
положення", ДБН В.2.2-18:2006 "Будинки і споруди. Заклади
соціального захисту населення". 2.2.9. У разі закриття приміщень установ або закладів,
зазначених у пункті 2.2 розділу II Ліцензійних умов (ремонт,
санітарна обробка, зміна місцезнаходження, припинення провадження
професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг тощо),
ліцензіат не пізніше ніж за п'ять днів повідомляє про це особу, що
потребує соціальних послуг, вивішує відповідне оголошення при
вході до службового приміщення та в десятиденний термін письмово
повідомляє про це орган ліцензування.
III. Кваліфікаційні вимоги до провадження

професійної діяльності у сфері

надання соціальних послуг
3.1. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов, за місцем проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного
перебування; у територіальних центрах соціального обслуговування; в інших закладах соціальної підтримки (догляду),
повинен дотримуватись таких кваліфікаційних вимог:

3.1.1. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-побутові послуги,
повинні мати загальну середню освіту або професійно-технічну
освіту, або неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи.повинен дотримуватись таких кваліфікаційних вимог:

3.1.1. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-побутові послуги,
повинні мати загальну середню освіту або професійно-технічну
освіту, або неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи. 3.1.2. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають психологічні послуги, повинні мати
базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 3.1.3. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-педагогічні послуги,
повинні мати базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного
напряму підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 3.1.4. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-медичні послуги, повинні
мати базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 3.1.5. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-економічні послуги,
повинні мати загальну середню освіту або професійно-технічну
освіту, або неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи. 3.1.6. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають юридичні послуги, повинні мати
базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. 3.1.7. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають послуги з працевлаштування,
повинні мати неповну вищу освіту або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи. 3.1.8. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають послуги з професійної реабілітації
осіб з обмеженими фізичними можливостями, повинні мати базову вищу
освіту або повну вищу освіту відповідного напряму. Стаж роботи за
фахом не менше 1 року. 3.1.9. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають інформаційні послуги, повинні мати
неповну вищу освіту або базову вищу освіту, або повну вищу освіту
без вимог до стажу роботи. 3.1.10. Працівники ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають інші соціальні послуги, повинні
мати загальну середню освіту, або професійно-технічну освіту, або
неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну вищу освіту
відповідного напряму, у тому числі із соціальної роботи. Стаж
роботи - не менше 1 року. 3.1.11. Керівник ліцензіата (юридичної особи) повинен мати
повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та відповідати
вимогам, передбаченим Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Випуск 80 "Соціальні послуги", розділ
"Керівники"), затвердженим наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 14.10.2005 N 324 ( v0324203-05 ). 3.1.12. Назви посад та професій у штатному розписі ліцензіата
(юридичної особи) мають відповідати Національному класифікатору
України "Класифікатор професій" ДК 003:2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту від
26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а кваліфікаційні категорії та
розряди - Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників. 3.1.13. Посадові (робочі) інструкції працівників усіх посад
(професій), зазначені у штатному розписі ліцензіата, мають бути
розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Випуск 80 "Соціальні послуги"),
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 14.10.2005 N 324 ( v0324203-05 ). 3.1.14. Волонтери, які залучаються до діяльності з надання
соціальних послуг, повинні відповідати вимогам, установленим
Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних
послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N 1895 ( 1895-2003-п ).
Директор Департаменту
ліцензування О.Іванченко
Заступник директора
Департаменту у справах
людей похилого віку
та соціальних послуг І.Кисляк

Додаток

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності у сфері надання

соціальних послуг
Орган ліцензування

ЗАЯВА

про видачу ліцензії на провадження

професійної діяльності у сфері

надання соціальних послуг

Заявник _________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,

по батькові фізичної особи,
_________________________________________________________________

паспортні дані (серія, номер паспорта,

коли і ким виданий) фізичної особи)
посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта
господарювання (юридичної особи) ________________________________ _________________________________________________________________
організаційно-правова форма _____________________________________ _______________________________ Код (КОПФГ) _____________________
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
(за наявності) __________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ___________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
N тел./факс _______________________ E-mail ______________________
поточний рахунок N ______________________ в _____________________ _________________________________________________________________

(найменування банківської установи, МФО)
просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності у
сфері надання соціальних послуг.
Відомості про місцезнаходження філій, інших відокремлених
підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії, _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються, _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності у сфері
надання соціальних послуг ознайомлений(а) і зобов'язуюся
виконувати.
Підпис заявника __________________
М.П. "___" __________ 200__ року
Заява та документи,
що до неї додаються,
прийняті в органі
ліцензування "___" __________ 200__ року
_____________________________ __________ ______________________
(посада відповідальної особи) (підпис) (прізвище та ініціали)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: