open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 27 грудня 2008 р. N 1164

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської діяльності,

пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією

продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та

визначається періодичність проведення планових

заходів державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, пов'язаної з
виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,
наданням послуг), та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються.
2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та
споживчої політики привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2008 р. N 1164
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,

випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт,

наданням послуг), та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику
для безпеки життя і здоров'я населення та навколишнього природного
середовища від провадження суб'єктами господарювання господарської
діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією
продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначення
періодичності проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) щодо додержання ними вимог технічних регламентів,
стандартів, норм і правил (крім будівельних,
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних
норм і правил) та законодавства України щодо захисту прав
споживачів під час розроблення, виробництва, випуску, зберігання,
транспортування, використання, експлуатації, реалізації та
утилізації продукції, в тому числі під час реалізації товарів у
сфері роздрібної, оптово-роздрібної і оптової торгівлі, та
продукції на підприємствах громадського харчування, а також під
час надання послуг громадянам як споживачам.
2. Ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання
господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і
реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг),
оцінюється за такими критеріями:
виробництво, випуск і реалізація продукції (виконання робіт,
надання послуг), щодо якої нормативно-правовими актами та
нормативними документами встановлені вимоги до забезпечення її
безпеки для життя і здоров'я та навколишнього природного
середовища;
складність і тривалість виробничого процесу, який
застосовується під час виробництва, випуску і реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг);
виробництво, випуск і реалізація продукції підвищеної
небезпеки (отрути, отрутохімікати, вибухо- та вогненебезпечні
речовини тощо);
виробництво, випуск і реалізація продукції, яка може
застосовуватися не за призначенням;
введення в обіг нової споживчої продукції або періодичність
оновлення виробництва різних видів (найменувань) продукції
(виконання робіт, надання послуг);
кількість виявлених протягом року порушень суб'єктом
господарювання вимог технічних регламентів, стандартів, норм і
правил під час виробництва, випуску і реалізації продукції
(виконання робіт, надання послуг), а також законодавства у сфері
захисту прав споживачів під час її реалізації;
строки провадження господарської діяльності.
3. Відповідно до критеріїв оцінювання ступеня ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом,
випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням
послуг), суб'єкти господарювання належать до високого, середнього
та незначного ступеня ризику.
4. Державному нагляду (контролю) підлягають суб'єкти
господарювання, які провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у Державному класифікаторі
продукції та послуг ДК 016-97 ( v0822217-97, v1822217-97,
v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) (далі - ДКПП).
5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v1822217-97,
v2822217-97, v3822217-97, v5822217-97 ) за такими кодами:

{ Підпункт 1 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 3 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

4) продукція харчової промисловості та перероблення
сільськогосподарських продуктів:
м'ясо, м'ясопродукти та продукти забою тварин - код 15.1;
продукція рибна - код 15.2;
продукція перероблення овочів та плодів - код 15.3;
жир тваринний та олія - код 15.4;
продукти молочні та морозиво - код 15.5;
продукція борошномельно-круп'яної промисловості та
крохмалопродукти - код 15.6;
корми готові для тварин - 15.7;
продукти харчові інші - код 15.8;
напої - код 15.9;

{ Абзац підпункту 4 пункту 5 виключено на підставі Постанови
КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

5) вироби текстильної та швейної промисловості:
тканини текстильні* - код 17.2;
вироби з текстилю* - код 17.4;
полотна трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.6;
вироби трикотажні машинного чи ручного в'язання* - код 17.7;
одяг шкіряний* - код 18.1;
одяг робочий - код 18.21;
білизна спідня - код 18.23;
одяг дитячий трикотажний - код 18.24.11;
костюми спортивні та інші види одягу трикотажні* -
код 18.24.12;
одяг дитячий з тканин - код 18.24.21;
костюми спортивні та інші види одягу з тканини* -
код 18.24.22;
одяг хутряний* - код 18.30.12;
хутро штучне та вироби з нього* - код 18.30.13;
---------------- * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг) для дітей; { Підпункт 5 пункту 5 доповнено
виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від
23.12.2009 } Підпункт 5 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
6) шкіра, вироби шкіряні дорожні та шкіряне взуття:
вироби шкіряні галантерейні та дорожні* - код 19.2;
взуття* - 19.3;
---------------- * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг) для дітей; { Підпункт 6 пункту 5 доповнено
виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від
23.12.2009 } Підпункт 6 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 7 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

8) продукція целюлозно-паперової промисловості, продукція
друкована:
вироби з паперу та картону - код 21.2;
продукція друкована* - код 22.1;
---------------- * До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг) для дітей; { Підпункт 8 пункту 5 доповнено
виноскою згідно з Постановою КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від
23.12.2009 } Підпункт 8 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
9) кокс, продукція нафтопереробки:
коксопродукти - код 23.1;
продукти нафтопереробки - код 23.2;
10) продукція хімічна:
продукція хімічна основна - код 24.1;
продукти агрохімічні - код 24.2;
фарби, лаки, добавки друкарських фарб - код 24.3;
мило, парфуми та засоби догляду - код 24.5;
продукти хімічні інші - код 24.6;
волокна штучні та синтетичні - 24.7;

{ Підпункт 11 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 12 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 13 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 14 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

15) устаткування електричне та електронне:
апаратура для трансляції та ретрансляції передач - код 32.2;
устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне - код 33.1;
апаратура контрольно-вимірювальна - код 33.2; Підпункт 15 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 16 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

17) продукція промислова інша:
меблі - код 36.1;

{ Абзац третій підпункту 17 пункту 5 виключено на підставі
Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

вироби спортивні - код 36.3;
ігри та іграшки - код 36.4.

{ Підпункт 18 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 19 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 20 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

{ Підпункт 21 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

6. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v3822217-97,
v5822217-97 ) за такими кодами:
1) продукція промислова інша:

{ Абзац другий підпункту 1 пункту 6 виключено на підставі
Постанови КМ N 1433 ( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }

продукція обробки металевих відходів - код 37.1;
продукція обробки неметалевих відходів - код 37.2;
2) продукція добувної промисловості:
сіль - код 14.4; Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
3) деревина та вироби з неї:
деревина пиляна, стругана чи просочена - код 20.1;
панелі дерев'яні - код 20.2;
вироби столярні та теслярські - код 20.3;
тара дерев'яна - код 20.4;
вироби з деревини інші, вироби з корку, вироби плетені -
код 20.5; Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
4) вироби гумові та пластмасові код 25.1 і 25.2; Пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
5) вироби мінеральні неметалеві інші:
черепиця та плитка керамічна - код 26.3;
цегла, блоки та будівельні вироби з випаленої глини -
код 26.4;
цемент, вапно та гіпс будівельний - код 26.5;
вироби з бетону будівельні - код 26.6;
вироби з каменю - код 26.7;
вироби мінеральні різні - код 26.8; Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
6) устаткування транспортне:
корпуси та причепи автомобілів - 34.2. Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
7. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять господарську діяльність з
виробництва, випуску і реалізації продукції (виконання робіт,
надання послуг), види якої визначені у ДКПП ( v5822217-97 ) за
такими кодами:
1) метали основні та металеві вироби, виготовлені заводським
способом: продукція чорної металургії - код 27.1;
труби та трубопроводи - код 27.2;
вироби перероблення сталі - код 27.3;
метали кольорові - код 27.4;
литво - код 27.5;
конструкції металеві для будівництва - код 28.1;
котли нагрівальні - код 28.3;
вироби ножові, інструменти та вироби металеві загального
призначення - код 28.6;
вироби металеві інші - код 28.7; Підпункт 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
2) машини та устаткування:
устаткування механічне - код 29.1;
машини загального призначення - код 29.2;
машини сільськогосподарські - код 29.3;
верстати - код 29.4;
машини та устаткування для металургійної промисловості -
код 29.5;
прилади побутові - 29.7; Підпункт 2 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
3) устаткування електричне та електронне:
машини конторські та електронно-обчислювальні - код 30.0;
двигуни, генератори та трансформатори - код 31.1;
апаратура електророзподільна та контрольна - код 31.2;
провід та кабель ізольований - код 31.3;
акумулятори та батареї електричні - код 31.4;
лампи електричні та устаткування освітлювальне - код 31.5;
устаткування електричне інше - код 31.6;
компоненти електронні - код 32.1;
апаратура приймальна, записувальна та для відтворювання звуку
і зображення - код 32.3;
устаткування для керування технологічними процесами
автоматизоване - код 33.3;
устаткування оптичне та фотографічне - код 33.4; Пункт 7 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
4) устаткування транспортне:
автомобілі - код 34.1;
устаткування автомобільне - 34.3;
продукція суднобудування - код 35.1;
локомотиви залізничні, трамвайні та рейковий рухомий склад -
код 35.2;
мотоцикли та велосипеди - код 35.4;
устаткування транспортне, не введене в інші угруповання -
код 35.5. Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1433
( 1433-2009-п ) від 23.12.2009 }
8. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
господарською діяльністю, пов'язаною з виробництвом, випуском і
реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг),
суб'єктів господарювання здійснюються в установленому порядку з
такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: