open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 квітня 2009 р. N 353

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 422 ( 422-2019-п ) від 22.05.2019 }
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється

ступінь ризику від провадження господарської

діяльності із збирання та використання інформації,

яка складає кредитну історію, та визначається

періодичність проведення планових заходів

державного нагляду (контролю) Національною комісією,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 584 ( 584-2014-п ) від 30.10.2014
N 221 ( 221-2016-п ) від 23.03.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1161 ( 1161-2012-п ) від 17.12.2012

N 584 ( 584-2014-п ) від 30.10.2014

N 221 ( 221-2016-п ) від 23.03.2016

N 1103 ( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію, та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, згідно з додатком. Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 584 ( 584-2014-п ) від 30.10.2014, N 221 ( 221-2016-п ) від
23.03.2016 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2009 р. N 353
КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження

господарської діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію, та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг
{ Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 584 ( 584-2014-п ) від 30.10.2014, N 221 ( 221-2016-п ) від
23.03.2016 }

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику
від провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності
із збирання та використання інформації, яка складає кредитну
історію (далі - господарська діяльність), та визначення
періодичності проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 584
( 584-2014-п ) від 30.10.2014, N 221 ( 221-2016-п ) від
23.03.2016 }
2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської
діяльності здійснюється за такими критеріями:
кількість кредитних історій, що веде суб'єкт господарювання;
наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері
формування та обігу кредитних історій;
строк провадження господарської діяльності.
3. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від
провадження господарської діяльності суб'єкти господарювання
відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого,
середнього та незначного. У разі коли суб’єкт господарювання може
бути віднесений одночасно до двох ступенів ризику, такий суб’єкт
належить до більш високого ступеня ризику. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1161
( 1161-2012-п ) від 17.12.2012, N 221 ( 221-2016-п ) від
23.03.2016 }
4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від
провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти:
що ведуть кредитні історії, кількість яких становить понад 15
мільйонів; { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1161 ( 1161-2012-п ) від 17.12.2012 }
строк провадження господарської діяльності яких становить
менше ніж один рік;
у яких під час проведення попереднього заходу державного
нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства у
сфері формування та обігу кредитних історій.
5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що
ведуть кредитні історії, кількість яких становить від 5 до 15
мільйонів. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161
( 1161-2012-п ) від 17.12.2012 }
6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що
ведуть кредитні історії, кількість яких не перевищує 5 мільйонів.
{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161
( 1161-2012-п ) від 17.12.2012 }
7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
господарською діяльністю проводяться Нацкомфінпослуг в
установленому законом порядку з такою періодичністю:
щодо суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - не
частіше одного разу на два роки; { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1103 ( 1103-2017-п )
від 18.12.2017 }
щодо суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику -
не частіше одного разу на три роки; { Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-2014-п ) від
30.10.2014 }
щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику -
не частіше одного разу на п'ять років. Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1161 ( 1161-2012-п ) від
17.12.2012 }
8. У разі коли за результатами планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю) (за наявності) протягом
останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені
до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років
для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня
ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень у
провадженні господарської діяльності із збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для
відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
Якщо з дня прийняття такого рішення за результатами
позапланових перевірок виявлено порушення суб’єктом господарювання
вимог законодавства у відповідній сфері, наступний плановий захід
державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання
проводиться у наступному плановому періоді. Додаток доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 221
( 221-2016-п ) від 23.03.2016; в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2017-п ) від 18.12.2017 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: