open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 січня 2009 р. N 16

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської

діяльності у сфері питного водопостачання

і водовідведення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері питного
водопостачання і водовідведення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно
з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 січня 2009 р. N 16
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності у сфері питного

водопостачання і водовідведення

та визначається періодичність здійснення

планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері питного
водопостачання і водовідведення (далі - критерії), установлюються
з метою проведення оцінки господарської діяльності, пов'язаної із
забезпеченням належного технічного стану та/або експлуатації
систем централізованого і нецентралізованого питного
водопостачання і водовідведення, надійності водопостачання і
водовідведення, безпеки для життя і здоров'я населення, із
запобіганням виникненню загрози навколишньому природному
середовищу, на основі яких визначається ступінь ризику - високий,
середній та незначний.
2. До критеріїв належать:
1) стосовно технічного стану та організації експлуатації
систем питного водопостачання і водовідведення - оцінка:
технічного стану та експлуатації;
стану виконання інвестиційних програм, програм оснащення
засобами обліку;
стану технічного обслуговування і ремонту систем
централізованого водопостачання і водовідведення;
потенційної техногенної та екологічної небезпеки об'єктів
підвищеної небезпеки;
2) стосовно соціально-економічної ситуації - оцінка:
рівня загрози з урахуванням імовірності виникнення негативних
соціальних і матеріальних наслідків від провадження господарської
діяльності та можливих втрат від технологічних порушень у роботі
систем питного водопостачання і водовідведення підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства та споживачів;
ефективності заходів з експлуатації систем централізованого
питного водопостачання і водовідведення;
ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних
порушень в роботі систем водопостачання і водовідведення,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та компенсації
завданих збитків;
матеріальних втрат від діяльності суб'єктів господарювання з
централізованого водопостачання і водовідведення;
достовірності даних звітності, поданої суб'єктами
господарювання до Мінрегіону; { Абзац шостий підпункту 2 пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
3) стосовно організації роботи із споживачами - оцінка:
стану укладення та виконання договорів із споживачами
відповідно до вимог законодавства;
дотримання порядку надання технічних умов та забезпечення
приєднання споживачів до мереж підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства на недискримінаційній
основі відповідно до вимог законодавства;
ефективності досягнення суб'єктами господарювання показників
якості наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання
і водовідведення;
4) стосовно екологічної ситуації - оцінка:
ефективності заходів щодо надійного забезпечення споживачів
послугами питного водопостачання і водовідведення, що враховують
рівень загрози виникнення негативних екологічних наслідків для
населення, навколишнього природного середовища від провадження
зазначеної господарської діяльності;
ефективності заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
екологічної ситуації.
3. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з високим ступенем ризику є:
1) наявність у них об'єктів:
питного водопостачання, зокрема водозабірних споруд, очисних
споруд, насосних станцій, водопровідних мереж, резервуарів і
водонапірних башт;
водовідведення, зокрема каналізаційних мереж, колекторів,
насосних станцій, очисних споруд;
що віднесені відповідно до законодавства до категорій
потенційно небезпечних і підвищеної небезпеки;
з обмеженим до рівня екологічної броні питним
водопостачанням;
2) провадження ними діяльності із:
забезпечення питною водою за допомогою розподільних
водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом
виробництва та транспортування питної води;
відведення та очищення стічних вод за допомогою комплексу
об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним
технологічним процесом;
обслуговування та експлуатації житлового фонду в частині
забезпечення споживачів питною водою;
3) забезпечення питною водою дошкільних, навчальних та
лікувальних закладів;
4) забезпечення населення питною водою за допомогою пунктів
розливу (в тому числі пересувних), застосування установок
(пристроїв) підготовки питної води.
4. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів із середнім ступенем ризику є:
1) провадження ними діяльності із забезпечення індивідуальних
споживачів питною водою за допомогою автоцистерн, свердловин,
каптажів тощо;
2) провадження ними діяльності з виробництва і постачання
фасованої питної води.
5. Критеріями віднесення суб'єктів господарювання до групи
суб'єктів з незначним ступенем ризику є наявність у них об'єктів,
що не належать до високого або середнього ступеня ризику у сфері
питного водопостачання і водовідведення.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться:
з високим ступенем ризику - не частіше двох разів на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на два
роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: