open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2009 N 13
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2009 р.

за N 274/16290

Про затвердження Порядку використання коштів,

передбачених у Державному бюджеті України

для створення та розповсюдження

національних фільмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

культури

N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011

N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2006 N 1566 ( 1566-2006-п ), протоколу N 2 засідання
Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 та з метою підвищення
ефективності використання бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
Державному бюджеті України для створення та розповсюдження
національних фільмів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
культури і туризму України від 05.03.2007 N 13 ( z0204-07 ) "Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
Державному бюджеті України для створення та розповсюдження
національних фільмів", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 07.03.2007 за N 204/13471 (із змінами).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Кохана Т.Г.
Міністр В.В.Вовкун
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
фінансів України І.І.Уманський
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Голова Державного
казначейства України Т.Я.Слюз
Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України М.І.Сивульський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури і туризму України

10.03.2009 N 13
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 березня 2009 р.

за N 274/16290

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених

у Державному бюджеті України для створення

та розповсюдження національних фільмів

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Міністерству культури України (далі - Мінкультури
України) у загальному фонді державного бюджету за бюджетною
програмою «Створення та розповсюдження національних фільмів,
фінансова підтримка державного підприємства «Національний центр
Олександра Довженка» за напрямом - створення та розповсюдження
національних фільмів» (далі - бюджетні кошти). Відповідальним виконавцем зазначеної бюджетної програми є
Державне агентство України з питань кіно (далі - Держкіно). Пункт 1 розділу I в редакції Наказів Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011, N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }

2. Основні терміни, що вживаються у цьому Порядку:
{ Абзац другий пункту 2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }
головний розпорядник бюджетних коштів - Мінкультури України;
{ Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
{ Абзац третій пункту 2 розділу I виключено на підставі
Наказу Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }
переможець конкурсного відбору - суб'єкт продюсерської
системи, який узяв на себе відповідальність за виробництво та/або
розповсюдження національних фільмів. { Пункт 2 розділу I доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства культури N 32 ( z0621-11 )
від 28.04.2011 }
II. Мета цього Порядку та напрями

спрямування бюджетних коштів
1. Основна мета цього Порядку полягає у визначенні процедури
та послідовності дій Мінкультури України, Держкіно, переможців
конкурсного відбору при використанні бюджетних коштів на створення
та розповсюдження національних фільмів, забезпечення прозорості та
ефективності їх використання. Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
2. Бюджетні кошти за загальним фондом спрямовуються на: 2.1 виробництво національних фільмів, а саме: документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів
для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної
значущості кінопроекту) - з оплатою до 100 відсотків кошторисної
вартості їх виробництва; інших національних фільмів - з оплатою до 50 відсотків
кошторисної вартості їх виробництва; 2.2 розповсюдження національних фільмів, а саме: тиражування національних фільмів та фільмів національної
кінематографічної спадщини; дублювання, субтитрування та озвучення фільмів; 2.3 виготовлення вихідних матеріалів фільмів, здійснення
монтажно-тонувальних робіт; 2.4 відновлення національної кінематографічної спадщини,
збереження фільмових матеріалів та поповнення кінофонду
національними фільмами; 2.5 повернення в Україну національної кінематографічної
спадщини та фільмових матеріалів, що знаходяться за її межами; 2.6 виконання робіт та послуг з виробництва та розповсюдження
національних фільмів за державними контрактами, укладеними в
минулих роках; 2.7 покриття витрат, пов’язаних з видачею державних
посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 2.7 згідно з
Наказом Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }
{ Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
3. Кошти, отримані від видачі державних посвідчень на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, в установленому порядку
зараховуються до загального фонду державного бюджету. Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства культури N 321
( z0576-12 ) від 09.04.2012 }
III. Вимоги щодо використання бюджетних коштів
1. Бюджетні кошти використовуються відповідно до напрямів,
визначених у пункті 2 розділу ІІ цього Порядку, у межах
відповідних бюджетних призначень, установлених в державному
бюджеті, за загальним фондом відповідно до затвердженої для
Держкіно програми виробництва та розповсюдження національних
фільмів, до якої включаються кінопроекти, що пройшли конкурсний
відбір, з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань
минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської
служби, та в разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. Абзац перший пункту 1 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства
культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 } Виробництво національних неігрових (навчально-пізнавальних,
просвітницьких та документальних фільмів, кінолітописів),
анімаційних фільмів, фільмів для дітей та юнацтва, фільмів-дебютів
(перша робота режисера), ігрових (на виконання рішень Президента,
Кабінету Міністрів) та розповсюдження національних фільмів
здійснюються за державним замовленням. Обсяг бюджетних коштів, які
спрямовуються на виконання державного замовлення, може становити
100% кошторисної вартості фільму або вартості послуг з
розповсюдження фільмів. Державна фінансова підтримка надається переможцям конкурсного
відбору, визначеним у встановленому законодавством порядку, у
формі часткового фінансування із залученням коштів з інших джерел. Об'єктом державної фінансової підтримки може бути як
виробництво фільму в цілому, так і окремого його етапу (періоду) з
урахуванням вимог пункту 11 Положення про державну підтримку
національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.98 N 813
( 813-98-п ), а також розповсюдження фільму відповідно до
пункту 12 зазначеного Положення. Державне замовлення або державна фінансова підтримка
надається переможцям конкурсного відбору, кінопроекти яких
включено до програми виробництва та розповсюдження національних
фільмів, затвердженої в установленому законодавством порядку. Державне замовлення та державна фінансова підтримка надаються
виробнику (переможцю конкурсного відбору), у якого відсутня
заборгованість із виплати заробітної плати та платежів до бюджету,
який своєчасно виконав зобов’язання за державними контрактами,
укладеними з Держкіно в попередні роки, має досвід роботи в
галузі, підтвердив платоспроможність, надав фінансовий план
виробництва та просування фільму до глядача, гарантував
забезпечення фінансування із інших джерел (крім випадків
100-відсоткового фінансування за рахунок державного замовлення).
{ Пункт 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 } Пункт 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
2. Виробництво та розповсюдження національних фільмів за
державним замовленням здійснюються відповідно до законодавства у
сфері державних закупівель. Закупівля товарів, робіт і послуг з
виробництва та розповсюдження національних фільмів за державним
замовленням здійснюється на суми, які враховані в державному
бюджеті на відповідний рік. Якщо строк виробництва фільму
перевищує один календарний рік, то дія договору продовжується на
строк виробництва в наступному бюджетному році. Пункт 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
3. Держкіно здійснює видатки в межах кошторисних призначень з
урахуванням бюджетних зобов'язань минулих років.
4. { Абзац перший пункту 4 розділу III виключено на підставі
Наказу Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 } Держкіно здійснює оплату витрат з виробництва та
розповсюдження фільмів згідно з укладеними договорами, актами
виконаних робіт та іншими підтвердними документами зі свого
реєстраційного рахунку на рахунки переможців конкурсного відбору,
відкриті в установах банків. { Абзац пункту 4 розділу III в
редакції Наказу Міністерства культури N 32 ( z0621-11 ) від
28.04.2011 }
5. Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний
виконавець бюджетної програми та переможець конкурсного відбору
дотримуються положень законодавства щодо попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006
N 1404 ( 1404-2006-п ) "Питання попередньої оплати товарів, робіт
і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". { Абзац перший
пункту 5 розділу III в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 } При цьому попередня оплата здійснюється в межах 70 відсотків
вартості кожного етапу виробництва фільму, визначеного договором. Переможці конкурсного відбору у разі отримання попередньої
оплати звітують про виконання робіт та використання бюджетних
коштів. { Пункт 5 розділу III доповнено новим абзацом третім
згідно з Наказом Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від
09.04.2012 } Якщо протягом шести місяців після отримання попередньої
оплати переможець конкурсного відбору не надав акт
приймання-передачі частково виконаних робіт (наданих послуг) та
проміжний акт-звіт про використання коштів за призначенням, сума
попередньої оплати підлягає поверненню відповідальному виконавцю
бюджетної програми. { Пункт 5 розділу III доповнено абзацом згідно
з Наказом Міністерства культури N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
IV. Звітність про використання бюджетних

коштів та контроль за їх використанням
1. Мінкультури України відповідно до програми виробництва та
розповсюдження фільмів за державним замовленням та за державною
фінансовою підтримкою на відповідний рік за загальним фондом
затверджує результативні показники бюджетної програми та подає їх
у двотижневий строк Міністерству фінансів України після
затвердження розпису державного бюджету. { Абзац перший пункту 1
розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011; в редакції Наказу
Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 } Держкіно щокварталу, а також за одинадцять місяців подає
Мінкультури України інформацію про виконання зазначених
показників. Мінкультури України узагальнює та подає цю інформацію
Міністерству фінансів України до 11 числа після закінчення
звітного періоду. Пункт 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
2. Відповідальними за цільове використання бюджетних коштів є
Мінкультури України, Держкіно та переможець конкурсного відбору.
{ Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури N 32 ( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
3. Якщо протягом виконання бюджетної програми допущено
суттєві порушення, до головного розпорядника бюджетних коштів,
відповідального виконавця бюджетної програми та переможця
конкурсного відбору можуть застосовуватися заходи впливу
відповідно до чинного законодавства України. Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
4. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи,
облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому
законодавством порядку. Розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом
Міністерства культури N 321 ( z0576-12 ) від 09.04.2012 }
5. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності,
звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль
за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів
здійснюються в установленому законодавством порядку. Пункт розділу IV в редакції Наказу Міністерства культури N 32
( z0621-11 ) від 28.04.2011 }
Начальник управління оплати
праці та бюджетних програм Н.Ю.Солодченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: